Швець Алла Іванівна

Швець Алла Іванівна

Заступник директора з наукової роботи
Кандидат філологічних наук
Вчене звання - старший науковий співробітник

Народилася 10 липня 1976 р. в м. Броди Львівської обл.
1998 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.
У 1998–2001 рр. навчалася в аспірантурі Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.
2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 - українська література на тему: «Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму та характеротворення в прозі Івана Франка».
В установі працює від листопада 2001 р. 
Лауреат Премії НАН України для молодих учених (2006).
Наукові зацікавлення: історія української літератури, письменницький епістолярій, наукова біографія письменника, поетика художнього твору.
 

Вибрані публікації:


Наукова монографія: 

Швець А. Злочин і катарсис: Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка / Алла Швець; Відп. ред. Є.К. Нахлік. – Львів, 2003. – 236с. / У надзаг.: НАН України. Львів. від-ня Ін-ту літ. ім. Т.Г.Шевченка. [“Франкознавча серія”. Вип. 5.].
 

Розділ у колективній монографії:

Швець А. «…Спів молодого людського духу» (антична міфоейдологія в художній практиці Івана Франка) / Алла Швець // Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: (Ейдологічні нариси) /К. І. Дронь, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз, А. І. Швець; за наук. ред. Б. С. Тихолоза. – Л., 2007. – С. 130–169.


Статті:     

  1. Швець А. Модель дитячого світу в прозі Івана Франка / Алла Швець // Дивослово. – 2005. – № 9. – С. 53–57.
  2. Швець А. Художня функціональність кольоративів у прозі Івана Франка  / Алла Швець // Дивослово. – 2006. – № 6. – С. 54–58.
  3. Швець А. «Цвіт – се кокетерія ростини…» (флористичні образи у творчості Івана Франка) / Алла Швець // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня –1 жовтня 2006 р.) – Л., 2008. Т. 1. – С. 825–832.
  4. Швець А. До історії одного видавничого проекту (Іван Франко та Олександра Озаркевич) / Алла Швець // Українське літературознавство. – Л. : Вид. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 72. – С. 119–128.
  5. Швець А. Із секретів «сімейного огнища» Івана Франка: мемуарні одкровення (неопубліковані спогади Марії Грінченко) / Алла Швець // Спадщина. Літературне джерелознавство. Текстологія. – К., 2010. – Т. 5. – С. 181–189. Грінченко М. Спогади про Івана Франка та про його семйове огнище /Підготовка тексту, коментарі А. Швець // Там само. – С. 190–227.
  6. Швець А. «...Подружжя майже завсігди – лотерея...» (Матримоніальна концепція Івана Франка) / Алла Швець // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць / НАН України. Інститут Івана Франка; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Редкол.: М. Жулинський (голова) та ін. – Київ; Львів, 2011. –  Випуск І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 128–136.
  7. Швець А. «Наші погляди, змагання, інтереси так з собою близькі...» (Іван Франко та Наталія Кобринська в епістолярному дискурсі) / Алла Швець // Українське літературознавство. – 2011. – Вип. 74. – С. 174–189.
  8. Швець А. Оповідання Івана Франка «Під оборогом» та казка Наталії Кобринської «Хмарниця»: ейдологічні паралелі / Алла Швець // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. – Вип. 55. – Л., 2011. – С. 97–107.