До 160-ліття від дня народження і 100-річчя від дня смерті Івана Франка

До 160-ліття від дня народження і 100-річчя від дня смерті Івана Франка
01.06.2016

Ювілейний, 2016 рік співробітники Інституту Івана Франка НАН України відзначили численними франкознавчими публікаціями (книжками, статтями, тезами, інтерв'ю), участю у франкознавчих заходах (конференціях, семінарах, круглих столах, теле- та інтернет-проектах), організацією наукової конференції та літньої франкознавчої школи.

ФРАНКОЗНАВЧІ ПУБЛІКАЦІЇ І ВИСТУПИ НАУКОВЦІВ
ІНСТИТУТУ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ
ЗА 2016 РІК
 
       КНИЖКОВІ ВИДАННЯ
 1. ФРАНКІВСЬКА енциклопедія: у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець та ін. – Львів: Світ. – Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – 2016. – 680 с. – (Серія «Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники»).
 2. МОРОЗ М. Літопис життя і творчості Івана Франка : у 3 т. / Мирослав Мороз; авт. передм. М. Жулинський, М. Шалата; [редкол: М. Жулинський (голова) та ін.]; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Львів: АРТОС, 2016. – Т. 1: 1856 – 1886 / наук. ред. Г. Бурлака. – 572 с.
 3. МОРОЗ М. Літопис життя і творчості Івана Франка : у 3 т. / Мирослав Мороз; авт. передм. М. Жулинський, М. Шалата; [редкол: М. Жулинський (голова) та ін.]; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Львів: АРТОС, 2016. – Т. 2: На вершинах (1887–1899) / наук. ред. О. Луцишин. – 692 с.
 4. FRANKO I. Szkice o literaturze : Kultura, Literaturoznawstwo, Publicystyka / Iwan Franko ; [Koncepcja, projekt graficzny i realizacja : Robert Maciej ; Książka została opracowana przez Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie pod redakcią dra Jana Matkowskiego i Ihora Rozłuckiego ; Przedsłowie : Radyszewśkyj R. Iwan Franko w polskiej prasie : literatura i kultura / Rostysław Radyszewśkyj. – S. 5–19;  Rada redakcyjna : <...> prof. dr hab. Jewhen Nachlik <...> ; Instytut książki w Krakowie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego]. – Warszawa ; Drohobycz, 2016. – 392 s.
 5. НЕБОРАК В. Іван Франко : вершини і низини (інтерпретації вибраних віршів, циклів і поем зі збірки «З вершин і низин») / Віктор Неборак ; [відп. ред. Євген Нахлік] ; ДУ «Інститут Івана Франка НАН України». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 224 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 15).
 6. ЛАПІЙ М. Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та «Молодої Музи» : Семантика й поетика / Марія Лапій ; [наук. ред. Євген Нахлік] ; НАН України. Інститут Івана Франка. – К. : Наукова думка, 2016. – 275 с. – Проект «Наукова книга» (Молоді вчені).
       СТАТТІ, ТЕЗИ, ІНТЕРВ’Ю 
 1. БАРАБАШ М. Жидівська педагогіка в найапетитнішому творі Івана Франка  / Мар’яна Барабаш // Педагогічна думка. – 2016. – № 3. – С. 15–19.
 2. ВОРОК Х. Наративний вимір художнього онейросу у прозі Івана Франка / Христина Ворок // Українське літературознавство.  –   Львів, 2016. ‒ Вип. 80. – С. 92‒100.
 3. ВОРОК Х. Роль сновізійних елементів у структурі роману Івана Франка «Перехресні стежки» / Ворок Христина // Педагогічна думка. – № 3. – 2016. – С. 19–24.
 4. ДЕРЕВ’ЯНА М. «На дні» і «На вершку»: випробування духа світом (на матеріалі творів Івана Франка) / Мирослава Дерев’яна // Українське літературознавство. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 33–41.
 5. ЗУБРИЦЬКА Д. Іван Франко і півміха слив [Інтерв’ю з Наталею Тихолоз про кухню Франків] // Режим доступу: http://expres.ua/main/2016/09/01/200654-ivan-franko-pivmiha-slyv.
 6. КІЧУРА Л. Рецепти родини Івана Франка «оживають» у кухні дослідниці зі Львова [Інтерв’ю з Наталею ТИХОЛОЗ про кухню Франків] / Л. Кічура // Найкращі жіночі історії. – 2016. – № 5 (41). – С. 4–6.
 7. КОТИК-ЧУБІНСЬКА М.  Ода до Підгір’я: про вірші Івана Франка «Привіт» і «Бубнище» / Марія Котик-Чубінська // Педагогічна думка. – 2016. – № 3. – С. 10–14.
 8. ЛАПІЙ М. Ліричний пейзаж як «малюнок індивідуальної душевної драми» у вірші І. Франка «Сипле, сипле, сипле сніг…» / Марія Лапій // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 17–20.
 9. ЛЕГКИЙ М. «Захар Беркут» Івана Франка: повість про минуле для майбутніх поколінь / Микола Легкий // Педагогічна думка. ‒ 2016. ‒ № 2. ‒ С. 3‒8.
 10. ЛЕГКИЙ М. «Ім’я нове написане», або про деякі нерозшифровані наймення у прозі Івана Франка / Микола Легкий // Слово і Час. – 2016. – № 8. – С. 3–10.
 11. ЛЕГКИЙ М. Перехресними стежками Франкової прози / Микола Легкий // Франко І. Вибрані твори для шкільної молоді. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Т. 2 : Проза. – С. 3–23.
 12. ЛЕГКИЙ М. Проза Івана Франка : сенсаційна повість і скандальний роман / Микола Легкий // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 86–102.
 13. ЛІСНА О. Інший Франко: кулінарні смаки та традиції родини письменника [Інтерв’ю з Наталею Тихолоз]: Режим доступу: http://tvoemisto.tv/exclusive/intervyu_tvogo_mista_inshyy_franko_kulinarni_smaky_ta_tradytsii_rodyny_pysmennyka_79842.html.
 14. ЛУЦИШИН О. Іван Франко про Петра Огієвського-Охоцького, Семена Бендасюка та Ганну Мордовцеву / Олена Луцишин // Українське літературознавство. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 137–148.
 15. ЛУЦИШИН О. Іван Франко та Одарка Романова / Олена Луцишин // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 242–252.
 16. МАЗЕПА М. Я. Поетична франкіана Володимира Лучука / Марія Мазепа // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження». – Київ, 2016.  ‒ С. 159‒161.
