Публікації науковців Інституту Івана Франка 2017 р.

Публікації науковців Інституту Івана Франка 2017 р.
23.01.2018

У 2017 році в Інституті Івана Франка з'явилися друком індивідуальні монографії, колективні збірники наукових статей, літописи життя і творчості, видання творів, переклади, статті, рецензії та інтерв’ю.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВЦІВ
ІНСТИТУТУ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ
ЗА 2017 РІК
 
       КНИЖКОВІ ВИДАННЯ
 1. ҐАУСС К.-М. Європейська абетка / Карл-Маркус Ґаусс; переклад з німецької Юрка Прохаська. ‒ Чернівці: Книги ‒ ХХІ, 2017. ‒ 192 с.
 2. «ДАЛА нам Чехія чоловіка з золотим серцем» : Франтішек Ржегорж у парадигмі українсько-чеських культурних взаємин: збірник наукових : до 160-річчя від дня народження Франтішека Ржегоржа / Національна академія наук України. Інститут Івана Франка ; Інститут народознавства ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; Українсько-чеське товариство імені Франтішека Ржегоржа ; [літ.-наук. ред.: М. Котик-Чубінська ; відповід. ред. А. Швець ; передм. А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін.]. ‒ Львів: Вид-во «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. ‒ 218 с.
 3. КОТИК І. Про перетворення тіла на слово [Електронний ресурс] / Ігор Котик ; Інститут Івана Франка НАН України. БукРі, 2017. 479 с.
 4. МИКИТЮК В. Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика навчання літератури) / Володимир Микитюк ; рецензенти: Г. Токмань, Є. Нахлік, М. Гнатюк, О. Квас; Міністерство освіти і науки України ; Львівський національний університет імені Івана Франка ; Кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка ; Інститут Івана Франка НАН України. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 408 с.
 5. МОРОЗ М. Літопис життя і творчості Івана Франка : у 3 т. / Мирослав Мороз; авт. передм. М. Жулинський, М. Шалата; [редкол: М. Жулинський (голова) та ін.]; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Львів: АРТОС, 2017. – Т. 3: 1900 – 1916 / наук. ред. Є. Пшеничний. – 488 с.
 6. ТРАЧУК Т. До зустрічі / Тетяна Трачук. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017. – 28 с.

СТАТТІ У ВИДАННІ:

«“ДАЛА НАМ ЧЕХІЯ ЧОЛОВІКА З ЗОЛОТИМ СЕРЦЕМ” :

ФРАНТІШЕК РЖЕГОРЖ У ПАРАДИГМІ

УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМИН»

 1. НАХЛІК Є. [Вітальне слово] / Євген Нахлік // «Дала нам Чехія чоловіка з золотим серцем» : Франтішек Ржегорж у парадигмі українсько-чеських культурних взаємин: збірник наукових праць. До 160-річчя від дня народження Франтішека Ржегоржа / Національна академія наук України. Інститут Івана Франка ; Інститут народознавства ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; Українсько-чеське товариство імені Франтішека Ржегоржа ; [літ.-наук. ред.: М. Котик-Чубінська ; відповід. ред. А. Швець ; передм. А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін.]. ‒ Львів: Вид-во «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. ‒ С. 13–14.
 2. ФРАНКО А. Листи Івана Франка до Франтішека Ржегоржа як важливе автентичне, фактографічне джерело до студіювання українсько-чеських взаємин / Андрій Франко // Там само. ‒ С. 54–70.
 3. ШВЕЦЬ А. «Найліпший представник чесько-руської взаємности» [передмова] / Алла Швець // Там само. ‒ С. 7–11.
 4. ШВЕЦЬ А. «Прогулька русинів до Праги» 1891 р. в мемуарних рефлексіях Наталії Кобринської / Алла Швець // Там само. ‒ С. 144–157.
СТАТТІ, ТЕЗИ, ІНТЕРВ’Ю 
 1. БАРАБАШ М. «В полоні освітлених звуків»: музичні суґестії есеїстичного жанру (на прикладі творчості Олега Лишеги та Костянтина Москальця)» / Мар’яна Барабаш // Музична фактура літературного тексту : інтермедіальні студії / за ред. Світлани Маценки. – Л. : Апріорі, 2017. – С. 301–314.
