Публікації науковців Інституту Івана Франка 2018 р.

Публікації науковців Інституту Івана Франка 2018 р.
01.04.2019

У 2018 році в Інституті Івана Франка з'явилися друком індивідуальні монографії, колективний збірник наукових статей, передмови, статті, рецензії та інтерв’ю.


                                                          ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВЦІВ
                                          ІНСТИТУТУ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ
                                                                    ЗА 2018 РІК


                                                          КНИЖКОВІ ВИДАННЯ


1. ВОРОК Х. Поетика сновидінь у прозі Івана Франка / Христина Ворок ; наук. ред. Микола Легкий ; НАН України, Інститут Івана Франка. Київ : Наукова думка, 2018. 256 с. Проект «Наукова книга» (Молоді вчені).
2. «ДИВЛЯЧИСЬ на цей гірський світ» : літературознавчий збірник / відп. ред. А. Швець ; наук. ред. М. Котик-Чубінська, М. Лапій ; передм. А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (гол.), Р. Кушнір (гол.) та ін. ; Інститут Івана Франка, Наукове товариство ім. Шевченка. Львів, 2018. 370 с.
3.. НАХЛІК Є. Перипетії з приват-доцентурою Івана Франка у Львівському та Чернівецькому університетах / Євген Нахлік ; НАН України, ДУ «Інститут Івана Франка». Львів, 2018. 172 с. («Франкознавча серія». Випуск 16).
4. САЛІЙ О. «Сей край невичерпаної красоти» : гуцульський текст в українській художній прозі кінця XIX – початку XX століття : монографія / Олександра Салій ; наук. ред. Микола Легкий ; НАН України, Інститут Івана Франка. Київ : Наукова думка, 2018. 325 с. Проект «Наукова книга» (Молоді вчені).
5. ШВЕЦЬ А. Жінка з хистом Аріадни : Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія / Алла Швець ; Інститут Івана Франка НАН України, Лекторій СУА з жіночих студій УКУ, ВГО «Союз Українок». Львів, 2018. 752 с. (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 23).

 ПЕРЕКЛАДИ:

1. Ленц П. Кіпер – це я / Педро Ленц ; перекл. з нім. Ю. Прохасько. Чернівці : Книги – ХХІ, 2018. 128 с.
2. Фоґель Д. Акації квітнуть. Монтажі / Дебора Фоґель ; перекл. з пол. Ю. Прохасько. Київ : Дух і Літера, 2018. 80 с.                                                               СТАТТІ У ВИДАННІ:
                                             «ДИВЛЯЧИСЬ НА ЦЕЙ ГІРСЬКИЙ СВІТ»: 
                                                      ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ЗБІРНИК


1. ВОРОК Х. «І знов нові картини»: онейрична топографія Франкової прози / Христина Ворок // «Дивлячись на цей гірський світ» : літературознавчий збірник / відп. ред. А. Швець ; наук. ред. М. Котик-Чубінська, М. Лапій ; передм. А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (гол.), Р. Кушнір (гол.) та ін. ; Інститут Івана Франка, Наукове товариство ім. Шевченка. Львів, 2018. С. 137–149.
2. ГОРОШКО І. Аналіз нарису І. Франка «Ліси і пасовиська»: ґенеза і поетика / Ірина Горошко // Там само. С. 149–157.
3. ДЕРЕВ’ЯНА М. Свобода і неволя людини як один із основних мотивів у творчості Івана Франка / Мирослава Дерев’яна // Там само. С. 192–219.
4. КОТИК І. До одного рядка з одного віршотвору зі збірки Б. Задури «Пагорб крота» і про те, що довкола нього / Ігор Котик // Там само. С. 120–126.
5. КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Казки і правда підгірського життя у вірші І. Франка «Ранок на пастівнику (із галицьких образків») / Марія Котик-Чубінська // Там само. С. 21–27.
6. ЛАПІЙ М. «Се одинока моя відрада»: листи з чужини Ярослава Окуневського до Івана Франка / Марія Лапій // Там само. С. 278–291.
7. ЛЕГКИЙ М. «Над великою рікою…»: локус Черемоша в прозі Івана Франка / Микола Легкий // Там само. С. 11–20.
8. ЛУЦИШИН О. Осип Осипович Марков про Івана Франка: москвофільська рецепція / Олена Луцишин // Там само. С. 303–310.
9. МАЗЕПА М. Поетична франкіана Володимира Лучука / Марія Мазепа // Там само. С. 334–341.
10. НАХЛІК Є. Франкова поезія «Всякий легенди співа…»: Апологія модерністського пізнання «голої душі» чи пародія на нього? / Євген Нахлік // Там само. С. 127–137.
11. НАХЛІК О. Творча вершина Надії / Оксана Нахлік // Там само. С. 354–369. Рец. на кн.: Надія Мориквас. Винова гора [текст] / Надія Мориквас. Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. 224 с.
12. САЛІЙ О. «Моя душа летить в наші високі кучери»: топос гуцульських гір в епістолярії та нарисах Петра Шекерика-Доникова / Олександра Салій // Там само. С. 43–51.
13. ФРАНКО А. Іван Франко як дослідник, редактор, публікатор творчої спадщини Юрія Осипа Федьковича у видавничій серії НТШ «Українсько-руська бібліотека» / Андрій Франко // Там само. C. 231–244.
14. ШВЕЦЬ А. «Благословенний закуток нашого краю» [передмова] / Алла Швець // Там само. С. 5–6.
15. ШВЕЦЬ А. «Розумом, шляхетністю коня стоїть цей світ!» (Аксіологія культу коня у творі С. Вінценза «На високій полонині») / Алла Швець // Там само. С. 34–42.


