Публікації науковців Інституту Івана Франка НАН України за 2019 рік

Публікації науковців Інституту Івана Франка НАН України за 2019 рік
21.01.2020

У 2019 році в Інституті Івана Франка вийшли друком індивідуальні монографії, збірник літературно-критичних статей, збірник наукових статей, статті, рецензії, інтерв’ю.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВЦІВ

ІНСТИТУТУ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ

ЗА 2019 РІК

 

КНИЖКОВІ ВИДАННЯ

 

 1. НАХЛІК Є. Віражі Франкового духу : Світогляд. Ідеологія. Література / Євген Нахлік ; Національна академія наук України, Інститут Івана Франка. Київ : Наукова думка, 2019. 638 (1) с. : 16 с. іл. (Проект «Наукова книга» ).                           Рец.: Микитюк В. Цінне дослідження у франкології [Рец. на кн.:] Нахлік Є. Віражі Франкового духу: Світогляд. Ідеологія. Література / Є. Нахлік ; Національна академія наук України, Інститут Івана Франка. — К.: Наук. думка, 2019. — 638 (1) с.: 16 с. іл. (Проект «Наукова книга») / Володимир Микитюк // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. 2019. № 12 : Груд. С. 58–59.                                                                                              За підсумками Всеукраїнського рейтинґу «Книжка року’2019» «Віражі Франкового духу» ввійшли до короткого списку із семи найрейтинговіших книжок у підномінації «Літературознавство / критика» номінації «Хрестоматія» (Всеукраїнський рейтинг «Книжка року». Номінація «Хрестоматія» / Ред. сторінки Костянтин Родик // Україна молода. 2020. № 9. 28 січ. С. 13). Номінувалося в цій підномінації 34 видання.                                                                       Ілюстровані списки: https://www.facebook.com/pg/knyzhkaroku/posts/.
 2. НАХЛІК Є. Іван Котляревський у рецепції Івана Франка : До 250-річчя від дня народження першого класика нової української літератури / Євген Нахлік ; наук. і літ. ред. Оксана Нахлік ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». Львів, 2019. 191 [1] с. : іл. Серія «Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва» (ХІХ — початок ХХ століття). Випуск І.
 3. Калуські історичні студії. Збірник наукових статей, документів і матеріалів, присвячений 150-річчю створення товариства «Просвіта». За заг. ред. О. Малярчука, І. Тиміва. Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. Т. 3. 308 с.
 4. КОТИК І. Про перетворення тіла на слово / Ігор Котик ; відп. за вип. Євген Нахлік ; НАН України. Інститут Івана Франка. Львів, 2019. 400 с. (Серія «Літературна критика й есеїстика». Вип. 6).

ПЕРЕКЛАДИ:

 1. Ґете Й. В. Вибіркові спорідненості / Йоганн Вольфґанґ фон Ґете ; перекл. з нім Ю. Прохасько. Львів : ТОВ «Література та мистецтво», 2019 р. 200 с.

  

СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ, ІНТЕРВ’Ю

 1. КОТИК І. Діти. Вівтар. Автокатастрофа / Ігор Котик // ЛітАкцент. URL: http://litakcent.com/2019/03/06/diti-vivtar-avtokatastrofa-retsenziya.  Розміщено 06.03.2019. Рец. на кн.: Сміт П. Просто діти / пер. з англ. О. Гладкого. Харків: Віват, 2019. 320 с.
 2. КОТИК І. Європейські маршрути галицьких провінціалів / Ігор Котик // Буквоїд. URL: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2019/08/21/082526. Рец. на кн.: Набитович І. Дерево життя літературного роду. – Київ: Дух і літера, 2018.
 3. КОТИК І. Ключі від пустки  / Ігор Котик  // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/93739. Розміщено 20.11.2019.   Рец. на кн.: Чех А. Район Д. Чернівці: Meridian Czernowitz, 2019. 320 с.
 4. КОТИК І. Мистецтво невиправданих сподівань / Ігор Котик // ЛітАкцент. URL: http://litakcent.com/2019/03/21/mistetstvo-nevipravdanih-spodivan/.  Розміщено 21.03.2019. Рец. на кн.: Бйорнстад К. До музики / Пер. із норв. Н. Іваничук. Львів: ВСЛ, 2019. 384 с.
 5. КОТИК І. Нудна війна / Ігор Котик  // Котик І. Про перетворення тіла на слово. С. 370–371.   Рец.ензія на кн.: Чех А. Точка нуль. Харків: Vivat, 2017. 224 с.
 6. КОТИК І. Олег Лишега у спогадах / Ігор Котик  // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/93183. Розміщено 30.11.2019. Рецензія на кн.: Полум’я відігріє пам’ять. Спогади про Олега Лишегу / Упорядкув., передм. Т. Пастуха. Львів: Піраміда, 2019. 440 с.
 7. КОТИК І. Привабливі сторони шаріату  // Котик І. Про перетворення тіла на слово. С. 305–308. Рец. на кн.: Уельбек М. Покора / Пер. з фр. І. Рябчій. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2015. 256 с.
 8. КОТИК І. Пролог, не епілог / Ігор Котик  // Український журнал. 2019. № 10. Рец. на кн.: Тарнавський Ю. Теплі полярні ночі. Київ: Темпора, 2019.
 9. КОТИК І. Про тіло, що виросло з покірного чорного плаща: концептуалізація тіла в поезії Юрія Тарнавського / Ігор Котик  // Сучасні літературознавчі студії. Випуск 16. Тіло і тілесність у контекстах культури та літератури. Київ : КНЛУ, 2019.
 10. КОТИК І. «Слова джем, свінґ, Армстронґ, контрабас не роблять вірш джазовим, якщо його поетична природа сформувалась під впливом іншої енергії». Інтерв’ю Ігоря Котика з Олександром Клименком // Літературно-джазові імпровізації: Інтермедіальні студії / За ред. Світлани Маценки. Львів: Срібне слово, 2019. С. 320–328.
 11. КОТИК І. Шістнадцять треків безсилля та мить, прекрасна і крихка / Ігор Котик  // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/86246.  Розміщено 18.01.2019. Рец. на кн.: Бондар А. Церебро. Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. 120 с.
 12. КОТИК І. Ще раз про скелети у шафах  / Ігор Котик  // Український журнал. 2019. № 3. С.47–48. Рец. на кн.: Захарченко О. Третя кабінка Лос-Анджелес. Родинна сага. Київ: Нора-Друк, 2018. 240 с.
 13. ЛАПІЙ М. «Взяв мене Він, незнайомий, в опіку»: взаємини Івана Франка та Уляни Кравченко у світлі епістолярно-мемуарних джерел / Марія Лапій // URL: http://ifnan.gov.ua/publish/1/818/. Розміщено 28.03.2019.
 14. ЛАПІЙ М. «Гірський пленер у “Дріаді” Івана Франка: від пейзажоопису до “чуттєпису”» / Марія Лапій // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : Мат-ли Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.) : у 2 т. / Відп. ред. В. Мельник, М. Жулинський ; Відп. секретар С. Пилипчук ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Т. 1. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. С. 662–675.
 15. ЛАПІЙ М. «Поезії дивнії чари»: Франкове віршотворення. V-ий франкознавчий пленер Інституту Івана Франка НАН України на Гуцульщині / Марія Лапій // Слово і Час. 2019. № 7. С. 121.
 16. ЛЕГКИЙ М. Глібов Леонід (Глібів) / Микола Легкий // Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. Київ ; Львів ; Тернопіль, 2019. Т. 4: Глин – Даш. С. 26–28.
 17. ЛЕГКИЙ М. Грабовський Павло / Микола Легкий // Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. Київ ; Львів; Тернопіль, 2019. Т. 4: Глин – Даш. С. 228–231.
