Швець Алла Іванівна

Швець Алла Іванівна

Заступник директора з наукової роботи
Доктор філологічних наук
Вчене звання - старший науковий співробітник

Народилася 10 липня 1976 р. в м. Броди Львівської обл.
1998 р. закінчила (українське відділення) Львівського державного університету імені Івана Франка.
1998–2001 рр. навчалася в аспірантурі Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.
2.07.2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 - українська література на тему: «Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму та характеротворення в прозі Івана Франка» (науковий керівник ‒ д.філол. н. Є.К. Нахлік).
2007 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.
У 2001‒2003 рр.‒ молодший науковий співробітник у Львівському відділенні Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України;

2003‒ 2009 рр. ‒ вчений секретар;
2010‒ 2011 рр. ‒ заступник керівника з наукової роботи.
У квітні 2011 р. у зв’язку з перетворенням Львівського відділення на Інститут Івана Франка НАН України призначена заступником директора з наукової роботи. На цій посаді працює й дотепер.
8.11. 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 ‒ українська література. Тема дисертації «Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах» (науковий консультант ‒ д. філол. н. С. М. Пилипчук).
 
Лауреат премій:  НАН України для молодих учених (2006), Обласної премії у галузі культури, літератури і журналістики у номінації "Літературознавство, сучасна літературна критика та переклади" імені Михайла Возняка (2019).
Переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» в номінації «Хрестоматія. Літературознавство/Критика» (2018), конкурсу на краще книжкове видання НАН України у номінації «Монографічні видання. Суспільно-гуманітарний напрям» (2019), Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу – 2018» в номінації «Життєпис».
Нагороджена Почесною Грамотою Західного наукового центру НАН України і МОН України (2014), премією Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для відомих учених (2015), Пам’ятною відзнакою на честь 100-річчя Національної академії наук України (2018), Почесною Грамотою Львів­ської облдержадміністрації (2019),  Подякою міського голови міста Львова (2019), Почесною грамотою Верховної Ради України (2019).
Наукові зацікавлення: історія української класичної літератури ХІХ ст., франкознавство, жіноча проза, поетика тексту, гендерологія, психоаналіз, мемуаристика, біографістика, наратологія, інтерпретація тексту, текстологія, джерелознавство.
Авторка понад 90 різножанрових наукових публікацій (монографій, статей, передмов, рецензій).

  

Вибрані публікації:


Наукові монографії: 

1.     Злочин і катарсис: Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка / Наук. ред. Є.К. Нахлік. Львів, 2003. 236с. / У надзаг.: НАН України. Львів. від-ня Ін-ту літ. ім. Т.Г.Шевченка. (“Франкознавча серія”. Вип. 5.).

2.     Жінка з хистом Аріадни : Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія / Ін‑т Івана Франка НАН України ; Лекторій СУА з жіночих студій ; ВГО Союз Українок; наук. ред. С. Пилипчук. Львів, 2018. 752 с. (Серія «Літературознавчі студії». Вип. 23).
Завантажити оригінал (PDF);


Колективні монографії:

3.    Психотип злочинця у прозі Івана Франка // Іван Франко – майстер кримінального читва: Збірник / Гол. упорядник І. Лучук. Львів, 2006. С.  339–356.
4.    «…Спів молодого людського духу» (антична міфоейдологія в художній практиці Івана Франка) // Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: (Ейдологічні нариси) / К. І. Дронь, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз, А. І . Швець; за наук. ред. Б. С. Тихолоза. Львів, 2007. С. 130–169. 

  

Передмови, упорядкування текстів, коментарі:


5.    Іван Франко. Оповідання для дітей / Упоряд. текстів, передмова, післямова та пояснення слів А. Швець. Львів : Світ, 2006. 96 с.
6.    Швець А. Із секретів «сімейного огнища» Івана Франка: мемуарні одкровення (неопубліковані спогади Марії Грінченко) // Спадщина. Літературне джерелознавство. Текстологія. Київ, 2010. Т. 5. С. 181–189  Передмова до публікації: Грінченко М. Спогади про Івана Франка та про його семйове огнище /Підготовка тексту, коментарі А. Швець // Там само. С. 190–227.
7.    «Найбільша жінка Галицької землі, яка завжди вміла “бути собою”» [передмова]// «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ‒ХХ століття: збірник наукових праць /Відп. ред., автор передм. Алла Швець. Львів, 2015. С. 11‒19.
8.    «Найліпший представник чесько-руської взаємности» [передмова] // «Дала нам Чехія чоловіка з золотим серцем»: Франтішек Ржегорж в парадигмі українсько-чеських культурних взаємин : збірник наукових праць : до 160-ліття від дня народження Франтішека Ржегоржа / НАН України. Інститут Івана Франка ; Інститут народознавства ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок ; [відповід. ред., автор передм. А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін.]. Львів, 2017. С. 7‒11.
9.     «Благословенний закуток нашого краю» [передмова] //«Дивлячись на цей гірський світ…» : літературознавчий збірник / НАН України. Інститут Івана Франка. Наукове товариство імені Шевченка ; [відп. ред. авт. передм. А. Швець; наук. ред. М. Котик-Чубінська, М. Лапій; редкол.: Є. Нахлік (гол.), Р. Кушнір (гол.) та ін.].  Львів, 2018. С. 2‒4.
10.    «В горах, панове, поезії гук» [передмова] // «Поезії дивнії чари». Франкознавчі та інші студії / НАН України. Інститут Івана Франка ; [відпов. ред., авт. передм. А. Швець ; наук. ред.: К. Дронь, І. Котик, М. Лапій ; передм. А. Швець; редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін.]. Львів, 2020. С. 4‒6.

