Публікації науковців Інституту Івана Франка 2013 р.

Публікації науковців Інституту Івана Франка 2013 р.
05.05.2014

У 2013 році Інститут Івана Франка збагатився індивідуальними монографіями, антологіями, статтями, перекладами, рецензіями, інтерв’ю.

КНИЖКОВІ ВИДАННЯ НАУКОВЦІВ

ІНСТИТУТУ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ

2013

1.     ДРОНЬ К. Міфологізм у художній прозі Івана Франка (імагологічний аспект) / Катерина Дронь. – К.: Наукова думка, 2013. – 240 с. – (Проект «Наукова книга (Молоді вчені)»).
2.     ЛУЧУК І. Цебер амброзії : письменницька критика (вибрані рецензії 2002–2012) / Іван Лучук. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 272 с. (Серія «Літературний ексклюзив»).
3.     TARAS Şevcenko – un apostol al neamului ucrainean: Ediţie dedicată aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Taras Şevcenko; Tapac Шевченко – апостол українського народу: Спільне видання Союзу українців Румунії (філії в Сату Маре) та Інституту Івана Франка НАН України, приурочене до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка / Тексти авторів з України подаються в науковій редакції Євгена Нахліка та літературній редакції Оксани Нахлік; Англомовні біографічні довідки та анотації у редакції Марії Лапій та Аніели Лучіан. – Bucureşti: RCR Editorial – Бухарест: Вид-во RCR Editorial, 2013. – 229 с.

СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ, ІНТЕРВ’Ю, ПЕРЕКЛАДИ

НАУКОВЦІВ ІНСТИТУТУ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ

2013

1.     БАРАБАШ М. «Великодній дар» від шістнадцяти авторів [Електронний ресурс] / Мар’яна Барабаш; [Рец. на кн.: На Великдень: вірші, казки, оповідання [Для мол. та сер. шкіл. віку ] / Упор. Ю. Березенко; Худож. С. Балух. – К.: Братське, 2013. – 92 с.] // Буквоїд. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/05/14/184921.html/14.05.2013.18:49.
2.     БАРАБАШ М. Жанрово-композиційні та ейдологічні особливості поетичних циклів «Давидові псалми» Тараса Шевченка і «На старі теми» Івана Франка / Мар’яна Барабаш // Taras Şevcenko – un apostol al neamului ucrainean: Ediţie dedicată aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Taras Şevcenko; Tapac Шевченко – апостол українського народу. – Bucureşti: RCR Editorial – Бухарест: Вид-во RCR Editorial, 2013. – С. 113–117.
3.     БАРАБАШ М. З когорти подвижників / Мар’яна Барабаш // Слово і Час. – 2013. – № 9. – С. 121–122. [Інформація про наукову конференцію «З когорти подвижників», присвячену 90-річчю від дня народження українського літературознавця, фольклориста, бібліографа, біографа, франкознавця і лесезнавця, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка Мирослава Олександровича Мороза (Інститут Івана Франка НАН України, 19 лютого 2013 р.)].
4.     БАРАБАШ М. Інсценізація як провокація для глядача (драма Вал. Шевчука «Кінець віку (Вода життя)» у режисерській постановці Гр. Шумейка / Мар’яна Барабаш // Дзвін. – 2013. – Чис. 10. – С. 103–107.
5.     БАРАБАШ М. «Пілігримівський» катарсис у віршах Костя Москальця / Мар’яна Барабаш;  [Рец. на кн.: Мисливці на снігу: вірші і поеми / Костянтин Москалець.. – Львів: Піраміда, 2011.] [Електронний ресурс] // ЛітАкцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2013/02/09/pilihrymivskyj-katarsys-u-virshah-kostja-moskalcja/ 09.02.2013.
6.     БАРАБАШ М. Франкознавчі заходи в Інституті Івана Франка / Мар’яна Барабаш // Слово і Час. – 2013 – № 4. – С. 122–123.
7.     ГАЙРИХ фон Кляйст : Оповідання («Землетрус у Чилі», «Жебрачка з Локарно», «Проява») [Переклад з нім Ю. Прохаська] // Кур’єр Кривбасу. – 2013.– № 287/288/289 (жовтень‒листопад‒грудень). – С. 86–100.
8.     ГУРАЛЬ Г. Про один зразок колективного маскування в прозі Івана Франка (на матеріалі сатиричного оповідання “Задля празника”) / Галина Гураль // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського. Серія: філологічні науки. – Вип. 4. 12 (96). – Миколаїв, 2013. – С. 60–63.
9.     ГУРАЛЬ Г. Функції маски в парадигмі любовної гри (на матеріалі прози Івана Франка) / Галина Гураль // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. ХХVII. – Ч. 3. – С. 359–370.
10.  ІВАН Лучук: «Якісної літератури в нас предостатньо» / Розмовляв Віктор Яручик // Режим доступу : http://monitor-press.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1211%3A-l-r&catid=107%3A2012-09-19-14-48-44&Itemid=401&lang=uk (опубліковано 10.07.2013) (Волинський Монітор).
11.  ІВАН Франко та євреї. З приводу фальсифікату в журналі «Profil» / М. Жулинський, Д.  Павличко, І. Дзюба, Є. Нахлік, М. Легкий // Інститут Івана Франка Національної академії наук України. – Режим доступу: http://ifnan.gov.ua/publish/3/518/. – 19.11.2013. Те саме // Слово Просвіти. – 2013. – № 46. – 21–27 листоп. Також на сайті: Слово Просвіти. – Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2013/11/22/іван-франко-та-євреї-з-приводу-фальсиф/. – 22 Лис 2013; Те саме // Zaxid.net. – Режим доступу: http://zaxid.net/blogs/showBlog.do?ivan_franko_ta_yevreyi_z_privodu_falsifikatu_v_zhurnali_profil&objectId=1297806. 23 листопада 2013 р.; Те саме // Літературна Україна. – 2013. – № 45. – 21 листоп. – С. 2, 14.
12.  КАЛИНЯК М. Динаміка розвитку міжособистісних стосунків у просторі міста (на прикладі новели І. Франка “Вільгельм Телль”) / Марта Калиняк // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2012–2013. – Вип. 38–39. – С. 239–244.
13.  КАЛИНЯК М. Парадигма свій – чужий у моделюванні тюремного простору (на матеріалі оповідань Івана Франка “До світла!” і “Панталаха”) / Марта Калиняк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 2 (261) : Філологічні науки. – Ч. 1. – С. 118–125.