 2. БАРАБАШ М. Всі колючі і живі / Мар’яна Барабаш. ‒ Режим доступу: https://zbruc.eu/node/65743. ‒ Рец. на кн.: Кирпа Г. Тринадцятий місяць у році : повість / Галина Кирпа. – Л. : ВСЛ, 2017. – 224 с.
 3. БАРАБАШ М. Дорога в пошуках троянди на ім’я Пілігрим / Мар’яна Барабаш. ‒ Режим доступу: https://zbruc.eu/node/71910. – Рец. на кн.: Матіяш Д. Дорога Святого Якова / Дзвінка Матіяш. – Л.: ВСЛ, 2017. – 224 с.
 4. БАРАБАШ М. Жест досвіду, або інтермецо про літературу з ідеальним слухом / Мар’яна Барабаш // Музична фактура літературного тексту: інтермедіальні студії / за ред. Світлани Маценки. – Л.: Апріорі, 2017. – С. 222–224. – Рец. на кн.: Маценка С. Метамистецтво: словник досвіду термінотворення на межі літератури й музики / Світлана Маценка. — Л.: Апріорі, 2017. – 120 с.
 5. БАРАБАШ М. З якого віку потрібно дитину вчити молитися? / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://book-case.in.ua/2017/04/10. ‒ Рец. на кн.: Мої перші молитви / упор. Ю. Березенко; худож. С. Балух. – К.: Братське, 2016. – 32 с.: іл.
 6. БАРАБАШ М. На межі невигаданих порталів у безмір / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://book-case.in.ua/tag/тетяна-трачук/. – Рец. на кн.: Трачук Т. До зустрічі / Таня Трачук. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017. – 27 с.
 7. БАРАБАШ М. Подорож в історію, якої могло би не бути… / Мар’яна Барабаш. ‒ Режим доступу: https://zbruc.eu/node/68643. – Рец. на кн.: Фінк І. Подорож: роман / Іда Фінк; перекл. з пол. Наталки Римської. – Л.: ВСЛ, 2017. – 256 с.
 8. БАРАБАШ М. Путівник з особливим призначенням / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://litakcent.com/2017/05/26/putivnik-z-osoblivim-priznachennyam. – Рец. на кн. : Львів – місто Натхнення. Література: Ілюстрований літературно-енциклопедичний путівник / упор. Ольга Муха. – Л. : ВСЛ, 2017. – 448 с.
 9. БАРАБАШ М. Сповідь літератури на порозі Європи / Мар’яна Барабаш. ‒ Режим доступу: http://zbruc.eu/node/61565. – Рец. на кн.: Агеєва В. Дороги і середохрестя: есеї / Віра Агеєва. – Л. : ВСЛ, 2016. – 352 с.
 10. БАРАБАШ М. «Чужа країна ‒ велика сповідальня»: Виживання з емоціями та без в есе Оксани Смерек / Мар’яна Барабаш // Україна Молода. – 8 серп. 2017. – С. 13. – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/3196/164/114461. – Рец. на кн.: Смерек О. Мірки і лекала: есей / Оксана Смерек. – Л.: Кальварія, 2017. – 112 с.
 11. ВОРОК Х. Б.  Поетика сновидінь у прозі Івана Франка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Христина Богданівна Ворок. – Львів, 2017. – 20 с.
 12. ЖУЛИНСЬКИЙ М., НАХЛІК Є. Енциклопедистівська енциклопедія / передм. Миколи Жулинського, Євгена Нахліка // Zbruč. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/65467.
 13. КОТИК І. Війна і література: Рефлексії письменників Галичини та Донбасу / Ігор Котик // Між війною і соборністю. Соціокультурна інтеграція та адаптація переселенців з Донбасу та Криму. Західноукраїнський вектор. – Львів, 2017. – С. 227‒252.
 14. КОТИК І. Коли жирафа стає стоп-краном / Ігор Котик. ‒ Режим доступу: http://litakcent.com/2017/02/21/koly-zhyrafa-staje-stop-kranom/. ‒ Полемічний відгук на колонку Юрія Винничука.
 15. КОТИК І. Муза, яка потребувала чину / Ігор Котик. ‒ Режим доступу: https://zbruc.eu/node/65798. – Рец. на кн.: Муза і чин Остапа Луцького / упор. В. Деревінський, Д. Ільницький, П. Ляшкевич, Н. Мориквас. – Київ: Смолоскип, 2016.
