Котик-Чубінська Марія Степанівна

Котик-Чубінська Марія Степанівна

Науковий співробітник відділу літературного процесу та компаративістики
Кандидат філологічних наук

Народилася 17 серпня 1976 р., с. Вікно Гусятинського р-ну Тернопільської обл.
2001, Львівський національний університет ім. Івана Франка.
2001-2007, Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.
2011 р. захистила дисертацію на тему «Поезія Юрія Тарнавського: особливості структури і образності».
З 1.11.2007 працює у відділі літературного процесу в Західній Україні та компаративістики спочатку на посаді молодшого наукового співробітника, а з вересня 2012 р. - науковий співробітник.
Коло літературно-наукових зацікавлень – тенденції розвитку сучасної української літератури; поетика художнього твору; літературознавчі концепції ХХ століття (структуралізм, семіотика). 
 

Монографія:


1. Котик-Чубінська М. Структура та образність поезії Юрія Тарнавського / Марія Котик-Чубінська : монографія / НАН України. Інститут Івана Франка ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2011. – 211 с. – (Серія «Літературознавчі студії». Вип. 17.).


Вибрані статті: 


2. Котик-Чубінська М. Поезія Юрія Тарнавського: особливості структури і образності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література». – Львів, 2011. – 18 с.;
3. Котик-Чубінська М. Нотатки до історії української поезії (про «Спомини» Юрія Тарнавського) / Марія Котик-Чубінська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007. – Вип. 39 : Матеріали Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми теорії та історії української літератури». – Част. 2. – С. 118–123;
4. Котик-Чубінська М. Уява в об’єктиві: про фотографію у творчості Юрія Тарнавського / Марія Котик-Чубінська // Слово і час. – 2007. – № 2. – С. 60–66;  
5. Котик-Чубінська М. Кохання в «Ідеалізованій біографії»: між вірою та відчаєм / Марія Котик-Чубінська // Слово і час. – 2010. – № 5. – С. 46–55;  
6. Котик-Чубінська М. Центр і периферія в літературі / Марія Чубінська //Дніпро. – 2011. – №7. – С. 134–137;
7. Котик-Чубінська М. Як розпізнати ворога? / Марія Котик-Чубінська // Критика прози : статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків. – К. : Грані-Т, 2011. – С. 61–74. – Рец. на кн.: Червоний борщ : збірка новел / Олесь Бережний.– Київ : Факт, 2007. – 264 c
8. Котик-Чубінська М. Дорожні знаки до Ворошиловграда / Марія Котик-Чубінська // Критика прози : статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків.  – К. : Грані-Т, 2011. – С. 84–98. – Рец. на кн.: Ворошиловград : роман / Сергій Жадан. – Харків: Фоліо, 2010 – 442 с.;
9. Котик-Чубінська М. Поезія релігійна і парадоксальна [Електронний ресурс] / Марія Котик-Чубінська. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2011/12/09/145409.html. – Рец. на кн.: Ще одна молитва / Ян Твардовський. – Київ : Грані-Т, 2009. – 280 с.;
10. Котик-Чубінська Марія. Час та свідомість у новелах Ніни Бічуї [Електронний ресурс] / Марія Котик-Чубінська. – Режим доступу: http://litakcent.com/2012/07/17/chas-ta-svidomist-u-novelah-niny-bichuji. –  Рец. на кн.: Великі королівські лови: новели та візії / Ніна Бічуя. – Львів : Піраміда, 2011. – 192 с.