Медвідь Ігор Антонович

Медвідь Ігор Антонович

Молодший науковий співробітник відділу літературного процесу та компаративістики від 1.11.2015 до грудня 2016

Народився 10 липня 1988 року в селі Буньковичі Старосамбірського району Львівської області.
2005 – 2012 – студент гуманітарного факультету Українського Католицького Університету. Спеціальність «Історія».
2012 – Магістерська робота «Польський фактор в сучасному російському дискурсі про ІІ світову війну» отримала І місце в VI конкурсі ім. Єжи Ґєдройця (номінація «бакалаврські та магістерські роботи»).
2012 – 2013 – референт директора Інституту релігії і суспільства УКУ.
2012 – 2015 – аспірант Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Спеціальність «Історія України».
Тема дисертаційного дослідження: «Іван Франко та Греко-Католицька Церква».
Наукові зацікавлення: Іван Франко, Греко-Католицька Церква, Історія України другої пол. ХІХ – першої половини ХХ ст., російсько-польські відносини, ІІ світова війна.
Публікації:
1. Рука допомоги претенденту на Нобеля: кілька історій про Івана Франка та священиків // http://zbruc.eu/node/44407
2. Ставлення до культу Івана Франка в різних ідеологічних та церковних течіях міжвоєнної Галичини / Evropský filozofický a historický diskurz., 2015. – Svazek 1., Vydání 2. – С. 14–27.
3. Бунт покоління і ставлення Івана Франка до християнства та греко-католицького духовенства / Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць.  – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2015. – Вип. 10. – С. 104–106.
4. Покоління і герої: чому митрополит Андрей Шептицький важливий для сучасної молоді? // http://zbruc.eu/node/38247
5. Катинь: сучасний російський дискурс // http://zbruc.eu/node/35950
6. «Франко наш»: дискусії щодо культу Івана Франка в міжвоєнній Галичині // http://zbruc.eu/node/35509
7. Між релігією та нацією: дискусії щодо культу Івана Франка в церковному середовищі Галичини в 1920-30-ті роки / Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – Вип. 40. – С. 96 – 101. // Режим доступу: http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/40/16.pdf
8. Між Фейєрбахом та агностицизмом: до питання релігійності Івана Франка / Шевченківська весна-2015: історія: матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ: Логос, 2015. – С. 293–295. 
9. У пошуках ідеальної держави: Україна Шептицького vs Україна Франка / збірник тез науково-практичної конференції «Вклад Андрея Шептицького в розвиток духовної спадщини українського народу»: Упоряд. Сохань Г., Козак Т. – Львів, 2014 – С. 19–21 // Режим доступу: http://www.ecumenicalstudies.org.ua/sites/default/files/conference_docs/%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
10. Іван Франко та духовенство: аспекти дружніх відносин та співпраці / Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць.  – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. – Вип. 7. – С. 159–161.
11. Государство вынужденных компромиссов: История постсоветской Украины (1991 – 2013) / Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации. – Люблин-Львов-Киев: Институт Центрально-Восточной Европы. – С. 105–120.  
12. Образи Польщі та поляків в сучасному російському дискурсі про Другу світову війну та історичній пам’яті росіян / Польські студії № 6 (Дух і Літера № 26). – Національний Університет «Києво-Могилянська академія», Центр європейських гуманітарних досліджень Центр польських та європейських студій. – Київ: Дух і Літера, 2013. – С. 205–228.   
13. Міф як інструмент політичного використання історії: Велика Вітчизняна війна та сучасна російська влада / Людина в силовому полі влади та ідеологій: XV Всеукраїнська наукова конференція для студентів і молодих науковців 27-28 квітня 2012 року. – Львів: Інститут релігії і суспільства Українського Католицького університету. – С. 305 – 320. // Режиму доступу: http://irs.ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2010/08/Liudyna-v-sulovomu-poli-vlady-ta-ideologij.pdf
14. Велика Вітчизняна війна як головний національний міф сучасної Росії / Acta studiosa historica: студентський науковий збірник, ч. 2. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2011. – С. 153–166 
15. Інтерпретації Другої Світової війни як дестабілізуючий фактор сучасних російсько-польських відносин: політичне протистояння чи конфлікт національних ідентичностей? / Наукові записки. Серія “Культурологія”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька Академія”, 2011. – Випуск 7. – С. 394–405.
16. Інтерв’ю «Франко наш». Програма «Зустріч на Князя Романа» 15.03 2015. // Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=uKLeXPvue-Q