Легкий М. Проза Івана Франка: поетика, естетика, рецепція в критиці

Легкий М. Проза Івана Франка: поетика, естетика, рецепція в критиці
07.06.2021

Легкий М. Проза Івана Франка: поетика, естетика, рецепція в критиці : монографія / Микола Легкий / науковий редактор Євген Нахлік ; ДУ «Інститут Івана Франка НАН України» ; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2021. 608 с. («Франкознавча серія». Випуск 17).

      У монографії осмислено траєкторію розвитку прозової творчости Івана Франка – від перших, учнівських спроб та романтично-ґотичного роману до новітніх, переважно модерністських творів початку ХХ ст. Аксонометричний підхід до аналізу прозової спадщини письменника дає змогу збагнути видозміни письменникової методики й методології при моделюванні художнього світу, виявити поетикальні особливості окремих творів та прозових збірок, розкрити їхній ідейно-естетичний та змістово-формальний потенціал, з’ясувати тематичну, жанрову, наративну, структурну, семіотичну, стильову специфіку. Вперше з позицій аксонометрії досліджено весь прозовий здобуток письменника. У книжці проаналізовано рецепцію Франкової прози у прижиттєвій критиці (до 1916 року включно) – в рецензіях, літературних портретах, історико-літературних працях, порівняльних студіях, передмовах, бібліографічних замітках, листах, спогадах, анонсах, щоденникових записах, цензурних матеріалах, некрологах, принагідних згадках.
      Для літературознавців, істориків, культурологів, філософів, викладачів, учителів, студентів, аспірантів – усіх, кому цікава постать Івана Франка та його творчий доробок.