Публікації науковців Інституту Івана Франка 2015 р.

Публікації науковців Інституту Івана Франка 2015 р.
26.01.2016

У 2015 році в Інституті Івана Франка з'явилися друком індивідуальні монографії, індивідуальні та колективні збірники, переклади, антології, статті, рецензії, інтерв’ю.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВЦІВ
ІНСТИТУТУ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ
2015 РОКУ


КНИЖКОВІ ВИДАННЯ
 1. НАХЛІК Є. К. Перелицьований світ Івана Котляревського : текст ‒ інтертекст ‒ контекст / Євген Нахлік ; Наук. ред. В. Панченко ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». ‒ Львів, 2015. ‒ 543 с. ‒ (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 21).
 2. «ЙШЛА не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; відповід. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. ‒ Львів, 2015. ‒ 380 с. – (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 22).
 3. НЕБОРАК В. Лексикон А. Г. / Віктор Неборак ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». ‒ Івано-Франківськ : Лілея‒НВ, 2015. ‒ 576 с. ‒ (Серія «Літературна критика і есеїстика» ; вип. 3).
 4. ЛУЧУК І. Зловити дятла : вибрана есеїстка та письменницька критика / Іван Лучук ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». ‒ Львів, 2015. ‒ 320 с. ‒ (Серія «Літературна критика й есеїстика» ; вип. 5).
 5. РЕЦЕПЦІЯ творчості Тараса Шевченка в Польщі : у 3 кн. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міжнародна школа україністики НАН України, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України, Бердянський державний педагогічний університет. ‒ К., 2015.
 6. ФРАНКО Т. Вибране : у 2 т. / Тарас Франко ; упорядники Євген Баран, Наталя Тихолоз. – Івано-Франківськ: видавець Сеньків М. Я., 2015. ‒ Т. 1. І. Наукові та науково-популярні праці. – 964 с. ; передм.: Тихолоз Н. Профілі і маски Тараса Франка. – С. 9–54.; Т. 2. ІІ. Художні твори. ІІІ. Мемуарні та автобіографічні праці. ІV. З епістолярної спадщини. – 760 с. (Серія «Бібліотека Галицька» ; вип. 4).
 7. ПЕТРОВСЬКА К. Мабуть Естер. Історії / Катя Петровська; переклад з німецької Юрка Прохаська; післямова Петра Рихла. ‒ Чернівці: Книги-XXI, 2015. ‒ 228 с.
 8. ФОҐЕЛЬ Д. Фігури днів. Манекени / Дебора Фоґель; переклад з їдишу Юрка Прохаська. ‒ К: «Дух і Літера», 2015. ‒ 176 с.
 9. УСІ інші: Історії про кохання, насильство і пам’ять. Із сучасної німецької прози / Перекладено за літературною редакцією Юрка Прохаська. ‒ К.: «Критика», 2015. ‒ 312 с.
СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ, ІНТЕРВ’Ю
 1. БАРАБАШ М. Блукаючи лабіринтом міста днів / Мар’яна Барабаш  // Дзвін : часопис Національної спілки письменників України. – 2015. – № 7 (849). –  С. 153–156. – Рец. на кн.: Місто Днів : Поезії / Валерій Шевчук. – К.: Либідь, 2015. – 528 с.
 2. БАРАБАШ М. Босий танець у босоніжках / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://www.barabooka.com.ua/bosij-tanets-u-bosonizhkah. – Рец. на кн.: Босоніжки для стоніжки: [Вірші для дошкільного і молодшого шкільного віку] / Мар’яна Савка; ілюстр. та обклад. Юлії Пилипчатіної. – Львів: ВСЛ, 2015.
 3. БАРАБАШ М. Високе мистецтво дзуйхіцу у досвіді коронації СпОлОхів / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/39344 (22.07.2015). – Рец. на кн.: СпОлОхи : Літературна критика та есеїстка / Костянтин Москалець. – Львів: ЛА «Піраміда», 2014. (Серія «Приватна колекція»).
 4. БАРАБАШ М. Гранатові таємниці маленької художниці / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/40606 (24.08.2015). – Рец. на кн.: Марта з вулиці Святого Миколая / / Дзвінка Матіяш. – Львів: ВСЛ, 2015.
 5. БАРАБАШ М. Жанрові-стильові шукання Валерія Шевчука у  модерністському «театрі прози» нового тисячоліття / Мар’яна Барабаш // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2015. ‒ С. 60‒71.
 6. БАРАБАШ М. Жанрово-композиційна парадигма та паракомпозиційні експерименти у збірці І. Франка «На лоні природи і инші оповідання» / Мар’яна Барабаш // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – Львів, 2015. – Вип. 62. – С. 45–53.
 7. БАРАБАШ М. Крилатий Олень із легендарного Львова / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://litakcent.com/2015/11/26/krylatyj-olen-iz-lehendarnoho-lvova. – Рец. на кн.: Аптекар: роман / Юрій Винничук. – Харків: Фоліо, 2015.
 8. БАРАБАШ М. Легенда, що оживає при місячному світлі… / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://www.barabooka.com.ua/legenda-shho-ozhivaye-pri-misyachnomu-svitli. – Рец. на кн.: Великий характерник / Марія Морозенко. – Львів: ВСЛ, 2010; Славетний кошовий / Марія Морозенко. – Львів: ВСЛ, 2013.
 9. БАРАБАШ М. Література як терапія пам’яті: формула «дрогобицького тексту» від дрогобиччанки Вікторії Дуркалевич / Мар’яна Барабаш // Studia methodologica : Збірник наукових праць пам’яті доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка (1937–2014). – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 40. – С. 476–478. – Рец. на кн.:У пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф утворах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца / Вікторія Дуркалевич. – Дрогобич: Коло, 2015.
