Публікації науковців Інституту Івана Франка НАН України за 2020 рік

Публікації науковців Інституту Івана Франка НАН України за 2020 рік
17.03.2021

У 2020 році в Інституті Івана Франка НАН України з'явилися друком індивідуальна монографія, збірники наукових праць, статті, рецензії, переклади, інтерв'ю


ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВЦІВ
ІНСТИТУТУ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ
ЗА 2020 РІК

КНИЖКОВІ ВИДАННЯ

 

 1. «ПОЕЗІЇ ДИВНІЇ ЧАРИ». ФРАНКОЗНАВЧІ ТА ІНШІ СТУДІЇ / НАН України. Інститут Івана Франка ; [відповід. ред. Алла Швець ; наук. ред.: К. Дронь, І. Котик, М. Лапій ; передм. А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (гол.) та ін.]. Львів, 2020. 392 c. (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 25).
 2. САЛІЙ О. Учень, опонент і колега: взаємини Кирила Студинського та Івана Франка / Олександра Салій ; наук. і літ. ред. Євген Нахлік ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка НАН України». Львів, 2020. 231, [1] с. : іл. Серія «Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва» (ХІХ — початок ХХ століття). Випуск ІІ.
 3. УКРАЇНСЬКА ЖІНКА У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ: історія, сучасність, майбутнє : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародного наукового форуму (6 листопада 2020 р.) / Ред. С. Щудло, О. Зелена ; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. ДУ «Інститут Івана Франка НАН України». ВГО Союз українок. Дрогобич : «Трек ЛТД», 2020. 164 с.

ПЕРЕКЛАДИ

 1. Ганіка І. Властиве. Роман / Іріс Ганіка ; пер. з нім. Юрко Прохасько. Київ : Дух і Літера, 2020. 192 с.
  

СТАТТІ У ВИДАННІ:
«ПОЕЗІЇ ДИВНІЇ ЧАРИ». ФРАНКОЗНАВЧІ ТА ІНШІ СТУДІЇ


 1. ДРОНЬ К. «Сто метрів під землею…»: про один психологічно-виробничий образок Івана Франка / Катерина Дронь // «Поезії дивнії чари». Франкознавчі та інші студії / НАН України. Інститут Івана Франка ; [відповід. ред. Алла Швець ; наук. ред.: К. Дронь, І. Котик, М. Лапій ; передм. А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (гол.) та ін. Львів, 2020. С. 155–166. (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 25).
 2. КОТИК І. Не-«Каменярі» / Ігор Котик // Там само. С. 321–325.
 3. КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Метаморфози нерозділеного кохання у вірші Івана Франка «Її сміх» / Марія Котик-Чубінська // Там само. С. 84–90.
 4. КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Що там – під маскою сміху? (на матеріалі оповідання Івана Франка «Отець-гуморист» / Марія Котик-Чубінська // Там само. С. 181–189.
 5. ЛАПІЙ М. «Ах, та коли ж то ми в своїх ділах побачимо такого провідника?..»: «Рубач» Івана Франка / Марія Лапій // Там само. С. 167—180.
 6. ЛАПІЙ М. Франкова «Прощальна пісня»: автографи, джерела, інтерпретації / Марія Лапій // Там само. С. 74—83.
 7. ЛУЦИШИН О. Іван Франко та Іван Федорченко: штрихи до взаємин «відомого артиста рідного слова» та письменника-початківця, «поклонника його таланту» / Олена Луцишин // Там само. С. 275–285.
 8. МЕЛЬНИК О. Гучні й мовчазні виміри творчих і особистих контактів Івана Франка та Сидора Твердохліба / Оксана Мельник // Там само. С. 257–274
 9. НАХЛІК Є. Морально-християнські поетичні обробки Івана Франка / Євген Нахлік // Там само. С. 9–16.
 10. НАХЛІК Є. Микола Курцеба — галицький письменник, театральний критик, журналіст і редактор (1900–1910-ті роки) / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. С. 207–241.
 11. НАХЛІК О. Микола Курцеба — галицький письменник, театральний критик, журналіст і редактор (1900–1910-ті роки) / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. С. 207–241.
 12. САЛІЙ О. «Моїй (не моїй) дружині» — кому насправді Франко присвятив вірш / Олександра Салій // Там само. С. 91–107.
 13. ШВЕЦЬ А. «В горах, панове, поезії гук…» [Передмова] / Алла Швець // Там само. С. 7–8.
 14. ШВЕЦЬ А. Франкова поезія «Мій раю зелений» в контексті поетичного циклу «Скорбні пісні» / Алла Швець // Там само. С. 3647.

 СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ, ІНТЕРВЮ


 1. КОТИК І. Місця катастроф і надія на щастя / Ігор Котик // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/95468. Розміщено 07.02.2020. Рец. на кн.: Криштопа О. Останні українці Польщі. Брустури : Discursus, 2019.
 2. КОТИК І. Народжений в океані / Ігор Котик // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/100805. Розміщено 21.02.2020. Рец. на кн.: Курилов С. Сам в океані. – Київ: Час майстрів, 2019.
 3. КОТИК І. Махно, той самий та інший / Ігор Котик // ЛітАкцент. URL: http://litakcent.com/2020/03/12/mahno-toy-samiy-ta-inshiy/. Розміщено 03.12.2020. Рец. на кн.: Махно В. Вічний календар. – Львів : ВСЛ, 2019.
 4. КОТИК І. Розмова через 75 років / Ігор Котик // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/97178. Розміщено 24.04.2020. Рец. на кн.: Тарнавський Ю. Теплі полярні ночі. – Київ : Темпора, 2019.
 5. КОТИК І. Честь, відданість, розбитий лабіринт Мінотавра / Ігор Котик // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/97917. Розміщено 26.05.2020. Рец. на кн.: Андрухович С. Амадока: роман. – Львів : ВСЛ, 2020.
 6. КОТИК І. «Світо-вид»: чи може древній ідол говорити сучасною художньою мовою // Читомо. URL: https://www.chytomo.com/ekzempliary-xx/svito-vyd-chy-mozhe-drevnij-idol-hovoryty-suchasnoiu-khudozhnoiu-movoiu/.
 7. КОТИК І. Урок ресентименту від Оксани Луцишиної / Ігор Котик // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/100805. Розміщено 08.10.2020. Рец. на кн.: Луцишина О. Іван і Феба: роман. – Львів : ВСЛ, 2019.
 8. КОТИК І. Роки спокійної рефлексії Богдана Задури / Ігор Котик // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/101699. Розміщено 19.11.2020. Рец. на кн.: Задура Б. Роки спокійного сонця: Повість / Пер. з польс. В. Слапчук. – Луцьк : Вежа-друк, 2020.
 9. КОТИК І. Мистецтво в обіймах олігархів / Ігор Котик // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/102077/. Розміщено 09.12.2020. Рец. на кн.: Ільченко О. Порт Житана: роман. – Чернівці : Меридіан Черновіц, 2020.
 10. КОТИК І. Красиві, тридцятилітні [Есей пам’яті українського перекладача Лева Грицюка] // Український журнал. 2020. № 5–6. С. 38–41.
 11. КОТИК І. Distortion як герой нашого часу / Ігор Котик // Буквоїд. URL: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2020/12/11/214320.html. Рец. на кн.: Шинкаренко О. Бандера Distortion. – Вінниця : Дім химер, 2019.
 12. ЛЕГКИЙ М. «Микитичів дуб» Івана Франка: поетика, естетика, семантика / Микола Легкий // Українське літературознавство. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. Вип. 85. С. 239–250.
 13. ЛЕГКИЙ М. «Наталія Кобринська» / Микола Легкий // «Історія української літератури у дванадцяти томах» (Том 7: Література 80-90-х років ХІХ століття. Книга 1. Київ : Наукова думка, 2020. С. 433–475.
 14. ЛЕГКИЙ М. Олена Пчілка (Ольга Петрівна Драгоманова-Косач) / Микола Легкий // «Історія української літератури у дванадцяти томах» (Том 7: Література 80-90-х років ХІХ століття. Книга 1. Київ : Наукова думка, 2020. С. 420–432.
 15. ЛЕГКИЙ М. Проза / Микола Легкий // «Історія української літератури у дванадцяти томах» (Том 7: Література 80-90-х років ХІХ століття. Книга 1. Київ : Наукова думка, 2020. С. 277–419
 16. НАХЛІК Є. «Анна Руська» Амедея де Ке де Сент-Емура й «Анна Русинка» у Франковому перекладі / Євген Нахлік // Вісник НТШ. 2020. Ч. 64. Осінь–зима. С. 71–76.