                                              СТАТТІ, ТЕЗИ, ПЕРЕДМОВИ, ІНТЕРВ’Ю


1. КОТИК І. Два супермени – два бідолахи / Ігор Котик // Буквоїд. URL: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/02/20/071646.html. Розміщено 20.02.2018. Рец. на кн.: Івченко В. Два пасинки Митрополита: роман. Брустурів : Дискурсус, 2017. 464 с.
2. КОТИК І. Дещо про любов у часи колабораціонізму / Ігор Котик // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/77291. Розміщено 5.03.2018. Рец. на кн.: Процюк С. Травам не можна помирати. Київ : Легенда, 2017. 256 с.
3. КОТИК І. До літературної топографії сучасної України / Ігор Котик // ЛітАкцент. URL: http://litakcent.com/2018/10/12/do-literaturnoyi-topografiyi-suchasnoyi-ukrayini/. Розміщено 12.10.2018. Рец. на кн.: Поліщук Я. Гібридна топографія: місця й не-місця в сучасній українській літературі. Чернівці : Книги – ХХІ, 2018. 270 с.
4. КОТИК І. Досвід, доза, діалектика, Діброва / Ігор Котик // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/85313. Розміщено 12.12.2018. Рец. на кн.: Діброва В. Нове, сиве, різне. Київ : Смолоскип, 2018. 224 с.
6. КОТИК І. Матримоніальний Пікассо і «реферативна» Сидоренко / Ігор Котик // ЛітАкцент. URL: http://litakcent.com/2018/10/23/matrimonialniy-pikasso-y-referativna-sidorenko/. Розміщено 23.10.2018. 
Рец. на кн.: Сидоренко Т. Ольга, дружина Пікассо : повість. Київ: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2018. 160 с.
7. КОТИК І. Музика неповернення / Ігор Котик // Буквоїд. URL: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/01/10/230316.html. Розміщено 10.01.2018. 
Рец. на кн.: Єрмоленко В. Ловець океану: роман. Львів : ВСЛ, 2017. 
8. КОТИК І. Тоді ми були Європою / Ігор Котик // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/82187. Розміщено 11.08.2018.
Рец. на кн.: Крушельницька Л. Рубали ліс... Спогади галичанки. Львів : Астролябія, 2018.
9. КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Остап Терлецький: прагнення до ідеалу і присуди реальності / Марія Котик-Чубінська // Українське літературознавство. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 83. С. 167–194.
10. ЛАПІЙ М. “Йти бік-о-бік по одній дорозі і до одної цілі”: творча співпраця Івана Франка та Уляни Кравченко. Українське літературознавство. 2018. Вип. 83. С. 195‒207.  URL: https://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/literaturoznavsnvo-83-1-195-208.pdf
11. ЛЕГКИЙ М. Дебютантка з сонячною душею [передмова] // Пилип’юк О. Не така. Дрогобич : Коло, 2018. С. 8–9.
12. ЛЕГКИЙ М. Крізь призму художнього онейросу [передмова] / Микола Легкий // Ворок Х. Поетика сновидінь у прозі Івана Франка. Київ : Наукова думка, 2018. С. 3–6.
13. ЛЕГКИЙ М. Магія гуцульського тексту [передмова] / Микола Легкий // Салій О. «Сей край невичерпаної красоти»: гуцульський текст в українській художній прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Київ : Наукова думка, 2018. С. 3–6.
14. ЛЕГКИЙ М. Малознана рецензія на відомий твір («Захар Беркут» у польськомовній критиці) // Українське літературознавство. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 83. С. 263–269.
15. ЛУЦИШИН О. Генераційна теорія Івана Франка / Олена Луцишин // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2018. Вип. 67, ч. 2. С. 101–106.
16. ЛУЦИШИН О. Іван Франко й Олександр Здерковський / Олена Луцишин // Українське літературознавство. 2018. Вип.83. С. 209–218.
17. ЛУЧУК І. – див. окремий файл.
18. НАХЛІК Є. Державна установа «Інститут Івана Франка НАН України» / Євген Нахлік // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : Ювілейне видання / Ред. колегія: З. Т. Назарчук [та ін.]; НАН України, Мін-во освіти і науки України. Львів : ПАІС, 2018. С. 26–39.