 10. БАРАБАШ М. Львів з «жіночим обличчям» на вітражному склі / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: zbruc.eu/node/. – Рец. на кн.: Дім з вітражем : роман / Жанна Слоньовська; з польськ. перекл. А. Поритко і М. Кіяновська. – Львів: ВСЛ, 2015.
 11. БАРАБАШ М. Мрії, які викликають натхнення... / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://starylev.com.ua/club/article/mriyi-yaki-vyklykayut-nathnennya (29.07.2015). – Рец. на кн.: Марта з вулиці Святого Миколая / Дзвінка Матіяш. – Львів: ВСЛ, 2015.
 12. БАРАБАШ М. Підгірський настрій у творчості Івана Франка та Наталі Кобринської як рецидив «духу часу» / Мар’яна Барабаш // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; відповід. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. ‒ Львів, 2015. ‒ С. 251–255.
 13. БАРАБАШ М. Поезія на межі мовчання і слухання / Мар’яна Барабаш // Кур’єр Кривбасу : літературний журнал. – 2015. – № 308/309/310 (Липень – серпень – вересень). – С. 277–286. – Рец. на кн.: Тінь риби / Мар’яна Савка. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2010; Я слухаю пісню Америки / Оксана Луцишина. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2010.
 14. БАРАБАШ М. Поезія як спроба спекулювання любов’ю і смертю / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/41362 (12.09.2015). – Рец. на кн.: Вплав / Сємьон Ханін. – Львів: Видавець Позднякова А. Ю. (Astarea), 2015.
 15. БАРАБАШ М. Прозора робінзонада, або Шокована втеча з острова / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://litakcent.com/2015/10/23/prozora-robinzonada-abo-shokovana-vtecha-z-ostrova. – Рец. на кн.: Робінзон / Арам Пачян; перекл. з вірмен. Анушавана Месропяна. – Львів: ВСЛ, 2015.
 16. БАРАБАШ М. Скульптурна есеїстика джазу / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: zbruc.eu/node/42988  (26.10.2015). – Рец. на кн.: Поцілунок Елли Фіцджеральд : Есеї, переклади, вірш / Олег Лишега. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 240 с. ; Старе золото: Есеї / Олег Лишега. – Львів: ЛА «Піраміда», 2015.
 17. БАРАБАШ М. Таємнича археологія тексту / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://starylev.com.ua/club/article/tayemnycha-arheologiya-tekstu (2.10.2015). – Рец. на кн.: Таємниця катакомб: роман / Том Еґеланн; пер. з нор. Наталі Іваничук. – Львів: ВСЛ, 2015.
 18. БАРАБАШ М. У піраміді Міста Днів Валерія Шевчука-поета / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/36639 (26.05.2015). – Рец. на кн.: Місто Днів : Поезії / Валерій Шевчук. – К.: Либідь, 2015.
 19. БАРАБАШ М. Чекаючи на сніг / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/31304 (8.01.2015). – Рец. на кн.: День Cніговика / Дзвінка Матіяш. – Брустурів: Discursus, 2014.
 20. БАРАБАШ М. Щоб бути вільним ельфом… / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://starylev.com.ua/club/article/shchob-buty-vilnym-elfom (2.09.2015). – Рец. на кн.: Щоденник Ельфа / Наталка Малетич. – Львів: ВСЛ, 2015.
 21. ВОРОК Х. «Вона боїться тих мар пустих, що сплодила вночі стривожена уява»: стан тривоги персонажа крізь призму онейричних видінь у прозі Івана Франка / Христина Ворок // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – Львів, 2015. – Вип. 62. – С. 73–84.
 22. ВОРОК Х. Особливості зображення онейричних візій в українській літературі кінця ХІХ ст. (на матеріалі малої прози Івана Франка та Наталії Кобринської) / Христина Ворок // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; відповід. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. ‒ Львів, 2015. ‒ С. 242–250.
 23. ВОРОК Х. Сон як природний та культурний феномен, його роль у художній літературі / Христина Ворок // Spheres of culture / Maria Curie-Skladovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Brunch of Ukrainian Studies. – Volume Х. – Lublin, 2015. – P. 179–188.
 24. ГОРОШКО І. Любовні епістоли у прозі І. Франка: психологічний аспект / Ірина Горошко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – Львів, 2015. – Вип. 62. – С. 54–63.
 25. ГОРОШКО І. «Любов – се запах пахощів понад усі аромати»: олфакторний код прози Івана Франка / Ірина Горошко // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; відповід. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. ‒ Львів, 2015. ‒ С. 262–266.
 26. ГОРОШКО І. «Чудова музика любові»: акустичний ефект у прозі Івана Франка / Ірина Горошко // Українське літературознавство. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 26‒32.
 27. ДЕРЕВ’ЯНА М. «На дні» і «На вершку»: випробування духа світом (на матеріалі творів Івана Франка) / Мирослава Дерев’яна // Українське літературознавство. ‒ Львів, 2015. ‒ Вип. 79. ‒ С. 33‒41.
 28. КОТИК І. «Дім у Бейтінґ Голлов» і екзистенційна бездомність / Ігор Котик. ‒ Режим доступу: http://zbruc.eu/node/43435. ‒ Рец. на кн.: Дім у БейтінґГоллов: Оповідання / В. Махно. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2015.
 29. КОТИК І. Жахлива внутрішня наглядачка та як її позбутися / Ігор Котик. ‒ Режим доступу: http://zbruc.eu/node/44426. ‒ Рец. на кн.: Прозорі жінки / Л. Таран. – Чернівці: Букрек, 2015.
