Публікації науковців Інституту Івана Франка 2014 р.

Публікації науковців Інституту Івана Франка 2014 р.
15.01.2015

У 2014 році в Інституті Івана Франка з'явилися друком індивідуальні монографії, колективні збірники, переклади, статті, рецензії, інтерв’ю.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВЦІВ
ІНСТИТУТУ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ
2014 РОКУ


КНИЖКОВІ ВИДАННЯ
1.        НАХЛІК Є. К. «І мертвим, і живим, і ненарожденним», і самому собі : Шевченкове ословлення минулого, сучасного й майбутнього та власної екзистенції / Євген Нахлік ; НАН України. Інститут Івана Франка. ‒ Львів, 2014. ‒ 471 с. : іл. ‒ (Серія «Літературознавчі студії» ; Вип. 20).
2.        ДІАЛОГІЧНІ обертони : науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. ‒ Львів, 2014. ‒ 416 с. : іл. ‒ (Серія «Літературознавчі обрії»; Вип. 19).
3.        ЮНҐЕР Е. В сталевих грозах / Ернст Юнґер / З нім. переклав Юрко Прохасько. ‒ Чернівці: Книги ХХІ, 2014. ‒ 324 с.

СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ, ІНТЕРВ’Ю, ПЕРЕКЛАДИ
1.        БАРАБАШ М. Бібліотечний фонд професора Нонни Копистянської в Інституті Івана Франка / Мар’яна Барабаш // Діалогічні обертони: наук. зб. на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України ; Інститут Івана Франка. – Л., 2014. – С. 397. – (Серія «Літературознавчі обрії». Вип. 19).
2.        БАРАБАШ М. «З усіх вагомих подробиць світу»: подорож як формула самопізнання жіночої душі... / Мар’яна Барабаш; [Рец. на кн.: Гусейнова О. Відкритий райдер: вірші / Олена Гусейнова. – К.: Ярославів Вал, 2012. – 152 с. ] // Березіль. – 2014. – № 3/4. – С. 188–191.
3.        БАРАБАШ М. Мегагалактика, стежки якої не заростають травою (Сага про життя і творчість Лицаря українського письменства [Валерія Шевчука] / Мар’яна Барабаш // Дзвін. – 2014. – № 8. – С. 105–115.
4.        БАРАБАШ М. Про безмежні можливості часу і простору в дослідницьких сферах Нонни Копистянської / Мар’яна Барабаш; [Рец. на кн.:  Копистянська Н. Час і простір у мистецтві слова / Нонна Копистянська. – Л.: ПАЇС, 2012. – 344 с.] // Діалогічні обертони: наук. зб. на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України ; Інститут Івана Франка. – Л., 2014. – С. 324–326. – (Серія «Літературознавчі обрії»; Вип. 19).
5.        БАРАБАШ М. Простір часу та час простору: на межі ілюзії світів (поетика двосвіття у творах Валерія Шевчука «Зачинені двері нашого “я”» та Ярослава Мельника «Іде вічно» і «Рояльна кімната») / Мар’яна Барабаш // Діалогічні обертони: наук. зб. на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України ; Інститут Івана Франка. – Л., 2014. – С. 310–316. – (Серія «Літературознавчі обрії»; Вип. 19).
6.        ВОРОК Х. Сюжетно-композиційна функція сновидінь у прозі Івана Франка / Христина Ворок // Українське літературознавство. ‒ Л., 2014. –  Вип. 78. ‒ С. 114‒125.
7.        ГОРОШКО І. Розмова без слів: роль візуальних засобів невербальної комунікації у прозі І.Франка з любовним сюжетом / Ірина Горошко // Слово і час. – 2014. – № 8. – С. 94–101.
8.        ГОРОШКО І. «Скомплікований паралелограм сил»: любовний сюжет у прозі Івана Франка  / Ірина Горошко //  Українське літературознавство. – Л., 2014. – Вип. 78. – С. 105–113.
9.        ГУРАЛЬ Г. Роль маски в сценарії любовної афери (на матеріалі творів Івана Франка «Маніпулянтка» і «Різуни») / Галина Гураль // Українське літературознавство. ‒ Л., 2014. – Вип. 78. – С. 77–85.
10.    КАЛИНЯК М. Урбаністична топоніміка Франкової прози: трансформація реального топосу в художній / Марта Калиняк // Українське літературознавство. ‒ Л., 2014. – Вип. 78. – С. 69–76.