 17. НАХЛІК Є., ШВЕЦЬ А. [80-річчя Миколи Григоровича Жулинського] // Вісник НТШ. 2020. Ч. 64. Осінь–зима. С. 99–102.
 18. НАХЛІК Є. Вітчизняні студії українсько-польських літературних зв’язків і типології (2000–2019) / Нахлік Є. // Київські полоністичні студії / Відп. ред. серії Ростислав Радишевський ; Ред. колегія: <…> Євген Нахлік <…>; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т філології. Каф. полоністики ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України. Київ, 2020. Т. ХХХVI. С. 235–262.
 19. НАХЛІК Є. Григорій Сковорода як поет-преромантик / Євген Нахлік // Наш український дім : Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. Ніжин, 2020. № 2. С. 12–28. Передрук (з ініціативи редакції) статті з вид.: Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1995. Т. 229 : Праці Філол. секції. С. 29–45.
 20. НАХЛІК Є. Датування тексту [«Спогаду з Франкових похоронів» К. Студинського] / Євген Нахлік, Олександра Салій // Салій О. Р. Учень, опонент і колега: взаємини Кирила Студинського та Івана Франка / Олександра Салій ; наук. і літ. ред. Євген Нахлік ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». Львів, 2020. С. 181–183. Серія «Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва» (ХІХ — початок ХХ століття). Випуск ІІ; Реальний і джерелознавчий коментар [до тексту: Студинський Кирило. Спогад з Франкових похоронів / Упорядкування, першопублікація і текстологічні примітки Олександри Салій] / Євген Нахлік // Там само. С. 184–196.
 21. НАХЛІК Є. Евген Косевич: за українську державність і університет / Євген Нахлік і Оксана Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/99635/. Розміщено: 13.08.2020.
 22. НАХЛІК Є. Здобутки українсько-польської літературної компаративістики в незалежній Україні / Evgen Nakhlik // Humanistyka między narodami : Interdyscyplinarne studia polsko-ukraińskie / Redakcja naukowa Jarosław Ławski i Lucjan Suchanek ; Wydzial filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku. Białystok ; Kraków : Temida 2, 2020. S. 169–201. Naukowa seria wydawnicza «Colloquia Orientalia Bialostocensia». Literatura/historia XLV.
 23. НАХЛІК Є. Ів. Левицький: Чарнецький це чи Лукіянович? Ні, Іван Левицький / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/96592. Розміщено 30.03.2020.
 24. НАХЛІК Є. Лесь Курбас та Іван Франко: перетини творчих доль (особисті контакти, рецепція) / Є. К. Нахлік, О. М. Нахлік // Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну : Колективна монографія / Упоряд., наук. ред. Н. Левченко. Київ ; Люблін ; Харків : Майдан, 2020. С. 405–443.
 25. НАХЛІК Є. Лівобічний — однаковий оказіональний псевдонім Миколи Міхновського і Кирила Студинського / Євген Нахлік, Олександра Салій // Салій О. Р. Учень, опонент і колега: взаємини Кирила Студинського та Івана Франка / Олександра Салій ; наук. і літ. ред. Євген Нахлік ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». Львів, 2020. С. 198–212. Серія «Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва» (ХІХ — початок ХХ століття). Випуск ІІ.
 26. НАХЛІК Є. Микола Курцеба — письменник-борець / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/97273/. Розміщено: 28.04.2020.
 27. НАХЛІК Є. Подружні взірці й еротичні «віражі» українських письменників / Розповідає Євген Нахлік ; Текст Дарія Денис // Локальна історія, журнал про минуле і сучасне. [Львів], 2020. № 2 (16). С. 92–95.
 28. НАХЛІК Є. Скандальна публікація Франка / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/101019. Розміщено: 21.10.2020.
