Вітаємо Миколу ЛЕГКОГО з успішним захистом докторської дисертації!

Вітаємо Миколу ЛЕГКОГО з успішним захистом докторської дисертації!
23.09.2021

Вітаємо завідувача відділу франкознавства Інституту Івана Франка НАН України
Миколу Зіновійовича ЛЕГКОГО з успішним захистом докторської дисертації
«Проза Івана Франка: поетика, естетика, рецепція в критиці» зі спеціальності 10.01.01 – українська література


       Захист відбувся сьогодні, 23 вересня 2021 року, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

      

 

        Дисертацією є монографія: 

       Легкий М. Проза Івана Франка: поетика, естетика, рецепція в критиці / науковий редактор Євген Нахлік ; ДУ «Інститут Івана Франка НАН України» ; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2021. 608 с. («Франкознавча серія». Випуск 17). 

      Докладніше: http://ifnan.gov.ua/edition/1/891/

       

        

       Науковий консультант роботи доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор ДУ «Інститут Івана Франка НАН України» Нахлік Євген Казимирович.

                                              Офіційні опоненти:

       Доктор філологічних наук, професор, декан Факультету філології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Голод Роман Богданович;

       Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури і компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Поліщук Володимир Трохимович;

       Доктор філологічних наук, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ткаченко Анатолій Олександрович.

     

       Процедуру публічного захисту було організовано у змішаному дистанційно-очному форматі з дотриманням усіх необхідних вимог.

             


        Щиросердо зичимо Миколі Зіновійовичу Легкому сил та наснаги до наукової роботи у царині академічного франкознавства. Хай щедро примножуються наукові здобутки, легко генеруються нові ідеї, відбувається невпинне творче зростання!