Всеукраїнська наукова конференція “Літературний процес в Галичині останньої третини ХІХ ст. (1870–1890-і рр.): культурні особливості, історичні умови, постаті”

Всеукраїнська наукова конференція “Літературний процес в Галичині останньої третини ХІХ ст. (1870–1890-і рр.): культурні особливості, історичні умови, постаті”
24.12.2022

16 грудня 2022 року на факультеті української та іноземної філології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Літературний процес в Галичині останньої третини ХІХ ст. (1870–1890-і рр.): культурні особливості, історичні умови, постаті»

     Співорганізаторами події стали кафедра української літератури й теорії літератури ДДПУ ім. І. Франка, науково-дослідна лабораторія франкознавства, бібліотека ДДПУ, Інститут Івана Франка НАН України та Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника.


     Голова оргкомітету конференції – Ігор НАБИТОВИЧ, доктор філологічних наук, професор кафедри слов’янського літературознавства Університету Марії Склодовської-Кюрі в Любліні. Заступник голови – Олег БАГАН, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та теорії літератури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, завідувач Науково-дослідної лабораторії франкознавства. 


     Євген НАХЛІК, директор Інституту Івана Франка НАН України, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, був членом оргкомітету конференції.


     Проведення спільної з Дрогобицьким педагогічним університетом конференції на галицьку тематику стає доброю традицією. За підсумками минулорічної онлайн-конференції (жовтень 2021 року; див.: http://ifnan.gov.ua/events/1/914/), присвяченої культурно-національному відродженню в Галичині середини ХІХ ст., виходить друком перший випуск наукового журналу «Галичина: література й культурно-історичні основи».  


     Цьогоріч у контексті означеної теми було висвітлено постаті визначних історичних діячів та літераторів, які брали активну участь у галицькому культурному житті останньої третини ХІХ ст.


     На пленарному засіданні  директор Інституту Івана Франка Євген НАХЛІК виступив із доповіддю «“Качальщина” проти “драгоманівщини” (народовець о. Стефан Качала в українському громадсько-політичному русі 1870–1880-х років), у якій висвітлив діяльність першого галицького ідейного консерватора, пророка національно-демократичного табору Стефана Качали, котрий першим усвідомив загрози світоглядного лібералізму та соціалізму.


     Наукова співробітниця відділу літературного процесу та компаративістики Інституту Марія КОТИК-ЧУБІНСЬКА виголосила доповідь про Костя Паньківського (1855–1915) – українського видавця, редактора, громадського діяча та економіста.


     У другій частині конференції, що також відбувалася дистанційно (через платформу Zoom), кандидат філологічних наук, науковий співробітник Інституту Івана Франка НАН України Андрій ФРАНКО висвітлив тему «Політично умотивовані взаємини народовського керівництва Товариства ім. Шевченка з Іваном Франком і його натхненна, успішна науково-організаційна та видавнича співпраця з Михайлом Грушевським у 1895–1899 рр.»


     Доповідь «“В сій книжці галичанки та українки вперше стали до спільної праці”: історико-літературний феномен “Першого вінка”» підготувала докторка філологічних наук, заступниця директора з наукової роботи Інституту Івана Франка Алла ШВЕЦЬ.


     Тему «Проза Богдана Лепкого в літературному процесі 1890-х років» подав доктор філологічних наук, завідувач відділу франкознавства Інституту Івана Франка НАН України Микола ЛЕГКИЙ.


     Оксана НАХЛІК (кандидат філологічних наук, старша наукова співробітниця Інститут Івана Франка НАН України) запропонувала тему «Іван Кузів – особистість, священик, фольклорист».


     Представлені на конференції наукові напрацювання літературознавців та істориків стануть важливою фактологічною і концептуальною основою для 2-го випуску журналу «Галичина: література й культурно-історичні основи».


     Як зауважив один з ініціаторів та організаторів наукової події Олег БАГАН, науковий погляд у минуле процесів українського націєтворення на прикладі Галичини є дуже важливим, адже дає змогу зрозуміти складну етноментальну картину України, її цивілізаційні сутності.


     За матеріалами сайту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка:

https://dspu.edu.ua/news/na-fakulteti-ukrayinskoyi-ta-inozemnoyi-filologiyi-ddpu-im-i-franka-vidbulasya-vseukrayinska-naukova-konferenciya/