 29. НАХЛІК Є. Священник Ілько Кузів — фольклористичний кореспондент Франка / Євген Нахлік і Оксана Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/100591. Розміщено: 30.09.2020.
 30. НАХЛІК Є. Спілкування Андрея Шептицького та Івана Франка на відкритті Національного Музею / Євген Нахлік // Вісник НТШ. 2020. Ч. 63. Весна–літо. С. 75–76.
 31. НАХЛІК Є. Театральний критик Іван Левицький — псевдонім чи справжнє ім’я? / Євген Нахлік // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2020. Т. CCLXXIІI : Праці Театрознавчої секції. С. 271–282.
 32. НАХЛІК Є. Текстологічна проблема «Із секретів поетичної творчости» / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/102057. Розміщено: 09.12.2020.
 33. НАХЛІК Є. Теофіль Мелень: січовий стрілець, публіцист, літературознавець / Євген Нахлік і Оксана Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/100045. Розміщено: 03.09.2020.
 34. НАХЛІК Є. Франків переклад «Анни Русинки» / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/97594. Розміщено: 12.05.2020.
 35. НАХЛІК Є. Франків переклад «Анни Русинки» / Євген Нахлік // Człowiek, etnos, naród w historii świata – procesy państwotwórcze na obszarze europejskim (od starożytności po współczesność) : Monografia zbiorowa przygotowana z okazji 30-lecia działalności Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego / red. Ihor Sribniak ; Międzynarodowe konsorcium naukowo-edukacyjne im. Luciena Febvra. Warszawa ; Paryż : Wydawnictwo «Centrum naukowo-wydawniczy im. O. Pritsaka», 2020. S. 307–312.
 36. НАХЛІК Є. Франко і Міхновський: перетини траєкторій / Євген Нахлік і Оксана Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/99151. Розміщено: 21.07.2020.
 37. НАХЛІК Є. Хто криється під псевдонімом Лівобічний? / Євген Нахлік та Олександра Салій // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/98414. Розміщено: 17.06.2020.
 38. НАХЛІК Є. Цитатна недбалість із переходом у плагіат / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/101497. Розміщено: 11.11.2020.
 39. НАХЛІК Є. Шептицький і Франко на відкритті Національного Музею 13 грудня 1913 року / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/97941. Розміщено: 28.05.2020.
 40. NACHLIK E. Pantełejmon Kulisz w kręgu romantyków polskich (W dwusetną rocznicę urodzin pisarza i myśliciela) / Eugeniusz Nachlik // Dialog dwóch kultur — Діалог двох культур. XIV Międzynarodowe spotkania muzealników i kulturoznawców — XIV Міжнародні зустрічі музейників та культурознавців; XVI Międzynarodowe spotkania literatów — XVI Міжнародні зустрічі літераторів; XVI Międzynarodowowa konferencja naukowa literaturoznawców — XVI Міжнародна наукова конференція літературознавців; VII Międzynarodowowa konferencja naukowa historyków — VII Міжнародна наукова конференція істориків. 3–8 września 2019 — 3–8 вересня 2019 / Fundacja «Pomoc Polakom na Wschodzie» ; Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, 2020. S. 123–134.
 41. НАХЛІК О. Евген Косевич: за українську державність і університет / Євген Нахлік і Оксана Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/99635/. Розміщено: 13.08.2020.
 42. НАХЛІК О. Лесь Курбас та Іван Франко: перетини творчих доль (особисті контакти, рецепція) / Є. К. Нахлік, О. М. Нахлік // Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну : Колективна монографія / Упоряд., наук. ред. Н. Левченко. Київ ; Люблін ; Харків : Майдан, 2020. С. 405–443.
