Легкий Микола Зіновійович

Легкий Микола Зіновійович

Завідувач відділу франкознавства
Доктор філологічних наук
Вчене звання - старший науковий співробітник

Народився 9 листопада 1968 р. у с. Заланів Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл.
1992 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка.
У 1992-1995 рр. навчався в аспірантурі Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. 
1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література на тему «Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка».
2021 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література на тему «Проза Івана Франка: поетика, естетика, рецепція в критиці».
В установі працює від 1992 р. 
Лауреат премії НАН України ім. О. Т. Гончара для молодих учених (2001) за монографію «Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка (Львів, 1999)».
Наукові зацікавлення: франкознавство, історія української літератури, теорія літератури.
Автор понад 150 публікацій.


Окремі видання:

Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка. Львів, 1999. 160 с.
Іван Франко [Українська література: програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести / УСЕ для школи. Вип. 9]. Львів; Київ : Всеувито, 2001. 64 с.
Проза Івана Франка: поетика, естетика, рецепція в критиці : монографія / науковий редактор Євген Нахлік ; ДУ «Інститут Івана Франка НАН України» ; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2021. 608 с. («Франкознавча серія». Випуск 17)

СТАТТІ, ДОСЛІДЖЕННЯ, РОЗВІДКИ


Творчість Івана Франка:

 1. Риси імпресіонізму в новелістиці Івана Франка // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Зб. наук. праць Міжнар. конф., присв. 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському ун-ті [Львів, 23–25 жовтня 1998 р.]: У 2-х част. Львів : Світ, 1999. Част. 1. С. 202–207.
 2. «Потік свідомості» в прозі Івана Франка // Літературознавство: М-ли ІV конгресу МАУ (Одеса, 26–29 серпня 1999 р.). Київ : Обереги, 2000. Кн. 1. С. 515–523.
 3. За лаштунками психіки автора: Сновидіння у Франкових сюжетах // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2000. № 6. С. 68–77.
 4. Іван Франко і канон українського модернізму [Спроба (де)канонізації] // Франкознавчі студії: Зб. наук. праць. Дрогобич : Вимір, 2001. Вип. 1. С. 83–89.
 5. «Великий шум» Івана Франка: до поетики модернізму // Укр. літературознавство. Львів, 2003. – Вип. 66. – С. 78–93.
 6. Алегорії і символи «Похорону» // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. Львів, 2003. Вип. 32. С. 59–65.
 7. Танатологічні виміри Франкового тексту // Записки НТШ. Львів, 2005. Т. ССL: Праці філологічної секції. С. 241–260.
 8. «Неначе сон, неначе ясний привид…»: до генези одного мотиву «Зів’ялого листя» // Дзвін. 2006. № 8. С. 159–162.
 9. «Син Остапа»: до ґенези тексту // Українське літературознавство. Львів, 2006. Вип. 68. С. 98–105.
 10. Кримінальний світ Франкової новелістики // Іван Франко – майстер кримінального читва: Збірник. Львів: Світ, 2006. С. 357–362.
 11. Маловідомі польськомовні студії Івана Франка (погляд крізь призму українсько-польських стосунків) // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. Warszawa, 2007. Zesz. 23/24: Spotkania polsko-ukraińskie. Uniwersytet Warszawski – Iwanowi France. Studia Ucrainica. S. 101–118.
 12. Текст, контекст, інтертекст (Про інтертекстуальні зв’язки «Сойчиного крила») // Simpozion omagial «Ivan Franko (1856–1916): 150 de ani de la naştere» [Universitatea din Bucureşti, 8–9 decembrie 2006]. Ювілейний симпозіум «Іван Франко (1856–1916): 150 років від дня народження [Бухарестський університет, 8–9 грудня 2006 р.]. Bucureşti – Бухарест: RCR Editorial, 2008. С. 171–185.
 13. Неосягнені горизонти Франкової прози (актуальні проблеми наукових досліджень) // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: М-ли Міжнар. наук. конґресу, присв. 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. Т. 1. С. 725–734.
 14. Іван Франко та В’ячеслав Будзиновський: штрихи до взаємин на тлі доби // Записки НТШ. Львів, 2009. Т. ССLVII: Праці Філологічної секції. С. 134–146.
 15. Ще одна загадка Франкового тексту // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. Львів: ЛНУ, 2010. Вип. 51. С. 10–16.
 16. Навздогін одній полеміці між Іваном Франком та Оленою Пчілкою // Нагуєвицькі читання – 2009: Іван Франко і парадигми соціально-гуманітарних наук початку ХХІ століття: М-ли Всеукр. наук. конф. (Нагуєвичі, 28–29 серпня 2009 р.). Дрогобич: Посвіт, 2010. С. 97–109.
 17. Охопив щонайширші простори (топонімічний сегмент прозової імагографії Івана Франка) // Парадигма. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. Вип. 5: Зб. наук. праць на пошану Миколи Ільницького. С. 96–106.
 18. Проза Івана Франка: проблеми класифікації // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. Львів: ЛНУ, 2011. Вип. 55. С. 15–20.
 19. Іван Франко і Борис Грінченко: нові матеріали до мовно-літературної полеміки // Укр. літературознавство. Львів: ЛНУ, 2012. Вип. 76. С. 32–59.
 20. До історії перекладів «Короледвірського рукопису» українською мовою: Маркіян Шашкевич та Іван Франко // Записки НТШ. Львів, 2012. Т. CCLXIII. С. 130–138.
 21. «В поті чола»: поетика, естетика, рецепція // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. Львів: ЛНУ, 2013. Вип. 58. С. 29–41.
 22. Іван Франко та євреї: З приводу фальсифікату в журналі «Profil» // Літературна Україна. 2013. № 45. 21. ХІ. – С. 2, 14 (підп.: М. Жулинський, Д. Павличко, І. Дзюба, Є. Нахлік, М. Легкий). URL: zaxid.net / blogs / showblog. do?ivan_franko_ta_yevrei_z_privodu_falsifikatu_v_zhurnali_profil & objectId = 1297806 (23. 11. 13).
 23. «Апостолові праці»: універсалізм Франкового генія // Укр. літературознавство. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Вип. 78. С. 15–24.
 24. Поетика повістки Івана Франка «Як Юра Шикманюк брів Черемош» // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2014. Вип. 40: Присвячений професору Лідії Дунаєвській. С. 122–131.
 25. Оповідання-притча Івана Франка «Терен у нозі»: поетика і семантика // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ, 2014. Вип. 2. С. 62–72.
 26. Гуцульський триптих Франкової прози // Вісник Львівського університету Серія філологічна: Франкознавство. Львів: ЛНУ, 2015. Вип. 62. С. 3–13.
 27. «Radovi apostola»: univerzalizam Frankova genija / Mykola Leğkyj // Ukrajinska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga ) / Uredio Jevgenij Paščenko. Zagreb, 2015. S. 295–305. S ukrajinskoga preveo Josip Ralašić.
 28. Проза Івана Франка початку ХХ ст.: проблема теодицеї // Слово і час. 2015. № 6. С. 3–11.
 29. Повість Івана Франка «Захар Беркут»: спроба стереометричного прочитання // Spheres of culture. Lublin, 2015. Vol. XI. P. 85–94.
 30. Проза Івана Франка: діалоги епох, діалоги культур // Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. Україністика: минуле, сучасне, майбутнє ІІІ. Literatura a kultura. Література та культура: Kolektivni monodrafie věnovaná 20. výroči zahájení výuku ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Колективна монографія, присвячена 20-річчю україністики на Філософському факультеті Університету імені Масарика в Брно. Brno, 2015. С. 153–162.
 31. Роман Івана Франка «Петрії і Добощуки»: поетика, естетика, рецепція в критиці // Укр. літературознавство. Львів: ЛНУ, 2015. Вип. 79. С. 6–18.
 32. «Імя нове написане», або Про деякі нерозшифровані наймення у прозі Івана Франка // Слово і Час. 2016. № 8. С. 3–10.
 33. Проза Івана Франка: сенсаційна повість і скандальний роман // Записки НТШ. Львів, 2016. Т. CCLXIX: Праці філологічної секції. С. 86–101.
 34. Танатопоетика прози Івана Франка: тривіалізація смерті // Toronto Slavic Quaterly. 2016. Вип. 58. Режим доступу: Sites.utoronto.ca/tsq/58/index_58.shtm.
 35. Проза Івана Франка. Польськомовна рецепція в критиці та приватному листуванні // Київські полоністичні студії. К.: Університет «Україна», 2017. Т. ХХІХ: Іван Франко і польська культура. С. 303–311.
 36. Франкознавчі студії Івана Денисюка: аспекти й концепти (на матеріалі прозознавчих праць) // Іван Денисюк: не попіл слів, а серця жар…: Зб. наук. праць та матеріалів / Серія «Українська філологія: Школи. Постаті. Проблеми». Львів, 2017. Вип. 17. С. 18–40.
 37. Над великою рікою…: локус Черемоша в прозі Івана Франка // «Дивлячись на цей гірський світ»: Літературознавчий збірник. Львів, 2018. С. 11–20.
 38. Проза Івана Франка як психобуттєвий та соціокультурний феномен. Загальні зауваги // Слово і Час. 2019. № 2. С. 12–25.
 39. Проза Івана Франка: проблеми періодизації // Окриленість словом: збірник наукових праць на пошану професора Степана Хороба. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. С. 301–309.
 40. Роман Івана Франка «Петрії і Добощуки»: до генези сюжету // Укр. літературознавство. Львів: ЛНУ, 2019. Вип. 84. С. 3–11.