11.    КОТИК І. Американець із Донбасу [пам’яті Віталія Кейса] / Ігор Котик // ЛітАкцент. ‒ Режим доступу : http://litakcent.com/2014/09/26/amerykanec-iz-donbasu/
12.    КОТИК І. Війна за участі інтелектуалів та ангелів / Ігор Котик; [Рец. на кн.: Слапчук В. Книга забуття / Василь Слапчук. – К.: Ярославів Вал, 2013] // ЛітАкцент. – Режим доступу : http://litakcent.com/2014/01/17/vijna-za-uchasti-intelektualiv-ta-anheliv/
13.    КОТИК І. Все поруч (деінде) / Ігор Котик; [Рец. на кн.: Домбровський Т. Чорний квадрат: Вибрані вірші / Тадеуш Домбровський / Упор. В. Лозинський; Пер. з польс. В. Лозинський, О. Кінь, О. Сливинський, М. Кіяновська; Худ. оформл. Л. Хоменко. – Чернівці: Книги‒ХХІ; Meridian Czernowitz, 2013] // ЛітАкцент. – Режим доступу : http://litakcent.com/2014/05/15/vse-poruch-deinde/
14.    КОТИК І. Галичанин на Донбасі, або Несценічний Неборак / Ігор Котик; [Рец. на кн.: Неборак В. Колишній, інший…: Автобіографічний текстиль / Віктор Неборак. – Л.: Піраміда, 2013] // ЛітАкцент. ‒ Режим доступу : http://litakcent.com/2014/09/03/halychanyn-na-donbasi-abo-nescenichnyj-neborak/
15.    КОТИК І. Монастир і жахіття довкола нього / Ігор Котик; [Рец. на кн.: Wowk W. Śmieszny Święty (dramat w 14 scenach) / przekł. z jęz. ukr. Tadeusz Karabowicz. – Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2012] // Український літературний провулок. – Люблін, 2014. ‒ Т. 14. – С. 293‒294.
16.    КОТИК І. Море і гори Ростислава Чопика / Ігор Котик; [Рец. на кн.: Чопик Р. Менталітети: Збірка есеїв / Ростислав Чопик. – К.: УВС ім. Ю. Липи, 2014] // Буквоїд. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/11/25/162435.html
17.    КОТИК І. Психологічні детективи зі знаками запитання / Ігор Котик; [Стаття про романи Наталки Сняданко «Фрау Мюллер не налаштована платити більше» та Юрія Макарова «За чверть десята»] // Кур’єр Кривбасу. – 2014. – № 293‒295. – С. 352‒356.
18.    КОТИК І. Соціум і метафізика «Далекого простору» / Ігор Котик; [Рец. на кн.: Мельник Я. Далекий простір: Роман / Ярослав Мельник. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2013] // Діалогічні обертони. Науковий збірник на пошану пам'яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Л., 2014. – С. 343‒344. (Серія «Літературознавчі обрії»; Вип. 19).
19.    КОТИК І. Холодний і сентиментальний / Ігор Котик; [Рец. на кн.: Лозінський М. Reisefieber: Роман / Міколай Лозінський / Пер. з польс. О. Сливинський. – Л.: Піраміда, 2013] // ЛітАкцент. – Режим доступу : http://litakcent.com/2014/07/21/holodnyj-i-sentymentalnyj/
20.    КОТИК І. Шевченківська премія: чи будуть реформи? / Ігор Котик // Український журнал. – 2014. – № 3. – С. 22‒24.
21.    КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Вірш як запрошення до танцю («Ах, коб я був музикантом...» Івана Франка) / Марія       Котик-Чубінська // Українське літературознавство. – Л., 2014. Вип. 78. – С. 99–104.
22.    ЛАПІЙ М. Ідея синтезу мистецтв у пейзажному дискурсі Івана Франка / Марія Лапій // Українське літературознавство. ‒ Л., 2014. – Вип. 78. – С. 86–99.
23.    ЛАПІЙ М. Поетика гірських краєвидів прозового універсуму Івана Франка / Марія Лапій // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : зб. наук. праць. – К., 2014. – Вип. 21. –С. 178–184.
24.    ЛАПІЙ М. «Природа, пропущена через призму людської особистости»: семантика й поетика модерністського пейзажу у прозі Івана Франка й молодомузівців / Марія Лапій // Spheres of culture / Maria Curie-Skladovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Brunch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. ‒ Volume VІІ. – С. 201–210.
25.    ЛАПІЙ М. «Що там, за тією тонкою пластинкою скла?»: віконна призма в прозовій пейзажистиці Б. Лепкого / Марія Лапій // Діалогічні обертони : наук. зб. на пошану пам’яті проф. Нонни Копистянської / Інститут Івана Франка НАН України / наук. ред. Світлана Маценка; відпов. ред. Оксана Левицька. – Л., 2014. – С. 237–244. ‒ (Серія «Літературознавчі обрії»; Вип. 19).