 43. НАХЛІК О. Микола Курцеба — письменник-борець / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/97273/. Розміщено: 28.04.2020.
 44. НАХЛІК О. Священник Ілько Кузів – фольклористичний кореспондент Франка / Євген Нахлік і Оксана Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/100591. Розміщено: 30.09.2020.
 45. НАХЛІК О. Теофіль Мелень: січовий стрілець, публіцист, літературознавець / Євген Нахлік і Оксана Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/100045. Розміщено: 03.09.2020.
 46. НАХЛІК О.Франко і Міхновський: перетини траєкторій / Євген Нахлік і Оксана Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/99151. Розміщено: 21.07.2020.
 47. ПРОХАСЬКО Ю. Досконала утопія / Юрко Прохасько // Майбутнє, якого ми прагнемо. Упорядник і відповідальний редактор Вахтанґ Кебуладзе. Київ : Темпора, 2020. С. 169–193.
 48. ПРОХАСЬКО Ю. Лотар Квінкенштайн. П’ять віршів. Буковина. Пер. з нім. Юрко Прохасько // Lothar Quinkenstein. Die Brücke aus Papier. Sprachen der Bukowina. Herausgegeben von Florian Kührer-Wielach.Edition textfluss. Danubebooks Verlag e. K. Ulm, S. 68–73. Jurko Prochasko (Übersetzer).
 49. ПРОХАСЬКО Ю. Сексуальність революції чи просто новочасність. Інтерв’ю / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/95435. Розміщено 02.10.2020.
 50. ПРОХАСЬКО Ю. Суцільна утопія / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/99240. Розміщено 30.07.2020.
 51. ПРОХАСЬКО Ю. Незбувна утопія / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/99401. Розміщено 31.07.2020.
 52. ПРОХАСЬКО Ю. Цілковита утопія / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/99517. Розміщено 06.08.2020.
 53. ПРОХАСЬКО Ю. Психоаналіз як теорія Новочасності. Фройдівська лекція 2020 / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/100659. Розміщено 10.07.2020.
 54. ПРОХАСЬКО Ю. Юзеф Віттлін. Мій Львів. Розділ IV // Нова Польща. Пер. з польс. Юрко Прохасько // URL: https://novapolshcha.pl/article/lviv-yuzefa-vittlina/.
 55. PROCHASKO Ju. L’éros discret de lEurope oder Mittelvermittelnmittendrin / Jurko Prochasko // Literatur und Kritik, № 541542, März 2020, Otto Müller Verlag Salzburg, S. 70–76.
 56. PROCHASKO Ju. Die unbeständigen Denkmäler / Jurko Prochasko // Feuilleton des Adalbert Stifter-Vereins, 18. Juni 2020: https://www.stifterverein.de/index.php?id=646&L=200.
 57. PROCHASKO Ju. Angekommen in Kyiw, oder bevor man dort ankommt Jurko Prochasko // Kiew: Hochschule Osnabrück, Standort Haste,Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur, 70 Seiten.
 58. PROCHASKO J. Die Lust // Autoportret, 7 grudnia 2020.
 59. САЛІЙ О. Мандруючи по Гуцульщині: літературний репортаж у творчості Гната Хоткевича // Українське літературознавство. Вип. 85. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. С. 85–93.
 60. САЛІЙ О. Хто криється під псевдонімом Лівобічний? / Євген Нахлік, Олександра Салій // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/98414. Розміщено: 17.06.2020.
 61. ФРАНКО А. Д. Історико-літературні аспекти джерельно-документального базису Франкового редагування автентичного контенту видавничої серії НТШ «Українсько-руський архів» / Андрій Дмитрович Франко // Садиба Франка: науковий збірник заповідника «Нагуєвичі» / Ред. кол. Б. Лазорак (голов. ред.), Я. Мельник, М. Мозер, П. Гриценко, Л. Тимошенко, В. Александрович та ін. Дрогобич-Нагуєвичі : По́світ, 2020. Кн. I. С. 61–86.
