Салій Олександра Романівна

Салій Олександра Романівна

Наукова співробітниця відділу франкознавства
Кандидат філологічних наук.


Народилася 18 березня 1986 р. у м. Воркута, Росія. Освіту здобула в Україні як українка за національністю. Після закінчення середньої загальноосвітньої школи в с. Залуква, Галицького району Івано-Франківської області 2003 року вступила на філологічний факультет (українське відділення) Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2008 році  закінчила університет і здобула кваліфікацію магістра української мови та літератури.
2009–2012 рр. – аспірантка Інституту Івана Франка НАН України.
29 вересня 2017 року захистила дисертацію «Гуцульський текст в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття» (захист відбувся в ЛНУ ім. І. Франка, Львів).
Від листопада 2012 року працюю в інституті – спочатку на посаді молодшого наукового, а з 2018 року – наукового співробітника відділу франкознавства.
Лауреат премій: НАН України для молодих учених (2020).
Наукові зацікавлення: франкознавство, локальний (зокрема гуцульський) текст, історія української літератури кінця 19 – початку 20 ст., поетика та інтерпретація тексту.


Публікації: 

Монографії:

1. Салій О. "Сей край невичерпаної красоти": гуцульський текст в українській художній прозі кінця XIX – початку XX століття : монографія / Олександра Салій ; [наук. ред. Микола Легкий] ; НАН України. Інститут Івана Франка. Київ : Наукова думка, 2018. 325 с. Проект «Наукова книга» (Молоді вчені).
2. Салій О. Учень, опонент і колега: взаємини Кирила Студинського та Івана Франка» / наук. і літ. ред. Євген Нахлік ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». Львів, 2020. 231, [1] с. : іл. Серія «Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва» (ХІХ – початок ХХ століття). Випуск ІІ.

Колективні монографії:

Салій О. Крізь терни суперечок і непорозумінь: історія взаємин Остапа Луцького з Іваном Франком» // Муза і чин Остапа Луцького [колективна монографія] / Упор. В. Деревінський, Д. Ільницький, П. Ляшкевич, Н. Мориквас. Київ : «Смолоскип», 2016. С. 121‒173.

Статті в періодичних наукових виданнях:

 1. Салій О. Призабута розвідка Леоніда Білецького (причинок до вивчення «Гуцульського тексту» в українській літературі). Українське літературознавство. 2011. Випуск 74. С. 270–276.
 2. Салій О. Гуцульський текст у прозі Гната Хоткевича: ейдоси і топоси. Волинь філологічна : текст і контекст. Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст : зб. наук. пр. / упоряд. Л. К. Оляндер, Т. П. Левчук. Вип. 11. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. С. 206–222.
 3. Салій О. Іван Франко та Михайло Коцюбинський: дуалістична концепція світу. Дискурс містичного (за повістю «Тіні забутих предків» і оповіданнями «Як Юра Шикманюк брів Черемош», «Терен у нозі»). Питання літературознавства: наук. зб. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. Вип. 82. С. 190–199.
 4. Салій О. Вияви еросу в гуцульських текстах Ольги Кобилянської і Гната Хоткевича. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В.А.Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2013. Вип. XVII. Ч.3. С.272–284.
 5. Салій О. Проблематика добра і зла в гуцульській прозі Івана Франка і Гната Хоткевича. Вісник Львівського університету. Львів, 2013. (Серія філологічна : франкознавство). Вип. 58. С. 42–60.
 6. Салій О. Дорога до смерті: танатологічний аспект осягнення гуцульського тексту. Вісник Маріупольського державного університету. Маріуроль, 2013. (Серія: філологія).
 7. Салій О. Ерос і Танатос: морально-етична проблематика гуцульського тексту Марка Черемшини. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2014. Вип. 21. С.197–203.
 8. Салій О. У просторі гуцульських текстів Івана Франка, Ольги Кобилянської та Михайла Коцюбинського: вияви містичного. Spheres of culture /  Ed. by Ihor Nabytovych / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. Lublin, 2014. Volume VII. P.192–200.
 9. Салій О. Ще раз про поняття «гуцульський текст» в українській літературі  Вісник Львівського університету. Львів, 2015. (Серія філологічна : франкознавство). Вип. 62. С. 237–246.
 10. Салій О. «Перша світова війна як велика драма „маленької” людини: антивоєнні мотиви в прозі Наталії Кобринської та Марка Черемшини. «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: зб. наук. пр. / НАН України. Інститут Івана Франка; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України. Львів, 2015. С. 62‒68.
 11. Салій О. Природа contra людина: добро і зло в гуцульському тексті Гната Хоткевича й Ольги Кобилянської. Наукові записки. Серія: філологічні науки. Вип. 158. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 180‒195.
 12. Салій О. «Моя душа летить в наші високі кичери»: топос гуцульських гір в епістолярії та нарисах Петра Шекерика-Доникова. «Дивлячись на цей гірський світ» : літературознавчий збірник / НАН України. Інститут Івана Франка. Наукове товариство імені Шевченка ; [відп. ред. А. Швець; наук. ред. М. Котик-Чубінська, М. Лапій; передм. А. Швець; редкол.: Є. Нахлік (гол.), Р. Кушнір (гол.) та ін.]. Львів, 2018. С. 41–49.
 13. Салій О. Фольклорний код роману Петра Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік». Література. фольклор. Проблеми поетики. Вип. 45 : присвячений професору Лідії Дунаєвській. Київ, 2019. С. 137–151.
 14. Салій О. «“О. Лунатикові” ‒ поетична відповідь Івана Франка на пародію Остапа Луцького (з історії взаємин)». Іван Франко: «Я єсть пролог…» : Матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2. Львів, 2019. С. 104–115.


Післямови (до художніх книг):

Салій О. Замислені у спільне [післямова]. Бахчисарай. 2021 / Сеяре Кокче, Володимир Тимчук, Maye Safet. Упоряд., передм. В. Тимчука. Львів : Тріада Плюс, 2015. С. 149‒152.


Автореферат:

Салій О.  Гуцульський текст української прози кінця ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / О. Р. Салій. – Львів, 2017. – 19 с.


Інтерв’ю, рецензії, онлайн-статті:

 1. Салій О. «Антонич від А до Я». Книга, що спонукає пам’ятати [інтерв’ю з упорядником книжки Данилом Ільницьким]. Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал / гол. ред. І. Яцканин. Пряшів, 2019. №. 3. С. 68–84.
 2. «Коляда – то давна гуцульська молитва». Розмова про неперервну різдвяну традицію Криворівні, коляду і розплєси з Василем Зеленчуком [розмовляла Леся Салій]. Літературно-художній часопис «Річ», 11 лютого 2019 р. URL: https://chasopys-rich.com.ua/2019/02/11/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0 %D0%B3%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0/
 3. Салій О. «Сто сторінок любові [рецензія на книжку Бориса Єґіазаряна «Сорок джерел : вірші та оповідання]. Дзвін. 2019. №. 6 (896). С. 190–196.
 4. Салій О. Іван Франко й Остап Луцький: амплітуда взаємин. URL: https://frankolive.wordpress.com/2017/05/21/