26.    ЛЕГКИЙ М. «Апостолові праці»: універсалізм Франкового генія / Микола Легкий // Українське літературознавство. – Л., 2014. – Вип. 78. – С. 15–24.
27.   ЛЕГКИЙ М. Постать Тараса Шевченка в історично-літературних працях Івана Франка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2014. – Т.  CCLXVI : Праці Філологічної секції / Ред. тому Олег Купчинський. – С. 302–309.
28.   ЛЕГКИЙ М. У сфері Франкових концепцій / Микола Легкий; [Рец. на кн.: Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка: монографія. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 466 с.] // Українське літературознавство. – Л., 2014. – Вип. 78. – С. 336–339.
29.   ЛИШАК Г. Візит австро-угорського цісаря Франца Йосифа І до Борислава у творчості Івана Франка / Галина Лишак // Діалогічні обертони : наук. зб. на пошану пам’яті проф. Нонни Копистянської / Інститут Івана Франка НАН України / наук. ред. Світлана Маценка; відпов. ред. Оксана Левицька. – Л., 2014. – С. 231–236. – (Серія «Літературознавчі обрії»; Вип. 19).
31. ЛИШАК Г. Структурно-семантичні особливості персонажного маскування у повісті Івана Франка «Для домашнього огнища» / Галина Лишак // Spheres of culture / Maria Curie-Skladovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Brunch of Ukrainian Studies. – Volume VІІ. – Lublin, 2014. – С. 210–218.
32. ЛУЧУК І.  «Beautiful Карпати» – для дошкільняти [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?beautiful_karpati__dlya_doshkilnyati&objectId=1308121
33.    ЛУЧУК І. Лугосадівський епістолярій / Іван Лучук // Парадигма : збірник наукових праць. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Л., 2014. – Вип. 8.
34.    ЛУЧУК І. ЛуГоСад – це маргінальне явище / Розмовляла Оля Вишня / Іван Лучук // Режим доступу : http://www.varianty.net/18457-ivan-luchuk-luhosad-tse-marhinalne-yavyshche#.U2jOEvl_t9k
35.    НАХЛІК Є. Забутий польський прижиттєвий переклад Шевченкової автобіографії / Євген Нахлік // Київські полоністичні студії / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка (Ін-т філології); Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Бердян. держпедун-т; Міжнародна школа україністики НАН України. – К., 2014. – Т. XXIV / Наук. ред. та упоряд. Р. Радишевський. – С. 98–103.
36.    НАХЛІК Є. Забутий польський прижиттєвий переклад Шевченкової автобіографії / Євген Нахлік // Слово і Час. – 2014. – № 8. – С. 16–18; № 12. – С. 120.
37.    НАХЛІК Є. Іван Франко і російська інвазія: до 100-річчя початку Першої світової війни / Євген Нахлік // Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах. – 2014. – № 9. – С. 54–59.
38.    НАХЛІК Є. Іван Франко і І Світова: Актуалізовані нотатки з приводу російської інвазії / Євген Нахлік // Слово Просвіти: Всеукраїнський культурологічний тижневик. – 2014. – 12–18 черв. – Ч. 23. – С. 4–5; Те саме // Слово Просвіти. – Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2014/06/16/іван-франко-і-і-світова/. 16 Чер 2014.
39.    НАХЛІК Є. Історизм та психологізм Шевченкового реалізму / Євген Нахлік // Народознавчі зошити. – 2014. – № 3. – С. 431–452.
40.    НАХЛІК Є. Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту Івана Франка НАН України (доповідь на засіданні виконкому Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України 2 квітня 2013 р.) / Нахлік Є. К. // Бюлетень Західного наукового центру. 2014 / НАН України; Міносвіти і науки України. Західний науковий центр. – Л.: ПАІС, 2014. – С. 127–138.
41.    НАХЛІК Є. Розмаїття і цілісність Шевченкового віршослова / Євген Нахлік // Semper tiro: Збірник на пошану професора Володимира Панченка: До 60-річчя вд дня народження / Упоряд. В. П. Моренець. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2014. – С. 152–165.
42.    НАХЛІК Є. Романтизм у Шевченковій поезії / Євген Нахлік // Дивослово. – 2014. – № 3. – С. 43–52.
43.    НАХЛІК Є. Ситуативне і цілісне творення образів-персонажів в «Енеїді» Івана Котляревського / Євген Казимирович Нахлік // Яценко Михайло Трохимович (до 90-ліття від дня народження): In memoriam / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Гоголезнавчий центр Ніжинського держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя; Бердянський держ. пед. ун-т; Відп. за вип. Павло Михед; Наук. ред. Тетяна Михед. – Ніжин, 2014. – С. 323–351.