 30. КОТИК І. Істина ілюзіоніста / Ігор Котик // Педагогічна думка. – 2015. – № 4. – С. 53‒54. ‒ Рец. на кн.: Фелікс Австрія / С. Андрухович.
 31. КОТИК І. Коментарі до «Часів втрат» Олександра Фразе-Фразенка / Ігор Котик. ‒ Режим доступу: http://litakcent.com/2015/05/15/komentari-do-chasiv-vtrat-oleksandra-fraze-frazenka-dali-bude/
 32. КОТИК І. Наближення, віддалення і втечі Олексія Чупи / Ігор Котик. ‒ Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/09/16/074943.html. ‒ Рец. на кн.: Казки мого бомбосховища / О. Чупа. – Харків: КСД, 2015.
 33. КОТИК І. Олександра Жовни / Ігор Котик. ‒ Режим доступу: http://litakcent.com/2015/07/02/normalni-nenormalni-oleksandra-zhovny/. ‒ Рец. на кн.: Солодка ілюзія життя: Повісті / О. Жовна. – Львів: Піраміда, 2015.
 34. КОТИК І. Про життєву правду і художню прозу [про збірку оповідань: Стасюк А. Галицькі оповідання (пер. Ю. Прохаська). – Львів: Вид-во Старого Лева, 2015; і про роман: Герман А. Піраміди невидимі: роман // Герман А. Червона Атлантида. – К.: Довіра, 2011] // Педагогічна думка. – 2015. – № 4. – С. 54‒56.
 35. КОТИК І. Роздратування від тексту / Ігор Котик. ‒ Режим доступу: http://zbruc.eu/node/33683. ‒ Рец. на кн.: Бомжі Донбасу / О. Чупа. – Дискурсус, 2014.
 36. КОТИК І. Розхитування пам’яті / Ігор Котик // Український журнал. – 2015. – № 1‒2. – С. 54‒55. ‒ Рец. на кн.: Кляса без вісти / Б. Бойчук. – Львів: Піраміда, 2014.
 37. KOTYK І. Wojna z udziałem intelektualistów i aniołów [przełożył Bohdan Zadura] / Ihor Kotyk. ‒ Режим доступу: http://angelus.com.pl/2015/09/polfinal-angelusa-wasyl-slapczuk/
 38. КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Мова кохання у вірші Івана Франка «Do Józi D[zwonkowskiej]» / Марія Котик-Чубінська // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; відповід. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. ‒ Львів, 2015. ‒ С. 275–279.
 39. КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Сили протистояння в оповіданні Івана Франка «Отець-гуморист» / Марія Котик-Чубінська // Педагогічна думка. – 2015. – № 4. – С. 39–45.
 40. ЛАПІЙ М. «Тони, барви, настрої»: мікропоетика прозових дескрипцій природи Наталії Кобринської / Марія Лапій // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; відповід. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. ‒ Львів, 2015. ‒ С. 74–80.
 41. ЛЕГКИЙ М. Віднайдена ідентичність (Дуркалевич В. У пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца. ‒ Дрогобич: Коло, 2015. ‒ 366 с.) / Микола Легкий // Українське літературознавство. ‒ Львів, 2015. ‒ Вип. 79. ‒ С. 312‒314.
 42. ЛЕГКИЙ М. Віднайдена ідентичність / Микола Легкий // Українське літературознавство. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 312–314. – Рец. на кн.: У пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца / Вікторія Дуркалевич. – Дрогобич: Коло, 2015.
 43. ЛЕГКИЙ М. Діалектика національного та регіонального у прозі Івана Франка / Микола Легкий // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 770 : Слов’янська філологія. – С. 59–66.
 44. ЛЕГКИЙ М. Маловідомі твори Наталії Кобринської: поетика тексту / Микола Легкий // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; відповід. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. ‒ Львів, 2015. ‒ С. 37–48.
 45. ЛЕГКИЙ М. Новелістика Олександра Кониського в контексті української прози 1880–1890-х років [Електронний ресурс] / Микола Легкий // philology.lnu.edu.ua / wp-content/uploads/2015/12 / Lehkyy_Mykola_Novelistyka_Konyskoho.pdf [Круглий стіл «Світлом науки і знання: До 115 річниці від дня смерті Олександра Кониського» (16 грудня [2015 р.])].
 46. ЛЕГКИЙ М. Повість Івана Франка «Захар Беркут»: спроба стереометричного прочитання / Микола Легкий // Spheres of culture / Maria Curie-Skladovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Brunch of Ukrainian Studies. – Volume Х. – Lublin, 2015. – P. 85–94.
 47. ЛЕГКИЙ М. Проза Івана Франка: діалоги епох, діалоги культур / Микола Легкий // Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III = Україністика: минуле, сучасне, майбутнє III) : literatura a kultura = література та культура : kolektivní monografie věnovaná 20. výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně = колективна монографія, присвячена 20-річчю україністики на Філософському факультеті Університету імені Масарика в Брно / [editoři: H. Myronova, O. Čmelíková (Gazdošová), P. Kalina, K. Kuznietsova, I. Shysterov]. – Brno : [b. m.], 2015. – С. 153–162.
 48. ЛЕГКИЙ М. Проза Івана Франка початку ХХ ст.: проблема теодицеї / Микола Легкий // Слово і час. – К., 2015. – № 6. – С. 3–11.
 49. ЛЕГКИЙ М. Роман Івана Франка «Петрії і Добощуки»: поетика, естетика, рецепція в критиці / Микола Легкий // Українське літературознавство. ‒ Львів, 2015. ‒ Вип. 79. ‒ С. 6‒18.