14.  КАЛИНЯК М. Тюремний простір як елемент урбаністичного тексту у прозі Івана Франка / Марта Калиняк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2013. – Вип. 58. – С. 107–117.
15.  КОТИК І. Бізнес-консультант і щастя на вітрі [Електронний ресурс] / Ігор Котик; [Рец. на кн. : Duty Free : роман / Оксана Форостина. – Львів : Кальварія, 2013] // Буквоїд. – Режим доступу: //http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/03/31/110900.html.
16.  КОТИК І.  Біцефрасол і туга за свободою [Електронний ресурс] / Ігор Котик; [Рец. на кн. : Далекий простір: роман / Ярослав Мельник. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013] // ЛітАкцент. – Режим доступу : http://litakcent.com/2013/10/24/bicefrasol-i-tuha-za-svobodoju/
17.  КОТИК І. Дві повісті, фінал один [Електронний ресурс] / Ігор Котик; [Рец. на кн.: Бийся головою до стіни : повісті / Степан Процюк. – Луцьк : Твердиня, 2012] // ЛітАкцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2013/06/11/dvi-povisti-final-odyn/#respond.
18.  КОТИК І. Дервіш з Музейного провулку / Ігор Котик; [Рец. на кн.: Одкровення : верлібри / Віталій Борисполець. – Київ : Академвидав, 2012] // Літературна Україна. – 2013. – 12 вересня.
19.  КОТИК І. Джаз та естрада української есеїстики [Електронний ресурс] / Ігор Котик; [Рец. на кн.: З мапи книг і людей / Оксана Забужко. – Чернівці : Meridian Czernowitz, 2012 ; Морквяний лід / Андрій Бондар. – Київ : Нора-друк, 2012] // ЛітАкцент. – Режим доступу : http://litakcent.com/2013/07/11/dzhaz-ta-estrada-ukrajinskoji-esejistyky/
20.  КОТИК І. Коли відкриті речі закриваються, а закриті – відкриваються [Електронний ресурс] / Ігор Котик; [Рец. на кн. : Ладанові дерева : повість, оповідання [пер. з вірм. А. Месропян] / Левон Хечоян. – Львів : Срібне слово, 2012. (Переклад вірменською на сайті: http://www.grakantert.am/%D5%AB-%D5%A4%D5%A5%D5%BA-%D5%A5%D6%80%D5%A2-%D5%A2%D5%A1%D6%81%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A5%D5%B6-%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%A2%D5%A1%D6%81/] // Буквоїд.  – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/09/24/112436.html
21.  КОТИК І. Модернізм forever! [Електронний ресурс] / Ігор Котик; [Рец. на кн. : Квіти хворому : статті, рецензії, розмови / Юрій Тарнавський. – Львів : Піраміда, 2012] // ЛітАкцент. – Режим доступу : http://litakcent.com/2013/09/06/modernizm-forever/
22.  КОТИК І. Перший роман про українську рок-групу [Електронний ресурс] / Ігор Котик; [Рец. на кн. : Сни у Святому Саду : роман / Ілько Лемко. – Львів: Апріорі, 2010] // Буквоїд. – Режим доступу : //http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/04/19/080000.html
23.  КОТИК І. Ріки&кристали&гуманісти&метафізики&поп-культура&солодкоїжки [Електронний ресурс] / Ігор Котик // ЛітАкцент. – Режим доступу : http://litakcent.com/2013/04/26/26418/ – Огляд поетичних збірок 2012 року.
24.  КОТИК І. «Телефонуй мені, говори зі мною» і «Short Tails»: голоси еміграційної прози [Електронний ресурс] / Ігор Котик; [Рец. на кн. : Телефонуй мені, говори зі мною : повісті, оповідання / Ярослав Мельник. – Київ : Темпора, 2012 ; Short Tails / Yuriy Tarnawsky. – Journal of Experimental Fiction Books/Civil Coping Mechanisms/Depth Charge Publishing, 2011] // ЛітАкцент. – Режим доступу : http://litakcent.com/2013/03/13/telefonuj-meni-hovory-zi-mnoju-i-short-tails-holosy-emihracijnoji-prozy/.
25.  КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Багатоголосся поезії Маріанни Кіяновської [Електронний ресурс] / Марія Котик-Чубінська // ЛітАкцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2013/04/03/bahatoholossja-poeziji-marianny-kijanovskoji/
26.  ЛАПІЙ М. І. Франко про реалістичне та модерне пейзажотворення українських та іншомовних письменників / Марія Лапій // Київські полоністичні студії / Інститут філології, Київський національний університет імені Т. Шевченка ; НАН України, Інститут літератури імені Т. Шевченка; Бердянський державний педагогічний університет ; НАН України, Міжнародна школа україністики. – Т. ХХІІ. – К., 2013. – С. 289–293.
