Публікації науковців Інституту Івана Франка 2016 р.

Публікації науковців Інституту Івана Франка 2016 р.
23.01.2017

У 2016 році в Інституті Івана Франка з'явилися друком енциклопедії, індивідуальні монографії та збірники, літописи життя і творчості, видання творів, переклади, статті, рецензії, інтерв’ю.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВЦІВ
ІНСТИТУТУ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ
2016 РОКУ


КНИЖКОВІ ВИДАННЯ
 1. ДМИТРАСЕВИЧ Т. А. Благословляю вишенські стежини... [Текст] : твори / Тадей Дмитрасевич ; Історичний факультет ЛНУ імені Івана Франка ; Інститут Івана Франка НАН України ; Інститут українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України. – Львів : вид-во ЛНУ, 2016. – Т. 1 / упоряд. О. Яремчук-Петьовка ; прим. М. Хомяка ; передм. М. Хомяка, О. Яремчук-Петьовки, Р. Шуста, Є. Нахліка, М. Пелех ; відп. за вип. Є. Нахлік, Р. Шуст. – 421 с.
 2. ЛАПІЙ М. Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та «Молодої Музи» : Семантика й поетика / Марія Лапій ; [наук. ред. Євген Нахлік] ; НАН України. Інститут Івана Франка. – К. : Наукова думка, 2016. – 275 с. – Проект «Наукова книга» (Молоді вчені).
 3. МОРОЗ М. Літопис життя і творчості Івана Франка : у 3 т. / Мирослав Мороз; авт. передм. М. Жулинський, М. Шалата; [редкол: М. Жулинський (голова), М. Легкий, Є. Нахлік та ін.]; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Львів: АРТОС, 2016. – Т. 1: 1856 – 1886 / наук. ред. Г. Бурлака. – 572 с.
 4. МОРОЗ М. Літопис життя і творчості Івана Франка : у 3 т. / Мирослав Мороз; авт. передм. М. Жулинський, М. Шалата; [редкол: М. Жулинський (голова), М. Легкий, Є. Нахлік та ін.]; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Львів: АРТОС, 2016. – Т. 2: На вершинах (1887–1899) / наук. ред. О. Луцишин. – 692 с.
 5. НАХЛІК Є. Від преромантизму до постмодернізму : Сильветки письменників. Літературно-критичні статті та рецензії. Екскурси до класики. Теоретико-компаративістичний уступ / Євген Нахлік. – Львів, 2016. – 406 с. – (Серія «Літературна критика й есеїстика» ; вип. 4).
 6. НЕБОРАК В. Іван Франко : вершини і низини (інтерпретації вибраних віршів, циклів і поем зі збірки «З вершин і низин») / Віктор Неборак ; [відп. ред. Євген Нахлік] ; ДУ «Інститут Івана Франка НАН України». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 224 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 15).
 7. НЕБОРАК В. NеБоrock DVA / В. Неборак; за ред. Ярослава Довгана. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ. – 2016. – 96 с.
 8. ТИХОЛОЗ Б., ТИХОЛОЗ Н. Франко від А до Я / Графічне оформлення Р. Романишин, А. Лесів. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. – 72 с.
 9. ФЛОРЕСКУ К. Д. Якоб вирішує любити : роман / Каталін Доріaн Флореску ; переклад з німецької Юрка Прохаська. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2016. – 384 с.
 10. ФРАНКІВСЬКА енциклопедія: у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець та ін. – Львів: Світ. – Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – 2016. – 680 с. – (Серія «Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники»).
 11. FRANKO I. Szkice o literaturze : Kultura, Literaturoznawstwo, Publicystyka / Iwan Franko ; [Koncepcja, projekt graficzny i realizacja : Robert Maciej ; Książka została opracowana przez Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie pod redakcią dra Jana Matkowskiego i Ihora Rozłuckiego ; Przedsłowie : Radyszewśkyj R. Iwan Franko w polskiej prasie : literatura i kultura / Rostysław Radyszewśkyj. – S. 5–19;  Rada redakcyjna : <...> prof. dr hab. Jewhen Nachlik <...> ; Instytut książki w Krakowie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego]. – Warszawa ; Drohobycz, 2016. – 392 s.
СТАТТІ У «ФРАНКІВСЬКІЙ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ» (Т. 1: А–Ж)
НАХЛІК Є.:
 1. Схема статті / Євген Нахлік // Франківська енциклопедія : у 7 т. / Ред. колегія: Микола Жулинський – голова, Євген Нахлік – заступник голови, Микола Легкий, Алла Швець та ін. ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; Ін-т Івана Франка. – Л : Світ, 2016. – Т. 1 : А–Ж. Серія : Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники / Науковий редактор і упорядник Євген Нахлік ; [керівники проекту «Франківська енциклопедія» Микола Жулинський, Євген Нахлік ; передмова Миколи Жулинського, Євгена Нахліка відп. секретар Оксана Нахлік]. – 678 с. ‒ С. 18‒19.
 2. Основні скорочення слів ; Скорочення назв областей ; Скорочення прикметникових форм, похідних від етнонімів і топонімів ; Скорочення місяців ; Абревіатури ; Бібліографічні скорочення ; Скорочення топонімів (у бібліографічних описах) / Євген Нахлік // Там само. – С. 20–24.
 3. Авдикович Орест Львович / Євген Нахлік // Там само. – С. 25–27.
 4. Андрухович Константин / Євген Нахлік // Там само. – С. 40–41.
 5. Арабажин Наталія Вікторівна / Євген Нахлік // Там само. – С. 53–61.
 6. Барвінський Евген Іванович / Євген Нахлік // Там само. – С. 91–92.
 7. Бачинський Александер Гавриїлович / Євген Нахлік // Там само. – С. 118–120.
 8. Бачинський Юліян Олександрович / Євген Нахлік // Там само. – С. 121–132.
 9. Берло Ганна Львівна / Євген Нахлік // Там само. – С. 139–141.
 10. Біднов Василь Олексійович / Євген Нахлік // Там само. – С. 143–144.
 11. Білецький-Носенко Павло Павлович / Євген Нахлік // Там само. – С. 147–149.
 12. Білозерський Василь Михайлович / Євген Нахлік // Там само. – С. 153–154.
 13. Білозерський Микола Михайлович / Євген Нахлік // Там само. – С. 154–155.
 14. Білоус Михаїл Іванович / Євген Нахлік // Там само. – С. 155–159.
 15. Бляткевич Ф. / Євген Нахлік // Там само. – С. 173–174.
 16. Бодянський Федір Максимович / Євген Нахлік // Там само. – С. 184–185.
 17. Борусовський Іван / Євген Нахлік // Там само. – С. 197–198.
 18. Васильєв Михайло Калинович / Євген Нахлік // Там само. – С. 232.
 19. Велецький Микола Костянтинович / Євген Нахлік // Там само. – С. 240.
 20. Венґлінський Лев / Євген Нахлік // Там само. – С. 241–242.
 21. Вітвицький Софрон / Євген Нахлік // Там само. – С. 266–267.
 22. Войташевський Грицько / Євген Нахлік // Там само. – С. 297–300.
 23. Волховський Фелікс Вадимович / Євген Нахлік // Там само. – С. 300–302.
 24. Гавриш Олександр Лаврентійович / Євген Нахлік // Там само. – С. 320–321.
 25. Ганущак Стефан / Євген Нахлік // Там само. – С. 335–337.
 26. Гладилович Юрій / Євген Нахлік // Там само. – С. 345–346.
 27. Гнідич Микола Іванович / Євген Нахлік // Там само. – С. 387–388.
 28. Горбаль Кость Гаврилович / Євген Нахлік // Там само. – С. 415–417.
 29. Горбковський Петро / Євген Нахлік // Там само. – С. 417.
 30. Гречулевич Василь Якович / Євген Нахлік // Там само. – С. 435.
 31. Грушка Григорій Іванович / Євген Нахлік // Там само. – С. 497–498.
 32. Гулак-Артемовський Олексій Львович / Євген Нахлік // Там само. – С. 500–501.