Статті в періодичних наукових виданнях:


11.     Модель дитячого світу в прозі Івана Франка  // Дивослово. 2005. № 9. С. 53–57.
12.     Художня функціональність кольоративів у прозі Івана Франка // Дивослово. 2006. № 6. С. 54–58.
13.    «Цвіт – се кокетерія ростини…» (флористичні образи у творчості Івана Франка)  // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня –1 жовтня 2006 р.). Львів, 2008. Т. 1. С. 825–832.
14.    «...Подружжя майже завсігди – лотерея...» (Матримоніальна концепція Івана Франка)  // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць / НАН України. Інститут Івана Франка; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Редкол.: М. Жулинський (голова) та ін. Київ; Львів, 2011.  Випуск І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. С. 128–136.
15.    Вчений з когорти франкознавців (Ростислав Заклинський про Івана Франка) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. Львів, 2013. Вип. 58. С. 126– 135.
16.    Европеїзм Наталії Кобринської : соціокультурна комунікація та творча рефлексія // Spheres of culture.Volum VIIILublin, 2014. S. 62–71.
17.    «Се новий тип жінки-емансипантки, введений в нашу літературу» (художній світ Франкової «Маніпулянтки» // Вісник Львівського університету. Серія. філологічна. Франкознавство. 2015. Вип. 62. С. 14‒27.
18.    «Один із найчесніших та найідеальніших людей, яких я стрічав у своїм житті…» (Іван Франко у взаєминах з Миколою Ковалевським) / Алла Швець // Записки НТШ. Львів, 2016. Т. ССLXIX: Праці філологічної секції. С. 391‒409.
19.    «Я завше щиро радів, коли Франку повелось що доброго написати» (Михайло Павлик та Іван Франко  у літературно-критичній взаєморецепції) //  Іван Франко: «Я єсть пролог…» : Матеріали   Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р. ) : у 2-х т.  Т. 1. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 236–252.

Рецензії на праці Алли Швець:


1.     Бондар Л. Молоде франкознавство: дві нові монографії (Біла А. Образ автора в ліриці Івана Франка. Донецьк, 2002; Швець А. Злочин і катарсис. Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка. Львів, 2003) // Українське літературознавство. 2006. Вип. 68. С. 439‒447.
2.     Левченко Г. Визволення з лабіринту Мінотавра упереджень і забуття/ Г. Левченко // Слово і Час. 2018. № 10. С. 115-119. Рец. на книгу: Швець А. Жінка з хистом Аріадни: Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному та творчому вимірах: монографія / Інститут Івана Франка НАН України; Лекторій СУА з жіночих студій; ВГО Союз Українок. Львів, 2018. 752 с.
3.    Каневська Л. Наталія Кобринська. Портрет без ретуші й у повний зріст (Швець А. «Жінка з хистом Аріадни» : Життєвий світ Ната лії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія / Ін‑т Івана Франка НАН України ; Лекторій СУА з жіночих студій ; ВГО Союз Українок. – Львів, 2018. – 752 с.) // Закарпатські філологічні студії. Вип. 3. Т. 3. Ужгород, 2018. С. 155‒158.
4.    Кіраль С. Лабіринти життєтворчості української Аріадни (Швець А. «Жінка з хистом Аріадни» : Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія / Ін‑т Івана Франка НАН України ; Лекторій СУА з жіночих студій ; ВГО Союз Українок. Львів, 2018. 752 с.) // Слово і Час. 2018. № 7. С. 120‒123.
5.     Левченко Г. Визволення з лабіринту Мінотавра упереджень і забуття (Швець А. Жінка з хистом Аріадни : Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному та творчому вимірах : монографія / Алла Швець ; Ін‑т Івана Франка НАН України ; Лекторій СУА з жіночих студій ; ВГО Союз Українок. Львів, 2018. 752 с.) // Spheres of culture. Vol. VIII. Lublin, 2018. S. 62–71.
6.     Лучук І. Намотування клубка про Наталію Кобринську, «українську Аріадну». URL: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/07/02/124149.html
7.     Харлан О. Д. Хресні та перехресні дороги Наталії Кобринської : рецензія на монографію Алли Швець «Жінка з хистом Аріадни»: життєвий світ Наталії Кобринської у генераційному, світоглядному і творчому вимірах» (Львів, 2018) // Наукові записки Бердян. держ. пед. ун‑ту. Серія : Філолог. наук. Бердянськ, 2018. Вип. 15. С. 216‒218.