 18. ЛЕГКИЙ М. Гребінка Євген / Микола Легкий // Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. Київ ; Львів ; Тернопіль, 2019. Т. 4: Глин – Даш. С. 251–255.
 19. ЛЕГКИЙ М. Грінченко Борис / Микола Легкий // Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. Київ ; Львів ; Тернопіль, 2019. Т. 4: Глин – Даш. С. 323–330.
 20. ЛЕГКИЙ М. «Громада. Українська збірка» / Микола Легкий // Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. Київ ; Львів ; Тернопіль, 2019. Т. 4: Глин – Даш. С. 330–331.
 21. ЛЕГКИЙ М. «Громада. Українська часопись» / Микола Легкий // Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. Київ ; Львів ; Тернопіль, 2019. Т. 4: Глин – Даш. С. 331–332.
 22. ЛЕГКИЙ М. «Громадський голос» / Микола Легкий // Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. Київ ; Львів ; Тернопіль, 2019. Т. 4: Глин – Даш. С. 334–337.
 23. ЛЕГКИЙ М. «Громадський друг. Місячник літературний і політичний» / Микола Легкий // Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. Київ ; Львів ; Тернопіль, 2019. Т. 4: Глин – Даш. С. 337–338.
 24. ЛЕГКИЙ М. «Громадські шпихліри і шпихліровий фонд у Галичині 1784–1840 рр.» / Микола Легкий // Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. Київ ; Львів ; Тернопіль, 2019. Т. 4: Глин – Даш. С. 338–342.
 25. ЛЕГКИЙ М. Гулак-Артемовський Петро / Микола Легкий // Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. Київ ; Львів ; Тернопіль, 2019. Т. 4: Глин – Даш. С. 424–428.
 26. ЛЕГКИЙ М. «Здолавши півшляху життя земного…»: Гнат Хоткевич з приводу 50-ліття Івана Франка / Микола Легкий // Нагуєвицькі читання: Збірник наукових праць. Дрогобич: Посвіт, 2019. Вип. 5. С. 232–234. Передмова до републікації праці Гната Хоткевича «Кілька вражінь з нагоди ювілейного року д-ра І. Франка» (С. 234–238).
 27. ЛЕГКИЙ М. Проза Івана Франка в культурному просторі України та світу / Микола Легкий // Іван Франко: «Я єсть пролог…»: Матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.): У 2 т. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. Т. 2. С. 3–13.
 28. ЛЕГКИЙ М. Проза Франка: проблеми періодизації / Микола Легкий // Окриленість словом : збірник наукових праць на пошану професора Степана Хороба / Відп. ред., упор. Роман Піхманець. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. С. 301–309.
 29. ЛЕГКИЙ М. Проза Івана Франка як психобуттєвий та соціокультурний феномен. Загальні зауваги / Микола Легкий // Слово і Час. 2019. № 2. С. 12–25.
 30. ЛЕГКИЙ М. Роман Івана Франка «Петрії і Добощуки»: до генези сюжету / Микола Легкий // Українське літературознавство: Зб-к наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2019. Вип. 84. С. 3–11.
 31. НАХЛІК Є. Актуальний Куліш – націєтворець і державник : До 200-річчя від дня народження письменника, мисленника, науковця і громадсько-політичного діяча / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/91265. Розміщено 07.08.2019.
 32. НАХЛІК Є. Бурлескно-травестiйнi коди «Енеїди» Iвана Котляревського / Євген Нахлік // Дивослово. 2019. № 9 : вересень. С. 46–54; № 10 : жовтень. С. 49–55. 
 33. НАХЛІК Є. «Енеїда» Котляревського в куфрі Наполеона? / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/92555. Розміщено 03.10.2019.
 34. НАХЛІК Є. Іван Франко: від соціалістичного федералізму до національного державництва / Євген Нахлік // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : Матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.) : у 2 т. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. Т. 1. С. 42–62. 
 35. НАХЛІК Є. Іван Франко про продаж землі / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/92693. Розміщено 09.10.2019.
 36. НАХЛІК Є. Іван Франко про свого попередника і сучасника — галицького правника, громадського діяча й літератора Василя Ковальського / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Окриленість словом: збірник наукових праць на пошану професора Степана Хороба / Відп. ред. та упоряд. Р. Піхманець. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. С. 586–603.
 37. НАХЛІК Є. Письменники – провідники нації: типологічні зближення І. Франка з П. Кулішем / Нахлік Євген // Слово і Час. 2019. № 8. С. 14–29.