 50. LEĞKYJ M. «Radovi apostola»: univerzalizam Frankova genija / Mykola Leğkyj // Ukrajinska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga ) / Uredio Jevgenij Paščenko. – Zagreb, 2015. – S. 295–305 (S ukrajinskoga preveo Josip Ralašić).
 51. ЛИШАК Г. Вірш Івана Франка «Пісня і праця»: поетика, проблематика / Галина Лишак // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; відповід. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. ‒ Львів, 2015. ‒ С. 267–274.
 52. ЛИШАК Г. Всеукраїнська наукова конференція «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним», присвячена 160-річчю від дня народження Наталії Кобринської (Львів–Болехів 2015 р.) / Галина Лишак // Слово і час. ‒ К., 2015 ‒ № 10. ‒ С. 123‒124.
 53. ЛИШАК Г. Незавершена трилогія Івана Франка «Чорна Хмара»: історія створення, публікації / Галина Лишак // Studia methodologica. Збірник наукових праць пам’яті доктора філологічних наук, професора Романа Гром’яка (1939–2014). – Тернопіль, 2015. – № 40. – С. 393–399.
 54. ЛИШАК Г. «…Одна річ Мирона, що надзвичайно уподобалась всім…» (Художня своєрідність оповідання Івана Франка «Чума») / Галина Лишак // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2015. – Вип. 62. – С. 64‒72.
 55. ЛИШАК Г. Основні ознаки персонажного маскування в прозі Івана Франка / Галина Лишак // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Збірник наукових праць. ‒ К., 2015. ‒ Вип. 22. ‒ С. 48‒53.
 56. ЛИШАК Г. Повість Івана Франка «Для домашнього огнища»: оцінки письменникових сучасників / Галина Лишак // Українське літературознавство. ‒ Львів, 2015. ‒ Вип. 79. ‒ С. 119‒126.
 57. ЛИШАК Г. «Рідне село» Івана Франка: студія одного поетичного тексту / Галина Лишак // Султанівські читання : [збірник статей] / редкол. : І. В. Козлик (голова) й ін. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – Вип. ІV. – С. 60–71.
 58. ЛУЦИШИН О. Іван Франко і український жіночий рух / Олена Луцишин // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; відповід. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. ‒ Львів, 2015. ‒ С. 174–180.
 59. ЛУЦИШИН О. Іван Франко про Петра Огієвського-Охоцького, Семена Бендасюка та Ганну Мордовцеву / Олена Луцишин // Українське літературознавство. ‒ Львів, 2015. ‒ Вип. 79. – С. 137–148.
 60. ЛУЧУК І. Давня література Львова [Літературна історія Львова. Пунктирний курс. 1. Давня література] [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/35031 (опубліковано 16.04.2015).
 61. ЛУЧУК І. Іван Лучук: «Якісної літератури в нас предостатньо» // Яручик В. Розмова з літератором: Сучасна українська художня творчість в іменах / Віктор Яручик. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2015. – С. 137–140.
 62. ЛУЧУК І. Ігоре-Римарукіана: Ігор Римарук і генеза українського видання «Хозарського словника»; Бермудський трикутник; Платинова поезія Ігоря Римарука; Мистецтво поетичне в осмисленні Ігоря Римарука; Ігор Римарук: геній поезії / Іван Лучук // Буковинський журнал. – 2015. – № 2 (96). – С. 178–190.
 63. ЛУЧУК І. Літературний Львів поза українсько-польським контекстом (Продовження «Літературної історії Львова. Пунктирний курс»). Єврейський аспект. Про деякі інші аспекти літературної історії Львова [Літературна історія Львова. Пунктирний курс. 15. Єврейський та інші аспекти] [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/40676 (опубліковано 25.08.2015).
 64. ЛУЧУК І. Літературні часописи Львова (Закінчення «Літературної історії Львова. Пунктирний курс»). [Літературна історія Львова. Пунктирний курс. 17. Часописи] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/41766 (опубліковано 23.09.2015).
 65. ЛУЧУК І. Львів: амурний слід «метеора» [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/34508 (опубліковано 31.03.2015).
 66. ЛУЧУК І. Львів – місто літератури: історія і постаті [Електронний ресурс] / Матеріал підготував Іван Лучук // Форум видавців // Режим доступу : http://lvivcityofliterature.org.ua/article/1831/History+and+persons.html (опубліковано 10.03.2015).
 67. ЛУЧУК І. Львівські видавництва та книгарні (Продовження «Літературної історії Львова. Пунктирний курс»). [18. Літературна історія Львова. Пунктирний курс. 16. Видавництва, книгарні] [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/41230 (опубліковано 09.09.2015).
 68. ЛУЧУК І. Незабутній пан Никтарський. Світлій пам’яті Ярослава Гнатіва [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/38889 (опубліковано 12.07.2015).
 69. ЛУЧУК І. Незабутній пан Ярко. Світлій пам’яті Ярослава Гнатіва / Іван Лучук // Нова неділя. – 2015. – Ч. 8‒9 (48‒49). – Вересень‒жовтень. – С. 22.
 70. ЛУЧУК І. Нова українська література до Першої світової. 2. Розвиток нової літератури (Продовження «Літературної історії Львова. Пунктирний курс») [Літературна історія Львова. Пунктирний курс. 2. Розвиток нової літератури] [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/35558 (опубліковано 29.04.2015).
 71. ЛУЧУК І. Нова українська література до Першої світової. 3. Семінарські забави Шашкевича [Літературна історія Львова. Пунктирний курс. 3. Семінарські забави Шашкевича] [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/35558 (опубліковано 29.04.2015).
 72. ЛУЧУК І. Нова українська література до Першої світової. 4. Франко в кав’ярнях [Літературна історія Львова. Пунктирний курс. 4. Франко в кав’ярнях] [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/35558 (опубліковано 29.04.2015).