27.  ЛЕГКИЙ М. Від міфу до художньої філософії / Микола Легкий // Дронь К. Міфологізм у художній прозі Івана Франка (імагологічний аспект). – К.: Наук. думка, 2013. – С. 3–4.
28.  ЛЕГКИЙ М. «В поті чола»: поетика, естетика, рецепція / Микола Легкий // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. – Львів: ЛНУ, 2013. – Вип. 58. – С. 29–41.
29.  ЛЕГКИЙ М. Підстав звинувачувати Франка в антисемітизмі – немає: «Усі питання про антисемітизм ми знімемо, коли звернемось до поеми “Мойсей”» / Микола Легкий; [Інтерв’ю кореспондентові газ. «День» Олесі Яремчук] // День. – 2013. – № 199/200. – 1/2. ХІ. – С. 7.
30.  ЛЕГКИЙ М.  Постать Тараса Шевченка в історико-літературних працях Івана Франка  / Микола Легкий // Taras Şevcenko – un apostol al neamului ucrainean: Ediţie dedicată aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Taras Şevcenko; Tapac Шевченко – апостол українського народу. – Bucureşti: RCR Editorial – Бухарест: Вид-во RCR Editorial, 2013. – С. 97–102.
31.  ЛЕГКИЙ М. Сновидіння у Франкових сюжетах / Микола Легкий // Франко. Перезавантаження. – Дрогобич: Коло, 2013. – С. 115–127.
32.  ЛУЧУК І. Автопортрети Назара Гончара [Електронний ресурс] / Іван Лучук; [Рец. на кн. : Гончар Н. Автопортрети : вибрані вірші / Назар Гончар. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 192 с.] // Zaxid.net. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?avtoportreti_nazara_gonchara&objectId=1294091 (опубліковано 23.09.2013).
33.  ЛУЧУК І. Борислав – Ріо-де-Жанейро – Нью-Йорк – Люблін – Львів транзит [Електронний ресурс] / Іван Лучук; [Рец. на кн. : Wowk W. Śmieszny Święnty (dramat w 14 scenach) / Wira Wowk ; przekład z języka ukraińskiego Tadeusz Karabowicz. – Lublin : Wydawnictwo «Ukraińskiego Zaułka Literackiego» ; Wydawnictwo Episteme, 2013. – 104 s.] // Zaxid.net. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?borislav_riodezhaneyro__nyuyork__lyublin__lviv_tranzit&objectId=1286985 (опубліковано 10.06.2013).
34.  ЛУЧУК І. Другий із десяти [Електронний ресурс] / Іван Лучук; [Рец. на кн. : Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2013. – Т. 2 : У пошуках іманентного сенсу. – 624 с. – (Серія «Альма-матер»)] // Буквоїд. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/11/26/083223.html (опубліковано 26.11.2013).
35.  ЛУЧУК І. «Дукля» – журнал західніший від західного кордону [Електронний ресурс] / Іван Лучук; [Рец. на кн. : Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал / видає Спілка українських письменників Словаччини, Пряшів. – 2013. – № 3. – 96 с.] // Zaxid.net. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?duklya__zhurnal_zahidnishiy_vid_zahidnogo_kordonu&objectId=1292175 (опубліковано 26.08.2013).
36.  ЛУЧУК І. Збірник пам’яті Ніли Зборовської [Електронний ресурс] / Іван Лучук; [Рец. на кн. : Антологія авангарду, психоаналізу, психотерапії, психології / автор-укладач Олена Смольницька. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2012. – № 11. – Кн. 1. – 280 с.] // Буквоїд. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/05/21/091035.html (опубліковано 21.05.2013).
37.  ЛУЧУК І. Іван Франко: «…снився мені німецький цісар» [Електронний ресурс] / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : збірник наукових праць. – К. ; Львів, 2011. – Вип. 1 : Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – 440 с.] // Zaxid.net. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?ivan_franko_snivsya_meni_nimetskiy_tsisar&objectId=1287940 (опубліковано 24.06.2013).
38.  ЛУЧУК І. Лексикон львівський: на серіо та жартома [Електронний ресурс] / Іван Лучук; [Рец. на кн. : Хобзей Н., Сімович К., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Лексикон львівський: поважно і на жарт / Наталя Хобзей, Ксеня Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш ; видання друге, доповнене і перероблене. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012. – 852 с. – (Серія «Діалектологічна скриня»).] // Zaxid.net. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?leksikon_lvivskiy_na_serio_ta_zhartoma&objectId=1276331 (опубліковано 28.01.2013).