 17. МАРШИНСЬКИЙ А. Поїздка в Галичину в 1889 р. (Зі споминів) / А. Маршинський ; упоряд. тексту Н. ТИХОЛОЗ // Українське літературознавство. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 272–287.
 18. МАРШИНСЬКИЙ А. Спомини (1884–1888 рр.) / А. Маршинський ; упоряд. тексту Н. ТИХОЛОЗ // Українське літературознавство. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 261–272.
 19. МЕДВІДЬ І. За крок до останньої сповіді / Ігор Медвідь // Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/05/26 /за-крок-до-останньої-сповіді/
 20. МЕДВІДЬ І. Іван Франко і духовенство: бунт покоління та дилеми українського соціалізму в Галичині / Ігор Медвідь // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 77–86.
 21. МЕДВІДЬ І. Шанувати чи не шанувати Івана Франка? Дискусії в  Греко-Католицькій Церкві міжвоєнного періоду / Ігор Медвідь // Патріархат. ‒ Ч. 3 (455). ‒ 2016. – С. 17–20.
 22. МЕЖВА Л. Франко лежав без пам’яті, без сил. Урятував його від голоду старий служитель готелю / Леся Межва [Інтерв’ю про кухню Франків з БОГДАНОМ і НАТАЛЕЮ ТИХОЛОЗАМИ] // Країна. – 2015. – № 14 (9 квітня). – С. 46–50.
 23. МЕЛЬНИК О. Драма спілкування і мовчань: колізія стосунків Остапа Луцького й Івана Франка / Оксана Мельник // Парадигма: збірник наукових праць. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2016. – Вип. 10.
 24. МЕЛЬНИК О. Явний і прихований діалог (наукові й особисті контакти Івана Франка та Михайла Пачовського) / Оксана Мельник // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 200–220.
 25. НАХЛІК Є. Від месіанізму колективного та універсального – до особового та загальнонаціонального / Євген Нахлік // Нова Неділя [Львів]. – 2016. – Ч. 6/7. – Червень/липень. – С. 2.
 26. НАХЛІК Є. Двомовний український і польський письменник Плятон Костецький в оцінці Івана Франка / Євген Нахлік // Київські полоністичні студії. – К., 2016. – Т. XXVII / Відп. ред. Ростислав Радишевський; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т філології. Кафедра полоністики; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Міжнародна школа україністики НАН України. – С. 73–89.
 27. НАХЛІК Є. «Де єсть руська вітчина»: вірш-гімн Івана Гушалевича і Франкова пародія / Євген Нахлік // Буковинський журнал. – 2016. – [№] 3/4. – С. 84–87.
 28. НАХЛІК Є. Джерела Франкових застережень проти «Енгельсової держави» / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/56279. 18.09.2016.
 29. НАХЛІК Є. Драгоманівець – клерикал – марксист: Іван Франко і батько та син Александер і Юліян Бачинські / Євген Нахлік // ZBRUČ. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/54917. 11.08.2016.
 30. НАХЛІК Є. Іван Франко: від Каменяра до Мойсея / Євген Нахлік // Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах. – 2016. – № 7/8: Лип./Серп. – С. 42–44.
 31. НАХЛІК Є. Іван Франко: від соціального радикалізму та федералізму до національної демократії, державності та християнізму / Євген Нахлік // Світогляд. – 2016. – № 5. – С. 2–19. Статтю проілюстровано репродукціями картин художника Євгена Безніска, які він подарував Інститутові Івана Франка НАН України.
 32. НАХЛІК Є. Іван Франко і Дмитро Дорошенко : зустрічі, взаємні відгуки, полемічні моменти / Євген Нахлік // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 162–190.
 33. НАХЛІК Є. Іван Франко і радикальна партія / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/52402. 07.06.2016.
 34. НАХЛІК Є. Іван Франко між Михайлом Драгомановим і Володимиром Барвінським / Євген Нахлік // Слово і Час. – 2016. – № 8. – С. 30–42.
 35. НАХЛІК Є.  Іван Франко про інститут держави / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/56454. 21.09.2016.
 36. НАХЛІК Є. Іван Франко та Петро Дятлів: творчі взаємини поета і перекладача / Євген Нахлік // Українське літературознавство : Збірник наукових праць. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – Вип. 80 / Відп. за вип. Святослав Пилипчук. – С. 191–201.
 37. НАХЛІК Є. Людинознавчі можливості словесного пейзажу / Євген Нахлік // Лапій М. Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та «Молодої Музи» : Семантика й поетика / Марія Лапій ; [наук. ред. Євген Нахлік] ; НАН України. Інститут Івана Франка. – К. : Наукова думка, 2016. – С. 3–6. – Проект «Наукова книга» (Молоді вчені).
 38. НАХЛІК Є. Натхненне краєзнавство Тадея Дмитрасевича: через минуле до майбутнього / Євген Нахлік // Дмитрасевич Тадей. Благословляю вишенські стежини… : твори / Тадей Дмитрасевич; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; Ін-т Івана Франка НАН України; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Т. І / [упоряд. Оксана Яремчук-Петьовка; прим. Мар’яна Хомяка; передмови Мар’яна Хом’яка, Оксани Яремчук-Петьовки, Романа Шуста, Євгена Нахліка, Марії Пелех; відп. за вип. Євген Нахлік, Роман Шуст]. – Судова Вишня; Л., 2016. – С. 22–31.У передмові у зв’язку з давньою (іще з князівських часів) вишенською легендою про спляче військо, що її записав місцевий краєзнавець Тадей Дмитрасевич, розглянуто в індоєвропейському міфологічно-фольклорному та літературному контексті мотиву воскресіння з могили вірш І. Франка «В ХХІІІ-ті роковини смерті Тараса Шевченка» (Л., 1884).
 39. НАХЛІК Є. Олександр Барвінський і Франкова спроба обійняти посаду приват-доцента Львівського університету (До 100-річчя пам’яти Івана Франка та 90-річчя пам’яти Олександра Барвінського) / Євген Нахлік // Вісник НТШ. – 2016. – Ч. 56. – Осінь–зима. – С. 28–33.
 40. НАХЛІК Є. Пізнє розходження Ів. Франка з радикалами / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/52894. 20.06.2016.