 16. КОТИК І. Подарунок при вході в Землю Обітовану / Ігор Котик. ‒ Режим доступу: http://litakcent.com/2017/06/06/podarunok-pri-vhodi-v-zemlyu-obitovanu/. – Рец. на кн.: Каланіті П. Коли подих стає повітрям / Пол Каланіті ; пер. Н.Трохим, Н. Микитюка. – Харків: КСД, 2016.
 17. КОТИК І. Про брак міри і точку зрівноваження / Ігор Котик. ‒ Режим доступу: https://zbruc.eu/node/69966. – Рец. на кн.: Рафєєнко В. Довгі часи: Міська балада / Володимир Рафєєнко ; пер. з російськ. М. Кіяновська. – Львів: ВСЛ, 2017.
 18. КОТИК І. Про слова, якими не можна об’їдатися / Ігор Котик. ‒ Режим доступу: https://zbruc.eu/node/73067. – Рец. на кн.:  Карп’юк В. Глінтвейн дорогою на Говерлу: поезія / Василь Карп’юк. – Брустурів: Дискурсус, 2017.
 19. КОТИК І. Прут, який сполучив Америку й Україну / Ігор Котик. ‒ Режим доступу: http://zbruc.eu/node/63073. – Рец. на кн.: Зінкевич О. Щоденник. 1948‒1949, 1967‒1968, 1971‒1976 / Осип Зінкевич. – К.: Смолоскип, 2016.
 20. КОТИК І. Чистилище Мирослава Мариновича / Ігор Котик // Київ. – 2017. – № 11‒12. ‒ С. 171‒173. – Рец. на кн.: Маринович М. Всесвіт за колючим дротом / Мирослав Маринович. – Львів: Видавництво УКУ, 2016.
 21. ЛЕГКИЙ М. Повість про силу і мудрість / Микола Легкий // Франко І. Захар Беркут / передм. М. Легкого. – Харків: Фоліо, 2017. – С. 3–19.
 22. ЛЕГКИЙ М. Проза Івана Франка. Польськомовна рецепція в критиці та приватному листуванні / Микола Легкий // Київські полоністичні студії. Том ХХІХ: Іван Франко і польська культура / відп. ред. Ростислав Радишевський; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т філології. Кафедра полоністики; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Міжнародна школа україністики НАН України. – К.: Університет «Україна», 2017. – С. 303–311.
 23. ЛЕГКИЙ М. Франкознавчі студії Івана Денисюка: аспекти й концепти (на матеріалі прозознавчих праць) / Микола Легкий // Іван Денисюк: не попіл снів, а серця жар…: Зб. наук. праць та матеріалів / Серія «Українська філологія: Школи. Постаті. Проблеми». – Львів, 2017. – Вип. 17. – С. 18–40.
 24. ЛИШАК Г. Повість Івана Франка «Dla ogniska domowego» в рецепції поляків ‒ сучасників письменника / Галина Лишак // Київські полоністичні студії. Том ХХІХ: Іван Франко і польська культура / відп. ред. Ростислав Радишевський; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т філології. Кафедра полоністики; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Міжнародна школа україністики НАН України. – К.: Університет «Україна», 2017. ‒ С. 318‒323.
 25. ЛИШАК Г. ІІІ-ій франкознавчий пленер Інституту Івана Франка НАН України на Гуцульщині / Галина Лишак // Слово і час. – К., 2017 – № 12.
 26. ЛУЧУК І. Ангели бувають і безкрилими / Іван Лучук. ‒ Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/10/26/073237.html. ‒ Рец. на кн.: Перетятко Ю. Безкрилі ангели / Юрій Перетятко. – Б. м., б. р.
 27. ЛУЧУК І. Батярський роман / Іван Лучук. ‒ Режим доступу: https://zbruc.eu/node/67478. ‒ Рец. на кн.: Аркан А. Батяр з Клепарова: роман-фантазія в стилі ар-деко / Андрій Аркан. – Харків: Фоліо, 2017. – 444 с.
 28. ЛУЧУК І. Брак пропаганди. ПТН ПНХ – цього вже замало / Іван Лучук. ‒ Режим доступу: https://zaxid.net/brak_propagandi_n1432806.
 29. ЛУЧУК І. В нашім ділі головне – реклама. Вітчизняні особливості рекламної мови / Іван Лучук. ‒ Режим доступу: https://zaxid.net/v_nashim_dili_golovne__reklama_n1435102.