44.    НАХЛІК Є. Тарас Шевченко в житті Олександри Куліш із Білозерських (Ганни Барвінок) / Євген Нахлік // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2014. – Т.  CCLXVI : Праці Філологічної секції / Ред. тому Олег Купчинський. – С. 270–293.
45.    НАХЛІК Є. Тарас Шевченко і біблійні пророки Єремія та Ісая: З приводу Франкової полеміки з Василем Щуратом / Євген Нахлік // Буковинський журнал. – 2014. – [№] 1. – С. 125–132.
46.    НАХЛІК Є. Тарас Шевченко у творчості Николая Устіяновича та його доньки-письменниці / Євген Нахлік // Буковинський журнал. – 2014. – [№] 2. – С. 143–148.
47.    НАХЛІК Є. Українські фольклорні джерела «Москаля-чарівника» І. Котляревського / Євген Нахлік // Народознавчі зошити. – 2014. – № 4. – С. 790–800.
48.    НАХЛІК Є. Шевченкова покритка: життєва основа, літературна інтертекстуальність, сюжетні варіації, семантика й еволюція образу / Євген Нахлік // Педагогічна думка. – 2014. – № 1. – С. 5–17.
49.    НАХЛІК О. «В ріднім краї усе має значення…» / Оксана Нахлік; [Рец. на кн.: Лейбюк (Поварчук) Т. П. Мереживо Осені: Поезії /  Т. П. Лейбюк (Поварчук); Передм. О. В. Слоньовська, М. Бойко; графіка Н. В. Теличкан. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. – 72 с.] // Дзвін. – 2014. – № 11/12. – С. 179–181.
50.    НАХЛІК О. «Дякую Тобі, Уличне!» / Оксана Нахлік // Високий Замок. Дрогобиччина. – 2014. – Липень; Передрук: Галицька Зоря (Дрогобич). 2014. 2 верес.; Те саме на сайті газети. – Режим доступу: http://hal_zoria.io.ua/journal; Те саме на сайті: Дрогобицька районна державна адміністрація: Офіційний сайт. – Режим доступу: http://drohobych-rda.gov.ua/21/3405-dyakuyu-tob-ulichne.html. 4-09-2014.
51.    НАХЛІК О. Її осіння Істина / Оксана Нахлік; [Рец. на кн.: Слоньовська Ольга. Силуети яблунь і коханих. Поезії / Ольга Слоньовська. – К.: Український пріоритет, 2013. – 72 с.]  // Дзвін. – 2014. – № 10. – С. 142–144.
52.    НАХЛІК О. «О, вгадай хто-небудь у мені великого птаха…» / Оксана Нахлік // Діалогічні обертони: Науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / НАН України. Ін-т Івана Франка; Наук. ред. Світлана Маценка; відп. ред. Оксана Левицька. – Л., 2014. – С. 340–342. – (Серія «Літературознавчі обрії». Вип. 19).
53.    НЕБОРАК В. Богдан Сорока, оповідач історій (Про книгу Богдана Сороки «Спогади» Львів: Сполом, 2014) / Віктор Неборак // Збруч. – Режим доступу : http://zbruc.eu/node/26009.
54.    НЕБОРАК В. «ВОНА» – про те, що буде завтра (Про пісню Костика Москальця «Завтра прийде до кімнати…») / Віктор Неборак // Збруч. – Режим доступу : http://zbruc.eu/node/19005
55.    НЕБОРАК В. ГАЙДАМАКИ-2014 (Про поему «Гайдамаки» Тараса Шевченка) / Віктор Неборак // Збруч. – Режим доступу : http://zbruc.eu/node/18707.
56.    НЕБОРАК В. Знана і незнана «Молода Муза» (Про книгу «Чорна Індія «Молодої музи»», Львів: ЛА «Піраміда», 2014) / Віктор Неборак // Збруч. – Режим доступу : http://zbruc.eu/node/21132.
57.    НЕБОРАК В.   Катерина і запорожці: ціна слова (Про вірш Тараса Шевченка «У тієї Катерини…») / Віктор Неборак // Збруч. – Режим доступу : http://zbruc.eu/node/18453.
58.    НЕБОРАК В. Олег Лишега у форматі УПА (Про книгу Олега Лишеги «Зима у Тисмениці» К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014) / Віктор Неборак // Збруч. – Режим доступу : http://zbruc.eu/node/23573.