 41. НАХЛІК Є. Соборницькі і державницькі акценти у Франковій поезії // Євген Нахлік // Слово Просвіти: Всеукраїнський культурологічний тижневик. – 2016. – Ч. 21. – 26 трав.–1 черв. – С. 10–11; Те саме: Слово Просвіти: Всеукраїнський культурологічний тижневик: Офіційний сайт. – Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2016/05/26/sobornicki-i-derzhavnicki-akcenti-u-frankovij-poezi%D1%97/. Травень 26, 2016.
 42. НАХЛІК Є. Соборницькі та державницькі акценти Івана Франка / Нахлік Євген Казимирович // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Спадщина Івана Франка у світлі сьогодення», присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка (у межах реалізації науково-дослідної проблеми «Перспективні напрями сучасної науки та освіти»). 16–20 травня 2016 року / Міносвіти і науки України; Департамент освіти і науки Донецької ОДА; Управління культури і туризму Донецької ОДА; ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Центр дослідження літератури для дітей і юнацтва (м. Львів); Ред. колегія: Овчаренко Н. І. (голова). – Слов’янськ, 2016. – С. 25–27.
 43. НАХЛІК Є. Франкова рецепція «України irredenta»: Перипетії з Франковою рецепцією книжки «Україна irredenta» Юліяна Бачинського: До 120-ї річниці першодруку статті-рецензії «Ukraina irredenta» / Євген Нахлік // ZBRUČ. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/54518. 04.08.2016.
 44. НАХЛІК Є. Франко: від соціаліста до державника: Іван Франко: від соціалістичного федералізму до національного державництва / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/55275. 23.08.2016.
 45. НАХЛІК Є. Франко та курйози Павлика: Іван Франко та релігійні, естетичні й морально-етичні курйози Михайла Павлика у програмі Русько-української радикальної партії / Євген Нахлік // Zbruč. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/52625. 13.06.2016.
 46. НАХЛІК Є. Хто уклав «Антологію руську»? / Євген Нахлік // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 595–603. (Про причетність І. Франка до укладання книжки «Антологія руська. Збірник найзнаменитших творів руських поетів» (Л., 1881)).
 47. НАХЛІК Є. Чотири Франка / Є. К. Нахлік // Дніпро. – 2016. – № 8 – С. 130. На сайті: Популярний літературно-художній журнал «Дніпро». Електронний журнал «Дніпро» за серпень 2016 року. – Режим доступу: http://www.dnipro-ukr.com.ua/ednipro.html.
 48. НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Іван Вагилевич в осмисленні Івана Франка / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Студії з україністики / Заг. ред. Ростислава Радишевського ; Міжнар. школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К., 2016. – Вип. XVI: збірник праць на пошану професора, академіка Національної академії мистецтв України Ростислава Пилипчука з нагоди його 80-ліття. Symbole in honorem et memoriam. – С. 389–404. 
 49. НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Іван Франко у поетичній, публіцистично-популярній та мемуарній рецепції Миколи Голубця / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Волинь – Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем : На пошану професора Володимира Олеговича Єршова. – Житомир, 2016. – № 27. – С. 72–80.
 50. НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Польський та український літератор у Галичині Юліян Горошкевич у полі уваги Івана Франка / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Київські полоністичні студії. Том ХХІХ: Іван Франко і польська культура. – К.: Університет «Україна», 2017. – С. 356–363.
 51. ПЛАХТА Д. Франко: перезавантаження [Інтервʼю з Богданом і Наталею ТИХОЛОЗАМИ] // День. – 2016. – № 151–152. – 26–27 серпня. – С. 20–21.
 52. САЛІЙ О. Крізь терни суперечок і непорозумінь: історія взаємин Остапа Луцького з Іваном Франком / Олександра Салій // Муза і чин Остапа Луцького [науково-публіцистичне видання] / Упор. В. Деревінський, Д. Ільницький, П. Ляшкевич, Н. Мориквас. ‒ К. : «Смолоскип», 2016. ‒ С. 121‒173.
 53. ТИХОЛОЗ Н. Бранка ностальгії (Анна Франко-Ключко: Повернення) / Наталя Тихолоз // Omagiu profesorului Ioan Rebuşapcă la 80 de ani. – Bucureşti, 2015. – С. 325–354; Те саме: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE © : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/08/06/бранка-ностальгії-анна-франко-ключко/.
 54. ТИХОЛОЗ Н. Виховання любовʼю (із секретів пані Франкової) / Наталя Тихолоз // ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE © : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒  Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/05/01/виховання-любовю-із-секретів-пані-фра/.
 55. ТИХОЛОЗ Н. Вишиванка як маркер національної ідентичності в родині Франка / Наталя Тихолоз // Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах. – 2016. – № 7/8: Лип./Серп. – С. 56–62.
 56. ТИХОЛОЗ Н. Вишиванка як маркер національної ідентичності в родині Івана Франка / Наталя Тихолоз // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 152–162.
 57. ТИХОЛОЗ Н. Від «Молодої України» до «Розстріляного Відродження»: Іван Франко та Михайло Лозинський на творчих перехрестях / Наталя Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – 2015. – Вип. 62. – С. 217–228.
 58. ТИХОЛОЗ Н. Діалог із двома академіками (листи Тараса Франка до Михайла Возняка й Олександра Білецького) / Наталя Тихолоз // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 627–650.
 59. ТИХОЛОЗ Н. Найдорожчий помічник (Згасла свічка Андрія Франка) / Наталя Тихолоз // ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE © : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/07/26/найдорожчий-помічник-згасла-свічка-а/.
 60. ТИХОЛОЗ Н. Обʼєднані національною справою: Іван Франко та «Стара громада» у спогадах Аполлінарія Маршинського / Наталя Тихолоз // Українське літературознавство. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 259–287.
 61. ТИХОЛОЗ Н. Ольга Франко: таїна материнської любові / Наталя Тихолоз // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 8–14.
 62. ТИХОЛОЗ Н. Основи національного виховання у родині Франків / Наталія Богданівна Тихолоз // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Спадщина Івана Франка у світлі сьогодення», присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка (19–20 травня 2016 року, м. Словʼянськ). – Словʼянськ: ДВНЗ «ДДПУ», 2016. – С. 138–141.
 63. ТИХОЛОЗ Н. Пиріг для тата / Наталя Тихолоз // ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE © : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/08/27/пиріг-для-тата/.
 64. ТИХОЛОЗ Н. «Раз у неділю, раз у маю…» (до річниці Франкового шлюбу) [Електронний ресурс] / Наталя Тихолоз // ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE © : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/05/05/раз-у-неділю-раз-у-маю-до-річниці-фран/#more-730. Оновлення 5.05.2016.