 38. НАХЛІК Є. Поетика образності Евгена Маланюка / Нахлік Є. К. // Київські полоністичні студії / [Відп. ред. серії Ростислав Радишевський] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філології. Кафедра полоністики ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України ; Білостоцький ун-т. Київ : [Талком], 2019. Т. XXV : [Матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 23–25 травня 2018 р.]. С. 243–251.
 39. НАХЛІК Є.  Політико-філософські розмисли Пантелеймона Куліша : (До 200-річчя від дня народження письменника, науковця, мислителя і громадсько-політичного діяча) / Нахлік Є. К. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету: Збірник наукових праць. Гуманітарні науки. 2019. Вип. 16. С. 43–51.
 40. НАХЛІК Є. Прояснення «Енеїди» Котляревського крізь призму «Енейды» Осипова / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/91923. Розміщено 09.09.2019.
 41. НАХЛІК Є. Релігійне навернення пізнього Івана Франка / Євген Нахлік // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2019. Т. CCLXXII: Праці Філологічної секції. С. 145–172.
 42. НАХЛІК Є. Російсько-імперська колонізація України: на перехрестях поглядів Драгоманова, Куліша, Франка і Павлика / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/93853.  Розміщено 27.11.2019.
 43. НАХЛІК Є. Світогляд Пантелеймона Куліша : До 200-річчя від дня народження / Євген Нахлік // Світогляд. 2019. № 4 : Липень/серпень. С. 42–57, іл. Те саме // Національна академія наук України. URL: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=5666. Розміщено 04.11.2019.
 44. НАХЛІК Є. Ситуативні алегорії в «Енеїді» Котляревського / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/92127. Розміщено 16.09.2019.
 45. НАХЛІК Є. Україна в політико-філософських розмислах Пантелеймона Куліша : (До 200-річчя від дня народження письменника, науковця, мислителя і громадсько-політичного діяча) / Євген Нахлік // Вісник НТШ. 2019. Осінь–зима. Ч. 62. С. 42–47.
 46. НАХЛІК Є. Унікальність Франка / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/91643. Розміщено 27.08.2019. Анонс і резюме Прес-служби НАН України: Національна академія наук України. URL: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5470. Розміщено 19.09.2019.
 47. НАХЛІК Є. Участь Івана Франка у львівських заходах до ювілеїв Івана Котляревського (1888, 1898) : До 250-річчя від дня народження першого класика нової української літератури / Євген Нахлік // Українське літературознавство: Зб-к наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2019. Вип. 84. С. 115–130. 
 48. НАХЛІК Є. Франко й Куліш: збіжності попри розходження. (І) : Світоглядна авторевізія та еволюція / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/89576.  Розміщено 27.05.2019.
 49. НАХЛІК Є. Франко й Куліш: збіжності попри розходження. ІІ. Ідеологія / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/89773. Розміщено 03.06.2019.
 50. НАХЛІК Є. Франко й Куліш: перегуки в літературній творчості / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/89972. Розміщено 10.06.2019.
 51. НАХЛІК Є. Франкова спроба стати доцентом Чернівецького університету / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/88966. Розміщено 01.05.2019.
 52. НАХЛІК Є. Християнське обличчя Івана Франка: релігійно-поетичні обробки / Євген Нахлік // Місіонар. 2019. № 7 : Лип./Серп. С. 32–41.
 53. НАХЛІК Є. Paralelne światy poetyckie Juliusza Słowackiego i Tarasa Szewczenki / Eugeniusz Nachlik // Dialog dwóch kultur – Діалог двох культур. XIII Międzynarodowe spotkania muzealników i kulturoznawców – XIII Міжнародні зустрічі музейників та культурознавців; XV Międzynarodowe spotkania literatów – XV Міжнародні зустрічі літераторів; XV Międzynarodowowa konferencja naukowa literaturoznawców – XV Міжнародна наукова конференція літературознавців; VI Międzynarodowowa konferencja naukowa historyków – VI Міжнародна наукова конференція істориків. 3–9, 16 września 2018 – 3–9, 16 вересня 2018 / Fundacja «Pomoc Polakom na Wschodzie» ; Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, 2019. S. 26–33.
