Матеріально-технічне забезпечення ДУ «Інститут Івана Франка НАН України»

27.07.2022

Освітній процес в ДУ «Інститут Івана Франка НАН України» забезпечений необхідними технічними засобами навчання

ВІДОМОСТІ
про матеріально-технічне забезпечення

ДУ «Інститут Івана Франка НАН України»

 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі

Адреса приміщення

Найме-нування власника майна

Площа, м2

Найменування та реквізити документа про право власності або оперативного управління або користування

Документ про право користування (договір оренди)

строк дії договору оренди
(з _____ по ______)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення

вул. М. Драгоманова, 18 Львів, Україна, 79005

НАН України

802,4

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

 СТА 370612, видане Реєстраційною службою Львівського міського управління юстиції від 17.11. 2014 р.

     

 


2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Найменування приміщення

Площа приміщень (кв. метрів)

усього

у тому числі

власних

орендованих

зданих в оренду

1.

Навчальні приміщення, усього

у тому числі:

60,3

60,3

-

-

 

приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

60,3

60,3

-

-

 

комп’ютерні лабораторії

-

-

-

-

 

спортивні зали

-

-

-

-

2.

Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників

147,1

147,1

-

-

3.

Службові приміщення

169

169

-

22,4

4.

Бібліотека                                                     

читальні зали

49,6

49,6

-

-

5.

Гуртожитки

-

-

-

-

6.

Їдальні, буфети

-

-

-

-

7.

Медичні пункти

-

-

-

-

8.

Інші

376,4

376,4

-

-

 

 

 

 

 

 

 

      Освітній процес в ДУ «Інститут Івана Франка НАН України» забезпечений необхідними технічними засобами навчання. Для професійних потреб науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти встановлено персональні комп’ютери – 5, принтери – 5, сканер – 1, ксерокс – 1.

     Усі співробітники та здобувачі освіти мають вільний доступ до мережі Іnternet.

     У цілому, матеріально-технічна база Інституту, що використовуватиметься при підготовці здобувачів освіти за спеціальністю 035 «Філологія» є достатньою для провадження освітньої діяльності та реалізації освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за відповідною спеціальністю.