 65. ТИХОЛОЗ Н. Таїна материнської любові (Із секретів родинної педагогіки Ольги Франко з Хоружинських) / Наталя Тихолоз // Філологічний олімп (електронний журнал). – 2016. – № 7 (грудень).
 66. ТИХОЛОЗ Н. Українець та європеєць : два обличчя Тараса Франка / Наталя Тихолоз // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 409–432.
 67. ТИХОЛОЗ Н. Франкові казки для малят: етика і поетика / Наталя Тихолоз // ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE © : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/06/02/франкові-казки-для-малят-етика-і-поети/.
 68. ТИХОЛОЗ Н. Франко Тарас Іванович / Наталя Тихолоз // Шевченківська енциклопедія : В 6 т. – Т. 6: Т-Я / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2015. – С. 562.
 69. ТИХОЛОЗ Н. Франко у вишиванці [Електронний ресурс] / Наталя Тихолоз // ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE © : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒  Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/05/18/франко-у-вишиванці/#more-749.Оновлення 18.05.2016.
 70. ТИХОЛОЗ Н. «Delirium des Zeitgeistes»: Іван Франко та Аполлінарій Маршинський на тлі доби / Наталя Тихолоз // Українське літературознавство. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 127–136.
 71. ТИХОЛОЗ Н. Тихолоз Н. 6 унікальних рецептів родини Франка, які може приготувати кожен // Режим доступу: http://tvoemisto.tv/news/6_unikalnyh_retseptiv_rodyny_franka_shcho_mozhe_prygotuvaty_kozhen_79864.html.
 72. ТРАЧУК Т. Франкова концепція естетико-поетикальної функціональности кольору в художньому творі / Тетяна Трачук // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 345–356.
 73. ФРАНКО А. Іван Франко як функціонер, науковий продуцент, рецензент, творчий модератор і натхненник літературознавчого дискурсу на засіданнях філологічної секції НТШ / Андрій Франко // Українське літературознавство.  – Львів, 2016. ‒ Вип. 80. – С. 59‒91.
 74. ФРАНКО А. Літературознавчі, етнологічні та історичні студії Івана Франка в НТШ / Андрій Дмитрович Франко // Дзвони Підгір’я. – 2016. – № 46. – 14 листоп. – С. 19.
 75. ШВЕЦЬ А. Йосиф Застирець ‒ духовний порадник та популяризатор Івана Франка у світі (до 100-річчя від часу висунення Івана Франка на Нобелівську премію) // Українське літературознавство. ‒ 2015. ‒ Вип. 79. ‒ С. 104‒117.
 76. ШВЕЦЬ А. «Один із найчесніших та найідеальніших людей, яких я стрічав у своїм житті…» (Іван Франко у взаєминах з Миколою Ковалевським) / Алла Швець // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2016. – Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції / [Ред. тому Олег Купчинський] ; Наукове товариство імені Шевченка. – С. 391–409.
 77. ШМЕГА К. Маскулінні типи в Галичині другої половини ХІХ ст. та їх художня репрезентація у прозі Івана Франка / Катерина Шмега Шмега // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. – 2016. – Вип. № 44. – С. 172–180.
 78. ШМЕГА К. Мовний портрет у прозі Івана Франка як засіб характеротворення маскулінних персонажів (тези) / Катерина Шмега // Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7–8 квітня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 172–173.
 79. ШУРИН В. Наталя Тихолоз: «Одна з улюблених кавʼярень Івана Франка - “Монополь”» // Режим доступу: http://gazeta.lviv.ua/2016/11/28/natalya-tixoloz-odna-z-ulyublenix-kav-yaren-ivana-franka-monopol/.
ВИСТУПИ НА ЗАХОДАХ,
СПІВОРГАНІЗАТОРОМ ЯКИХ Є
ІНСТИТУТ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ
       Всеукраїнська наукова конференція «“Благословенний закуток нашого краю” : ІІ-ий франкознавчий пленер. Гуцульщина» (4‒6 червня 2016 р., Львів – с. Криворівня Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.; спільно з Всеукраїнською громадською організацією Союз українок, Науковим товариством ім. Шевченка, Літературно-меморіальним музеєм Івана Франка у Криворівні).
       З науковими доповідями виступили науковці Інституту Івана Франка:
 1. БАРАБАШ М. Франкова «особлива мова Канону і Риби» в інтерпретації Олега Лишеги;
 2. ВОРОК Х. Онейрична топографія у прозі Івана Франка;
 3. ГОРОШКО І. Любовна геометрія у прозі Івана Франка;
 4. ДЕРЕВ’ЯНА М. Діапазон свободи і неволі у творах Івана Франка;
 5. ЛАПІЙ М. Антропологізація пейзажу у прозі Івана Франка;
 6. ЛЕГКИЙ М. Над великою рікою: локус Черемошу в прозі Івана Франка;
 7. ЛИШАК Г. «Темат знаменитий, пориває свіжостею, акція жива і інтересна…»: до питання про жанр твору І. Франка «Для домашнього огнища»;
 8. ЛУЦИШИН О. Іван Франко про літературне покоління (теоретичний аспект);
 9. МАЗЕПА М. Поетична франкіана Володимира Лучука;
 10. МЕДВІДЬ І. Рецепція Івана Франка в церковному середовищі (1878–1939);
 11. ПЕНЬКОВСЬКА О. «Не бачимо того колінопреклоніння перед усім московським». До питання наукової об’єктивності Михайла Возняка;
 12. САЛІЙ О. «Старовіцька» правда «Діда Иванчіка»: художні панорами гуцульського тексту Петра Шекерика-Доникового;
 13. ФРАНКО А. Новітні автентичні видання творів Ю. Федьковича і Т. Шевченка за науково-критичною редакцією І. Франка;
 14. ШВЕЦЬ А. «Треба оженитися з українкою» (до 130-ої річниці Франкового шлюбу);
 15. ШМЕГА К. Мовленнєва репрезентація маскулінних образів у Франковій прозі.
       Науковий щомісячний франкознавчий семінар «Перехресні стежки» (спільно з Інститутом франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка та Міжнародною асоціацією франкознавців). 
       З науковими доповідями виступили науковці Інституту Івана Франка:
 1. ВОРОК Х. «“Людське життя ‒ се сон”: специфіка онейрології Івана Франка» (29 березня 2016 р.);
 2. ГОРОШКО І. «Кохання ніколи не може бути ні чесне, ні нечесне»: моделі любовних взаємин у прозі Івана Франка (30 червня 2016 р.).