 54. НАХЛІК О. Еволюція ліричної героїні Оксани Лятуринської / Нахлік О. М. // Київські полоністичні студії / [Відп. ред. серії Ростислав Радишевський] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; . Ін-т філології. Кафедра полоністики ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України ; Білостоцький ун-т. К. : [Талком], 2019. Т. XXV : [Матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 23–25 травня 2018 р.]. С. 252–258.
 55. НАХЛІК О. Іван Франко про свого попередника і сучасника — галицького правника, громадського діяча й літератора Василя Ковальського / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Окриленість словом : збірник наукових праць на пошану професора Степана Хороба / Відп. ред. та упоряд. Роман Піхманець. Івано-Франівськ : Місто НВ, 2019. С. 586–602.
 56. НАХЛІК О. Літературні взаємини Івана Франка з Надією Матвіївною Кибальчич і Надією Костянтинівною Кибальчич / Оксана Нахлік // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : Матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.) : у 2 т. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. Т. 2. С. 57–63.
 57. ПРОХАСЬКО Ю. Про вибори, ненависть і надію: розмова з психоаналітиком Юрієм Прохаськом // kurs.if.ua, URL: https://kurs.if.ua/articles/pro_vybory_nenavyst_i_nadiyu_rozmova_z_psyhoanalitykom_yuriiem_prohaskom_74611.html/ . Розміщено 19.04.2019.
 58. ПРОХАСЬКО Ю. Ротові стихії / Юрко Прохасько // Літературно-джазові імпровізації. Інтермедіальні студії. За редакцією Світлани Маценки. Львів, «Срібне слово» 2019. С. 337–342.
 59. ПРОХАСЬКО Ю. Сексуальність влади. Чому ми хочемо вбити батька. Інтерв’ю Юстини Добуш з Юрком Прохаськом // URL: https://zbruc.eu/node/88585.
 60. ПРОХАСЬКО Ю. Червона нитка сучасності. Дивний роман Ґете / Юрко Прохасько. Післямова до видання: Йоганн Вольфґанґ Ґете, Вибіркові спорідненості. Львів, ТОВ «Література і мистецтво». 2019. С. 193–198.
 61. PROCHAŚKO J.  «Billige Rache ist nicht gut fьr das Land». Der Lemberger Intellektuelle Jurko Prochasko spricht ьber die Wahl der Ukrainer und ihre Folgen. Von Jutta Sommerbauer // Die Presse am Sonntag. 14. Juli 2019. S.6.
 62. PROCHAŚKO J. Dlaczego Vogel? / Jurko Prochaśko // Konteksty, Nr. 1–2 (324-325), 2019. S. 167. URL: http://www.konteksty.pl/numery/87.
 63. PROCHAŚKO J. Mein `68 / Jurko Prochaśko // Mein `68. Aufbruch nach Europa. Sandstein Verlag, Dresden und Sächsische Akademie der Künste 2019. S. 56–57.
 64. PROCHAŚKO J. Sfinks w labiryncie. Walter Benjamin in Bruno Schulz w poszukiwaniu utraconego dzieciństwa / Jurko Prochaśko // Konteksty, Nr. 1–2 (324–325). 2019. S. 147–152. URL: http://www.konteksty.pl/numery/87.
 65. PROCHAŚKO J. Zamek: das Schloss i die Burg / Jurko Prochaśko // Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni, Kwartalnik Małopolskiego Instytutu kultury w Krakowie. 2[65]. 2019. S. 36–37.
 66. САЛІЙ О. «Антонич від А до Я». Книга, що спонукає пам’ятати [інтерв’ю з упорядником книжки Данилом Ільницьким]. Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал / гол. ред. І. Яцканин. С. 68–84.
 67. САЛІЙ О. «Коляда – то давна гуцульська молитва». Розмова про неперервну різдвяну традицію Криворівні, коляду і розплєси з Василем Зеленчуком [розмовляла Леся Салій]. Літературно-художній часопис «Річ», 11 лютого 2019 р. URL: https://chasopysrich.com.ua/2019/02/11/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0/.
 68. САЛІЙ О. «“О. Лунатикові” ‒ поетична відповідь Івана Франка на пародію Остапа Луцького (з історії взаємин)». Іван Франко: «Я єсть пролог…» : Матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2. Львів, 2019. С. 104–115.
 69. САЛІЙ О. Сто сторінок любові [рецензія на книжку Бориса Єґіазаряна «Сорок джерел : вірші та оповідання]. Дзвін 2019. № 6 (896). С. 190–196.
 70. САЛІЙ О. Фольклорний код роману Петра Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік» / Олександра Салій. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Вип. 45 : присвячений професору Лідії Дунаєвській. Київ, 2019. С. 137–151.
