Нахлік Оксана Мирославівна

Нахлік Оксана Мирославівна

Старша наукова співробітниця відділу франкознавства
Кандидат філологічних наук
Вчене звання – старший науковий співробітник


Народилася 19 квітня 1959 р., м. Турка Львівської обл.
Дівоче прізвище – Стельмахович.
Закінчила філологічний факультет (українське відділення) Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В. С. Стефаника (1980).
Навчалася в аспірантурі при кафедрі української літератури Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (1981–1985).
28 червня 1985 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Творчість Марійки Підгірянки в західноукраїнському літературному процесі початку ХХ століття » (науковий керівник – д. філол. н., проф. П. П. Орлик).
Працювала редактором головної редакції видавництва «Веселка» (Київ, 1988–1992). 
Від 1992 р. – наукова, від 1997-го – старша наукова співробітниця відділу літературного процесу та компаративістики Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (від квітня 2011р. – Інституту Івана Франка НАН України). Від жовтня 2018 р. – старша науково співробітниця відділу франкознавства.  
Вчене звання старшого наукового співробіт­ника присвоєно 2006 р.
Лауреат Чернігівської літературно-мистецької премії ім. М. Коцюбинського (2010).
 
Наукові зацікавлення: життя і творчість Марійки Підгірянки, І. Франка, М. Шашкевича, Т. Шевченка, М. Гоголя, П. Куліша, А. Чайковського, Б. Лепкого, поетів празької школи: О. Лятуринської, О. Теліги, Олега Ольжича, Є. Маланюка, Ю. Дарагана, О. Стефановича, польської поетеси В. Шимборської.
Авторка понад 70 наукових публікацій.

Вибрані публікації

Монографія:


1.      Письменник – Нація – Універсум: Світоглядні та художні шукання в літературі ХІХ–ХХ століть / Оксана Нахлік; НАН України. Львів. від-ня Ін-ту літ. ім. Т. Г. Шевченка; Відп. ред. І. В. Лучук. – Львів, 1999. – 236 с. – (Серія «Літературознавчі студії». Вип. 6).


Посібник:


2.      Євген Маланюк / Авт.-упоряд. Євген Нахлік, Оксана Нахлік // УСЕ для школи. Українська література: Програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести. 11 клас. – 2001. – Вип. 10. – 62 с.

Передмови, упорядкування текстів, коментарі
(у книжкових виданнях):


3.      Плющ О. Л. Сповідь: Новелістика. Повість. Драматична фантазія. Поезія. Листи / Упоряд. та авт. прим. О. М. Нахлік; Авт. передм. Є. К. Нахлік. Київ : Дніпро, 1991. 366 с. (Тексти – с. 46–335; приміт. – с. 336—365).
4.      Підгірянка Марійка. Учись, маленький!: Вірші, казки, п’єса, загадки / Упоряд. і передм. «Талант, відданий дітям» О. М. Нахлік. Київ : Веселка, 1994. 239 с.
5.      Чайковський А. Я. На уходах. За сестрою: Іст.-пригод. повісті: Для серед. шк. віку / Упоряд., передм. «Віра, воля, праця, або Чому Андрій Чайковський актуальний сьогодні» та словник малозрозумілих слів, імен та назв О. М. Нахлік. Київ : Веселка, 2008. 247 с.
6.      Пантелеймон Куліш між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою: Біографічно-культурологічне дослідження; З додатком невідомого листування / Євген Нахлік, Оксана Нахлік; НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Монографічна розвідка Євгена Нахліка; Упорядкув., текстологічне підготування листів та коментарі Євгена Нахліка й Оксани Нахлік. Львів, 2009. 319 с., іл. (Серія: Літературознавчі студії. Вип. 13).

Наукові  та літератрно-критичні статті:


7.      Творчість Шевченка в поетичному освоєнні та публіцистично-літературознавчому осмисленні Євгена Маланюка / Нахлік Є. К., Нахлік О. М. // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В. А. Зарва. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009. Вип. 20. С. 69–87.
8.      Іван Франко та Евгений Желехівський: амплітуда взаємин / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Українська мова. 2011. № 3. С. 3–18.
9.      Єронім Калитовський – український письменник і громадсько-культурний діяч у Галичині / Оксана Нахлік // Galicyjskie spotkania. 2011 / Tom studiów pod redakcją prof. dr hab. Urszuli Jakubowskiej; Fundacja Dziedzictwo im. Chone Shmeruka; Instytut badań literackich. Zabrze: Wydawnictwo inforteditions, [2012]. S. 73–84.
10.  «Ми храм нащадкам небайдужим…» (Катерина Мандрик-Куйбіда. Благослови вогнем. – 2-ге вид.; доповнене. – Львів: Літопис, 2010) / Оксана Нахлік // Родовід вкраїнський вічний: (Статті, рецензії, спогади, присвяти, листи, виступи про К. Мандрик-Куйбіду) / Упоряд. Василь Куйбіда. Львів : Літопис, 2012. С. 82–103.