       Круглий стіл «Іван Франко в інтелектуальному просторі України та світу» (спільно з Львівським національним університетом імені Івана Франка; 30 травня 2016 р., ЛНУ імені І. Франка). 
       З науковими доповідями виступили науковці Інституту Івана Франка:
 1. ЛЕГКИЙ М. Проза Івана Франка в інтелектуальному просторі України та світу // Круглий стіл «Іван Франко в інтелектуальному просторі України та світу».
       Програма Міжнародного наукового конґресу «Іван Франко: Я єсть пролог…» (до 160-річчя від дня народження). Львів, 22–24 вересня 2016 р. / МОН України; Львів. обл. держадміністрація; Львів. обл. рада; ЛНУ ім. І. Франка; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Ін-т Івана Франка НАН України. – Л., 2016. – 56 с. Євген НАХЛІК, член оргкомітету, виголосив вітальний виступ на пленарному засіданні (22 вересня 2016 р.).
       Співкерівниками секцій були науковці Інституту Івана Франка: Євген НАХЛІК – секції «Іван Франко – речник національної ідеї»; Алла ШВЕЦЬ – секції «Іван Франко: особистість, творчий шлях, доля»; Микола ЛЕГКИЙ – секції «Літературознавчі концепції Івана Франка». 
       З науковими доповідями виступили науковці Інституту Івана Франка:
 1. БАРАБАШ Мар’яна – «Жанровий статус фрагментарного тексту у творчій спадщині Івана Франка»;
 2. ВОРОК Христина – «Крізь поетику онейричного простору: семантика та поетика вертикалі у прозі Івана Франка»;
 3. ГОРОШКО Ірина – «“Про таку делікатну матерію, як любов…”: роль прямих форм художнього психологізму в декодуванні почуттів Франкових героїв (на матеріалі прози письменника)»;
 4. ДЕРЕВ’ЯНА Мирослава ‒ «Психологічні лейтмотиви людського життя (на матеріалі Франкових творів)»;
 5. КОТИК-ЧУБІНСЬКА Марія – «Ливчак-Страхопуд і Ливчак-винахідник: за що Іван Франко похвалив Ливчака-Страхопуда і в чому інженерна помилка Ливчака-винахідника»;
 6. ЛАПІЙ Марія «Гірський пленер у “Дріаді” Івана Франка: від пейзажоопису до чуттєпису»;
 7. ЛЕГКИЙ Микола – «Проза Івана Франка в культурному просторі України та світу»;
 8. ЛИШАК Галина – «“...Тайники темні, відки пісень б’є чарівна нора...”: фольклорні джерела вірша Івана Франка “Пісня і праця”»;
 9. ЛУЦИШИН Олена – «Іван Франко та Осип Марков»;
 10. МАЗЕПА Марія – «Іван Франко в рецепції Володимира Лучука»;
 11. МАЗУР Галина  – «Фольклорні образи-символи долі / недолі у поетичному світі збірки Івана Франка “З вершин і низин”».
 12. МЕДВІДЬ Ігор  – «Використання Франкової творчості в дискусіях щодо його культу в міжвоєнній Галичині»;
 13. МЕЛЬНИК Оксана ‒ «Іван Франко й Осип Шпитко : перетини досвідів»;
 14. НАХЛІК Євген – «Іван Франко: від соціалістичного федералізму до національного державництва»;
 15. НАХЛІК Оксана – «Літературні взаємини Івана Франка з Надією Матвіївною Кибальчич і Надією Костянтинівною Кибальчич»;
 16. САЛІЙ Олександра «“О. Лунатикові” – поетична відповідь Івана Франка на пародію Остапа Луцького (З історії взаємин)»;
 17. ТИХОЛОЗ Наталя – «Батьки і діти: літературна династія Франків»;
 18. ТРАЧУК Тетяна – «Візуальні перспективи барвопису художнього твору (на матеріалі прози Івана Франка);
 19. ФРАНКО Андрій – «Іван Франко як учений, видавець та організатор української академічної науки в Науковому товаристві ім. Шевченка»;
 20. ШВЕЦЬ Алла – «“Приязнь наша була зразу вічною суперечкою”  (Іван Франко та Михайло Павлик: за лаштунками культу “сіамських братів”)»;
 21. ШМЕГА Катерина – «Моделі формування маскулінної ідентичності у Франкових творах про дітей».
 
       Програма інтердисциплінарної наукової конференції «Іван Франко і польська культура». Київ, 13–14 жовтня 2016 року / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т філології, кафедра полоністики; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Ін-т Івана Франка НАН України; Міжнародна школа україністики НАН України; Представництво Польської академії наук в Києві. – К., [2016]. – 16 с.
       З науковими доповідями виступили науковці Інституту Івана Франка:  
 1. НАХЛІК Євген – «“…До найтяжчо́го бою За правду й волю милу Ти поведеш народи…”: Месіанські мотиви у творчості Івана Франка та польських “трьох пророків”» / доповідь на пленарному засіданні 13 жовтня 2016 р. (С. 4). Нахлік Є. – член оргкомітету (С. 1);
 2. НАХЛІК Оксана – «Іван Франко про польського та українського літератора в Галичині Юліяна Горошкевича» (С. 5);
 3. ЛЕГКИЙ Микола – «Проза Івана Франка. Польськомовна рецепція в критиці та приватному листуванні» (С. 9);
 4. ЛИШАК Галина – «Повість Івана Франка “Для домашнього огнища” в рецепції письменникових сучасників-поляків» (С. 9).
       Програма всеукраїнської наукової конференції «"Вірю в силу духа" : Іван Франко в історико-літературному та культурному процесі останньої чверті ХІХ – початку ХХ століття» (до 160-річчя від дня народження). Київ, 20 жовтня 2016 року / Інститут Івана Франка НАН України; Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького. – К., [2016]. 
       Членами оргкомітету були науковці Інституту Івана Франка: Євген НАХЛІК, доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, директор Інституту Івана Франка; Алла ШВЕЦЬ, кандидат філологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту Івана Франка; вона ж – співголова секції «Інтелектуальне оточення Івана Франка : контакти, паралелі, рецепції».