Творчість інших письменників:

 1. Оповідання Винниченка (до проблеми неоромантизму) // Сучасна філологічна наука в національному відродженні: М-ли звітної наук. конф. викладачів, студентів, аспірантів, присв. пам’яті проф. Т. Комаринця [5 травня 1992 р.]. Львів, 1994. С. 80–81.
 2. Форми художнього викладу в історичних оповіданнях М. Грушевського // Михайло Грушевський і Західна Україна: Доповіді і повід. наук. конф. Львів, 1995. С. 197–199.
 3. Українська проза Пантелеймона Куліша в тогочасному наративному контексті // НаУКМА: Наукові записки. Київ, 1999. Т. 17: Філологія. С. 23–25.
 4. «Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком»: наративно-поетикальна ретроспектива // Studia methodologica. Тернопіль, 2005. Вип. 16: Наративні виміри літератури: М-ли між нар. конф. з наратології (23–24 жовтня 2003 р.). С. 209–214.
 5. Поетика одного циклу Марка Черемшини: деякі реконструкції та спостереження // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Ювілейний збірник на пошану чл.-кор. НАН України Миколи Ільницького. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2004. С. 347–352.
 6. Українська проза Олекси Стороженка: рух тексту й наративний контекст // Вісник Львівського університету / Серія філологічна. Львів: ЛНУ, 2007. Вип. 39. Част. 2. С. 217–226.
 7. Художня проза Олени Пчілки (історико-літературний шкіц) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012. Вип. 21: Scripta manent: Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. С. 483–491.
 8. Проза Наталії Кобринської (ідейно-естетична еволюція й поетика) // Укр. літературознавство. Львів: ЛНУ, 2012. Вип. 75. С. 95–115.
 9. Новелістика Олександра Кониського в контексті української прози 1880–1890-х років. URL: philology.lnu.edu.ua / wp-content/uploads/2015/12 / Lehkyy_Mykola_Novelistyka_Konyskoho.pdf [Круглий стіл «Світлом науки і знання: До 115 річниці від дня смерті Олександра Кониського» (16 грудня [2015 р.]).


ПЕРЕДМОВИ


 1. Обрії літературознавчих зацікавлень // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 томах, 4-х книгах. Львів: ЛНУ, 2005. Т. 1: Літературознавчі дослідження. Кн. 1. С. 3–15.
 2. Від міфу до художньої філософії // Дронь К. Міфологізм у художній прозі Івана Франка (імагологічний аспект). Київ: Наук. думка, 2013. С. 3–4.
 3. Перехресними стежками Франкової прози // Франко І. Вибрані твори для шкільної молоді. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Т. 2: Проза. С. 3–23.
 4. Повість про силу і мудрість // Франко І. Захар Беркут. Харків: Фоліо, 2017. С. 3–19.
 5. Крізь призму художнього онейросу // Ворок Х. Поетика сновидінь у прозі Івана Франка. Київ: Наукова думка, 2018. С. 3–6.
 6. Магія гуцульського тексту // Салій О. «Сей край невичерпаної красоти»: гуцульський текст в українській художній прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. К.: Наукова думка, 2018. С. 3–6.

РЕЦЕНЗІЇ


 1. Вагомий здобуток франкознавства [Рец. на кн.: Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики. Монографія. Львів: ЛНУ, 2004. 488 с.] // Слово і Час. 2006. № 5. С. 77–81.
 2. На межі двох епох (Рец. на кн.: Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.: У 2-х книгах: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. О. Д. Гнідан. Київ: Либідь, 2005. Кн. 1. 624 с.; К.: Либідь, 2006. Кн. 2. 496 с.) // Дзвін. 2008. № 3. С. 129–131.
 3. Метакритична студія мисленнєвої енергії народу [Рец. на кн.: Пилипчук С. «Галицько-руські приповідки»: пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 220 с.] // Міфологія і фольклор. 2009. № 1. С. 103–106.

 4. Розсекречення таїн, або Осягнення мистецтва поетичного [Рец. на кн.: Лучук І. Мистецтво поетичне в дискурсі української лірики та письменницької критики: монографія. Л.; К., 2012. 444 с.] // Дзвін. 2012. № 8. С. 147–149.

 5. У сфері Франкових концепцій [Рец. на кн.: Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 466 с.] // Укр. літературознавство. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Вип. 78. С. 336–339.

 6. Віднайдена ідентичність [Рец. на кн.: Дуркалевич В. У пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца. Дрогобич: Коло, 2015. 366 с.] // Укр. літературознавство. Львів: ЛНУ, 2015. Вип. 79. С. 312–314.


УПОРЯДКУВАННЯ ТЕКСТІВ, КОМЕНТАРІ, ПЕРЕКЛАДИ З ІНШИХ МОВ


 1.  Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. Київ: Наук. думка, 2008. Т. 51: Прозові переклади. 1876–1912. 988 с. (у співавторстві).
 2. Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. Київ: Наук. думка, 2008. Т. 52: Оригінальні та перекладні поетичні твори. 1040 с. (у співавторстві).
 3. Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. Київ: Наук. думка, 2008. Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1876–1895. 832 с. (у співавторстві).
 4. Франко І. Покажчик купюр до Зібрання творів у 50 томах. Київ: Наук. думка, 2009. 336 с. (у співавторстві).
 5. Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. Київ: Наук. думка, 2010. Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916. 1216 с. (у співавторстві).