 30. ЛУЧУК І. Вчинки і бешкети музи Остапа Луцького / Іван Лучук. ‒ Режим доступу: https://zbruc.eu/node/65797. ‒ Рец. на кн.: Муза і чин Остапа Луцького / Упорядники Василь Деревінський, Данило Ільницький, Петро Ляшкевич, Надія Мориквас. – Київ: Смолоскип, 2016. – 936 с.
 31. ЛУЧУК І. Галицька полікультурність у дзеркалі та задзеркаллі літератур / Іван Лучук // Studia methodologica. – 2017. – Вип. 45. – С. 160‒174. ‒ Рец. на кн.: Письменство Галичини в міжкультурній взаємодії / За редакцією Тимофія Гавриліва. – Львів: ВНТЛ–Класика, 2015. – 328 с.
 32. ЛУЧУК І. Диявольська спокуса. Вона таки існує? / Іван Лучук. ‒ Режим доступу: https://zaxid.net/diyavolska_spokusa_n1442622.
 33. ЛУЧУК І. Душоїди та ванномати / Іван Лучук. ‒ Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/library/ivan_luchuk/dushoidi_ta_vannomati/.
 34. ЛУЧУК І. Львівський текст. Різні виміри / Іван Лучук. ‒ Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/events/culture/2017/09/08/073159.html.
 35. ЛУЧУК І. Негатив і позитив, позитив і негатив. Про оптимістів, песимістів і Робінзона Крузо / Іван Лучук. ‒ Режим доступу: https://zaxid.net/negativ_i_pozitiv_pozitiv_i_negativ_n1441271.
 36. ЛУЧУК І. Непересічний пан Ярко [До 80-ліття Ярослава Гнатіва] / Іван Лучук. ‒ Режим доступу: https://zbruc.eu/node/72455.
 37. ЛУЧУК І. Осип Маковей: від Яворова до Заліщик / Іван Лучук. ‒ Режим доступу: https://zbruc.eu/node/72798. ‒ Рец. на кн.: Марухняк Й., Пастернак Н. Границі долі Осипа Маковея / Йосип Марухняк, Надія Пастернак. – Львів: Камула, 2017. – 96 с., іл.
 38. ЛУЧУК І. Перша миля семимильного кроку / Іван Лучук. ‒ Режим доступу: https://zbruc.eu/node/68927. ‒ Рец. на кн.: Франківська енциклопедія: у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець та ін. ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України. – Львів: Світ. – Т. 1: Серія «Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники»: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – 2016. – 680 с.
 39. ЛУЧУК І. Суржик, і з чим його їдять. Як так можна: бути українським патріотом, а вживати стільки русизмів? / Іван Лучук. ‒ Режим доступу: https://zaxid.net/surzhik_i_z_chim_yogo_yidyat_n1430800.
 40. ЛУЧУК І. Українська експериментальна поезія (деякі аспекти) / Іван Лучук // Українське літературознавство. – 2017. – Вип. 83. – С. 139‒149.
 41. ЛУЧУК І. Українська латинка. Чому таки лучуківка / Іван Лучук. ‒ Режим доступу: https://zaxid.net/ukrayinska_latinka_n1429706.
 42. ЛУЧУК І. Феномен телебачення. Навіщо думати, якщо з «голубого екрану» подають вже все пережоване / Іван Лучук. ‒ Режим доступу: https://zaxid.net/fenomen_telebachennya_n1440250.
 43. ЛУЧУК І. Шашкевич поміж нас / Іван Лучук. ‒ Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/06/06/215240.html. ‒ Рец. на кн.:  Марухняк Й., Пастернак Н. Відлуння дзвонів Маркіяна Шашкевича / Йосип Марухняк, Надія Пастернак. – Львів: Камула, 2017. – 108 с., іл.
 44. ЛУЧУК І. Hasta la vista, Babbitt! Прощавай, конформізме! Навіщо нехтувати тим, що робить людей унікальними, неповторними, «самосебними»? / Іван Лучук. ‒ Режим доступу: https://zaxid.net/hazta_la_vizta_babbitt_proshhavay_konformizme_n1442045.
 45. ЛУЧУК І. Urbi et Horbi. Відійшов у засвіти Володимир Горбовий / Іван Лучук. ‒ Режим доступу: https://zbruc.eu/node/72121.