19. НАХЛІК Є. Друга українська філологічна кафедра у Львові (1898–1900) : До 170-річчя заснування кафедри української словесности / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/83699. Розміщено 15.10.2018.
20. НАХЛІК Є. Змагання за вакантну доцентуру у Львівському університеті (1894–1895) : До 170-річчя заснування кафедри української словесности / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/83543. Розміщено 09.10.2018.
21. НАХЛІК Є. Іван Франко і Василь Симоненко: «гендерна», морально-християнська та вітально-нонконформістська інтерпретації біблійної звістки про грішну Єву й необачного Адама / Євген Нахлік // Холодний Яр : Часопис Черкаської обласної організації Національної спілки письменників України / Ред. Володимир Поліщук. Черкаси : Видавець Ю. А. Чабаненко, 1918. № 1. С. 227–245.
22. НАХЛІК Є. Іще штрихи до перехресних стежок Франка й Шептицького / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/76677. Розміщено 18.02.2018.
23. НАХЛІК Є. Леонід Фрізман: погляд на Івана Франка / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/79826. Розміщено 17.05.2018. Рец. на кн.: Леонид Фризман. Иван Франко: взгляд на литературу / Леонид Фризман. Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. 606 с.
24. НАХЛІК Є. Літературно-художня автопсихографія Олексія Плюща / Євген Нахлік // Наш український дім : Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. Ніжин, 2018. № 1. С. 19–41.
25. НАХЛІК Є. Поет і поезієзнавець. Іванові Лучуку виповнюється 53 роки / Євген Нахлік // Буквоїд. URL: http://bukvoid.com.ua/events/culture/2018/02/24/083547.html.
26. НАХЛІК Є. Про грiшну Єву й необачного Адама: поетичнi версiї Iвана Франка та Василя Симоненка / Євген Нахлік // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. 2018. № 2. С. 46–51.
26. НАХЛІК Є. «Пускаю душу в світ…» : Поезієзнавча сильветка Василя Куйбіди до 60-річчя від дня народження / Євген Нахлік // Українська літературна газета. 2018. № 10. 18 травня. С. 6–7.
28. НАХЛІК Є. Релігійне навернення пізнього Франка : І. Передумови і свідчення мемуаристів / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/84688. Розміщено 19.11.2018.
29. НАХЛІК Є. Релігійне навернення пізнього Франка : ІІ. Свідчення у поетичних творах і науковому та епістолярному дискурсі письменника / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/85287. Розміщено 11.12.2018.
30. НАХЛІК Є. Участь Андрея Шептицького та Івана Франка у відкритті Національного музею / Євген Нахлік // Вісник НТШ. 2018. Ч. 60. Осінь–зима. С. 39–42. 
31. НАХЛІК Є. Франкова поезія «Всякий легенди співа…»: Апологія модерністського пізнання «голої душі» чи пародія на нього? / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/77610. Розміщено 14.03.2018.
32. НАХЛІК Є. Франкові «Конкістадори»: поетизація здобувницького героїзму / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/80144. Розміщено 28.05.2018.
33. НАХЛІК Є. Франкові «Конкістадори»: поетизація здобувницького героїзму / Євген Нахлік // Слово і Час. 2018. № 8. С. 26–32. (Доповнений варіант електронної публікації).
34. НАХЛІК Є. Як там у майбутньому? Погляд Івана Франка / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/82573. Розміщено 27.08.2018.
35. НАХЛІК О. Творча вершина Надії / Оксана Нахлік // Буквоїд. URL: https://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/10/16/192150.html. Розміщено 16.10.2018. Рец. на кн.: Надія Мориквас. Винова гора [текст] / Надія Мориквас. Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. 224 с.