59.    НЕБОРАК В. Остання поема Грицька Чубая (Про поему Грицька Чубая «Говорити, мовчати і говорити знову…») / Віктор Неборак // Збруч. – Режим доступу : http://zbruc.eu/node/14456.
60.    НЕБОРАК В. Поет «останніх речей»: Василь Герасим’юк і кінець міфології / Віктор Неборак / Передмова до книги Василя Герасим’юка «Кров і легіт». ‒ Чернівці: Букрек, 2014. ‒ 320 с.
61.    НЕБОРАК В. Просторові метаморфози Ярослава Мельника (Про книгу Ярослава Мельника «Далекий простір», Харків: КСД, 2012) / Віктор Неборак // Збруч. – Режим доступу : http://zbruc.eu/node/14878.
62.    НЕБОРАК В. Про що думає Василь Ґабор (Про книгу Василя Габора «Про що думає людина» Львів: ЛА «Піраміда», 2012) / Віктор Неборак // Збруч. – Режим доступу : http://zbruc.eu/node/16442.
63.    НЕБОРАК В. П’ять Андруховичознавчих абзаців / Віктор Неборак / Передмова до книги Юрія Андруховича «Два романи». ‒ Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014. ‒ 480 с.
64.    НЕБОРАК В. Уроки патріотизму від Ірванця (Про книгу Олександра Ірванця «Вибране за 33 роки» К.: Laurus, 2013) / Віктор Неборак // Збруч. – Режим доступу : http://zbruc.eu/node/17340.
65.    ПРОХАСЬКО Ю. Еволюції революції / Юрко Прохасько // Критика. – Рік XVII. – Ч. 11–12 (193–194). – С. 16–18.
66.    PROCHASKO J. Eine kleine europäische Revolution / Jurko Prochasko // Euromaidan, Suhrkamp Verlag. – 2014.
67.    САЛІЙ О. Ерос і Танатос: морально-етична проблематика гуцульського тексту Марка Черемшини / Олександра Салій // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2014. – Вип. 21. – С. 197–203.
68.    САЛІЙ О. У просторі гуцульських текстів Івана Франка, Ольги Кобилянської та Михайла Коцюбинського: вияви містичного / Олександра Салій // Spheres of culture /  Ed. by Ihor Nabytovych / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Volume VII. – P. 192–200.
69.    САЛІЙ О.  Франкознавчий пленер в Інституті Івана Франка НАН України / Олександра Салій // Слово і час. – 2014. – № 11. – С. 124–125.
70.     ФРАНКО А. Будинок Омеляна-Володимира Франка, племінника Івана Франка, став музеєм / Андрій Франко // Дзвони Підгір’я. – 2014. – № 1–2. – 10 січ. – С. 19.
71.    ФРАНКО А. Жінки в житті Тараса Шевченка: Вони розійшлись, так і не повінчавшись [у корпусі статті розлого, посутньо йдеться, зокрема, про особисті взаємостосунки Тараса Шевченка і Лукерії Полусмак] / Андрій Франко, Оксана Франко // Дзвони Підгір’я. – 2014. – № 17. – 25 квіт. – С. 19.
72.    ФРАНКО А. Іван Франко як реконструктор, реставратор «пластичної картини» «Кобзаря» Тараса Шевченка / Андрій Франко // VIII Міжнародний Конгрес Україністів (Київ, 22–25 жовтня 2013 р.). Шевченкознавство: Збірн. наук. доповідей / Гол. ред.: акад. Г. А. Скрипник. – К., 2014. – С. 140–156.
73.    ФРАНКО А. Колядки і щедрівки з Калущини в особистому архіві Івана Франка / Андрій Франко // Дзвони Підгір’я. – 2014. – № 3. – 17 січ. – С. 19.
74.    ФРАНКО А. Тарас Шевченко і археологія. Українські археологи і етнологи про творчість Тараса Шевченка (до 200-річчя від дня народження) / Андрій Франко, Оксана Франко // Вісник Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка. – Л., 2014. – Вип. 9. – С. 28–40.
75.    ШВЕЦЬ А. Европеїзм Наталії Кобринської : соціокультурна комунікація та творча рефлексія / Алла Швець // Spheres of culture.Volum VIII. – Lublin, 2014. – S. 62–71.
76.    ШВЕЦЬ А. Іван Франко – Наталія Кобринська – Михайло Павлик: консенсуси та контроверзи / Алла Швець // Українське літературознавство. – Л., 2014. – Вип. 78. ‒ С. 152–161.
77.    ШВЕЦЬ А.  Лімінальні топоси в художньому світі «Казок» Наталії Кобринської / Алла Швець // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Л., 2014. – Вип. 60. ‒ Ч. 2. – С. 217–228.