       З науковими доповідями виступили науковці Інституту Івана Франка:
 1. БАРАБАШ Мар'яна – «Фрагмент як ключ до розуміння Франкового ідіостилю»;
 2. ЛУЦИШИН Олена – «Кілька штрихів до взаємин наддніпрянців і галичан : Одарка Романова та Іван Франко»;
 3. МАЗЕПА Марія – «Поетична шевченкіана Івана Франка»;
 4. МАЗУР Галина – «Фольклоризм Тараса Шевченка в рецепції Івана Франка»;
 5. МЕЛЬНИК Оксана – «“Спеціяліст від Франка” на прізвисько “Мефістофель” : поклик і виклик Михайла Рудницького»;
 6. ТИХОЛОЗ Наталя – «Заручник режиму (київські сторінки життя і творчості Тараса Франка)»;
 7. ШВЕЦЬ Алла – «З київського оточення Івана Франка : Микола Ковалевський».
ВИСТУПИ НА ІНШИХ ЗАХОДАХ
 1. ЛАПІЙ М. Ліричний пейзаж як «малюнок індивідуальної душевної драми» у вірші І. Франка «Сипле, сипле, сипле сніг…» // ХІV Всеукраїнська наукова конференція молодих філологів «Vivat Academia»: Українська філологія – історія, теорія, методологія (22 квітня 2016 р., Львівський національний університет імені І. Франка).
 2. ЛЕГКИЙ М. Історичні постаті Галичини. Іван Франко // Участь у програмі Львівського радіо (30 серпня 2016 р.).
 3. ЛЕГКИЙ М. Малознані сторінки Франкової творчості // Виступ перед  членами об’єднання «Просвіта» (травень 2016 р., Золочів).
 4. ЛЕГКИЙ М. Проза Івана Франка: імагологічний і проблемний аспекти // Семінар-практикум «Нам пора для України жить!», присвячений 160-річчю з дня народження І. Франка (квітень 2016 р.; організатори: Департамент освіти і науки ЛОДА, Центр творчості дітей та юнацтва Галичини, Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка у Львові).
 5. ЛЕГКИЙ М. Проза Івана Франка: сенсаційна повість і скандальний роман // ХХVII Наукова сесія НТШ. Літературознавча комісія (17–18 березня 2016 р., Львів).
 6. ЛЕГКИЙ М. Художня проза Івана Франка: імагологічний аспект // Наукова конференція «Іван Франко – письменник, учений, громадський діяч» (26 травня 2016 р., Дрогобич).
 7. ЛЕГКИЙ М. Художня проза Івана Франка // Конференція, присвячена 160-ій річниці з дня народження Івана Франка (18 березня 2016 р., Миколаїв).
 8. ЛИШАК Г. Вірш Івана Франка «Рідне село»: поетика, проблематика // XIV Всеукраїнська наукова конференція молодих філологів «Vivat academia : українська філологія – історія, теорія, методологія» (22 квітня 2016 р., Львівський національний університет імені І. Франка).
 9. ЛУЦИШИН О. Іван Франко і Одарка Романова // ХХVII Наукова сесія НТШ. Літературознавча комісія (17–18 березня 2016 р., Львів).
 10. ЛУЦИШИН О. Штрихи до портрета І. Франка-літературознавця (у ракурсі проблеми національної ідентичності української літератури») // Семінар-практикум «Нам пора для України жить!», присвячений 160-річчю з дня народження І. Франка (5 квітня 2016 р.; організатори: Департамент освіти і науки ЛОДА, Центр творчості дітей та юнацтва Галичини, Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка у Львові).
 11. МАЗЕПА М. Поетична франкіана Володимира Лучука // Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження» (7–8 квітня 2016 р., Київ, НУБіП).
 12. МАЗЕПА М. Серболужицька франкіяна в перекладах Володимира Лучука // ХХVII Наукова сесія НТШ. Літературознавча комісія (17–18 березня 2016 р., Львів).
 13. МАЗУР Г. Іван Франко про сприйняття фольклору поетами ХІХ – початку ХХ ст. // XIV Всеукраїнська наукова конференція молодих філологів «Vivat academia : українська філологія – історія, теорія, методологія» (22 квітня 2016 р., Львівський національний університет імені І. Франка).
 14. МЕДВІДЬ І. Іван Франко: кохання на фоні бунту покоління // Класичний приватний університет (Запоріжжя, 10 березня 2016 р.); Запорізька обласна бібліотека для дітей та юнацтва (11 березня 2016 р.).
 15. МЕДВІДЬ І. Іван Франко як тест на модерність для Греко-Католицької Церкви // Семінар «Іван Франко та Греко-Католицька Церква: діалог заради істини» (25 травня 2016 р., Інститут релігії і суспільства УКУ); Літня Франкознавча школа (Інститут Івана Франка НАН України, 24 серпня 2016 р.).
 16. МЕДВІДЬ І. Інтерв’ю з нагоди 160-річчя Івана Франка на Львівському радіо у програмі «Слово». Розмову вела Оксана Галаник (28 серпня 2016 р.).
 17. МЕДВІДЬ І. Інтерв’ю з нагоди 160-річчя Івана Франка на Львівському радіо у програмі «Слово». Розмову вела Оксана Галаник (23 жовтня 2016 р.).
 18. МЕДВІДЬ І. Релігія як прокладання мостів vs релігія як спорудження стін: Ставлення Митрополита Андрея Шептицького та єпископа Григорія Хомишина до Івана Франка // XVIII Міжнародна наукова конференція для студентів і молодих науковців «Релігія на шляху подолання конфліктів: жертовність, поразки, компроміси» (16 квітня 2016 р., Інститут релігії і суспільства УКУ).
 19. МЕДВІДЬ І. Рука допомоги претендентові на Нобеля: кілька історій про взаємини Івана Франка зі священиками // Семінар-практикум «Нам пора для України жить», присвячений 160-річчю з дня народження І. Франка (22 квітня 2016 р.; організатори: Департамент освіти і науки ЛОДА, Центр творчості дітей та юнацтва Галичини, Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка у Львові).
 20. МЕДВІДЬ І. У пошуках ідеальної держави: Україна Шептицького vs Україна Франка // VI літня школа «Соціальна думка митрополита Андрея Шептицького» (28 червня 2016 р.)
 21. МЕЛЬНИК О. Явний і прихований діалог (наукові й особисті контакти Івана Франка та Михайла Пачовського) // ХХVII Наукова сесія НТШ. Літературознавча комісія (17 березня 2016 р., Львів).
 22. НАХЛІК Є. Виступ // Засідання оргкомітету з відзначення 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті Івана Франка (21 січня 2016 р., Львівський національний університет імені І. Франка).