 71. ФРАНКО А. Д. Видатний український історик-архівіст, джерелознавець, археограф І. Л. Бутич (до 100-річчя від дня народження) / Андрій Дмитрович Франко, Оксана Омелянівна Франко // Архіви України. Київ, 2019. № 4 (321). С. 168–186.
 72. ФРАНКО А. Д. Доктор історичних наук, професор Оксана Омелянівна Франко: оригінальна ювілейна сильветка (до 80-річчя від дня народження) / Любомир Тадейович Сеник, Андрій Дмитрович Франко // Вісник Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів: Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. Вип. 13. С. 194–212.
 73. ФРАНКО А. Д. Іван Франко як редактор історико-літературного, джерелознавчого видання НТШ «Українсько-руський архів» / Андрій Дмитрович Франко // Калуські історичні студії. Т. 3. Збірник наукових статей, документів і матеріалів, присвячений 150-річчю створення товариства «Просвіта» / Інститут Івана Франка НАН України; Музей-оселя родини Івана Франка в Калуші; Калуська міськa рада; Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради; КЗ «Музейно-виставковий центр Калуської міської ради»; Краєзнавчий музей Калущини та ін.; За заг. ред. проф. О. Малярчука, І. Тиміва. Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. С. 42–76.
 74. ФРАНКО А. Д. Іван Франко як учений, видавець та організатор української академічної науки в НТШ / Андрій Дмитрович Франко // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 1. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 350–394.
 75. ФРАНКО А. Д. “Історія України-Руси” Михайла Грушевського в науково-критичній та історіософській рецепції Івана Франка крізь призму висвітлення взаємин між її автором і рецензентом / Андрій Дмитрович Франко // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2019. Вип. 55. С. 161–251.
 76. ФРАНКО А. Д. Нотатки до ювілею берегині Франкового роду [до 80-річчя професора Оксани Омелянівни Франко] / Андрій Дмитрович Франко, Наталія Петрівна Мельник // Вісті Калущини. 2019. № 18 (707). 10 травня. С. 4–5.
 77. ШВЕЦЬ А. «Гарна рожа і вона, то одно, то одна краса!»: код жінки в життєтворчості Наталії Кобринської» / Алла Швець // Сучасні літературознавчі студії. Випуск 16. Тіло і тілесність у контекстах культури та літератури. Київ : КНЛУ, 2019. C. 182–192.
 78. ШВЕЦЬ А. «Національне почуття, доведене до кульмінаційного моменту» (оповідання Наталії Кобринської «Виборець») // Окриленість словом : збірник наукових праць на пошану професора Степана Хороба / Відп. ред., упор. Роман Піхманець. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. С. 155–164.
 79. ШВЕЦЬ А. «Одна галичанка, симпатичная Паньку» (Наталія Кобринська – «Люба доня» і «Пленіпотент» Пантелеймона Куліша в Галичині) / Алла Швець // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2019. Т. CCLXXII: Праці Філологічної секції. С. 113–129.
 80. ШВЕЦЬ А. Постать Наталії Кобринської в літературно-критичному дискурсі 1900–1920-х років / Алла Швець // Микола Євшан у контексті доби: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Упоряд. Олег Баган, Євген Баран. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. С. 153–172.

 81. ШВЕЦЬ А. «Я завше щиро радів, коли Франку повелось що доброго написати» (Михайло Павлик та Іван Франко у літературно-критичній взаєморецепції) / Алла Швець // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : Матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.) : у 2 т. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. Т. 1. С. 236–253.
 82. ШМЕГА К. Типи міжособистісних взаємин у маскулінному дискурсі прози Івана Франка / Катерина Шмега // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2019. Т. CCLXXII: Праці Філологічної секції. С. 192–203. 
 83. ШМЕГА К. «Щоб ним женщина поводила? Ні, сього не буде»: маскулінні стратегії персонажів Івана Франка у стосунках із жінками. Філологічний дискурс : Збірник наукових праць Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 2019. Вип. 9. С. 194–205.
 84. ШВЕЦЬ А. «Одна галичанка, симпатичная Паньку» (Наталія Кобринська — «Люба доня» і «пленіпотент» Пантелеймона Куліша в Галичині) / Алла Швець // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2019. Т. CCLXXII: Праці Філологічної секції. С. 113–129.