 73. ЛУЧУК І. Новітня література Львова. 10. ЛуГоСад [Літературна історія Львова. Пунктирний курс. 10. Лугосад] [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/38035 (опубліковано 23.06.2015).
 74. ЛУЧУК І. Новітня література Львова. 11. Львівська школа паліндромії [Літературна історія Львова. Пунктирний курс. 11. Львівська школа паліндромії] [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/38035 (опубліковано 23.06.2015).
 75. ЛУЧУК І. Новітня література Львова. 9. Новітня література (Продовження «Літературної історії Львова. Пунктирний курс») [Літературна історія Львова. Пунктирний курс. 9. Новітня література] [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/38035 (опубліковано 23.06.2015).
 76. ЛУЧУК І. Отаман назавжди [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/35819 (опубліковано 07.05.2015).
 77. ЛУЧУК І. Пам’яті професора Володимира Моторного [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/38958 (опубліковано 14.07.2015).
 78. ЛУЧУК І. Польська грань львівської літератури. Автор «страшилок» Стефан Грабинський [Літературна історія Львова. Пунктирний курс. 13. Автор «страшилок» Стефан Грабинський] [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/38739 (опубліковано 08.07.2015).
 79. ЛУЧУК І. Польська грань львівської літератури. «Законсервований» Львів Лема [Літературна історія Львова. Пунктирний курс. 14. «Законсервований» Львів Лема] [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/38739 (опубліковано 08.07.2015).
 80. ЛУЧУК І. Польська грань львівської літератури (Продовження «Літературної історії Львова. Пунктирний курс») [Літературна історія Львова. Пунктирний курс. 12. Польський аспект] [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/38739 (опубліковано 08.07.2015).
 81. ЛУЧУК І. Радянська література Львова. 7. Львівські літератори радянської доби (Продовження «Літературної історії Львова. Пунктирний курс») [Літературна історія Львова. Пунктирний курс. 7. Радянський період] [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/36710 (опубліковано 26.05.2015).
 82. ЛУЧУК І. Радянська література Львова. 8. Найвідоміше літературне подружжя Львова [Літературна історія Львова. Пунктирний курс. 8. Найвідоміше літературне подружжя Львова] [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/36710 (опубліковано 26.05.2015).
 83. ЛУЧУК І. Українська література міжвоєнного Львова. 6. Антонич-дискутант [Літературна історія Львова. Пунктирний курс. 6. Антонич-дискутант] [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/36163 (опубліковано 16.05.2015).
 84. ЛУЧУК І. Українська література міжвоєнного Львова. 5. Міжвоєнна література (Продовження «Літературної історії Львова. Пунктирний курс») [Літературна історія Львова. Пунктирний курс. 5. Міжвоєнний період] [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/36163 (опубліковано 16.05.2015).
 85. ЛУЧУК І. Хто був батьком Яна Парандовського [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zbruc.eu/node/34660 (опубліковано 06.04.2015).
 86. МАЗЕПА М. Ілько Борщак – видавець і дослідник Тараса Шевченка / Марія Мазепа // Тарас Шевченко: Апостол правди і науки : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Відп. ред. Т. Салига. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 357–365.
 87. МАЗУР Г. Фольклорні образи-символи циклу «Веснянки» зі збірки Івана Франка «З вершин і низин» / Галина Мазур // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; відповід. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. ‒ Львів, 2015. ‒ С. 280–285.
 88. МЕДВІДЬ І. Рука допомоги претенденту на Нобеля: кілька історій про Франка та священиків / Ігор Медвідь // Режим доступу: http://zbruc.eu/node/44407
 89. МЕЛЬНИК О. Микола Троцький: «Нація, на мій погляд, – то є гурт осіб, зв’язаних спільною культурою» / Оксана Мельник // Педагогічна думка. – 2015. – № 4.
 90. МЕЛЬНИК О. Старість у деталях: образи старіння в художньому письмі Наталії Кобринської / Оксана Мельник // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; відповід. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. ‒ Львів, 2015. ‒ С. 84–100.
 91. MELJNYK О. Myhajlo Jackiv: kanon i interpretacija / Oksana Meljnyk ; [s ukr. prev. Mateja  Hrgovan] // Ukrajinska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga ) / Uredio Jevgenij Paščenko. – Zagreb, 2015. – S. 325–335.
 92. НАХЛІК Є. Академікові Ігорю Рафаїловичу Юхновському – 90! / Євген Нахлік // Інститут Івана Франка Національної академії наук України. – Режим доступу: http://ifnan.gov.ua/events/3/608/ (01.09.2015).
 93. НАХЛІК Є. Академікові Миколі Григоровичу Жулинському – 75! / Євген Нахлік // Інститут Івана Франка Національної академії наук України. – Режим доступу: http://ifnan.gov.ua/events/3/607/ (25.08.2015).
 94. НАХЛІК Є. Гелікон Миколи Жулинського: До 75-річниці від дня народження / Євген Нахлік, директор Інституту Івана Франка, член-кореспондент НАН України // Літературна Україна. – 2015. – № 32. – 27 серп. – С. 5. Під загальною назвою уміщено дописи (С. 4–5), серед яких також допис Є. Нахліка.
 95. НАХЛІК Є. З ювілеєм, дорога Тамаро Іванівно! / Євген Нахлік // Інститут Івана Франка Національної академії наук України. – Режим доступу: http://ifnan.gov.ua/events/3/604/ (17.07.2015).
 96. НАХЛІК Є. Про Пантелеймона Куліша // Неборак В. Лексикон А. Г. / Віктор Неборак; НАН України. Інститут Івана Франка. – Івано-Франківськ: «Лілея-НВ», 2015. – С. 146–151. – (Серія «Літературна критика і есеїстка»; вип. 3).