 46. МАЗЕПА М. Особливості інтертекстуальності у поезії Володимира Лучука як вияв міжлітературної комунікації / Марія Мазепа // Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернівці, 2017. ‒ С. 232‒237.
 47. МАЗЕПА М. Специфіка балад Володимира Лучука / Марія Мазепа // Українське літературознавство. ‒Л., 2017. ‒ № 82. ‒ С. 197‒207.
 48. НАХЛІК Є. «...До найтяжчо́го бою За правду й волю милу Ти поведеш народи...»: Месіанські мотиви у творчості Івана Франка та польських «трьох пророків» / Євген Нахлік // Київські полоністичні студії. – К. : Університет «Україна», 2017. – Т. ХХІХ : Іван Франко і польська культура / Відп. ред. Ростислав Радишевський; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т філології. Кафедра полоністики ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України. – С. 347–355.
 49. НАХЛІК Є. Д-р теології Конрад vs д-ра філософії Франка / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/72161.
 50. НАХЛІК Є. Етапи Франкової еволюції. І / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/60872. 13.01.2017.
 51. НАХЛІК Є. Етапи Франкової еволюції. ІІ / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/61513.
 52. НАХЛІК Є. Етапи Франкової еволюції. ІІІ / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/61919.
 53. НАХЛІК Є. Етапи Франкової еволюції. IV / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/62982.
 54. НАХЛІК Є. Іван Франко і радикальна партія : (До 125-річчя заснування РУРП) / Євген Нахлік // Бюлетень Західного наукового центру (2015–2016) / відп. ред. Назарчук З. Т. ; НАН України ; Міносвіти і науки України ; Західний науковий центр. – Львів : ПАІС, 2017. – С. 225–238.
 55. НАХЛІК Є. Коли створено вірш Івана Франка «Всхід сонця»? / Євген Нахлік // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія. ‒ К., 2017. ‒ Т. ХІ/ХІІ. ‒ С. 53–56.
 56. НАХЛІК Є. Маковський Станіслав / Євген Нахлік // Енциклопедія Сучасної України : у 30 т. – Т. 18. – К., 2017. – С. 598. Також на сайті ЕСУ: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=60805.
 57. НАХЛІК Є. Польський та український галицький літератор Юліян Горошкевич у полі уваги Івана Франка / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Київські полоністичні студії. – К. : Університет «Україна», 2017. – Т. ХХІХ : Іван Франко і польська культура / [відп. ред. Ростислав Радишевський] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т філології. Кафедра полоністики ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України. – С. 356–362.
 58. НАХЛІК Є. Причинок до гаданої участі Митрополита Андрея Шептицького в ювілейному концерті на честь Івана Франка / Євген Нахлік // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія. ‒ К., 2017. ‒ Т. ХІ/ХІІ. ‒ С. 88–99.
 59. НАХЛІК Є. Франко й Симоненко: поетичний перегук. Різні версії про грішну Єву й необачного Адама / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/74288.
 60. НАХЛІК Є. Франко про студентську солідарність / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/69989.
 61. НАХЛІК Є. Шептицький і Франко: штрих до теми. Чи вшанував Митрополит Шептицький Франка на ювілейному концерті? / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/67445.
 62. НАХЛІК О. Жінка як сонце / Оксана Нахлік // «І все життя – подвижництво у рідному слові…»: Статті, дослідження, спогади про професора Любов Миколаївну Кіліченко / Упоряд. С. І. Хороб. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. – С. 381–384.
 63. ПРОХАСЬКО Ю. Невловима Дебора Фогель [репліки в дискусії «Як наздогнати Дебору Фоґель?»] / підготувала Юлія Кушнір. ‒ Режим доступу: https://zbruc.eu/node/72335.
 64. ПРОХАСЬКО Ю. Філософії перекладу [інтерв’ю] / розмовляли Юстина Добош і Анастасія Чупринська; 2 червня 2017 р. ‒ Режим доступу: https://zbruc.eu/node/66829.
 65. ПРОХАСЬКО Ю. Що таке «Галицька література» і як можлива її історія? / Юрко Прохасько // Пасіонарність другорядного. Матеріали XIV Міжнародної літературознавчої конференції. 11‒12 травня 2017 / Міністерство освіти і науки України. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, філологічний факультет, кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури. – Чернівці, 2017. –  С. 107–109.