 33. Гулейчук Онуфрій / Євген Нахлік // Там само. – С. 505–506.
 34. Дашкевич Микола Павлович / Євген Нахлік // Там само. – С. 516–524.
 35. Дебагорій-Мокрієвич Володимир Карпович / Євген Нахлік // Там само. – С. 525–527.
 36. Деґен Євгеній Вікторович / Євген Нахлік // Там само. – С. 527–532.
 37. Деґен Сергій Вікторович / Євген Нахлік // Там само. – С. 532–538.
 38. Дмитренко Дмитро / Євген Нахлік // Там само. – С. 551.
 39. Доманицький Василь Миколайович / Євген Нахлік // Там само. – С. 565–576.
 40. Доорохольський Осип Осипович / Євген Нахлік // Там само. – С. 584–585.
 41. Дорошенко Дмитро Іванович / Євген Нахлік // Там само. – С. 590–604.
 42. Дрімцов Сергій Прокопович / Євген Нахлік // Там само. – С. 610.
 43. Дятлів Петро Юрійович / Євген Нахлік // Там само. – С. 615–620.
 44. Єфремов Петро Олександрович / Євген Нахлік // Там само. – С. 633–634.
 45. Жарський Іван / Євген Нахлік // Там само. – С. 647.
ГОРАК Я., НАХЛІК Є.:
 1. Весоловський Ярослав Іванович / Яким Горак, Євген Нахлік // Там само. – С. 254–257.
 2. Воробкевич Григорій Іванович / Яким Горак, Євген Нахлік // Там само. – С. 302–303.
ДЕРЕВ’ЯНА М., НАХЛІК Є.:
 1. Вербицький Микола Андрійович / Мирослава Дерев’яна, Євген Нахлік // Там само. – С. 243–244.
 2. Ганкевич Климент Миколайович / Мирослава Дерев’яна, Євген Нахлік // Там само. – С. 326–329.
 3. Житецький Гнат Павлович / Мирослава Дерев’яна, Євген Нахлік // Там само. – С. 659–662.
 4. Житецький Павло Гнатович / Мирослава Дерев’яна, Євген Нахлік // Там само. – С. 663–673.
ЖУЛИНСЬКИЙ М., НАХЛІК Є.:
Епохальний феномен Івана Франка в енциклопедичній систематизації / Микола Жулинський, Євген Нахлік // Там само. – С. 5–17.
ЗЛЕНКО Г., НАХЛІК Є.:
Борисів Євген Іванович. Листи Б. до Франка / Григорій Зленко, Євген Нахлік // Там само. – С. 188–189.
ІВАШКІВ В., НАХЛІК Є.:
Головацький Яків Федорович / Василь Івашків, Євген Нахлік // Там само. – С. 397– 411.
КРІЛЬ М., НАХЛІК Є.:
 1. Головацький Іван Федорович / Михайло Кріль, Євген Нахлік // Там само. – С. 392–395.
 2. Духнович Олександр Васильович / Михайло Кріль, Євген Нахлік // Там само. – С. 613–614.
НАХЛІК Є., КРАВЕЦЬ О.:
 1. Барвінський Володимир Григорович / Євген Нахлік, Ольга Кравець // Там само. – С. 78–90.
 2. Барвінський Олександер Григорович / Євген Нахлік за участі Ольги Кравець // Там само. – С. 92–116.
НАХЛІК Є., НАХЛІК О.:
 1. Алексович Клявдія Іванівна / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 30–31.
 2. Алчевська Христина Данилівна / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 31–33.
 3. Алчевська Христя / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 31–38.
 4. Ашкаренко Григорій Андрійович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 64.
 5. Банах Михайло Ілліч / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 78.
 6. Біднова Любов Євгенівна / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 144–147.
 7. Білобородов Олексій Андрійович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 151–153.
 8. Блонський Кирил Іванович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 171–172.
 9. Боднар Григорій / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 176–179.
 10. Боровиковський Левко Іванович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 194–196.
 11. Боровиковський Олександр Левкович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 196–197.
 12. Браунер Олександр Олександрович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 200.
 13. Брик Іван Станіславович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 200–202.
 14. Бурачинська-Волянська Марія Йосифівна / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 212.
 15. Бурачинська-Куровець Цецилія Йосифівна / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 212–214.
 16. Бучинський Мелітон Йосипович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 214–218.
 17. Вагилевич Іван Миколайович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 219–223.
 18. Вагилевич Михайло Михайлович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 223–226.
 19. Ванченко-Писанецький Костянтин Іполитович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 226–228.
 20. Василович Лев Іванович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 230–232.
 21. Верещинський Никола Михайлович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 248–249.
 22. Відорт Григір Адамович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 263–264.
 23. Відорт Каєтан Григорович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 264.
 24. Відорт Францішек Каєтанович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 264.
 25. Вовчок Марко / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 283–289.
 26. Врецьона Григорій Захарович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 317–319.
 27. Ганкевич Микола / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 329–335.
 28. Гатцук Микола Олексійович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 339–340.
 29. Гладилович Дам’ян Ромуальд Юрійович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 342–345.
 30. Глібовицька Дарія Михайлівна / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 352–355.
 31. Глібовицький Омелян Михайлович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 355–357.
 32. Глушкевич Маріян Костянтин Теофілович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 357–360.
 33. Гнідковський Михаїл / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 387–390.
 34. Головацький Петро Федорович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 395– 397.
 35. Голубець Микола / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 411–415.
 36. Гординський Ярослав Дмитрович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 417–424.
 37. Горошкевич Юліян / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 425–427.
 38. Гребінка Євген Павлович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 433–435.
 39. Гринюк Лесь / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 438–439.
 40. Грицай Елена Йосифівна / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 439–440.
 41. Грицай Остап Іванович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 440–448.
 42. Грицуняк Антін Андрійович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 448–449.
 43. Гулак-Артемовський Петро Петрович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 500–503.
 44. Дешко Андрій Петрович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 541.
 45. Дрималик Сильвестер / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 609–610.
 46. Жаткович Калман Юрій Юрійович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 647–650.
 47. Желехівський Евгений Ієронімович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 650–656.
 48. Желехівський Юстин Васильович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 656–658.
 49. Жендзяновський Йосиф Богдан / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 658–659.
 50. Жмійовський Антоній Петрович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 673–674.
 51. Жук Микола Петрович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 674–675.
 52. Жук Михайло Іванович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 676–677.
 53. Жуковський Іван / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Там само. – С. 677–678.
НАХЛІК Є., СМЕРЕК О.:
 1. Авдиковський Орест Арсенійович / Євген Нахлік, Оксана Смерек // Там само. – С. 27.
 2. Блонський Тит Кирилович / Євген Нахлік, Оксана Смерек // Там само. – С. 172–173.
 3. Бобенко Андрій / Євген Нахлік, Оксана Смерек // Там само. – С. 174.
 4. Бобикевич Костянтин Антонович / Євген Нахлік, Оксана Смерек // Там само. – С. 174–175.
 5. Боровик Віталій Гаврилович / Євген Нахлік, Оксана Смерек // Там само. – С. 193–194.
 6. Василевський Феофан Олександрович / Євген Нахлік, Оксана Смерек // Там само. – С. 228–230.
 7. Ващенко-Захарченко Андрій Єгорович / Євген Нахлік, Оксана Смерек // Там само. – С. 239.
 8. Данилевський Григорій Петрович / Євген Нахлік, Оксана Смерек // Там само. – С. 514–515.
 9. Дмитрів Нестор / Євген Нахлік, Оксана Смерек // Там само. – С. 551–552.
 10. Добриловський Юліян / Євген Нахлік, Оксана Смерек // Там само. – С. 555–556.
 11. Думитрашко-Райч Тимофій Іванович / Євген Нахлік, Оксана Смерек // Там само. – С. 611.
НАХЛІК Є., ПАЦАЙ Т.:
Грушевський Марко Федорович / Євген Нахлік, Тамара Пацай // Там само. – С. 480–481.
НАХЛІК Є., ПИЛИПЧУК С.:
Доленґа-Ходаковський Зорян / Євген Нахлік, Святослав Пилипчук // Там само. – С. 560–563.