36. ПРОХАСЬКО Ю. Інтерв’ю з Юрієм Прохаськом (розмова з Анастасією Коник). Літературний переклад / Юрій Прохасько // Anja Lange (Hrsg.) Zukunftsperspektiven eines Übersetzers. Wie werde ich ein guter Übersetzer? Київ, 2018. С. 40–45.
37. ПРОХАСЬКО Ю. Моя філософія / Юрко Прохасько // Форумологія : носійка історій про явище Форуму видавців у Львові. Альманах творів учасників 25 BookForum. Львів, 2018. С. 54–55.
ПРОХАСЬКО Ю. Як наздогнати Дебору Фоґель? / Юрко Прохасько, Ірина Старовойт, Данило Ільницький, Анастасія Любас, Андрій Павлишин // Буковинський журнал. 3 (109). 2018. С. 212–223.
38. ПРОХАСЬКО Ю. Ольга Огоновська – контексти і формації / Ю. Прохасько // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (22–23 лютого 2018 р.) / відп. ред. Глущенко Л. М. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. С. 12–14.
39. ПРОХАСЬКО Ю. Повертаючись до сексуальності [розмова з Юстиною Добуш] // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/82865. Розміщено 9.09.2018.
40. ПРОХАСЬКО Ю. Рабація 1846 р. як сторінка, тематичний комплекс та організаційний епізод «Галицької літератури» / Юрій Прохасько // Інтервали: 1918 – 1968 – 2018 (література/літературознавство ) : Матеріали XV Міжнародної літературознавчої конференції, 18–19 жовтня 2018 р. (Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, філологічний факультет, кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури). Чернівці, 2018. С. 107–109.
41. ПРОХАСЬКО Ю. Everything to be translated. Передмова до видання: Anja Lange (Hrsg.) Zukunftsperspektiven eines Übersetzers. Wie werde ich ein guter Übersetzer? Київ, 2018. С. 7.
42. PROCHASKO Ju. Vom Weltschmerz zum Weltuntergang und darüber hinaus. Ukrainisch-galizische Literatur um 1918: zwischen Moloda Musa und Mitusa/ Jurko Prochasko // Peter Becher, Florian Kührer-Wielach (Hrsg.): Zwischen Trauer und Triumph. Das Jahr 1918 in der mitteleuropäischen Literatur. Verlag Friedrich Pustet : Regensburg, 2018. S. 83–97.
43. ФРАНКО А. Д. Іван Франко та етнографічна комісія НТШ / Андрій Дмитрович Франко // Дзвони Підгір’я. 2018. № 10. 14 берез. С. 19.
44. ФРАНКО А. Д. Сергій Гамченко: аналіз документів і матеріалів особистого наукового архіву та інших рукописних, джерельних відомостей крізь призму розгляду творчого життєпису вченого [у статті фігурують згадки про Івана Франка] / Андрій Дмитрович Франко, Оксана Омелянівна Франко // Вісник Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів: Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. Вип. 13. С. 88–109.
45. ШВЕЦЬ А. «Вельми цікавими були мої відносини до Драгоманова» (Наталія Кобринська та Михайло Драгоманов: вектори життєтворчості / Алла Швець // Прикарпатський вісник НТШ. Серія: Слово. 2017. № 4 ; 2018. № 3. С. 215‒228.
46. ШВЕЦЬ А. Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. : 10.01.01 «Українська література» / Алла Іванівна Швець. Львів, 2018. 36 с.
47. ШВЕЦЬ А. Наталія Кобринська: генераційна ідентичність і дезінтеграція / Алла Швець // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. Львів, 2018. Вип. 67. Ч. 1. С. 191‒203.
48. ШВЕЦЬ А. «Новелі чисто психологічних настроїв» (жанр «психограми» в художній прозі Н. Кобринської) / Алла Швець // Закарпатські філологічні студії. Вип. 3. Т. 3. Ужгород, 2018. С. 34‒39.

49. ШВЕЦЬ А. «Своїм віщим духом вичула усі воєнні страхіття»: екстеріоризація особистого досвіду війни в антимілітарній прозі Наталії Кобринської / Алла Швець // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Літ-во. 2018. Вип. 48. С. 121‒143.