Всеукраїнська наукова конференція «ЛІТЕРАТУРА ТА ІСТОРІЯ: АНТРОПОС – ТОПОС – ТРОПОС»

Всеукраїнська наукова конференція «ЛІТЕРАТУРА ТА ІСТОРІЯ: АНТРОПОС – ТОПОС – ТРОПОС»
31.10.2021

28 та 29 жовтня 2021 року в Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Література та історія: антропос – топос – тропос», організована з нагоди 360-річчя Львівського університету та 20-річчя кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства філологічного факультету Університету

       Інститут Івана Франка НАН України долучився до проведення наукової події, виступивши співорганізатором конференції (разом з кафедрою теорії літератури та порівняльного літературознавства та Науковим товариством імені Шевченка).

       Заступниця директора Інституту Івана Франка НАН України, докторка філологічних наук Алла Іванівна Швець була одним із заступників голови оргкомітету конференції, також виступала з вітанням на урочистому відкритті наукового заходу та виголосила доповідь на пленарному засіданні.

       У вітальній промові Алла Швець підкреслила актуальність міждисциплінарної тематики конференції: «Ми високо цінуємо засадничу ідею такої назви конференції, різні напрями якої злютовані ідеєю людинознавства, адже література дає багатий, невичерпний матеріал для пізнання цього складного феномена людини, який ще потребує свого розкодування, пояснення, на що і зорієнтована наша конференція. Заявлена в темі співдія літератури та історії є не просто зближенням фундаментальних суміжних дисциплін, це фактично видозміна формату сучасної культурології з орієнтуванням на міждисциплінарне завдання антропологічної перспективи. З іншого боку, література сьогодні отримує унікальну можливість бути генератором історичної пам’яті, відтворювати колективні настрої, свідомість соціуму і таким чином набувати статусу духовної історії нації». 

       Зосередивши увагу на новаторстві назви конференції як втіленні нового підходу до осмислення літератури, Алла Швець додала: 

«Сьогодні на тлі множинності, альтернативності підходів до тлумачення наукового тексту, на мій погляд, запропонована в назві конференції тріада, чи навіть своєрідне методологічне осердя, – “антропос – топос – тропос” може стати особливо популярною науковою пропозицією, яка має всі шанси стати універсальним концептом сучасних гуманітарних студій і новою формулою для осмислення текстів, адже ця парадигма в центрі ставить людину, трактуючи її як істоту, що сприймає й переживає світ, живе і мислить в конкретному культурному ареалі, тобто топосі, і ословлює своє сприйняття світу через образно-поняттєву категорію тропосу».

Під час пленарного засідання Алла Швець представила доповідь 

«Наратив війни в життєтворчості Василя Стефаника і Наталії Кобринської (художня репрезентація травматичного досвіду)», в якій розглянуто, як завдані війною травматичні переживання обох письменників зрезонували в антимілітарній прозі В. Стефаника (збірка «Земля») і Н. Кобринської (збірка «Воєнні новели»).

        З доповіддю на конференції виступив також завідувач відділу франкознавства Інституту Івана Франка НАН України Микола Легкий. 

Він виголосив тему «Художня символіка повісти Івана Франка “Великий шум”» у секції «Міжмистецькі простори культури: поетика та рецепція» (керівник секції – завідувач кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Володимир Микитюк).

        Інформацію та світлини, якими проілюстровано матеріал, почерпнуто з Інформаційно-аналітичного часопису Львівського національного університету імені Івана Франка «Каменяр» та пресцентру ЛНУ імені Івана Франка: https://lnu.edu.ua/rozpochala-robotu-vseukrainska-naukova-konferentsiia-literatura-ta-istoriia-antropos-topos-tropos/?fbclid=IwAR2ryWiBp3DhUu4njVpYVXWmbLV2NM4oDK7lJU4FeX1BgMi4Ue5eIA_vn1Y

Головну світлину Університету взято з доступних джерел Інтернету (https://nspu.com.ua/bez-rubriki/lvivskomu-universitetu-im-ivana-franka-360-rokiv/)