Нахлік Євген Казимирович

Нахлік Євген Казимирович

Директор Інституту Івана Франка НАН України
Член-кореспондент НАН України

Народився 22 січня 1956 р. в м. Судова Вишня на Львівщині.

1979 р. закінчив філологічний факультет (українське відділення) Львівського державного університету імені Івана Франка.
У 1981–1984 рр. навчався в аспірантурі при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Київ).
24.04.1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Українська романтична проза 30–60-х рр. ХІХ ст.» (науковий керівник – д. філол. н. М. Т. Яценко).
 у 1989–1991 рр. – науковий співробітник;
 у 1987–1991 рр. водночас – вчений секретар Наукової ради 
Від 1991 р. - керівник Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, завідувач відділу літературного процесу та компаративістики.
Від квітня 2011 р. – директор-організатор Інституту Івана Франка НАН України, від квітня 2012 – директор цього інституту. 
24.09.2009 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Тарас Шевченко і польські та російські романтики (Індивідуальність письменника в інтертекстуальних зв’язках і типологічних збіжностях)» (науковий консультант – акад. М. Г. Жулинський). У травні 2012 р. присвоєно вчене звання професора.
Лауреат літературознавчих премій: премії ім. акад. С. Єфремова (2004); премії ім. І. Я. Франка НАН України (2007), Чернігівської літературно-мистецької премії ім. М. Коцюбинського (2010), премії ім. Гр. Костюка (2011), Літературно-мистецької премії ім. П. Куліша (2012)
Нагороджений ювілейною медаллю «150 років від дня народження Івана Франка» (2006), Почесною Грамотою Прези­дії НАН України, Центрального комітету профспілки праців­ників НАН України (2006), Почесною Грамотою Львів­ської обласної державної адміністрації (2008), Почесною Грамотою Західного наукового центру НАН України та МОНМС України (2011)
Наукові зацікавлення: історія української літератури XVIII–ХХІ ст. (Г. Сковорода, І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, «Руська Трійця», Т. Шевченко, П. Куліш, Марко Вовчок, Л. Глібов, І. Франко, Б. І. Антонич, Є. Маланюк та ін.), літературна критика, славістика, полоністика (А. Міцкевич, Ю. Словацький, З. Красінський, «українська школа»: Ю. Б. Залеський, М. Грабовський та ін.), русистика (О. Пушкін, М. Лермонтов), порівняльне літературознавство, українсько-польські та українсько-російські літературні зв’язки 

Автор понад 700 історико-літературних та літературно-критичних публікацій, зокрема книжок
 

Вибрані публікації

 
Монографії:
1.      Українська романтична проза 20–60-х років ХІХ ст. / Є. К. Нахлік; АН УРСР. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Відп. ред. М. Т. Яценко. – К.: Наук. думка, 1988. – 318 с. – (Серія: Літературознавство).
2.      Творчість Івана Котляревського: Замовчувані інтерпретації, дискусійні проблеми, спроба нового прочитання (з погляду літературних напрямів і течій) / Євген Нахлік. – Львів: Рекламно-видавнича фірма «Олір», 1994. – 68 с.
3.      Орест Авдикович – письменник, літературознавець, педагог / Євген Нахлік; Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Відп. ред. Іван Лучук. – Львів, 2001. – 92 с. – (Серія: Літературні портрети. Вип. 2).
4.      Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики / Євген Нахлік; НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2003. – 568 с. – (Серія: Літературознавчі студії. Вип. 8).
5.      Подружнє життя і позашлюбні романи Пантелеймона Куліша: Документально-біографічна студія / Євген Нахлік. – К.: Український письменник, 2006. – 351 с., [8] арк. іл.
6.      Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель: Наукова монографія: У 2 т. / Євген Нахлік; НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Міжнар. фонд Пантелеймона Куліша. – Т. 1: Життя Пантелеймона Куліша: Наукова біографія / Євген Нахлік. – К.: Український письменник, 2007. – 463 с., [16] арк. іл., портр. – (Серія: Літературознавчі студії. Вип. 11).
7.      Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель: Наукова монографія: У 2 т. / Євген Нахлік; НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Міжнар. фонд Пантелеймона Куліша. – Т. 2: Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша / Євген Нахлік. – К.: Український письменник, 2007. – 462 с., [16] арк. іл., портр. – (Серія: Літературознавчі студії. Вип. 12).
8.      Пантелеймон Куліш між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою: Біографічно-культурологічне дослідження; З додатком невідомого листування / Євген Нахлік, Оксана Нахлік; НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Монографічна розвідка Євгена Нахліка; Упорядкув., текстологічне підготування листів та коментарі Євгена Нахліка й Оксани Нахлік. – Львів, 2009. – 319 с., іл. – (Серія: Літературознавчі студії. Вип. 13).
9.      Творчість Юліуша Словацького й Україна. Проб­леми українсько-польської літературної компара­ти­вістики / Євген Нахлік; НАН Укра­­їни. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шев­ченка; Бердян. держ. пед. ун-т. НДІ слов’янознавства та компаративістики. – Львів, 2010. – 288 с.: іл. – (Серія: Літера­турознавчі студії. Вип. 16).
10. Перипетії з приват-доцентурою Івана Франка у Львівському та Чернівецькому університетах / Євген Нахлік ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». – Львів, 2018. – 172 с. («Франкознавча серія». Випуск 16).
11. Віражі Франкового духу : Світогляд. Ідеологія. Література / Євген Нахлік ; Національна академія наук України, Інститут Івана Франка. Київ : Наукова думка, 2019. 638 (1) с. : 16 с. іл. (Проект "Наукова книга" ).
12. Іван Котляревський у рецепції Івана Франка : До 250-річчя від дня народження першого класика нової української літератури / Євген Нахлік ; наук. і літ. ред. Оксана Нахлік ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». Львів, 2019. 191, [1] с. : іл. Серія «Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва» (ХІХ — початок ХХ століття). Випуск І.