 23. НАХЛІК Є. Виступ на засіданні Президії НАН України № 11 від 26 жовтня 2016 р. в обговоренні доповіді академіка-секретаря Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України академіка НАН України М. Г. Жулинського «Феномен художньої творчості та наукової діяльності Івана Франка (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті)».
 24. НАХЛІК Є. Виступ на презентації двох томів художньої, наукової, мемуарної та епістолярної спадщини Тараса Франка, що їх упорядкували Наталя Тихолоз і Євген Баран, в рамках XXIII Форуму видавців (15 вересня 2016 р., Інститут Івана Франка НАН України).
 25. НАХЛІК Є. Виступ на презентації книжки В. Неборака «Іван Франко: Вершини і низини (інтерпретації вибраних віршів, циклів і поем зі збірки “З вершин і низин”» (Л., 2016) в рамках XXIII Форуму видавців (15 вересня 2016 р., львівська книгарня «Є»).
 26. НАХЛІК Є. Виступ на презентації першого тому видання польськомовної спадщини Івана Франка «Iwan Franko. Szkice о literaturzе» (30 серпня 2016 р., Інститут Івана Франка НАН України).
 27. НАХЛІК Є. Виступ на презентації першого тому видання польськомовної спадщини Івана Франка «Iwan Franko. Szkice о literaturzе» у рамках XXIII Форуму видавців (16 вересня 2016 р., Львів, Віденська кав’ярня).
 28. НАХЛІК Є. Виступ на традиційному щорічному літературно-мистецькому святі Франкової ліричної поезії (село Лолин Долинського району Івано-Франківської області, 28 серпня 2016 р.).
 29. НАХЛІК Є. Іван Франко: від соціального радикалізму та федералізму до національної демократії, державності і християнізму // Загальні збори Відділення літератури, мови і мистецтвознавства НАН України (13 квітня 2016 р., Київ).
 30. НАХЛІК Є. Іван Франко і Дмитро Дорошенко: зустрічі, взаємні відгуки, полемічні моменти // XXVII Наукова сесія НТШ. Літературознавча комісія. Друге засідання «Іван Франко: контакти й відлуння» (17 березня 2016 р., Львівський національний університет імені І. Франка. Інститут франкознавства).
 31. НАХЛІК Є. Франкознавча проблематика в Інституті Івана Франка НАН України // Засідання Ради Наукового товариства імені Шевченка (25 січня 2016 р., Львівська комерційна академія).
 32. НАХЛІК Є. Чотири Франка (еволюція письменника і мислителя) // Літня Франкознавча школа (Львів, 23 серпня 2016 р.).
 33. САЛІЙ О. «Іригація»: призабуте оповідання Івана Франка зі шляхетського прозового циклу. Проблематика, поетика, образотворення // XIV Всеукраїнська наукова конференція молодих філологів «Vivat academia : українська філологія – історія, теорія, методологія» (22 квітня 2016 р., Львівський національний університет імені І. Франка).
 34. ТИХОЛОЗ Н. Батьки і діти: родинні традиції Франкового дому // Конференція, присвячена 160-річниці з дня народження Івана Франка у рамках Х книжкової толоки у м. Миколаєві Львівської області (18 березня 2016 р.).
 35. ТИХОЛОЗ Н. Для домашнього вогнища (родинні традиції Франків) ; інтерактивна лекція з мультимедійним супроводом // Зустріч з громадою Косова з нагоди 100-х роковин від дня смерті Івана Франка під назвою «Живий Франко, або Цілий чоловік» (22 травня 2016 р., Косів).
 36. ТИХОЛОЗ Н. Заручник режиму (київські сторінки життя і творчості Тараса Франка) // Наукова конференція «“Вірю в силу духа”: Іван Франко в історико-літературному й культурному процесі останньої чверті ХІХ – початку ХХ століття», присвячена 160-літтю від дня народження письменника (Київ, 20 жовтня 2016 р., Музей видатних діячів української культури).
 37. ТИХОЛОЗ Н. Літературна династія Франків: традиції і спадкоємність ; інтерактивна лекція з мультимедійним супроводом // Франкознавча зустріч зі студентами і викладачами Львівського поліграфічного коледжу Української академії друкарства (25 травня 2016 р.).
 38. ТИХОЛОЗ Н. Образ матері у життєтворчості Анни Франко-Ключко: мрії та реальність // І міжнародний науковий форум «Українська жінка у національному та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє» (Дрогобич, 24–25 листопада 2016 р.).
 39. ТИХОЛОЗ Н. Основи національного виховання у родині Франків // Всеукраїнська науково-практична конференція «Спадщина Івана Франка у світлі сьогодення», присвячена 160-річчю від дня народження Івана Франка (19–20 травня 2016 р., Словʼянськ).
 40. ТИХОЛОЗ Н. Педагогічна концепція Ольги Франко (з Хоружинських) // Друга міжнародна науково-практична конференція «Сестри по обидва боки Збруча: історичний досвід жіноцтва Галичини та Наддніпрянщини», присвяченої 140-ій річниці з дня народження Катрі Гриневичевої (19–20 травня 2016 р., Львів).
 41. ТИХОЛОЗ Н. Повернення Тараса Франка // «…І остатня часть дороги» Науковий симпозіон до 100-річчя смерті Івана Франка (30 травня 2016 р., Львів, УКУ).
 42. ТИХОЛОЗ Н. Проблеми білінгвізму в родинному житті Івана Франка // Міжнародна наукова конференція, присвячена 160-річчю від дня народження Івана Франка «Лінгвістичне франкознавство в контексті філологічних студій» (Дрогобич, 24–25 листопада 2016 р.).
 43. ТИХОЛОЗ Н. Профілі і маски Тараса Франка // Наукова конференція «Іван Франко – письменник, учений, громадський діяч» (26 травня 2016 р., Дрогобич).
 44. ТИХОЛОЗ Н. Тарас Франко: українець і європеєць // Міжнародна наукова конференція «Іван Франко. Погляд з ХІХ століття» до 160-річчя з дня народження Івана Франка (Коломия, 9 вересня 2016 р.).
 45. ТИХОЛОЗ Н. Українець та европеєць: два обличчя Тараса Франка // XXVII Наукова сесія НТШ. Літературознавча комісія (17–18 березня 2016 року, Львів).
 46. ТИХОЛОЗ Н. Франко: геній поза кадром // Зустріч з громадою Дрогобича з нагоди 160-річчя від дня народження Івана Франка (Дрогобицька Центральна Міська Бібліотека, 30 серпня 2016 р.).