НАХЛІК Є., ФЕДОРУК О.:
 1. Александрович Митрофан Миколайович / Євген Нахлік, Олесь Федорук // Там само. – С. 28–30.
 2. Горленко Василь Петрович / Олесь Федорук, Євген Нахлік // Там само. – С. 424.
НАХЛІК Є., ШВЕЦЬ А.:
Довбенчук Катерина Іванівна / Євген Нахлік, Алла Швець // Там само. – С. 559–560.
НАХЛІК Є., ШЕРЕМЕТА О.:
Гнатюк Володимир Михайлович / Євген Нахлік за участі Оксани Шеремети // Там само. – С. 360–387.

НАХЛІК О.:
 1. Андрієвський Митрофан Олександрович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 38–39.
 2. Афанасьєв-Чужбинський Олександр Степанович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 61–64.
 3. Багалій Дмитро Іванович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 65–68.
 4. Бартошевський Іван Григорович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 118.
 5. Бачинський Володислав / Оксана Нахлік // Там само. – С. 120.
 6. Березинська Оля Омелянка / Оксана Нахлік // Там само. – С. 139–140.
 7. Біловодський Яків Васильович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 153.
 8. Блажкевич Іванна Омелянівна / Оксана Нахлік // Там само. – С. 169–171.
 9. Богачевська Ольга / Оксана Нахлік // Там само. – С. 176.
 10. Бордуляк Тимотей Гнатович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 186–187.
 11. Бохенська Евгенія Іванівна / Оксана Нахлік // Там само. – С. 198–199.
 12. Бублій Іван Герасимович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 202–203.
 13. Буда Сергій Олексійович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 203.
 14. Будай Леопольд Лукич / Оксана Нахлік // Там само. – С. 204.
 15. Була Мелянія / Оксана Нахлік // Там само. – С. 211.
 16. Бурачинська Зеновія / Оксана Нахлік // Там само. – С. 211.
 17. Буцманюк Іван Лукич / Оксана Нахлік // Там само. – С. 214.
 18. Василашко Іван Дмитрович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 232.
 19. Вдовиченко Максим / Оксана Нахлік // Там само. – С. 239–240.
 20. Вельсовський Аврамій Іванович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 240–241.
 21. Веретельник Андрій Ількович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 247–248.
 22. Виноградова Ганна Олексіївна / Оксана Нахлік // Там само. – С. 260–261.
 23. Виноградова Марія Олексіївна / Оксана Нахлік // Там само. – С. 261.
 24. Вітошинський Іван Айталович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 267–269.
 25. Віханський Евген / Оксана Нахлік // Там само. – С. 269.
 26. Вольвачівна Маруся / Оксана Нахлік // Там само. – С. 302.
 27. Врабель Михаїл Андрійович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 317.
 28. Гаврилюк Ілько Дмитрович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 320.
 29. Галкин Олександр І. / Оксана Нахлік // Там само. – С. 323.
 30. Галька Ігнатій Михайлович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 323–324.
 31. Гаморак Марія Теодора Кирилівна / Оксана Нахлік // Там само. – С. 324–325.
 32. Гатцук Олексій Олексійович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 340.
 33. Гембицький Тит Гаврилович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 341–342.
 34. Герасимович Володимир Денисович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 342.
 35. Гоголь-Яновський Василь Панасович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 390–391.
 36. Головчак Климентина / Оксана Нахлік // Там само. – С. 411.
 37. Горянський Павло Єрофійович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 427.
 38. Григоренко Грицько / Оксана Нахлік // Там само. – С. 436.
 39. Гриневичева Катря / Оксана Нахлік // Там само. – С. 436–438.
 40. Грушевська Марія Іванна Сильвестрівна / Оксана Нахлік // Там само. – С. 478–480.
 41. Грушкевич Теофіль Гілярович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 478–480.
 42. Гузар Ольга Захарівна / Оксана Нахлік // Там само. – С. 499–500.
 43. Ґадзінський Володимир Антонович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 511.
 44. Дерлиця Микола Михайлович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 540.
 45. Дмитрієв Микола Андрійович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 552–554.
 46. Дніпрова Чайка / Оксана Нахлік // Там само. – С. 554–555.
 47. Дорошевський Євген Федорович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 585.
 48. Досінчук Теодор Іванович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 604–605.
 49. Євецький Орест Степанович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 622.
 50. Євецький Федір Степанович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 622.
 51. Єфименко Олександра Яківна / Оксана Нахлік // Там само. – С. 629–631.
 52. Жарко Яків Васильович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 646.
 53. Житецький Іродіон Олексійович / Оксана Нахлік // Там само. – С. 663.
НАХЛІК О., СМЕРЕК О.:
Дячан Филип Никитович / Оксана Нахлік, Оксана Смерек // Там само. – С. 620–621.
ШВЕЦЬ А.:
 1. Арабажин Костянтин Іванович / Алла Швець // Там само. – С. 49‒53.
 2. Бажанська Олександра (Ольга) Порфирівна / Алла Швець // Там само. – С. 68‒72.
 3. Бобикевич Олекса Федір Христофорович / Алла Швець // Там само. – С. 175.
 4. Бораковський Григорій Максимович / Алла Швець // Там само. – С. 185–186.
 5. Борковський Олександр Михайлович / Алла Швець // Там само. – С. 189‒193.
 6. Вергун Дмитро Миколайович / Алла Швець // Там само. – С. 244‒247.
 7. Горницький Євген Юліянович / Алла Швець // Там само. – С. 424‒425.
 8. Грінченко Анастасія Борисівна / Алла Швець // Там само. – С. 449‒453.
 9. Грінченко Марія Миколаївна / Алла Швець // Там само. – С. 476‒478.
 10. Губчак Михайло Ігнатович / Алла Швець // Там само. – С. 498‒499.
 11. Давидяк Василь Степанович / Алла Швець // Там само. – С. 512‒514.
 12. Думка Павло Андрійович / Алла Швець // Там само. – С. 611‒613.
 13. Жуковецька Володимира Вільгельмівна / Алла Швець // Там само. – С. 677.
ЛЕГКИЙ М.:
 1. Будзиновський В’ячеслав Титович / Микола Легкий // Там само. – С. 204–210).
 2. Будзиновський Тит Євстахійович (Євстахович) / Микола Легкий // Там само. – С. 210–211.
 3. Возняк Михайло Степанович. Франко про В[озняка] / Микола Легкий // Там само. – С. 289–292.
 4. Галіп Теодот Мелетійович / Микола Легкий // Там само. – С. 321–323.
 5. Грінченко Борис Дмитрович / Микола Легкий // Там само. – С. 453–475.
 6. Джиджора Іван Миколайович / Микола Легкий // Там само. – С. 541–545.
 7. Думитрашко Костянтин (Константин) Данилович / Микола Легкий // Там само. – С. 610–611.
ЛУЦИШИН О.:
 1. Бендасюк Семен Юрійович / Олена Луцишин // Там само. – С. 136–137.
 2. Березовський Володимир / Олена Луцишин // Там само. – С. 140. 
 3. Бондаренко Григорій / Олена Луцишин // Там само. – С. 185.
 4. Дашкевич Сильвестр / Олена Луцишин // Там само. – С. 524–525.
ТИХОЛОЗ Н.:
 1. Бачинський Михайло / Наталя Тихолоз // Там само. – С. 120–121.
 2. Бердяєв Сергій Олександрович / Наталя Тихолоз // Там само. – С. 137–139.
 3. Вислобоцький Юліян Антін Васильович / Наталя Тихолоз // Там само. – С. 261–262.
 4. Вінцковський Дмитро Іванович / Наталя Тихолоз // Там само. – С. 265–266.
ДЕРЕВ’ЯНА М.:
 1. Андрієвський Олексій Олександрович / Мирослава Дерев’яна // Там само. – С. 39‒40.
 2. Бецький Іван Єгорович / Мирослава Дерев’яна // Там само. – С. 141–142.
 3. Білоус Теодор Іванович / Мирослава Дерев’яна // Там само. – С. 159–160.