 97. НАХЛІК Є. Реформатор українського літературознавства: До ювілею Тамари Гундорової / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/39107 (17.07.2015).
 98. НАХЛІК Є. Франкова кореспондентка і перекладачка Наталія Арабажин з роду Деґенів / Євген Нахлік // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; відповід. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. ‒ Львів, 2015. ‒ С. 187–202.
 99. НАХЛІК Є. «Перебендя» / Євген Нахлік // Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка,  2015. – Т. 5: Пе–С. – С. 34–39.
 100. НАХЛІК Є. Реалізм у літературній творчості Шевченка / Євген Нахлік // Там само. – С. 423–435.
 101. НАХЛІК Є. Ревакович Тит (Титко) Іванович / Євген Нахлік // Там само. – С. 437.
 102. НАХЛІК Є. Революційні вияви в позалітературній діяльності Шевченка / Євген Нахлік // Там само. – С. 438–440.
 103. НАХЛІК Є. Рожанський Гнат / Євген Нахлік // Там само. – С. 506–507.
 104. НАХЛІК Є. Романтизм у літературній творчості Шевченка / Євген Нахлік // Там само. – С. 519–536.
 105. НАХЛІК Є.  «Сичі» / Євген Нахлік // Там само. – С. 777–778.
 106. НАХЛІК Є. Словацький Юліуш / Євген Нахлік // Там само. – С. 821–824.
 107. НАХЛІК Є. Танячкевич Данило Іванович / Євген Нахлік // Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка,  2015. – К., 2015. – Т. 6: Т–Я. – С. 24–26.
 108. НАХЛІК Є. Доля / Євген Нахлік // Там само. – С. 151–161.
 109. НАХЛІК Є. Майбутнє / Євген Нахлік // Там само. – С. 214–223.
 110. НАХЛІК Є. Революціонізм / Євген Нахлік // Там само. – С. 126–135.
 111. НАХЛІК Є. Устиянович Микола Леонтійович / Євген Нахлік // Там само. – С. 455–456.
 112. НАХЛІК Є. Устиянович-Бобикевич Марія Миколаївна / Євген Нахлік // Там само. – С. 456–457.
 113. НАХЛІК Є.  «Хіба самому написать» / Євген Нахлік // Там само. – С. 602–606.
 114. НАХЛІК Є. Ценглевич Каспер-Мельхіор-Бальтазар / Євген Нахлік // Там само. – С. 675–677.
 115. НАХЛІК Є. Шевченкове пророцтво / Євген Нахлік // Там само. – С. 903–911.
 116. NAHLIK J. Do «praiskona»: mitopoetski vector lirskesvijesti Boğdana Iğora Antonyča / Jevğen Nahlik; Sukrajinsko gapreveo Josip Kranjčec // Ukrajinska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga ) / Uredio Jevgenij Paščenko. – Zagreb, 2015. – S. 307–323. – Knjižnica Ucrainiana Croatica. Knjiga 12; Str. 539: Jevğen Nahlik (Нахлік, Євген Казимирович) [довідка про автора].
 117. НАХЛІК О. Вона також випереджала час: Роль Івана Франка у становленні Климентини Попович / Оксана Нахлік // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; відповід. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. ‒ Львів, 2015. ‒ С. 203–208.
 118. НАХЛІК О.  Голос / голод пустелі, або – Туга за світлом / Оксана Нахлік // Дзвін. – 2015. – № 7. – С. 158–160. – Рец. на кн.: Галицькі оповідання [Текст]: оповідання / АнджейСтасюк; пер. з пол. Тараса Прохаська. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2014. – 120 с.
 119. НАХЛІК О.  Дні Світла рік тому і – Назавжди / Оксана Мирославівна Стельмахович-Нахлік // Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Педагогічний інститут. – Режим доступу: http://www.pu.if.ua/depart/Pedagogical/ua/2079/. Вдячне слово з нагоди відзначення 80-річчя від дня народження акад. Мирослава Гнатовича Стельмаховича в Педагогічному інституті Прикарпатського університету.
 120. НАХЛІК О.  «Іще раз про банально-Вічне» / Оксана Нахлік // Дзвін. – 2015. – № 2/3. – С. 145–147. – Рец. на кн.: Мелодія кави у тональності кардамону: роман / Наталія Гурницька; передм. О. Печорної. – Х.: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 400 с.: іл.
 121. НАХЛІК О.  Особистісне як архетипне / Оксана Нахлік // Дзвін. – 2015. – № 4/5. – С. 195–196. – Рец. на кн.: Розлуння: збірка / О. С. Тебешевська. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2013. – 132 с.
 122. НАХЛІК О.  [Передмова] / [Preface] / Оксана Нахлік / OksanaNakhlik // Починайко Марта / PochynaykoMarta. Дзвін каменю: Поезії / StoneOutcry: Poetry. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2015. – С. 5–12 / P. 13–21.
 123. НАХЛІК О. Підгірянка Марійка / Оксана Нахлік // Шевченківська енциклопедія : В 6 т. – Т. 5: Пе–С / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2015. – С. 128–129.
 124. НАХЛІК О.  «Щаслива Австрія», або «Дим від спалених ілюзій» / Оксана Нахлік // Дзвін. – 2015. – № 1. – С. 175–177. – Рец. на кн.: Фелікс Австрія [Текст]: роман / Софія Андрухович – Львів: Видавництво Старого Лева, 2014. – 288 с.
 125. НЕБОРАК В. Література за правилами та без (інтерв’ю для  газети «День». Розмовляла Людмила Таран) / Віктор Неборак // Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/literatura-za-pravylamy-ta-bez.
