Салій Олександра Романівна

Салій Олександра Романівна

Науковий співробітник відділу франкознавства
Кандидат філологічних наук.

Народилася 18 березня 1986 року, в м. Воркута, Росія. 
Навчалася на філологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. 
2009 - 2012 рр. - аспірантка Інституту Івана Франка НАН України.
Тема дисертації: "Гуцульський текст...
Публікації: 

Монографії:

1. Салій О. "Сей край невичерпаної красоти": гуцульський текст в українській художній прозі кінця XIX – початку XX століття : монографія / Олександра Салій ; [наук. ред. Микола Легкий] ; НАН України. Інститут Івана Франка. – К. : Наукова думка, 2018. – 325 с. – Проект «Наукова книга» (Молоді вчені).

Статті:

1. Салій О. Призабута розвідка Леоніда Білецького (причинок до вивчення «Гуцульського тексту» в українській літературі) / Олександра Салій // Українське літературознавство. – 2011. – Випуск 74. – С. 270–276.

2. Салій О. Гуцульський текст у прозі Гната Хоткевича: ейдоси і топоси / Олександра Салій // Волинь філологічна : текст і контекст. Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст : зб. наук. пр. / упоряд. Л. К. Оляндер, Т. П. Левчук. – Вип. 11. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – С. 206–222.

3. Салій О. Іван Франко та Михайло Коцюбинський: дуалістична концепція світу. Дискурс містичного (за повістю «Тіні забутих предків» і оповіданнями «Як Юра Шикманюк брів Черемош», «Терен у нозі») / Олександра Салій // Питання літературознавства: наук. зб. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 82. – С. 190–199.

4. Салій О. Вияви еросу в гуцульських текстах Ольги Кобилянської і Гната Хоткевича / Олександра Салій // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В.А.Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. XVII. – Ч.3. – С.272–284.

5. Салій О. Проблематика добра і зла в гуцульській прозі Івана Франка і Гната Хоткевича / Олександра Салій // Вісник Львівського університету. – Львів, 2013. – (Серія філологічна : франкознавство). – Вип. 58. – С. 42– 60.
6. Салій О. Дорога до смерті: танатологічний аспект осягнення гуцульського тексту / Олександра Салій // Вісник Маріупольського державного університету. – Маріуроль, 2013. – (Серія: філологія).
7. Салій О. Ерос і Танатос: морально-етична проблематика гуцульського тексту Марка Черемшини / Олександра Салій // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2014. – Вип. 21. – С.197– 203.
8. Салій О. У просторі гуцульських текстів Івана Франка, Ольги Кобилянської та Михайла Коцюбинського: вияви містичного / Олександра Салій // Spheres of culture /  Ed. by Ihor Nabytovych / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Volume VII/ – P.192–200.