 4. Ганкевич Володимир Іванович / Мирослава Дерев’яна // Там само. – С. 325–326.
МЕЛЬНИК О.:
Бірчак (Бирчак) Володимир / Оксана Мельник // Там само. – С. 140–148.
СМЕРЕК О.:
Ганенко Марія / Оксана Смерек // Там само. – С. 325.


СТАТТІ У «ШЕВЧЕНКІВСЬКІЙ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ»
 1. НАХЛІК Є. «Перебендя» / Євген Нахлік // Шевченківська енциклопедія : Літературні твори / Під загальною редакцією академіка НАН України М. Г. Жулинського ; НАН України. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Імекс-ЛТД, 2016. – С. 507–513.
 2. НАХЛІК Є.  [«Сичі»] / Євген Нахлік // Там само. – С. 598–599.
 3. НАХЛІК Є. «Хіба самому написать» / Євген Нахлік // Там само. – С. 718–722.


СТАТТІ У ВИДАННІ:
«НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА: ЕНЦИКЛОПЕДІЯ»
1.   ЛЕГКИЙ М. «Вечерниці» / Микола Легкий // Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. – Т. 3: Вес – Глин / Ред. тому: О. Купчинський, О. Савула, Н. Федорак. Наукове товариство ім. Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – К.; Л.; Тернопіль, 2016. – С. 39–41.
2.   ЛЕГКИЙ М. «Вік» / Микола Легкий // Там само. – С. 135–136.
3.   ЛЕГКИЙ М. «Вірша про Барську конфедерацію» / Микола Легкий // Там само. – С. 162–163.
4.   ЛЕГКИЙ М. «Галицький “Москаль-чарівник”» / Микола Легкий // Там само. – С. 390–391.


СТАТТЯ «ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ» У «ВІКІПЕДІЇ»
Співробітники Інституту Івана Франка вдосконалили інтернет-статтю до «Вікіпедії» «Франко Іван Якович». Окремі розділи написали:
 1. БАРАБАШ М. Поетична творчість.
 2. ВОРОК Х. Перекладацька діяльність.
 3. ГОРОШКО І. Видавнича діяльність.
 4. ДЕРЕВ’ЯНА М. Переклади творів Франка іншими мовами.
 5. ЛЕГКИЙ М. Проза.
 6. МЕДВІДЬ І. Взаємини Франка зі священиками.
 7. МЕДВІДЬ І. Іван Франко та митрополит Андрей Шептицький.
 8. МЕДВІДЬ І. Остання сповідь та похорон.
 9. МЕДВІДЬ І. Релігійні погляди.
 10. МЕДВІДЬ І. Рецепція постаті. Культ Франка.
 11. САЛІЙ О. Драматургія.
 12. ТИХОЛОЗ Н. Біографічна довідка.
 13. ШВЕЦЬ А. Іван Франко і жіночий рух.


ІНШІ СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ, ІНТЕРВ’Ю
 1. БАРАБАШ М.  Жидівська педагогіка в найапетитнішому творі Івана Франка  / Мар’яна Барабаш // Педагогічна думка. – 2016. – № 3. – С. 15–19.
 2. БАРАБАШ М. «З всіх найдивніша мова гайова…» у весняній серії картонок-вишиванок / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://starylev.com.ua/club/article/z-vsih-naydyvnisha-mova-gayova-u-vesnyaniy-seriyi-kartonok-vyshyvanok. – Рец. на серію кн.-картонок: Павло ТИЧИНА. А я у гай ходила / Намал. Мар’яна Петрів. – Львів. : ВСЛ, 2016; Пташині скоромовки / Намал. Марися Рудська. – Львів. : ВСЛ, 2016; Оксана ЛУЩЕВСЬКА. Пава з павенятами / Намал. Олеся Магеровська. – Львів : ВСЛ, 2016; Мар’яна ПРОХАСЬКО. Кучеряві повертаються у місто. – Львів. : ВСЛ, 2016.
 3. БАРАБАШ М. Із секретів декламаторської майстерності Святослава Максимчука / Мар’яна Барабаш // Просценіум (2016, липень). – Рец. на кн.: Яким Горак. Огонь в одежі слова. Нарис про франкіану Святослава Максимчука. – Львів : Апріорі, 2016.
 4. БАРАБАШ М.  Казки добрих традицій / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://starylev.com.ua/club/article/kazky-dobryh-tradyciy. – Рец. на кн.: Богдана МАТІЯШ. Казки Різдва / Ілюстрації Володимира Штанка. – Львів : ВСЛ, 2015.
 5. БАРАБАШ М Книжка, яка промовляє акторським голосом : Яким Горак представив «Огонь в одежі слова. Нарис про франкіану Святослава Максимчука» / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/knyzhka-yaka-promovlyaye-aktorskym-golosom. – Рец. на кн.: Яким Горак. Огонь в одежі слова. Нарис про франкіану Святослава Максимчука. – Львів : Апріорі, 2016.
 6. БАРАБАШ М. Ламаючи стереотипи: новий авторський проект із художнього читання / Мар’яна Барабаш // Слово Просвіти: Всеукраїнський культурологічний тижневик. – Режим доступу:  http://slovoprosvity.org/2016/03/10/lamayuchi-stereotipi-novij-avtorskij-proekt-iz-xudozhnogo-chitannya
 7. БАРАБАШ М. «Лишивши на шкірі тремтіння літер»: поезія-перетворення стихій та пір року / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://knyhobachennia.com/?category=3&article=2426. – Рец. на кн.: Роксолана ЖАРКОВА. СлухаТИ – море… : просто собі вір[ші]. – Львів : Норма, 2015.
 8. БАРАБАШ М. Літературні делікатеси в українській літературі / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://litakcent.com/2016/03/09/literaturni-delikatesy-v-ukrajinskij-literaturi. – Рец. на кн.: Леонід УШКАЛОВ. Що таке українська література : Есеї. – Львів: ВСЛ, 2015.
 9. БАРАБАШ М.  Митець емоційної пластичності: Святослав Максимчук як виконавець інтимної лірики / Мар’яна Барабаш // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Національної спілки письменників України. – 2016. – № 3. – С. 179–184.
 10. БАРАБАШ М Мій спогад про милу співпрацю з Романом Теодоровичем / Мар’яна Барабаш // Вертепи долі: Спогади про Романа Гром’яка / Упор. З. Лановик, М. Лановик. – Тернопіль : Ред.-вид. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – С. 516–518.
 11. БАРАБАШ М Не за сценарієм і без гриму / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/50318. – Рец. на кн.: Тетяна ТЕРЕН. RECвізити : Антологія письменницьких голосів : у 2-х кн. / Світлини Олександра Хоменка. – Львів : ВСЛ, 2015. – Кн. І. – 280 с.; Кн. ІІ. – 264 с.
 12. БАРАБАШ М.  Неопалимі стихії голосу, що волає… / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/47077. – Рец. на кн.: Юлія МУСАКОВСЬКА. Чоловіки, жінки і діти. – 128 с. – Львів : ВСЛ, 2015.
 13. БАРАБАШ М. Поезія як «вічна танцівниця часу у кабаре» / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://litakcent.com/2016/06/02/poezija-jak-vichna-tancivnycja-chasu-u-kabare. – Рец. на кн.: Сона ВАН. Лібрето для пустелі / Перекл. з вірмен. Анушаван Месропян. – Львів : ВСЛ, 2016. – 176 с. – (0,3 авт. арк.). Статтю перекладено й опубліковано вірменською мовою: Մարյանա Բառաբաշ. ՊՈԵԶԻԱՆ ՈՐՊԵՍ «ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԿԱԲԱՐԵԻ ՀԱՎԵՐԺ ՊԱՐՈՒՀԻ». – Режим доступу: http://www.sonavan.org/July 11, 2016 at 8:56 am.
 14. БАРАБАШ М. Про Найголовніше і Звичайне / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://www.barabooka.com.ua/pro-najgolovnishe-i-zvichajne/. – Рец. на кн.: Оксана Думанська. Марійчині пригоди / Намалювала Мар’яна Петрів. – Львів : ВСЛ, 2015.