 126. НЕБОРАК В. Про «Бу-Ба-Бу», літературну критику та «Русь-тройку» (інтерв’ю для журналу «Тиждень») / Віктор Неборак // Режим доступу: http://tyzhden.ua/Culture/135847 ; те саме: https://rozmova.wordpress.com/2015/05/18/viktor-neborak-3/#more-8397 (18.05.2015).
 127. ПЕНЬКОВСЬКА О. «А як прийде наш час ділання…»: М. Возняк про роль Франка у розвитку галицької жіночої періодики / Оксана Пеньковська // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; відповід. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. ‒ Львів, 2015. ‒ С. 181–186.
 128. ПЕНЬКОВСЬКА О. Франкознавча парадигма Михайла Возняка / Оксана Пеньковська // Слово і Час. – К., 2015. – № 12. – С. 42‒50.
 129. ПРОХАСЬКО Ю. Інтерв’ю для видання «MediaSapiens» / Юрко Прохасько // Режим доступу:http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/yurko_prokhasko_evropeytsi_vvazhayut_scho_krasche_zdatisya_y_200_rokiv_prozhiti_v_rabstvi/.
 130. ПРОХАСЬКО Ю. Інтерв’ю для Російської служби Радіо Свобода / Юрко Прохасько // Режим доступу: http://www.svoboda.org/content/article/27395559.html.
 131. PROCHASKO J. Angriff auf Mitteleuropa / Jurko Prochasko // Gefährderte Nachbarschaften: Ukraine – Rußland – EU. ‒ Valerio, 2015.
 132. PROCHASKO J. Die Welt diesseits der Kastanien / Jurko Prochasko // Blickwechsel. ‒ München, 2015.
 133. PROCHASKO J. Krieg und Mythos (німецькою мовою) / Jurko Prochasko // Каталог до виставки Mythos Galizien. ‒ Wien, 2015.
 134. PROCHASKO J. Ostin Translation / Jurko Prochasko // Skug. ‒ Wien, 2015.
 135. PROCHASKO J. Putin’s Sirens / Jurko Prochasko // IWM-Post. ‒ Vienna, 2015.
 136. PROCHASKO J. Putins Sirenen / Jurko Prochasko // Süddeutsche Zeitung. ‒ S. 13. 1. Oktober 2015.
 137. PROCHASKO J. Teror teruaru / Jurko Prochasko // Autoportret. Pismo o dobrzejprzestrzeni. ‒ Krakow, 2015.
 138. PROCHASKO J. Warum sich mit der ukrainischen Kultur beschäftigen. Gedanken zu einer Theorie unauratischer Kulturen / Jurko Prochasko // Magazin der Kultursiftung des Bundes. ‒ Nr. 25, Herbst/Winter, 2015. ‒ S. 25–26.
 139. САЛІЙ О. Замислені у спільне [післямова] / Олександра Салій // Бахчисарай. 2021 / СеяреКокче, Володимир Тимчук, MayeSafet. ‒Упоряд., передм. В. Тимчука. ‒ Львів : Тріада Плюс, 2015. ‒ С. 149‒152.
 140. САЛІЙ О. Перша світова війна як велика драма «маленької» людини: антивоєнні мотиви в прозі Наталії Кобринської та Марка Черемшини / Олександра Салій // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; відповід. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. ‒ Львів, 2015. ‒ С. 62–68.
 141. САЛІЙ О. Ще раз про поняття «гуцульський текст» в українській літературі / Олександра Салій // Вісник Львівського університету. Серія філологічна : Франкознавство. ‒ Львів, 2015. – Вип. 62. ‒ С. 237–246.
 142. СВІТЛИЦЬКА О. Любов – це по-стать, вона має стать. І ця стать – жіноча: історія стихійності жіночого письма від Роксолани Жаркової / Оксана Світлицька // Парадигма: збірник наукових праць. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. – Вип. 9; Те саме опубл. у: http://www.uamodna.com/articles/oksana-svitlycjka-lyubov-ce-po-statj-vona-mae-statj-i-cya-statj-zhinocha-istoriya-styhiynosti-zhinochogo-pysjma-vid-roksolany-z/. ‒ Рец. на кн.: Жаркова Р. сТИхіЯ жіночого письма: саморепрезентація в українській модерні стичній прозі кінця XIX – початку XX століття (Леся Українка, Ольга Кобилянська, Уляна Кравченко) / Роксолана Жаркова. – Львів: Норма, 2015. – 208 с.
 143. ТИХОЛОЗ Н. Бранка ностальгії (Анна Франко-Ключко: Повернення) / Наталя Тихолоз // Omagiu profesorului Ioan Rebuşapcă la 80 de ani. – Bucureşti, 2015. – С. 325–354.
 144. ТИХОЛОЗ Н. Похресник Наталії Кобринської / Наталя Тихолоз // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; відповід. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. ‒ Львів, 2015. ‒ С. 209–226.
 145. ТИХОЛОЗ Н. Профілі і маски Тараса Франка / Наталя Тихолоз // Франко Т. Вибране: У 2-х томах / упоряд. Є. Баран, Н. Тихолоз. – Івано-Франківськ: Сеньків М. Я., 2015. – Т. 1. – С. 9–54.
 146. ТИХОЛОЗ Н. Франко Тарас Іванович / Наталя Тихолоз // Шевченківська енциклопедія : В 6 т. – К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]., 2015. – Т. 6: Т–Я. – С. 562.
 147. ТИХОЛОЗ Н. «Delirium des Zeitgeistes»: Іван Франко та Аполлінарій Маршинський на тлі доби / Наталя Тихолоз // Українське літературознавство. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 127‒136.
