Горошко Ірина Богданівна

Горошко Ірина Богданівна

Молодша наукова співробітниця відділу франкознавства


Народилася 1987 р. в с. Чайковичі Самбірського району Львівської області.  
У 2010 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка (факультет філологічний, спеціальність “українська мова і література”).
З 2012 аспірантка Інституту Івана Франка НАН України.
З 2015 молодша наукова співробітниця Інституту Івана Франка НАН України.
З 2021-2022 - в.о. вченого секретаря Інституту Івана Франка НАН України.
Тема дисертації: «Любовний сюжет у прозі Івана Франка».
Наукові зацікавлення: франкознавство, історія української класичної літератури ХІХ ст., теорія літератури.

Публікації: 
1. Горошко І. «Скомплікований паралелограм сил»: любовний сюжет у прозі Івана Франка // Укр. літературознавство. 2014. Вип. 78. С. 105–113.
2. Горошко І. Розмова без слів: роль візуальних засобів невербальної комунікації у прозі І.Франка з любовним сюжетом // Слово і час. 2014. № 8. С. 94–101.

3. Горошко І. Любовні епістоли у прозі Івана Франка: психологічний аспект // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2015. Вип. 62. С. 54–63

4. Горошко І. «Чудова музика любові»: акустичний ефект у прозі Івана Франка // Українське літературознавство. 2015. Вип. 79. С. 26–32

5. Горошко І. «Любов – се запах пахощів понад усі аромати»: олфакторний код прози Івана Франка // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним»: Наталія Кобринська та літературний процес ХІХ–ХХ століття: зб. наук. пр. / НАН України. Інститут Івана Франка; ВГО «Союз українок». Л., 2015.  С. 262– 266.

6. Горошко І.  Аналіз нарису І. Франка «Ліси і пасовиська»: генеза і поетика // «Дивлячись на цей гірський світ»: літературознавчий збірник / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка; [редкол.: Є. Нахлік, Р. Кушнір, С. Пилипчук та ін.; наук. ред.: М. Котик-Чубінська, М. Лапій; відп. ред. А. Швець]. Л., 2018. С. 149–157.

7. Горошко І. «Про таку делікатну матерію, як любов…»: прямі форми художнього психологізму в декодуванні інтимних почуттів Франкових героїв // Іван Франко: «Я єсть пролог…»: Мат-ли Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.): у 2 т. / Відп. ред. В. Мельник, М. Жулинський; Відп. секретар С. Пилипчук; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. Т. 1. С. 662–675.