 62. ФРАНКО А. Д. Франкова «фамілія» і «Просвіта» та інші культурологічно-громадські і спортивно-військові товариства у Підгірках поблизу Калуша у першій половині ХХ ст.: мемуарно-дослідницький контекст / Андрій Дмитрович Франко, Оксана Омелянівна Франко // Садиба Франка: науковий збірник заповідника «Нагуєвичі» / Ред. кол. Б. Лазорак (голов. ред.), Я. Мельник, М. Мозер, П. Гриценко, Л. Тимошенко, В. Александрович та ін. Дрогобич-Нагуєвичі : По́світ, 2020. Кн. I. С. 105–142.
 63. ФРАНКО А. Д. Доктор історичних наук, професор Оксана Омелянівна Франко: оригінальна ювілейна сильветка (до 80-річчя від Дня народження) / Любомир Тадейович Сеник, Андрій Дмитрович Франко // Садиба Франка: науковий збірник заповідника «Нагуєвичі» / Ред. кол. Б. Лазорак (голов. ред.), Я. Мельник, М. Мозер, П. Гриценко, Л. Тимошенко, В. Александрович та ін. Дрогобич-Нагуєвичі : По́світ, 2020. Кн. I. С. 591–606.
 64. ФРАНКО А. Д. Лист дружини Петра Івановича Франка Ольги до Оксани Франко про пошуки “безвісти зниклого” чоловіка (До 130-річчя від дня народження Петра Франка) / Андрій Дмитрович Франко, Оксана Омелянівна Франко // Вісті Калущини. 2020. № 48. С. 4–5.
 65. ФРАНКО А. Д. Сергій Гамченко (1860–1932): аналіз документів і матеріалів особового наукового архіву та інших рукописних, джерельних відомостей і публікацій крізь призму новітнього розгляду творчого життєпису вченого / Андрій Дмитрович Франко, Оксана Омелянівна Франко // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині [МДАПВ]. Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2020. Вип. 24. С. 88–120.
 66. ФРАНКО А. Д. Непроминальний слід І. Франка, Ф. Вовка, М. Грушевського, О. Лотоцького, І. Раковського, З. Кузелі, В. Кубійовича у формуванні базису україноцентричного набутку енциклопедичних знань / Андрій Дмитрович Франко, Оксана Омелянівна Франко // Науковий збірник Українського Вільного Університету (ювілейний науковий збірник праць до 100-річчя УВУ). Мюнхен, 2020. Том 22. С. 99–133.
 67. ФРАНКО А. Д. Співак, гітарист світової слави, громадський діяч, яскравий представник Франкової «фамілії» Володимир Осередчук (до 110-річчя від дня народження) / Андрій Дмитрович Франко, Оксана Омелянівна Франко // Вісті Калущини. 2020. № 49. С. 4–5.
 68. ФРАНКО А. Д. Чому п’ятнадцятирічний юнак Михайло Франко звернувся в листі до Івана Франка зі зрілим державно-політичним запитанням «Чи буде самостійна Україна?»?! (до 120-річчя від дня народження М. Франка) / Андрій Дмитрович Франко, Оксана Омелянівна Франко // Вісті Калущини. № 50. С. 4–5.
 69. ШВЕЦЬ А. Аксіологічна ідентичність жінки в художній трилогії Н. Кобринської («Дух часу», «Задля кусника хліба», «Ядзя і Катруся» / Алла Швець // «Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст». Тези Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (9 квітня 2020 року). Харків, 2020. С. 9697.
 70. ШВЕЦЬ А., НАХЛІК Є. [80-річчя Миколи Григоровича Жулинського]  // Вісник НТШ. 2020. Ч. 64. Осінь–зима. С. 71–76.
 71. ШВЕЦЬ А. «Вона ніколи не була завзятою феміністкою». Життєтворчість Наталії Кобринської / Алла Швець // Дивослово. 2020. № 4. С. 5260.
 72. ШВЕЦЬ А. «Місто у міфічній далечині» (художня візія Львова у прозі Івана Франка) / Алла Швець // Українське літературознавство. Львів, 2020. Вип. 85. URL: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrliterary/article/view/3147/3393.
 73. ШВЕЦЬ А. Прямий ефір на радіо «Культура», присвячений ювілею Н. Кобринської (8 червня 2020 р.). URL: http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=2516601.