Програма фахових вступних випробувань

05.08.2022

Програма фахових вступних випробувань для спеціальності 035 Філологія (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти):
Українська література ХІХ ст.
Українська література ХХ-ХХІ ст.

Програму схвалено Вченою радою Інституту Івана Франка НАН України, протокол № 3 від 14 червня 2022 року .