Прохасько Юрій Богданович

Прохасько Юрій Богданович

Молодший науковий співробітник відділу літературного процесу та компаративістики


Народився 28 квітня 1970 р. в Івано-Франківську.
1992 закінчив  ґерманську філологію Львівського національного університету імені Івана Франка.
2007 – ґруповий аналітик Міжнародної Робочої Спільноти з групової динаміки і групового психоаналізу (Альтаусзее, Австрія), дійсний член Європейської Асоціації Психотерапії та Української Спілки Психотерапевтів за напрямом «груповий психоаналіз».
Від 1993 р. працює у Львівському відділенні Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України на посаді молодшого наукового співробітника.
2007 р. став почесним член-кореспондентом Саксонської Академії Мистецтв у Дрездені.
Лауреат премії ім. Фрідриха Ґундольфа за поширення німецької культури за кордоном Німецької Академії мови і красного письменства у Дармштадті (2008), Австрійської Національної премії за художній переклад «Трансляціо» (2008).
Наукові зацікавлення: Ґерманістика, художній переклад з німецької, польської та їдиш, літератури Галичини, історія ідей в Галичині та Львові, Центральна Европа, література і топографія, психоаналіз.


Вибрані публікації:

Книжки:

  1. Прохасько Ю. Чи можлива історія «галицької літератури»? / Юрко Прохасько // Історії літератури: Збірник статей / Упорядники Олена Галета, Євген Гулевич, Зоряна Рибчинська (Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка). – Київ: Смолоскип; Львів: Літопис, 2010. – 184+184 с. («Соло триває…нові голоси», № 4).  - С. 1 – 30; Прохасько Ю. Можлива історія «галицької літератури / Юрко Прохасько // Там-таки. - С. 2 – 8.
  2. Прохасько Т.,  Прохасько Ю. Відстані та вібрації / Тарас Прохасько, Юрко Прохасько.  – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012.
  3. Simonek S. Іван Франко і «Молода Муза»: Сором’язливі та декларовані модерністи у Галичині кінця 19 – початку 20 століття / Stefan Simonek; [Переклад з нім Ю. Прохаська]. – Siedlce; Wien, 2012.
  4. Es war einmal Galizien… Була собі Галичина… Упорядники: Алла Паславська, Юрко Прохасько, Тобіас Фоґель. Львів: ВНТЛ-Класика 2012.

Вибрані статті:

  1. Прохасько Ю. Де поділася весна народу // Критика.. - 2004. - Ч. 5 (79), травень  - С. 2 - 8.
  2. Prochasko J.  Unter den oberen Schichten // Kafka. Zeitschrift für Mitteleuropa. 15, 2005. Macht der Bilder. Berlin 2005. - S. 54 - 58.
  3. Prochasko J.  Lob der Weishei // Kafka. Zeitschrift für Mitteleuropa. 16, 2005. Werte und Tugenden. Berlin 2005, S. 60 —  63.
  4. Prochasko J.  Kakania czy Cekania? (czyli „misja Galicji”) // Sny o Europie. Jurij Andruchowycz, Oleksandr Hrycenko, Jurij Izdryk, Jurko Prochasko, Mykola Riabczuk, Oksana Zabuzko. Wybór i redakcja Ola Hnatiuk. Nemrod, Kraków 2005, s. 131 —  152.