 
Колективні монографії:
13.  Революціонізм; Доля; Майбутнє / Євген Нахлік // Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Юрій Барабаш, Олександр Боронь, Іван Дзюба, Володимир Мовчанюк, Євген Нахлік, Василь Пахаренко, Станіслав Росовецький, Валерій Шевчук; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Упорядкув., наук. редагування Ніни Чамати. – К.: Наук. думка, 2008. – С. 115–134, 162–184, 302–320.
14.  Життя, діяльність і творчість Каспера Ценглевича у висвітленні Івана Франка / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція: Колективна монографія / О. Г. Астаф’єв, П. В. Михед, Є. К. Нахлік, О. М. Нахлік, Р. П. Радишевський, Л. І. Скупейко, О. Д. Харлан, Е. Д. Циховська; Бердян. держ. пед. ун-т; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; НДІ слов’янознавства і компаративістики. – Донецьк: Ноулідж (Донец. від-ня), 2010. – С. 28–45.
 
Розділи в академічних історіях:
15.  Літературні явища 60–90-х років ХІХ ст. // Історія Львова: У 3 т. / НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Т. 2: 1772 – жовтень 1918. – Львів: Центр Європи, 2007. – С. 389–401.
 
Посібники, підручники, хрестоматії:
16.  Євген Маланюк / Авт.-упоряд. Євген Нахлік, Оксана Нахлік // УСЕ для школи. Українська література: Програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести. 11 клас. – 2001. – Вип. 10. – 62 с.
17.  Літературна Львівщина: Хрестоматія для вивчення літератури рідного краю / Голов. управління освіти і науки Львів. облдержадміністрації; Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Львів. організація Національної Спілки письменників України; Упоряд. Ігор Гургула, Євген Нахлік. – Львів: Камула, 2004. – 368 с.
18.  Нова література в Західній Україні / Є. К. Нахлік // Історія української літератури ХІХ століття: Підруч. для студ. філол. спеціальностей вищих навчальних закладів: У 2 кн. / За ред. М. Г. Жулинського. – К.: Либідь, 2005. – Кн. 1. – С. 355–394.
19.  Пантелеймон Куліш (1819–1897) / Є. К. Нахлік // Історія української літератури ХІХ століття: Підруч. для студ. філол. спеціальностей вищих навчальних закладів: У 2 кн. / За ред. М. Г. Жулинського. – К.: Либідь, 2006. – Кн. 2. –     С. 69–152.
 
