Котик Ігор Володимирович

Котик Ігор Володимирович

Старший науковий співробітник відділу літературного процесу та компаративістики
Кандидат філологічних наук

Народився 28 липня 1976 р. в с. Чистопади на Тернопільщині.
1995 р. закінчив Чортківське педагогічне училище,
2000 р. – філологічний факультет (українське відділення) Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2000-2003 рр. працював учителем зарубіжної літератури на Золочівщині (с. Велика Вільшаниця та с. Червоне).
У 2003 2006 рр. навчався в аспірантурі Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.
2009 р. захистив захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література на тему «Екзистенційний вимір людини в поезії Юрія Тарнавського».
В установі працює від 2006 р.
Автор численних літературно-критичних статей та рецензій, опублікованих на сайтах «ЛітАкцент», «ZBRUČ», «Буквоїд», «Український журнал» тощо. 
Переможець конкурсу літературних критиків, проведеного книжковим порталом «Буквоїд» спільно з видавничим домом «Most Publishing» (2011).
Наукові зацікавлення: література ХХ–ХХІ ст., модернізм, екзистенційна проблематика.
 

Наукова монографія:

Котик І. Екзистенційний вимір людини в поезії Юрія Тарнавського : монографія / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка ; наук. ред. та автор післямови Є. Нахлік. Львів, 2009. 176 с. (Серія «Літературознавчі студії». Вип. 14.).

Збірник літературно-критичних статей:
Котик І. Про перетворення тіла на слово : рецензії та статті /  НАН України. Інститут Івана Франка ; відп. за вип. Євген Нахлік. Львів, 2019. 400 с. (Серія «Літературна критика й есеїстика». Вип. 6).
Котик І. Про перетворення тіла на слово [Електронний ресурс] / Інститут Івана Франка НАН України. БукРі, 2017.

 Вибрані публікації:


 1. Котик І. Махно, той самий та інший // ЛітАкцент. URL: http://litakcent.com/2020/03/12/mahno-toy-samiy-ta-inshiy/  [рецензія на книжку: Махно В. Вічний календар : роман. Львів : Видавництво Старого Лева, 2019].
 2. Котик І. Шістнадцять треків безсилля та мить, прекрасна і крихка // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/86246 [рецензія на збірку: Бондар А. Церебро. Львів : Видавництво Старого Лева, 2018].
 3. Котик І. Мистецтво невиправданих сподівань // ЛітАкцент. URL: http://litakcent.com/2019/03/21/mistetstvo-nevipravdanih-spodivan/  [рец. на роман: Бйорнстад К. До музики / пер. з норв. Н. Іваничук. Львів : Видавництво Старого Лева, 2019]/
 4. Котик І. Європейські маршрути галицьких провінціалів // Буквоїд. URL: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2019/08/21/082526.html   [рец. на книжку: Набитович І. Дерево життя літературного роду. Київ : Дух і Літера, 2018].
 5. Котик І. Діти. Вівтар. Автокатастрофа // ЛітАкцент. URL: http://litakcent.com/2019/03/06/diti-vivtar-avtokatastrofa-retsenziya/  [рец. на книжку: Сміт П. Просто діти / пер. з англ. О. Гладкий. Харків : Vivat, 2019].
 6. Котик І. Про тіло, що виросло з покірного чорного плаща: концептуалізація тіла в поезії Юрія Тарнавського // Сучасні літературознавчі студії. Випуск 16. Тіло і тілесність у контекстах культури та літератури. Київ : КНЛУ, 2019. С. 97–100.
 7. Котик І. Жити у поезії: про творчість Віктора Неборака // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/79562 
 8. Котик І. Матримоніальний Пікассо і «реферативна» Сидоренко // ЛітАкцент. URL: //http://litakcent.com/2018/10/23/matrimonialniy-pikasso-y-referativna-sidorenko  [рецензія на книжку: Сидоренко Т. Ольга, дружина Пікассо. Київ : А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2018].
 9. Ihor Kotyk. Il paesaggio della poesia ucraina contemporanea // URL: http://aisu.it/2016/07/05/il-paesaggio-della-poesia-ucraina-contemporanea/  [Оглядова стаття про українську поезію періоду незалежності; пер. на італійську: Giovanna Brogi].
 10. Котик І. Дихати за Бекетом // Сучасність. 2010. № 3. С. 113–118. [рец. на кн.: Бекет С. Малон умирає : роман ; Несказанний : роман / пер. з франц. і післямова П. Таращука. Київ : Юніверс, 2008. 264 с. («Лауреати Нобелівської премії»)].
 11. Котик І. Ірраціональне / раціональне в характерах героїв Валер’яна Підмогильного // Слово і час. 2003. № 5. С. 64–70.