 15. БАРАБАШ М. У магічному колі лісової стихії / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://starylev.com.ua/club/article/u-magichnomu-koli-lisovoyi-styhiyi. – Рец. на кн.: Лесь БЕЛЕЙ. Книга про ліс. [Вірші]. / Худож. оформл. Алєна Семчишин. – Львів : ВСЛ, 2016. – 95 с.
 16. БАРАБАШ М. У пошуках доторків до підглянутих смислів / Мар’яна Барабаш. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/53961. – Рец. на кн.: Євген НАХЛІК. Від преромантизму до постмодернізму : Сильветки письменників. Літературно-критичні статті та рецензії. Екскурси до класики. Теоретико-компаративістичний уступ / Євген Нахлік. ‒ Львів, 2016 .
 17. БАРАБАШ М. Уречевлювання речей: поезія як спосіб увиразнити людину / Мар’яна Барабаш // Кур’єр Кривбасу. – 2016. – №№ 320–322 (липень–серпень–вересень). – Рец. на кн.: Екдаль Л. Про бажання стати виразною як людина: Вибрані вірші / Перекл. зі шведської Льва Грицюка. – К.: Факт, 2008.
 18. ВОРОК Х. Наративний вимір художнього онейросу у прозі Івана Франка / Христина Ворок  // Українське літературознавство: Зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; редкол.: Т. Салига (голов. ред.) [та ін.] –  Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – Вип. 80. – С. 92–100.
 19. ВОРОК Х. Роль сновізійних елементів у структурі роману Івана Франка «Перехресні стежки» / Ворок Христина // Педагогічна думка. – № 3. – 2016. – С. 19–24.
 20. КОТИК І. Від ешафоту і на ешафот / Ігор Котик // Режим доступу: http://litakcent.com/2016/02/04/vid-eshafotu-i-na-eshafot/. ‒ Рец. на кн.:  Тадеуш Конвіцький «Маленький апокаліпсис» та Євгенія Кононенко «Останнє бажання».
 21. КОТИК І. Євген Грицяк: штрихи до біографії / Ігор Котик // Режим доступу: http://zbruc.eu/node/54804.
 22. КОТИК І. Il paesaggio della poesia ucraina contemporanea / Ihor Kotyk // Режим доступу: http://aisu.it/2016/07/05/il-paesaggio-della-poesia-ucraina-contemporanea/     [Оглядова стаття про українську поезію періоду незалежності; пер. на італійську: Giovanna Brogi].   
 23. КОТИК І. Маніпуляції довкола «50 відсотків рації» / Ігор Котик // Режим доступу: http://litakcent.com/2016/11/16/manipuljaciji-na-temu-50-vidsotkiv-raciji/. ‒ Рец. на кн.: Бойченко О. «50 відсотків рації».
 24. КОТИК І. Переселенці: різні історії, подібні візії  / Ігор Котик. – Рец. на зб.: Переселенці. Люди, які не загубили себе / упорядник Світлана Ославська. – Брустурів: Дискурсус, 2016 // Український журнал. – 2016.
 25. КОТИК І. [Передмова] / Ігор Котик // Тарнавський Ю. Поезії про ніщо і інші поезії на цю саму тему. – 2-е видання. OFF Laboratory, 2016.
 26. КОТИК І. Право на забуття, або Письменник, якого нема [портрет поета Юрія Тарнавського з оглядкою на шкільну програму] / Ігор Котик // Дивослово. – 2016. – № 6. – С. 52–59.  
 27. КОТИК І. Рефлексії на тему художньої зрілості [на матеріалі збірок «Ми помрем не в Парижі» Н. Білоцерківець, «Чоловіки, жінки і діти» Ю. Мусаковської, «Метрофобія» М. Лаюка] / Ігор Котик // Кур’єр Кривбасу. – 2016. – № 320–322 (Липень–Вересень). – С. 277–282. 
 28. ЛАПІЙ М. «Благословенний закуток нашого краю»: ІІ-ий франкознавчий пленер Інституту Івана Франка НАН України на Гуцульщині / Марія Лапій // Слово і Час. – К., 2016 – № 10. – С. 124–126.
 29. ЛАПІЙ М. Ліричний пейзаж як «малюнок індивідуальної душевної драми» у вірші І. Франка «Сипле, сипле, сипле сніг…» / Марія Лапій // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 17–20.
 30. ЛАПІЙ М. Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка. Семантика і поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / М. М. Лапій. – Львів, 2016. – 20 с.
 31. ЛЕГКИЙ М. «Захар Беркут» Івана Франка: повість про минуле для майбутніх поколінь / Микола Легкий // Педагогічна думка. – 2016. – №. 2. – С. 3–8.
 32. ЛЕГКИЙ М. «Ім’я нове написане», або Про деякі нерозшифровані наймення у прозі Івана Франка / Микола Легкий // Слово і Час. – 2016. – № 8. – С. 3–10.
 33. ЛЕГКИЙ М. Проза Івана Франка : сенсаційна повість і скандальний роман / Микола Легкий // Записки Нукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 86–101.
 34. ЛЕГКИЙ М.  Перехресними стежками Франкової прози / Микола Легкий // Франко І. Вибрані твори для шкільної молоді. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Т. 2 : Проза. – С. 3–23.
 35. ЛЕГКИЙ М. Танатопоетика прози Івана Франка: тривіалізація смерті / Микола Легкий // Toronto Slavic Quaterly. – 2016. – Вип. 58. ‒ Режим доступу: http://sites.utoronto.ca/tsq/58/Lehkyy58.pdf.
 36. ЛУЦИШИН О. Іван Франко та Одарка Романова / Олена Луцишин // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 242–252.
 37. ЛУЧУК І. Poeta ludens Іван Сламніґ / Іван Лучук // Буковинський журнал. – 2016. – № 2 (100). – С. 97–98.
 38. ЛУЧУК І. Антологій забагато не буває / Іван Лучук. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/12/13/232334.html. – Рец. на кн.: Галета О. Від антології до онтології. Антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ – початку ХХІ століття: Монографія / Олена Галета. – К.: Смолоскип, 2015. – 640 с.
 39. ЛУЧУК І. Балканці про Першу світову війну/ Іван Лучук. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/50089. – Рец. на кн.: Дзюба-Погребняк О. Перша світова війна в літературах південних слов’ян / Олена Дзюба-Погребняк. – К.: Дух і Літера, 2014. – 496 с. – (Серія «Бібліотека спротиву, бібліотека надії»).
 40. ЛУЧУК І. Електронна книжка про експериментальну поезію / Іван Лучук. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/12/04/173543.html. – Рец. на кн.: Починок Ю. Українська експериментальна поезія кінця ХХ – початку ХХІ століття: текст, контекст, інтертекст: Монографія / Юлія Починок. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. – 216 с.
 41. ЛУЧУК І. Збірка контроверсійних віршів / Іван Лучук. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/11/26/212837.html. – Рец. на кн.: Полежака А. Стіхи о жизні / Артем Полежака. – К.: Люта справа, 2016. – 160 с.
 42. ЛУЧУК І. Міжкультурний зріз письменства Галичини / Іван Лучук. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/49684. – Рец. на кн.: Письменство Галичини в міжкультурній взаємодії / За редакцією Тимофія Гавриліва. – Львів: ВНТЛ–Класика, 2015. – 328 с.
 43. ЛУЧУК І. Монументальний двотомник Володимира Патика / Іван Лучук. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/10/07/101347.html. – Рец. на кн.: Володимир Патик. Малярство: Альбом / Упорядник Остап Патик. – Львів – Київ: ArtHuss, 2016. – 416 с.; Володимир Патик. Графіка: Альбом / Упорядник Остап Патик. – Львів – Київ: ArtHuss, 2016. – 400 с.
 44. ЛУЧУК І. То все наробила війна… / Іван Лучук. – Рец. на кн.: Дзюба-Погребняк О. Перша світова війна в літературах південних слов’ян / Олена Дзюба-Погребняк. – К.: Дух і Літера, 2014. – 496 с. – (Серія «Бібліотека спротиву, бібліотека надії») // Слово і Час. – 2016. – № 1. – С. 101–107.
