Мельник Оксана Олегівна

Мельник Оксана Олегівна

Старша наукова співробітниця відділу літературного процесу
Кандидат філологічних наук

Народилася 3 серпня 1978 р. у м. Львові.
Дівоче прізвище – Єлейко. 
2000 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка (філологічний факультет, спеціальність – «українська мова і література»).
Протягом 2000–2004 років навчалася в аспірантурі при Львівському відділенні Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.
Від 2004 р. працювала на посаді молодшого наукового співробітника у відділі літературного процесу в Західній Україні та компаративістики. 01. 12. 2010 р. переведена на посаду наукового співробітника цього ж відділу.
Лауреат Премії імені Соломії Павличко за кращу новаторську статтю 2004 р. – «Слово, мовчання й тиша у комунікативній структурі текстів М. Яцкова» (Київська старовина. – 2004. – № 3)  та обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури у номінації "Літературознавство, сучасна літературна критика та переклади"  - імені Михайла Возняка.
Монографія"Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація» 2010 року стала переможцем конкурсу рукописів молодих науковців НАН України, що його проводило видавництво «Наукова думка».
Наукові зацікавлення: українська література ХХ ст. на філософсько-антропологічному зрізі та у взаємодії з іншими видами мистецтва, явище модернізму в Україні (художні тексти та дискурс).


Монографія:

 «Мельник О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація / Оксана Мельник ; НАН України, Інститут Івана Франка. – К. : Наукова думка, 2011. – 294 с. – [Проект «Наукова книга» (молоді вчені)].

Вибрані статті:


  1. Мельник О. О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Оксана Олегівна Мельник ; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів : [б.в.], 2009. 20 с.
  2. Мельник О. Слово, мовчання й тиша у комунікативній структурі текстів М. Яцкова / Оксана Мельник // Київська старовина. 2004. № 3. С. 66–78.
  3. Мельник О. Поетика простору : семантика вертикалей та горизонталей у прозі Михайла Яцкова / Оксана Мельник // Слово і час. 2005. № 7.  С. 48–55.
  4. Мельник О. О. Музика, малярство, скульптура у слові та поза ним : модерністські експерименти Михайла Яцкова / Мельник О. О. // Наукові праці : науково-методичний журнал. Філологія. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. Т. 59. Вип. 46. С. 150–156.
  5. Мельник (Єлейко) О. Між кольором та ідеєю, або Межа літературності літератури (на матеріалі художньої прози Михайла Яцкова) / Оксана Мельник (Єлейко) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2007. № 9–10 (62–63). С. 91–99.
  6. Мельник О. Риторика тілесності у прозі Михайла Яцкова / Оксана Мельник // Слово і час. 2007. № 10. С. 19–28.
  7. Мельник О. Символ арфи в антропологічній проекції (на матеріалі прози Михайла Яцкова) / Оксана Мельник // Studia methodologica. Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. Вип. 25 : Антропологія літератури : комунікація, мова, тілесність. С. 145–152.
  8. Мельник О. Топос танцю у прозі Михайла Яцкова: модерністська трансформація літературності / Оксана Мельник // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2008. Вип. 44. Ч. 1. С. 189–199.
  9. Мельник О. Душа та дух персонажів Михайла Яцкова: усвідомлення дисоціації / Оксана Мельник // Парадигма. Збірник наукових праць. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. Вип. 4. С. 5–24.