Легкий Микола Зіновійович

Легкий Микола Зіновійович

Завідувач відділу франкознавства
Кандидат філологічних наук
Вчене звання - старший науковий співробітник

Народився 9 листопада 1968 р. у с. Заланів Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл.
1992 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка.
У 1992-1995 рр. навчався в аспірантурі Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. 
1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література на тему «Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка».
В установі працює від 1992 р. 
Лауреат премії НАН України ім. О. Т. Гончара для молодих учених (2001) за монографію «Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка (Львів, 1999)».
Наукові зацікавлення: франкознавство, історія української літератури, теорія літератури


Вибрані публікації:

1. На шляху до модернізму (Іван Франко в пошуках нової комунікації) // Вісник Львівського університету / Серія філологічна. – Львів: ЛНУ, 2004. – Вип. 35. – С. 141–149.
2. «Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком»: наративно-поетикальна ретроспектива // Studia methodologica. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16: Наративні виміри літератури: М-ли між нар. конф. з наратології (23–24 жовтня 2003 р.). – С. 209–214.
3. Танатологічні виміри Франкового тексту // Записки НТШ. – 2005. – Т. ССL: Праці філологічної секції. – С. 241–260.
4. Вагомий здобуток франкознавства [Рец. на кн.: Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики. Монографія. – Львів: ЛНУ, 2004. – 488 с.] // Слово і час. – 2006. – № 5. – С. 77–81.
5. «Неначе сон, неначе ясний привид…»: до генези одного мотиву «Зів’ялого листя» // Дзвін. – 2006. – № 8. – С. 159–162.
6. Маловідомі польськомовні студії Івана Франка (погляд крізь призму українсько-польських стосунків) // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. – Warszawa, 2007. – Zesz. 23/24: Spotkania polsko-ukraińskie. Uniwersytet Warszawski – Iwanowi France. Studia Ucrainica. – S. 101–118.
7. Українська проза Олекси Стороженка: рух тексту й наративний контекст // Вісник Львівського університету / Серія філологічна. – Львів: ЛНУ, 2007. – Вип. 39. – Част. 2. – С. 217–226.
8. Текст, контекст, інтертекст (Про інтертекстуальні зв’язки «Сойчиного крила») // Simpozion omagial «Ivan Franko (1856–1916): 150 de ani de la naştere» [Universitatea din Bucureşti, 8–9 decembrie 2006]. Ювілейний симпозіум «Іван Франко (1856–1916): 150 років від дня народження [Бухарестський університет, 8–9 грудня 2006 р.]. – Bucureşti – Бухарест: RCR Editorial, 2008. – С. 171–185.
Румунська версія: Povestirile «Aripa gaiţei» de Ivan Franko şi «Pan» de A. Knut Hamsun (paralele intertextuale). – P. 185–189.
9. Проза Івана Франка: проблеми класифікації // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. – Львів: ЛНУ, 2011. – Вип. 55. – С. 15–20.
10. Художня проза Олени Пчілки (історико-літературний шкіц) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012. – Вип. 21: Scripta manent: Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 483–491.