 45. МАЗЕПА М. Володимир Лучук: вірші поза збірками / Марія Мазепа // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мова та література у полікультурному просторі». – Львів, 2016. ‒ С. 77‒80.
 46. МАЗЕПА М. Поетична франкіана Володимира Лучука / Марія Мазепа // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження». – Київ, 2016.  ‒ С. 159‒161.
 47. МАЗЕПА М. Специфіка балад Володимира Лучука / Марія Мазепа // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики». – Ужгород, 2016. ‒ С. 289‒191.
 48. МЕДВІДЬ І. За крок до останньої сповіді / Ігор Медвідь // Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/05/26 /за-крок-до-останньої-сповіді/
 49. МЕДВІДЬ І. Іван Франко і духовенство: бунт покоління та дилеми українського соціалізму в Галичині / Ігор Медвідь // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 77–85.
 50. МЕДВІДЬ І. Шанувати чи не шанувати Івана Франка? Дискусії в  Греко-Католицькій Церкві міжвоєнного періоду / Ігор Медвідь // Патріархат. ‒ Ч. 3 (455). ‒ 2016. – С. 17–20.
 51. МЕЛЬНИК О. Драма спілкування і мовчань: колізія стосунків Остапа Луцького й Івана Франка / Оксана Мельник // Парадигма: збірник наукових праць. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2016. – Вип. 10.
 52. МЕЛЬНИК О. Символізм як випробування меж: між казкою і смертю / Оксана Мельник // Яцків М. «Чорні крила» та інші твори / Упоряд. і літ. редакція Василя Ґабора ; [передм. Оксани Мельник]. – Львів : ЛА «Піраміда», 2016. – С. 7–17. – («Приватна колекція»).
 53. МЕЛЬНИК О. Старість і старіння у практиці письма Наталії Кобринської / Оксана Мельник // Україна модерна : міжнародний інтелектуальний часопис. ‒ 2016. ‒ 23 вересня. – Режим доступу: http://uamoderna.com/md/melnyk-kobrynska-aging.
 54. МЕЛЬНИК О. Явний і прихований діалог (наукові й особисті контакти Івана Франка та Михайла Пачовського) / Оксана Мельник // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 200–219.
 55. НАХЛІК Є. Від месіанізму колективного та універсального – до особового та загальнонаціонального / Євген Нахлік // Нова Неділя [Львів]. – 2016. – Ч. 6/7. – Червень/липень. – С. 2.
 56. НАХЛІК Є. «Де єсть руська вітчина»: вірш-гімн Івана Гушалевича і Франкова пародія / Євген Нахлік // Буковинський журнал. – 2016. – [№] 3/4. – С. 84–87.
 57. НАХЛІК Є. Двомовний український і польський письменник Плятон Костецький в оцінці Івана Франка / Євген Нахлік // Київські полоністичні студії. – К., 2016. – Т. XXVII / Відп. ред. Ростислав Радишевський; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т філології. Кафедра полоністики; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Міжнародна школа україністики НАН України. – С. 73–89.
 58. НАХЛІК Є. Джерела Франкових застережень проти «Енгельсової держави» / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/56279. 18.09.2016.
 59. НАХЛІК Є. Драгоманівець – клерикал – марксист: Іван Франко і батько та син Александер і Юліян Бачинські / Євген Нахлік // ZBRUČ. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/54917. 11.08.2016.
 60. НАХЛІК Є. Іван Котляревський / Євген Нахлік // Історія української літератури : у 12 т. / Загальна редакція видання Віталя Дончика ; НАН України. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наукова думка, 2016. – Том третій : Література ХІХ століття (1800–1830) / наукові редактори Микола Бондар, Юрій Кузнецов. – С. 229–365.
 61. НАХЛІК Є. Іван Франко: від Каменяра до Мойсея / Євген Нахлік // Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах. – 2016. – № 7/8: Лип./Серп. – С. 42–44.
 62. НАХЛІК Є. Іван Франко: від соціального радикалізму та федералізму до національної демократії, державності та християнізму / Євген Нахлік // Світогляд. – 2016. – № 5. – С. 2–19.
 63. НАХЛІК Є. Іван Франко і Дмитро Дорошенко : зустрічі, взаємні відгуки, полемічні моменти / Євген Нахлік // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 162–190.
 64. НАХЛІК Є. Іван Франко і радикальна партія / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/52402. 07.06.2016.
 65. НАХЛІК Є. Іван Франко між Михайлом Драгомановим і Володимиром Барвінським / Євген Нахлік // Слово і Час. – 2016. – № 8. – С. 30–42.
 66. НАХЛІК Є. Іван Франко про інститут держави / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/56454. 21.09.2016.
 67. НАХЛІК Є. Іван Франко та Петро Дятлів: творчі взаємини поета і перекладача / Євген Нахлік // Українське літературознавство : Збірник наукових праць. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – Вип. 80 / Відп. за вип. Святослав Пилипчук. – С. 191–201.
 68. НАХЛІК Є. Левицький В’ячеслав Андрійович / Євген Нахлік // Енциклопедія Сучасної України. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=53766.
 69. НАХЛІК Є. Людинознавчі можливості словесного пейзажу / Євген Нахлік // Лапій М. Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та «Молодої Музи» : Семантика й поетика / Марія Лапій ; [наук. ред. Євген Нахлік] ; НАН України. Інститут Івана Франка. – К. : Наукова думка, 2016. – С. 3–6. – Проект «Наукова книга» (Молоді вчені).
 70. НАХЛІК Є. Натхненне краєзнавство Тадея Дмитрасевича: через минуле до майбутнього / Євген Нахлік // Дмитрасевич Тадей. Благословляю вишенські стежини… : твори / Тадей Дмитрасевич; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; Ін-т Івана Франка НАН України; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Т. І / [упоряд. Оксана Яремчук-Петьовка; прим. Мар’яна Хомяка; передмови Мар’яна Хом’яка, Оксани Яремчук-Петьовки, Романа Шуста, Євгена Нахліка, Марії Пелех; відп. за вип. Євген Нахлік, Роман Шуст]. – Судова Вишня; Л., 2016. – С. 22–31.
 71. НАХЛІК Є. Олександр Барвінський і Франкова спроба обійняти посаду приват-доцента Львівського університету (До 100-річчя пам’яти Івана Франка та 90-річчя пам’яти Олександра Барвінського) / Євген Нахлік // Вісник НТШ. – 2016. – Ч. 56. – Осінь–зима. – С. 28–33.
 72. НАХЛІК Є. Пізнє розходження Ів. Франка з радикалами / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/52894. 20.06.2016.
 73. НАХЛІК Є. Соборницькі і державницькі акценти у Франковій поезії // Євген Нахлік // Слово Просвіти: Всеукраїнський культурологічний тижневик. – 2016. – Ч. 21. – 26 трав.–1 черв. – С. 10–11; Те саме: Слово Просвіти: Всеукраїнський культурологічний тижневик: Офіційний сайт. – Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2016/05/26/sobornicki-i-derzhavnicki-akcenti-u-frankovij-poezi%D1%97/. Травень 26, 2016.
 74. НАХЛІК Є. Соборницькі та державницькі акценти Івана Франка / Нахлік Євген Казимирович // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Спадщина Івана Франка у світлі сьогодення», присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка (у межах реалізації науково-дослідної проблеми «Перспективні напрями сучасної науки та освіти»). 16–20 травня 2016 року / Міносвіти і науки України; Департамент освіти і науки Донецької ОДА; Управління культури і туризму Донецької ОДА; ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Центр дослідження літератури для дітей і юнацтва (м. Львів); Ред. колегія: Овчаренко Н. І. (голова). – Слов’янськ, 2016. – С. 25–27.
 75. НАХЛІК Є. У Львові / Євген Нахлік // Український дім: Освітньо-пізнавальний часопис про Україну та українців діаспори. — Ніжин, 2016. – Ч. 3. – С. 77. [Лист Є. Нахліка до Надії Онищенко з вдячністю за надсилання електронної версії часопису «Український дім» та за зворушливий допис про ніжинську подвижницю «Вшанували Лесю Коцюбу» (№ 2 за 2016 р.)].