 148. ТРАЧУК Т. Семантико-поетикальний аспект кольористичної парадигми оповідання Івана Франка «Микитичів дуб» / Тетяна Трачук // Українське літературознавство. ‒ Львів, 2015. ‒ Вип. 79. ‒ С. 64‒73.
 149. 134. ФРАНКО А. Андрей Шептицький відслужив панахиду за Іваном Франком / Андрій Франко // Дзвони Підгір’я. – 2015. – № 16. – 26 квіт. – С. 19.
 150. ФРАНКО А. Іван Франко ‒ сумлінний науковий реконструктор автентичної основи поетичної творчості Тараса Шевченка / Андрій Франко // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; відповід. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. ‒ Львів, 2015. ‒ С. 227–241.
 151. ФРАНКО А. Іван Франко як дослідник-текстолог, редактор і творчий ретранслятор Шевченкового поетичного слова (До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) / Андрій Франко // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Апостол правди і науки», присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка (Львівський національний університет ім. Івана Франка; 15–16 травня 2014 року). – Львів: Світ, 2015. ‒ С. 276‒294.
 152. ФРАНКО А. Іван Франко як реконструктор, реставратор «пластичної картини» «Кобзаря» Тараса Шевченка / Андрій Франко // VIII Міжнародний Конгрес Україністів (Київ, 22–25 жовтня 2013 р.). Шевченкознавство: Збірн. наук. доповідей / гол. ред. акад. Г. А. Скрипник. – К., 2015. – С. 140–156.
 153. ФРАНКО А. Іван Франко як функціонер, науковий продуцент, рецензент, творчий модератор і натхненник літературознавчого дискурсу на засіданнях філологічної секції НТШ / Андрій Франко // Українське літературознавство. Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів, 2015. – Вип. 63. – С. 77–114.
 154. ФРАНКО А. Філологічні аспекти діяльності Івана Франка в НТШ / Андрій Франко // Дзвони Підгір’я. – 2015. – № 48. – 27 лист. – С. 19.
 155. ФРАНКО А., Франко О. Дмитро Яворницький: маловідомі архівні матеріали про життя і наукову діяльність (на типологічній основі характеристики принципів упорядкування архівного фонду Івана Франка) / Андрій Франко, Оксана Франко // Вісник Інституту археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 31–43.
 156. ФРАНКО А., Франко О. Репресовані археологи і етнологи (30–40-і роки ХХ ст.) / Андрій Франко, Оксана Франко // Вісник Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 68–77.
 157. ФРАНКО А., Франко О. Сергій Гамченко: аналіз документів і матеріалів особистого наукового архіву (на типологічній основі характеристики принципів упорядкування архівного фонду Івана Франка) / Андрій Франко, Оксана Франко // Вісник Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 93–102.
 158. FRANKO А. Współpraca Iwana Franki z polskim ludoznawczym czasopismem «Lud» i etnologicznymi publikacjami Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki [Cпівпраця Івана Франка з польським народознавчим журналом «Lud» та етнологічними виданнями Наукового товариства ім. Шевченка)] / Andrij Franko // Polska i ukraińskaetnologia dzisiaj. Kontynuacje i perspektywy (Lwów, 24–27 września 2015). Tezy. Abstrakty [Польська й українська етнологія сьогодні. Традиції та перспективи (Львів, 24–27 вересня 2015 р.). Тези]. – Lwów, 2015. – S. 48–49.
 159. ШВЕЦЬ А. Йосиф Застирець ‒ духовний порадник та популяризатор Івана Франка у світі ( до 100-річчя від часу висунення Івана Франка на Нобелівську премію) / Алла Швець // Українське літературознавство. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 104‒117.
 160. ШВЕЦЬ А. «Найбільша жінка Галицької землі, яка завжди вміла бути собою…» / Алла Швець // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; відповід. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. ‒ Львів, 2015. ‒ С. 11–19 ; те саме: Слово і час. ‒ К., 2015. ‒ № 10. ‒ С. 68‒75.
 161. ШВЕЦЬ А. «Наша духова зв’язь щораз міцніє» (Наталія Кобринська та Чехія) / Алла Швець // Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III = Україністика: минуле, сучасне, майбутнє III) : literatura a kultura = література та культура : kolektivní monografie věnovaná 20. výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně = колективна монографія, присвячена 20-річчю україністики на Філософському факультеті Університету імені Масарика в Брно / [editoři: H. Myronova, O. Čmelíková (Gazdošová), P. Kalina, K. Kuznietsova, I. Shysterov]. – Brno : [b. m.], 2015. – S. 299–306.
 162. ШВЕЦЬ А.  «Се новий тип жінки-емансипантки, введений в нашу літературу» (художній світ Франкової «Маніпулянтки») / Алла Швець // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. ‒ Львів, 2015. ‒ Вип. 62. ‒ С. 14‒27.


ПЕРЕКЛАДИ
 1. БОК Т. Нема пива для Ісуса / Тильо Бок; українською переклав Юрко Прохасько // Режим доступу: http://e-radar.pl/de/magazyn/11-2015/kein,bier,f,r,jesus,2.html
 2. МОКРИЙ В. Література і філософсько-релігійна думка українського романтизму: Шевченко, Костомаров, Шашкевич / Володимир Мокрий; Переклад [з польської] Є. Нахліка // Київські полоністичні студії. – К., 2015. – Т. XXV: Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі : у 3 кн. / Наук. ред. та упоряд. Ростислав Радишевський; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Міжнародна школа україністики НАН України; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Ін-т Івана Франка НАН України; Бердянський держ. пед. ун-т. – Кн. друга. – С. 314–466.