Луцишин Олена Богданівна

Луцишин Олена Богданівна

Старший науковий співробітник відділу франкознавства
Кандидат філологічних наук

Народилася 13 листопада 1970 року у Львові.
У 1992 р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка.
У 1992-1995 рр. навчалася в аспірантурі Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. 
У ... р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератри на тему: "Категорія "літературний розвиток" ..."
В установі працює від 1992 р.
Лауреат премії НАН України для молодих учених.
Наукові зацікавлення: франкознавство, історія української літератури, теорія літератури.

Вибрані публікації:


Бібліографічні покажчики:

1.     Заборонене франкознавство: 1885–1988. Матеріали до бібліографії критичної літератури про Івана Франка (публікації, вилучені з наукового обігу в Радянській Україні 1930–1980-х років) / Відп. ред. Є. К. Нахлік; НАН України. Львів. від-ня Ін-ту літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2006. – 216 с. – (Бібліографічна серія. Вип. 4). Співавтор – М. О. Мороз.

Статті:

2.     Літературознавча спадщина Івана Франка у ракурсі проблеми національної ідентичності української літератури // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – Кн. 2. – С. 158–161.
3.     Штрихи до портрета Івана Франка-літературознавця (у ракурсі проблеми національної ідентичності української літератури) // Вісник Львівського університету: Збірник наукових праць. Серія філологічна. – Вип. 32: Франкознавство. – Львів.: ЛНУ ім. ІФранка, 2003. – С. 139–154.
4.     Творчість Данила Мордовця в оцінці Івана Франка: до проблеми національної ідентичності // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 68: Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 163–169.