 66. САЛІЙ О.  Гуцульський текст української прози кінця ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Олександра Романівна Салій. – Львів, 2017. – 19 с.
 67. САЛІЙ О. Іван Франко й Остап Луцький: амплітуда взаємин / Олександра Салій. – Режим доступу:  https://frankolive.wordpress.com/2017/05/21/.
 68. САЛІЙ О. Природа contra людина: добро і зло в гуцульському тексті Гната Хоткевича й Ольги Кобилянської / Олександра Салій // Наукові записки. Серія: філологічні науки. ‒ Вип. 158. ‒ Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. ‒ С. 180‒195.
 69. СВІТЛИЦЬКА О. Проблема інтермедіальності у прозі Ніни Бічуї / Оксана Світлицька // Jahrbuch der VІI. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen ‒ Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» = Щорічний науковий збірник Сьомої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» : Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2016 = Серія: Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. Випуск 2016 / [Herausgegeben von Olena Novikova, Ulrich Schweier, Peter Hilkes] = За редакцією Олени Новікової, Ульріха Шваєра, Петера Гількеса. ‒ München: Open Publishing LMU, 2017.
 70. СВІТЛИЦЬКА О. Роль смакової образності у художньому творі / Оксана Світлицька // Науковий збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень». – Одеса, 2017. ‒ С. 75‒77.
 71. ТРАЧУК Т. Барвописні перспективи художнього твору: межі узусу та авторської модифікації (на матеріалі новели Івана Франка «Мавка») / Тетяна Трачук // Jahrbuch der VII. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» = Щорічний науковий збірник Сьомої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» : Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2016 = Серія: Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. Випуск 2016 / [Herausgegeben von Olena Novikova, Ulrich Schweier, Peter Hilkes]. Verlag readbox unipress Open Publishing LMU, 2017 = За редакцією Олени Новікової, Ульріха Шваєра, Петера Гількеса. ‒ München: Open Publishing LMU, 2017.
 72. ТРАЧУК Т. Проблема кольору в дослідницькій парадигмі: термінологія, методологія, концептуалізація / Тетяна Трачук // Науковий збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія і практика». – Івано-Франківськ, 2017.
 73. ТРАЧУК Т. Феномен кольору: метанауковий та літературознавчий дискурси / Тетяна Трачук // Науковий збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень». – Одеса, 2017.
 74. ФРАНКО А. Археолог, історик, мистецтвознавець, етнолог, музеєзнавець, педагог Вадим Щербаківський: емігрантська віха творчого життєпису українського академічного вченого, професора (1922–1957) / Андрій Дмитрович Франко, Оксана Омелянівна Франко // Вісник Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів: Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – Вип. 12. – С. 86–167.
 75. ФРАНКО А. Іван Франко і бібліографічна комісія НТШ / Андрій Франко // Дзвони Підгір’я. – 2017. – № 38. – 14 верес. – С. 19.
 76. ФРАНКО А., ФРАНКО О. Іван Ґонта (Гамалія) – національний герой з Франкового роду / Андрій Франко, Оксана Франко // Калуські історичні студії. Збірник наукових статей, присвячений 580-й річниці першої письмової згадки про Калуш / відп. ред. і упоряд. Іван Тимів. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2017. – [160 с.]. – С. 51–64.
 77. ФРАНКО А., ФРАНКО О. Наукова діяльність Вадима Щербаківського в Українському вільному університеті (до 140-річчя від дня народження) / Андрій Дмитрович Франко, Оксана Омелянівна Франко // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 2017. – Том 21. [– 296 с.] – С. 245–263.
 78. ФРАНКО А., ФРАНКО О. Науково-творча, організаційна та педагогічна діяльність Вадима Щербаківського упродовж емігрантського періоду життя (березень 1922 – січень 1957 років) (До 140-річчя від дня народження) / Андрій Франко, Оксана Франко // Рід Щербаківських – звитяжці української культури: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Ружин Житомир. обл., 22 вересня 2017 р.) / упоряд. Віктор Олександрович Митюк. – Вишгород: ПП М. І. Сергійчук, 2017. ‒ [240 с.; іл.]. – С. 98–171.
