Положення про Приймальну комісію ДУ “Інститут Івана Франка НАН України”

05.08.2022

Приймальна комісія ДУ “Інститут Івана Франка НАН України” -- робочий орган Інституту, що утворюється для організації прийому вступників до аспірантури. Термін повноважень становить один рік

Положення про Приймальну комісію ДУ “Інститут Івана Франка НАН України” схвалено Вченою радою Інституту Івана Франка, протокол № 3 від 14 червня 2022.