Інститут Івана Франка НАН України спільно з Музеєм-садибою Івана Франка в Нагуєвичах 29 травня 2014 року проводить ІІ Всеукраїнську молодіжну наукову конференцію «Із «плодів молодечої фантазії» (франкознавчий пленер)»

Інститут Івана Франка НАН України спільно з Музеєм-садибою Івана Франка в Нагуєвичах 29 травня 2014 року проводить ІІ Всеукраїнську молодіжну наукову конференцію «Із «плодів молодечої фантазії» (франкознавчий пленер)»
10.02.2014

Електронний варіант статей для публікації слід подавати електронною поштою не пізніше 15 червня 2014 р.

До обговорення пропонуються такі теми:

 o   Ейдологічна палітра художньої літератури та інтерпретація тексту
o   Міжлітературні паралелі кінця ХІХ - початку ХХ століття
o   Життєтворчі контакти та проблеми критичної рецепції
o   Інтердисциплінарне франкознавство: досвід і перспективи
o   Теоретичні аспекти літературознавства.
 До участі запрошуємо аспірантів, пошукувачів, кандидатів і докторів наук, викладачів та наукових співробітників.
 Місце проведення – с. Нагуєвичі Дрогобицького р-ну Львівської обл. (Будинок літераторів)
 Зустріч та реєстрація учасників – з 8:00 в Інституті Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 18). Виїзд до Нагуєвич о 8:30, повернення до Львова – до 20:00.
 У програмі конференції заплановано екскурсію Франковими стежками.
 Організаційний внесок: проїзд Львів–Нагуєвичі–Львів – 100 грн., обід (за бажанням) – 50 грн.

 Для участі в конференції необхідно до 20 квітня 2014 р. подати зголошення (прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь / вчене звання / посада; тема доповіді та коротка анотація; місце роботи / навчання; домашня та робоча адреси; контактний телефон, e-mail) на електронну адресу franko.konferens@gmail.com. Програму конференції буде надіслано електронною поштою за вказаною адресою.

Науковий координатор – Алла Швець (заступник директора з наукової роботи),
Секретар оргкомітету – Олександра Салій (голова Ради молодих учених).
 
Контактні телефони організаторів:
(032) 261-13-90 (Галина Лишак)
097 217 53 42 (Олександра Салій)
097 652 94 19 (Марта Калиняк)

Відповідальна за друк матеріалів:
Марія Лапій: 0680574794; 0666553245.


Матеріали конференції будуть безкоштовно опубліковані в періодичному науковому збірнику Інституту Івана Франка «Іван Франко: Тексти.Факти. Інтерпретації»

Вимоги до публікації:
 • файл MS Word
 • шрифт Times New Roman
 • кегль – 14, міжрядковий інтервал 1,5; всі поля – 2 см; абзац – 1,25 см
 • лапки у тексті «ялинка», цитати в цитатах – «“”»
 • скорочений фрагмент тексту <…>
 • поклики посторінкові, нумерація покликів наскрізна (прізвище автора у покликах подається курсивом).
Послідовність оформлення статті:
 
 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку)
 • назва статті (великими літерами, жирним шрифтом у центрі)
 • ім’я та прізвище автора (у центрі, прізвище великими літерами)
 • назва та адреса установи (у центрі, курсивом)
 • анотація та ключові слова українською мовою (шрифт 12, міжрядковий інтервал 1,0)
 • текст статті
 • Анотації та ключові слова російською і англійською мовами (шрифт 12, міжрядковий інтервал 1,0)
 Обсяг статті – до 12 стандартних сторінок формату А-4 (20 000 друк. знаків з пробілами).
Оформлення бібліографічного опису здійснюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» і відповідної постанови ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3).
 

Зразок оформлення статті:

 
УДК
 
НАЗВА
 
Ім’я ПРІЗВИЩЕ
 
Інститут Івана Франка НАН України,
вул. Драгоманова, 18, Львів, 79005, Україна
 

У статті розглянуто……………………………………………
Ключові слова:
 
Текст статті.
 
У кінці статті за цим самим зразком подаємо назву статті, ім’я та прізвище автора, анотацію та ключові слова російською і англійською мовою.