Лапій Марія Михайлівна

Лапій Марія Михайлівна

Науковий співробітник відділу літературного процесу та компаративістики.
Кандидат філологічних наук

Народилася 28 серпня 1986 року в с. Лолин Долинського району Івано-Франківської області.
2004–2009 – студентка Львівського національного університету імені Івана Франка (факультет філологічний, спеціальність “українська мова і література”).
 2009-2012 рр. – аспірантка Інституту Івана Франка НАН України.
2 червня 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Поетика і семантика пейзажу в прозі Івана Франка». Від 1.11.2012 р. - молодший науковий співробітник.

Публікації:

Монографії:

1. Лапій М. Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та «Молодої Музи» : Семантика й поетика / Марія Лапій ; [наук. ред. Євген Нахлік] ; НАН України. Інститут Івана Франка. – К. : Наукова думка, 2016. – 275 с. – Проект «Наукова книга» (Молоді вчені).

Статті:
1. Лапій М. Природа як чинник антропологічної свідомості (на матеріалі прози В. Леонтовича) / Марія Лапій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 28. – С. 96–103.
2. Лапій М. Флористичні та анімалістичні образи як поліестетичні художні коди (на матеріалі прози Івана Франка) / Марія Лапій // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – Випуск 74. – С.140–148.
3. Лапій М. Особливості асоціативної пейзажокреативної техніки Івана Франка в художній прозі / Марія Лапій // Іван Франко : Тексти, Факти, Інтерпретації : зб. наук. пр. – Вип. I : Огляди, Статті, Твори. Листування. Спогади. Бібліографія (До 155-річчя від Дня народження Івана Франка).  – Київ-Львів, 2011.C. 79–90.
4. Лапій М. Поетика, семантика та функція лісу, саду, парку в структурі художньої прози Івана Франка / Марія Лапій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 31. – C. 150–161.

5.  Лапій М. Психологізм як важлива ознака прозових пейзажів Івана Франка / Марія Лапій // Вісник Львівського ун-ту : зб. наук. праць / ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 61–74. – Серія Філологічна (Франкознавство). – Вип. 58.
 6. Лапій М. І. Франко про реалістичне та модерне пейзажотворення українських та іншомовних письменників / Марія Лапій // Київські полоністичні студії / Інститут філології, Київський національний університет імені Т. Шевченка ; НАН України, Інститут літератури імені Т. Шевченка ; Бердянський державний педагогічний університет ; НАН України, Міжнародна школа україністики. – Т. ХХІІ. – К., 2013. – С. 289–293.
7. Лапій М. “Природа, пропущена через призму людської особистости”: семантика й поетика модерністського пейзажу у прозі Івана Франка й молодомузівців / Марія Лапій // Spheres of culture / Maria Curie-Skladovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Brunch of Ukrainian Studies. – Volume VІІ. – Lublin, 2014. – С. 201–210.
 8. Лапій М. “Що там, за тією тонкою пластинкою скла?”: віконна призма в прозовій пейзажистиці Б. Лепкого / Марія Лапій // Діалогічні обертони : наук. зб. на пошану пам’яті проф. Нонни Копистянської / Інститут Івана Франка НАН України / наук. ред. Світлана Маценка; відпов. ред. Оксана Левицька. – Львів, 2014. – С. 237–244. – Серія “Літературознавчі обрії”. – Вип. 19.
9. Лапій М. Ідея синтезу мистецтв у пейзажному дискурсі Івана Франка / Марія Лапій // Українське літературознавство : зб. наук. праць / ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 78. – С. 86–99.
10. Лапій М. Поетика гірських краєвидів прозового універсуму Івана Франка / Марія Лапій // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : зб. наук. праць. – Вип. 21. – К., 2014. – С. 178–184.