 47. ТИХОЛОЗ Н. Kinder, Kuche, Kirche und s. w…: традиції Франкового дому // Літня Франкознавча школа (Львів, 26 серпня 2016 р.).
 48. ТИХОЛОЗ Н., ТИХОЛОЗ Б. Франко наживо: класик без постаменту // Лекція у книгарні «Є» (Львів, 26 серпня 2016 р.).
 49. ТИХОЛОЗ Н., ТИХОЛОЗ Б. Українець, що став генієм (уроки Івана Франка) // Популярно-наукова конференція з нагоди року Івана Франка (Перемишль (Польща), 27 листопада 2016 р.).
 50. ТИХОЛОЗ Н., ТИХОЛОЗ Б. Українець, що став генієм (підсумки Року Івана Франка) // Інтерактивна лекція з мультимедійним супроводом (Рига (Латвія), Академічна бібліотека Латвійського університету, 2 грудня 2016 р.).
 51. ТРАЧУК Т. Я. Барвописні песпективи художнього твору: межі узусу та авторської модифікації (на матеріалі прози Івана Франка) // Сьома міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (27–30 жовтня 2016 р.).
 52. ТРАЧУК Т. Я. Франкова концепція функціональності кольору // Всеукраїнська наукова конференція «“Vivat academia”: українська філологія – історія, теорія, методологія» (22 квітня 2016 р., Львів).
 53. ФРАНКО А. Внесок Івана Франка в розбудову організаційних основ НТШ // Регіональна наукова конференція «Франкові читання» (29 травня 2016 р.) в рамках Днів пам’яті Івана Франка у Музеї-оселі родини Франків у Калуші (29–31 травня 2016, Підгірки Івано-Франківської обл.).
 54. ФРАНКО А., ФРАНКО О. Іван Франко і Михайло Грушевський. До питання про співпрацю в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка // Наукова конференція «Нам пора для України жить» (м. Калуш Івано-Франківської обл.; 6 вересня 2016 р.), присвячена 160-річчю від дня народження І. Франка.
 55. ФРАНКО А. Іван Франко як науковець, редактор, функціонер в Науковому Товаристві ім. Т. Шевченка // ХХVII Наукова сесія НТШ. Секція етнографії та фольклористики (17 березня 2016 р., Львів).
 56. ФРАНКО А. «Історія України-Руси» Михайла Грушевського в науково-аналітичному висвітленні та критичній рецепції Івана Франка // Міжнародна наукова конференція «Михайло Грушевський: учений, політик, державний діяч (до 150-річчя від дня народження)» (Львів, 25–26 жовтня 2016 р.).
 57. ФРАНКО А. Родина Івана Франка. Дослідження. Спогади. Мемуари // Наукова конференція «Світоч Івана Франка та його місце в суспільстві» (13 жовтня 2016 р.; організатор: Львівський Інститут економіки й туризму).
 58. ШВЕЦЬ А. Інтерв’ю про Ольгу Хоружинську в рамках річного проекту «Світоч», присвяченого 160-річному ювілею І. Франка // Перший канал Українського радіо. Автор і ведуча ‒ Тетяна Сергійчук (ефір ‒ 16 липня 2016 р.).
 59. ШВЕЦЬ А. Фрагменти інтимної біографії Івана Франка // Обласна науково-практична конференція «Іван Франко: феномен генія», присвячена 160-ій річниці з дня народження письменника (Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Львів, 26 жовтня 2016 р.).
 60. ШВЕЦЬ А. Франкова концепція шлюбу: очікування і реальність // Семінар-практикум «Нам пора для України жить», присвячений 160-річчю з дня народження І. Франка (квітень 2016 р.; організатори: Департамент освіти і науки ЛОДА, Центр творчості дітей та юнацтва Галичини, Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка у Львові).
 61. ШМЕГА К. Мовний портрет у прозі Івана Франка як засіб характеротворення маскулінних персонажів // Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження» (7–8 квітня 2016 р., Київ, НУБіП).
 62. ШМЕГА К. Маскулінні типи у Галичині ХІХ ст. та їхня художня репрзентація у прозі Івана Франка // ХХVII Наукова сесія НТШ. Літературознавча комісія (17–18 березня 2016 р., Львів).
ТЕЛЕПРОЕКТИ ДО ЮВІЛЕЮ ІВАНА ФРАНКА
 1. НЕБОРАК В. Учасник телепередачі про Івана Франка // Львівське телебачення; ведуча – Софія Кохмат (2016 р.).
 2. НЕБОРАК В. Учасник діалогу з поетом Василем Герасим’юком про життя і творчість Івана Франка (до 100-річчя з дня смерті і 160-річчя з дня народження класика української літератури) / Телеканал «Культура». ‒ Режими доступу: https://www.youtube.com/watch?v=3aTFgo8AngQ (частина 1); https://www.youtube.com/watch?v=6VvRR6Ym9BU (частина 2).
 3. ТИХОЛОЗ Н. Учасниця науково-просвітницької телепрограми «Історична правда з Вахтангом Кіпіані» на телеканалі «ZIK» у ролі наукового експерта, гості в студії ; передача «Родинні традиції Франків». Перший ефірний показ: 13 січня 2016 року. Див.: Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Родинні традиції Франків  [Електронний ресурс] / Телеканал «ZIK». ‒ Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=GcJrwKZSIdY
 4. ТИХОЛОЗ Н. Науковий експерт та консультант фільму «Франкова династія» (з програми «Особливий погляд» телеканалу «ZIK»). Премʼєрний показ: 30 травня 2016 року. Див.: Особливий погляд: Франкова династія за 29.05.16 [Електронний ресурс] / Телеканал «ZIK». ‒ Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=vfjMquo4GlM
ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ
 1. Авторський науково-просвітницький інтернет-проект Наталі і Богдана Тихолозів «ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE». Проект стартував 1 травня 2016 року. Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com
ЛІТНЯ ФРАНКОЗНАВЧА ШКОЛА
 1. Проект, мета якого – глибше ознайомити учасників з цінностями, поглядами та творчим доробком Івана Франка.  Головний акцент школи поставлено на різнобічності письменника та його активності в літературі, науці, громадському та політичному житті. Проект має на меті показати актуальність Франка для сучасних українців. Лекторами школи є науковці, що працюють в різних галузях: літературі, історії, філософії, політології. Місце і тривалість проведення школи: м. Львів, 22‒28 серпня 2016 р. Керівник проекту: молодший науковий співробітник відділу літературного процесу в Західній Україні та компаративістики Ігор Медвідь.