Передмови, упорядкування текстів, коментарі
(у книжкових виданнях):
20.  Образки з життя: Оповідання, новели, нариси / Упорядкув., підготовка текстів, передм., прим. та слов. Є. К. Нахліка. – Львів: Каменяр, 1989. – 398 с.: іл. – (Б-ка «Карпати»).
21.  Українська новелістика кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Оповідання. Новели. Фрагментарні форми (ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі) / Вступ. ст. І. О. Денисюка; Упорядкув. і прим. Є. К. Нахліка. – К.: Наук. думка, 1989. – 685 с. – (Б-ка укр. л-ри. Дожовтнева укр. л-ра).
22.  Літературно-художня автопсихографія Олексія Плюща / Євген Нахлік // Плющ О. Л. Сповідь: Новелістика. Повість. Драматична фантазія. Поезія. Листи / Упоряд. та авт. прим. О. М. Нахлік; Авт. передм. Є. К. Нахлік. – К.: Дніпро, 1991. – С. 5–45.
23.  Куліш П. О. Твори: В 2 т. / Пантелеймон Куліш. – К.: Наук. думка, 1994. – Т. 1. Прозові твори. Поетичні твори. Переспіви та переклади / Вступ. ст., упорядкув. і прим. Є. К. Нахліка. – 752 с. – (Б-ка укр. л-ри. Укр. нова л-ра); – 2-е вид. – К.: Наук. думка, 1998.
24.  Син Русі (1833): Перша рукописна збірка віршів Маркіяна Шашкевича та його побратимів / НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Упорядкув., передм. і прим. Євгена Нахліка. – Львів: ТзОВ «Львівські новини», 1995. – 43 с. – (Шашкевичіана «Львівських новин»).
25.  Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Редкол.: М. Г. Жулинський (голова), Є. К. Нахлік (заступник голови) та ін. – К.: Наук. думка, 2008. – Т. 51: Прозові переклади, 1876–1912 / Ред. тому Є. К. Нахлік; упорядкув. та коментарі М. З. Легкого, О. Б. Луцишин, Є. К. Нахліка, Н. Б. Тихолоз, А. Д. Франка, О. О. Франко, Л. Б. Цибенко, Р. Б. Чопика, А. І. Швець. – 985 с.
26.  Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Редкол.: М. Г. Жулинський (голова), Є. К. Нахлік (заступник голови) та ін. – К.: Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–1895 / Ред. тому Є. К. Нахлік; упорядкув. та коментарі М. З. Легкого, О. Б. Луцишин, Є. К. Нахліка, Н. Б. Тихолоз, Н. Є. Тодчук, А. Д. Франка, А. І. Швець. – 830 с.
27.  Покажчик купюр: (до Зібрання творів Івана Франка у п’ятдесяти томах) / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Редкол.: М. Г. Жулинський (голова), Є. К. Нахлік (заступник голови) та ін.; Ред. покажчика купюр Є. К. Нахлік; упорядкув. та коментарі М. З. Легкого, О. Б. Луцишин, Є. К. Нахліка, Б. С. Тихолоза, Н. Є. Тодчук, А. Д. Франка, А. І. Швець; Передм. М. З. Легкого. – К.: Наук. думка, 2009. – 333с.
28.  Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Редкол.: М. Г. Жулинський (голова), Є. К. Нахлік (заступник голови) та ін. – К.: Наук. думка, 2011. – Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916 / Ред. тому Є. К. Нахлік; упорядкув. та коментарі М. З. Легкого, О. Б. Луцишин, М. О. Мороза, Є. К. Нахліка, О. М. Нахлік, Б. С. Тихолоза, Н. Б. Тихолоз, Н. Є. Тодчук, О. О. Федорука, А. Д. Франка, О. О. Франко, Л. Б. Цибенко, Г. З. Чопика, А. І. Швець. – 1214 с.
29.  Шевченко Т. Г. Кобзар / Ілюстрований малярськими та графічними творами Тараса Шевченка / За ред. Євгена Нахліка, Надії Шимечко, Миколи Зінковського; Прим. Євгена Нахліка; Відп. за вип. – авт. ідеї та керівник проекту Олександр Палюх; Голов. худож. проекту, авт. макету та оформлення Ярослав Куць. – Тернопіль: Поліграфіст, 2006. – 464 с., 349 іл.
30.  Шевченко Т. Кобзар / Ілюстрації Василя Седляра; Ідея перевидання, післямова, біографічні довідки й добір ілюстрацій Артура Рудзицького; Примітки; Пояснення слів Євгена Нахліка; Ред. Степан Захаркін. – К.: Дух і Літера; Оранта, 2009. – С. 461–492; Друге вид. – К.: Дух і Літера – Майстер книг, 2011. – С. 461–492.
 

Література про Є. Нахліка:

  1. Євген Казимирович Нахлік: Біобібліографічний покажчик: До 55-річчя від дня народження і 30-річчя наукової діяльності / НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2011. – 335 с., іл. – (Бібліографічна серія. Вип. 5).
  2. Радишевський Р. «Доля» польських і українських романтиків у монографіях Євгена Нахліка // Радишевський Р. Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки / Ростислав Радишевський; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т філології; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Міжнар. школа україністики НАН України; Бердян. держ. пед. ун-т. НДІ слов’янознавства і компаративістики. – К., 2010. – С. 517–524. – (Київські полоністичні студії. Т. 17).
  3. Шляхова Н. М. Пушкін і Шевченко в антропологічній інтерпретації Євгена Нахліка / Н. М. Шляхова // А. С. Пушкин и мировой литературный процесс: Сборник научных статей по материалам Международной научной конференции, посвящённой памяти доктора филологических наук, профессора А. А. Слюсаря / Минобразования и науки Украины. Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. Филолог. фак-т, кафедра мировой литературы. – Одесса: Астропринт, 2010. – С. 159–166.