 79. ШВЕЦЬ А. «Із мраки минулого вичарувати ясну, живу постать…» (мемуарний образ Наталії Кобринської) / Алла Швець // Jahrbuch der VII. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» = Щорічний науковий збірник Сьомої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» : Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2016 = Серія: Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. Випуск 2016 / [Herausgegeben von Olena Novikova, Ulrich Schweier, Peter Hilkes] = За редакцією Олени Новікової, Ульріха Шваєра, Петера Гількеса. ‒ München: Open Publishing LMU, 2017. ‒ 878 s. ‒ S. 685‒691.
 80. ШВЕЦЬ А. Жанр літературного портрета в науковому доробку Івана Денисюка (оригінальність методологічної експлікації) / Алла Швець // Іван Денисюк : «Не попіл слів, а серця жар…»: збірник наукових праць та матеріалів. ‒ Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. ‒ 380 с. (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми; вип. 17). ‒ С. 61‒71.
 81. ШМЕГА К. Дослідження маскулінності у літературознавстві: історія, термінологія, проблематика / Катерина Шмега // Південний архів. Збірник наукових праць. Філологічні науки. – № 68/2017. – С. 149–153.
 82. ШМЕГА К. Дослідження маскулінності у літературознавстві: історія, термінологія, проблематика / Катерина Шмега // Поетика художнього тексту: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 100-річчю Херсонського державного університету (19 травня 2017 р., Херсон). – Херсон, 2017. – С. 67–69.
 83. ШМЕГА К. Мовленнєва репрезентація маскулінних персонажів у прозі Івана Франка / Катерина Шмега // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. – Вип. 1(85). ‒ 2017. – С. 109–113.
 84. PROCHASKO J. Co może, a co nie może być regionem? / Jurko Prochaśko // Autoportret. Pismo o dobrzej przestrzeni. ‒ Krakόw, 2017. ‒ № 2 (57). ‒ S. 47–51. ‒ Режим доступу: http://autoportret.pl/artykuly/co-moze-a-co-nie-moze-byc-regionem/.
 85. PROCHASKO J. Dla czego Vogel? / Jurko Prochaśko // Acta Schulziana. ‒ Drohobycz‒Lublin, 2017. ‒ Nr. 2. ‒ S. 32–36.
 86. PROCHASKO J. Im übertragenen Sinn – im Sinne der Übertragung. Zwischen Übersetzen und Psychoanalyse / Jurko Prochasko // Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas. Heft 1.17. Verlag Friedrich Pustet. ‒ München, 2017. ‒ Jahrgang 12 (66). ‒ S. 53–57.
 87. PROCHASKO J. Urbi et formae. Stadt und Literatur / Jurko Prochasko // Lwiw. Literarischer Reiseführer. Herausgegeben von Alla Paslawska, Tobias Vogel. ‒ Lwiw: VNTL-Klasyka, 2017. ‒ S. 11–19.
 88. PROCHASKO J. Wie die Welt auf Galizien kam und Galizien zu sich selbst / Jurko Prochasko // Die Rampe. Hefte für Literatur. ‒ Linz, 2017. ‒ H. 3 (Porträt Martin Pollack. Hg. von Gerhard Zeillinger). ‒ S. 149‒156.
ПЕРЕКЛАДИ 
 1. ДОРА Габе. Любов (з болгарської); Бойко Ламбовський. Каменярство (з болгарської); Матей Бор. Віслюк є віслюк і без вух (зі словенської); Іван Сламніґ. Меланхолія (з хорватської); Ганс Маґнус Енценсберґер. Про труднощі перевиховання (з німецької); Перо Зубац. Мостарські дощі (уривок) (з сербської); [Фрагменти гайдуцьких пісень] (з сербської) / Переклав Іван Лучук // Кур’єр Кривбасу. – 2017. – №№ 335‒337 (жовтень‒листопад‒грудень).
 2. ҐЕТЕ Й. В. Вибіркові спорідненості. Розділи 1–9 / Йоганн Вольфґанґ фон Ґете; переклад з німецької Юрка Прохаська // Кур’єр Кривбасу. ‒ 2017. ‒ №№ 326‒328 (січень–лютий–березень). ‒ С. 57–101.
 3. ҐЕТЕ Й. В. Вибіркові спорідненості. Розділи 10–18 / Йоганн Вольфґанґ фон Ґете; переклад з німецької Юрка Прохаська // Кур’єр Кривбасу. ‒ 2017. ‒ №№ 329‒ 331 (квітень–травень‒червень). ‒ С. 70–106.