 76. НАХЛІК Є. Франко: від соціаліста до державника: Іван Франко: від соціалістичного федералізму до національного державництва / Євген Нахлік // ZBRUČ. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/55275. 23.08.2016. 
 77. НАХЛІК Є. Франко та курйози Павлика: Іван Франко та релігійні, естетичні й морально-етичні курйози Михайла Павлика у програмі Русько-української радикальної партії / Євген Нахлік // ZBRUČ. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/52625. 13.06.2016.
 78. НАХЛІК Є. Франкова рецепція «України irredenta»: Перипетії з Франковою рецепцією книжки «Україна irredenta» Юліяна Бачинського: До 120-ї річниці першодруку статті-рецензії «Ukraina irredenta» / Євген Нахлік // ZBRUČ. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/54518. 04.08.2016.
 79. НАХЛІК Є. Хто уклав «Антологію руську»? / Євген Нахлік // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 595–603.
 80. НАХЛІК Є. Чотири Франка / Є. К. Нахлік // Дніпро. – 2016. – № 8 – С. 130. На сайті: Популярний літературно-художній журнал «Дніпро». Електронний журнал «Дніпро» за серпень 2016 року. – Режим доступу: http://www.dnipro-ukr.com.ua/ednipro.html.
 81. НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Іван Вагилевич в осмисленні Івана Франка / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Студії з україністики / Заг. ред. Ростислава Радишевського ; Міжнар. школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К., 2016. – Вип. XVI: збірник праць на пошану професора, академіка Національної академії мистецтв України Ростислава Пилипчука з нагоди його 80-ліття. Symbole in honorem et memoriam. – С. 389–404.
 82. НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Іван Франко у поетичній, публіцистично-популярній та мемуарній рецепції Миколи Голубця / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Волинь – Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем : На пошану професора Володимира Олеговича Єршова. – Житомир, 2016. – № 27. – С. 72–80.
 83. НАХЛІК О.  Якщо не тепер, то коли? / Оксана Нахлік. –  Рец. на кн.: Якщо не я, то хто? Біобібліографічний покажчик наукових праць Тамари Іванівни Гундорової / Уклад. Т. Стальна, Н. Кикоть. – Мюнхен, 2015. – 112 с. // Буквоїд. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/05/29/193252.html. 29.05.2016.
 84. PROCHASKO J. Die Welt diesseits der Kastanien / Jurko Prochasko // Blickwechsel. Journal für deutsche Kultur und Geschichte im östlichen Europa. Ausgabe 4, 2016. – S. 18–20. Те саме: http://www.kulturforum.info/de/startseite-de/1000305-publikationen/7136-blickwechsel-2016#Online%20bl%C3%A4ttern%20und%20lesen
 85. PROCHASKO J. Lebensläufer / Jurko Prochasko // Übersetzungslandschaften. Themen und Akteure der Literaturübersetzung in Ost-und Mitteleuropa. Hrsg. von Schamma Schahadat, Stepan Zbytovsky. – Transkript, 2016. – S. 267–277.
 86. PROCHASKO J. Translatomanie / Jurko Prochasko // Poesie in Bewegung. Poetisches Übersetzen. Hrsg. Von Wilfried Krätzschmar und Pavel Novotný. Reihe WortWechsel, Bd. 19. Thelem Verlag 2016. – S. 121–126.
 87. САЛІЙ О. Крізь терни суперечок і непорозумінь: історія взаємин Остапа Луцького з Іваном Франком / Олександра Салій // Муза і чин Остапа Луцького [науково-публіцистичне видання] / Упоряд. В. Деревінський, Д. Ільницький, П. Ляшкевич, Н. Мориквас. ‒ К. : «Смолоскип», 2016. ‒ С. 121‒173.
 88. САЛІЙ О. «Чи може природа бути злою? Етичні модуси у творах Марка Черемшини та Ольги Кобилянської» / Олександра Салій // Парадигма: збірник наукових праць. ‒ Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. ‒ Львів, 2016. ‒ Вип. 10.
 89. СВІТЛИЦЬКА О. Жінка-мати, мати і жінка: ословлена екзистенція (на матеріалі ранньої прози Ірини Вільде) / Оксана Світлицька // Парадигма: збірник наукових праць. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2016. – Вип. 10.
 90. ТИХОЛОЗ Н. «Раз у неділю, раз у маю…» (до річниці Франкового шлюбу) / Наталя Тихолоз // ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE © : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/05/05/раз-у-неділю-раз-у-маю-до-річниці-фран/#more-730.
 91. ТИХОЛОЗ Н. Бранка ностальгії (Анна Франко-Ключко: повернення) / Наталя Тихолоз // ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE © : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/08/06/бранка-ностальгії-анна-франко-ключко/.
 92. ТИХОЛОЗ Н. Виховання любовʼю (із секретів пані Франкової) / Наталя Тихолоз // ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE © : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒  Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/05/01/виховання-любовю-із-секретів-пані-фра/.
 93. ТИХОЛОЗ Н. Вишиванка як маркер національної ідентичності у родині Івана Франка / Наталя Тихолоз // Дивослово. – 2016. – № 7-8. – С. 56–62; Те саме: Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 152–162.
 94. ТИХОЛОЗ Н. Діалог із двома академіками (листи Тараса Франка до Михайла Возняка й Олександра Білецького) / Наталя Тихолоз // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 627–650.
 95. ТИХОЛОЗ Н. Зубрицька Д. Іван Франко і півміха слив [Інтерв’ю з Наталею Тихолоз про кухню Франків] // Режим доступу: http://expres.ua/main/2016/09/01/200654-ivan-franko-pivmiha-slyv.
 96. ТИХОЛОЗ Н. Кічура Л. Рецепти родини Івана Франка «оживають» у кухні дослідниці зі Львова [Інтерв’ю з Наталею Тихолоз про кухню Франків] // Найкращі жіночі історії. – 2016. – № 5 (41). – С. 4–6.
 97. ТИХОЛОЗ Н. Лісна О. Інший Франко: кулінарні смаки та традиції родини письменника [Інтерв’ю з Наталею Тихолоз]. – Режим доступу: http://tvoemisto.tv/exclusive/intervyu_tvogo_mista_inshyy_franko_kulinarni_smaky_ta_tradytsii_rodyny_pysmennyka_79842.html.
 98. ТИХОЛОЗ Н. Маршинський А. Поїздка в Галичину в 1889 р. (Зі споминів) / Упоряд. тексту Н. Тихолоз. // Українське літературознавство. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 272–287.
 99. ТИХОЛОЗ Н. Маршинський А. Спомини (1884–1888 рр.) / Упоряд. тексту Н. Тихолоз // Українське літературознавство. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 261–272.
 100. ТИХОЛОЗ Н. Найдорожчий помічник (Згасла свічка Андрія Франка) / Наталя Тихолоз // ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE © : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/07/26/найдорожчий-помічник-згасла-свічка-а/.
 101. ТИХОЛОЗ Н. Обʼєднані національною справою: Іван Франко та «Стара громада» у спогадах Аполлінарія Маршинського // Українське літературознавство. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 259–287.
 102. ТИХОЛОЗ Н. Ольга Франко: таїна материнської любові / Наталя Тихолоз // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 8–14; № 3. – С. 3–10.
 103. ТИХОЛОЗ Н. Основи національного виховання у родині Франків / Наталія Богданівна Тихолоз // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Спадщина Івана Франка у світлі сьогодення», присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка (19–20 травня 2016 року, м. Словʼянськ). – Словʼянськ: ДВНЗ «ДДПУ», 2016. – С. 138–141.
 104. ТИХОЛОЗ Н. Пиріг для тата / Наталя Тихолоз // ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE © : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/08/27/пиріг-для-тата/.
 105. ТИХОЛОЗ Н. Плахта Д. Франко: перезавантаження [Інтервʼю з Богданом і Наталею Тихолозами] // День. – 2016. – № 151–152. – 26–27 серпня. – С. 20–21.
 106. ТИХОЛОЗ Н. Таїна материнської любові (Із секретів родинної педагогіки Ольги Франко з Хоружинських) / Наталя Тихолоз // Філологічний олімп (електронний журнал). – 2016. – № 7 (грудень).
 107. ТИХОЛОЗ Н. 6 унікальних рецептів родини Франка, які може приготувати кожен //Режим доступу: http://tvoemisto.tv/news/6_unikalnyh_retseptiv_rodyny_franka_shcho_mozhe_prygotuvaty_kozhen_79864.html.
 108. ТИХОЛОЗ Н. Українець та європеєць : два обличчя Тараса Франка / Наталя Тихолоз // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 409–431.
 109. ТИХОЛОЗ Н. Франко у вишиванці / Наталя Тихолоз // Універсум. – 2016. – № 7/8. – С. 30–31.
 110. ТИХОЛОЗ Н. Франко у вишиванці / Наталя Тихолоз // ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE © : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒  Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/05/18/франко-у-вишиванці/#more-749.
 111. ТИХОЛОЗ Н. Франкові казки для малят: етика і поетика / Наталя Тихолоз // ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE © : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/06/02/франкові-казки-для-малят-етика-і-поети/.
 112. ТИХОЛОЗ Н. Шурин В. Наталя Тихолоз: «Одна з улюблених кавʼярень Івана Франка – “Монополь”» // Режим доступу: http://gazeta.lviv.ua/2016/11/28/natalya-tixoloz-odna-z-ulyublenix-kav-yaren-ivana-franka-monopol/.
 113. ТРАЧУК Т. «Правдиві поети ніколи не позволяють собі тих кольористичних оргій» (Іван Франко про колір) / Тетяна Трачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. ‒ 2016. ‒ № 45. ‒ С. 155‒172.
 114. ТРАЧУК Т. Франкова концепція естетико-поетикальної функціональности кольору в художньому творі / Тетяна Трачук // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 345–356.
 115. ФРАНКО А. Академічні досягнення, видавничі та організаційні проекти Івана Франка в НТШ / Андрій Франко // «Нам пора для України жить»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «До 160-річчя від дня народження Івана Франка» (Калуш, 6 вересня 2016 р.) / відп. ред. Іван Тимів. – Калуш: ФО-П Петраш К. Т., 2016. – [200 с.]. – С. 16–51.
 116. ФРАНКО А. Етнографічні дослідження Вадима Щербаківського в Галичині в 1907–1910 роках (до 140-річчя від дня народження) / Андрій Дмитрович Франко, Оксана Омелянівна Франко // Історичні пам’ятки Галичини: матеріали VІ-ї краєзнавчої конференції (ЛНУ ім. Івана Франка, 4 березня 2016 р.): збірник наукових праць. – Львів, 2016. – С. 214–225.
 117. ФРАНКО А. Іван Франко і Михайло Грушевський. До питання про співпрацю в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка / Андрій Франко, Оксана Франко // «Нам пора для України жить»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «До 160-річчя від дня народження Івана Франка» (Калуш, 6 вересня 2016 р.) / відп. ред. Іван Тимів. – Калуш: ФО-П Петраш К. Т., 2016. – [200 с.]. – С. 11–15.
 118. ФРАНКО А. Іван Франко як функціонер, науковий продуцент, рецензент, творчий модератор і натхненник літературознавчого дискурсу на засіданнях філологічної секції НТШ / Андрій Дмитрович Франко // Українське літературознавство. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Вип. 80. – С. 59–91.
 119. ФРАНКО А. Літературознавчі, етнологічні та історичні студії Івана Франка в НТШ / Андрій Дмитрович Франко // Дзвони Підгір’я. – 2016. – № 46. – 14 листоп. – С. 19.
 120. ФРАНКО А. Наукова діяльність Вадима Щербаківського в Українському вільному університеті (до 95-ої річниці УВУ) / Андрій Дмитрович Франко, Оксана Омелянівна Франко // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 2016. – Том 21. – С. 97–121.
 121. ШВЕЦЬ А. «Від неї виводиться новий тип українки» (фемінізм Наталії Кобринської: публіцистичний та художній дискурси) / Алла Швець // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 4–9.
 122. ШВЕЦЬ А. «Де льокувати серце, думку і себе саму?» (життєві контроверзи двох заповітів Наталії Кобринської) / Алла Швець // Прикарпатський вісник НТШ. Серія: Слово. ‒ 2016.
 123. ШВЕЦЬ А. Зберегти «індивідуальність жіночого духа» (інтелектуальні та націософські імперативи Наталії Кобринської в сучасній проекції) / Алла Швець // Українська жінка у національному та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє. Збірник матеріалів І Міжнародного наукового форуму (24‒25 листопада 2016 р.). ‒ Дрогобич, 2016. ‒ С. 168‒170.
 124. ШВЕЦЬ А. Збірка Наталії Кобринської «Казки»: творча ґенеза, проблеми рецепції, семантика та поетика / Алла Швець // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 265. – Т. 277. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 98–104.
 125. ШВЕЦЬ А. «Між нами антагонізм двох культур, а надто конкуренція…» (Наталія Кобринська та Михайло Павлик: діалектика особистого й творчого) / Алла Швець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2016. – № 44. – С. 196–203.
 126. ШВЕЦЬ А. Національна ідентичність як життєтворчий імператив Наталії Кобринської / Алла Швець // Jahrbuch der VI. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen ‒ Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» = Щорічний науковий збірник Шостої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» : Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2015 = Серія: Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. Щорічник. Випуск 2015 / [Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier]. ‒ München, 2016. ‒ S. 685‒691.
 127. ШВЕЦЬ А.  «Один із найчесніших та найідеальніших людей, яких я стрічав у своїм житті…» (Іван Франко у взаєминах з Миколою Ковалевським) / Алла Швець // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 391‒409.
 128. ШВЕЦЬ А. «Перед Вами, Пане Професор, відкриваю душу до дна» (profession de foi Наталії Кобринської в її листах до Михайла Грушевського) / Алла Швець // Українське літературознавство. ‒ Львів, 2016.
 129. ШВЕЦЬ А. «Потуга, що володіє престолом світа» (вітальна аксіологія й поетика новели Наталії Кобринської «Засуд») / Алла Швець // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Філологічні науки. – К., 2016.
 130. ШВЕЦЬ А. «Що се за дух часу такий?» (Темпоральна аксіологія в оповіданні Наталії Кобринської «Дух часу») / Алла Швець // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: [зб. наук. ст.]. ‒ Бердянськ, 2016. ‒ Вип. 9. ‒ С. 172‒182.
 131. ШМЕГА  К. Маскулінні типи в Галичині другої половини ХІХ ст. та їх художня репрезентація у прозі Івана Франка / Катерина Шмега Шмега // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. – 2016. – Вип. № 44. – С. 172–180.
 132. ШМЕГА К. Мовний портрет у прозі Івана Франка як засіб характеротворення маскулінних персонажів (тези) / Катерина Шмега // Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7–8 квітня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 172–173.
 133. ШМЕГА К. Моделі формування маскулінної ідентичності у Франкових творах про дітей / Катерина Шмега // Науковий збірник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. – Вип. 257. ‒ 2016. – С. 171–181.
ПЕРЕКЛАДИ
 1. ПОПА В. Ігри [поетичні цикли «Ігри», «Орлець», «Кість кості», «Верни мені мої шматочки»] / Васко Попа; Переклав Іван Лучук // Сербська література ХХ ст.: Хрестоматія / Вибір та опрацювання Деяна Айдачича, Алли Татаренко. – Київ: Освіта України, 2016. – С. 197–220.
 2. СЛАМНІҐ І. Убили його цеглинами [22 вірші] / Іван Сламніґ; переклав з хорватської Іван Лучук // Буковинський журнал. – 2016. – № 2 (100). – С. 87–97.
 3. ТАДИЧ Н. Мумія / Новіца Тадич; Переклав Іван Лучук // Сербська література ХХ ст.: Хрестоматія / Вибір та опрацювання Деяна Айдачича, Алли Татаренко. – Київ: Освіта України, 2016. –  С. 221.