39.  ЛУЧУК І. Людина-оркестр [про Євгена Козака] / Іван Лучук // Zaxid.net. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?lyudinaorkestr&objectId=1284866 (опубліковано 13.05.2013).
40.  ЛУЧУК І. Маланюк і… Голобородько. У версіях Салиги [Електронний ресурс] / Іван Лучук; [Рец. на кн. : Салига Т. …І той вогонь, що не згаса…: Маланюкознавчі студії : монографія / Тарас Салига. – Ужгород : Ґражда, 2013. – 448 с. – (Серія «Люби своє»); Салига Т. …Світ. Поет і його слово…: Голобородькознавчі студії / Тарас Салига. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 100 с.] // Буквоїд. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/11/16/112101.html (опубліковано 16.11.2013).
41.  ЛУЧУК І. Парковий період, петрівський-коробчуківський [Електронний ресурс] / Іван Лучук; [Рец. на кн. : Коробчук П. Парковий період : поезії / Петро Коробчук. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 180 с.] // Буквоїд. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?parkoviy_period_petrivskiykorobchukivskiy&objectId=1296326 (опубліковано 28.10.2013).
42.  ЛУЧУК І. Перевтілений простір [Електронний ресурс] / Іван Лучук; [Рец. на кн. : Куйбіда В. Простір перевтілень / Василь Куйбіда. – К. : Юніверс, 2013. – 228 с.] // Буквоїд. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/06/25/104322.html (опубліковано 25.06.2013).
43.  ЛУЧУК І. Перший із десяти [Електронний ресурс] / Іван Лучук; [Рец. на кн. : Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2013. – Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу. – 512 с. – (Серія «Альма-матер») // Zaxid.net. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?pershiy_iz_desyati&objectId=1284169 (опубліковано 29.04.2013).
44.  ЛУЧУК І. Тарас Шевченко в дискурсі поезієзнавства / Іван Лучук // Taras Şevcenko – un apostol al neamului ucrainean: Ediţie dedicată aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Taras Şevcenko; Tapac Шевченко – апостол українського народу. – Bucureşti: RCR Editorial – Бухарест: Вид-во RCR Editorial, 2013. – С. 119–125.
45.  ЛУЧУК І. Трикнижжя Катерини Мандрик-Куйбіди [Електронний ресурс] / Іван Лучук; [Рец. на кн. : Мандрик-Куйбіда М. Ми Україну обороним / Катерина Мандрик-Куйбіда ; упоряд. В. Куйбіда. – Львів : Літопис, 2012. – 256 с. + 80 с. іл. – (Т. 1); Піснями скріплюємо волю : із пісенної скарбниці Катерини Мандрик-Куйбіди / упоряд. В. Куйбіда. – Львів : Літопис, 2012. – 460 с. – (Т. 2); Родовід вкраїнський вічний : статті, рецензії, спогади, присвяти, листи, виступи про К. Мандрик-Куйбіду / упоряд. В. Куйбіда. – Львів : Літопис, 2012. – 290 с. – (Т. 3)] // Буквоїд. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/10/18/092139.html (опубліковано 18.10.2013).
46.  ЛУЧУК І. Українська Галицька Армія – військо інтелектуалів і митців [Електронний ресурс] / Іван Лучук; [Рец. на кн. : Кучерук В. Українська Галицька Армія : довідник / Василь Кучерук ; Львівський історичний музей. – К. : Київська нотна фабрика. 2010. – 448 с. : іл.] // Zaxid.net. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?ukrayinska_galitska_armiya__viysko_intelektualiv_i_mittsiv&objectId=1289869 (опубліковано 22.07.2013).
47.  ЛУЧУК І. У пошуках питомого смислу [Електронний ресурс] / Іван Лучук; [Рец. на кн. : Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2013. – Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу. – 512 с. – (Серія «Альма-матер»)] // Буквоїд. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/05/06/104012.html
48.  ЛУЧУК І. Чи потрібен нам Микола Островський? [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Буквоїд. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/events/culture/2013/10/31/154340.html (опубліковано 31.10.2013). (0,3 авт. арк.)
49.  ЛУЧУК І. Яворський і… Штоцький [Електронний ресурс] / Іван Лучук; [Рец. на кн. : Яворський В. Радощі та муки Бориса Штоцького / Володимир Яворський. – Львів : Тріада плюс, 2013. – 208 с.] // Zaxid.net. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?yavorskiy_i_shtotskiy&objectId=1297944 (опубліковано 25.11.2013).
50.  «НАВІЩО зраджувати себе задля успіху?» [З Юрком Прохаськом розмовляв Сергій Жадан] // Шо: журнал. – К., 2013. – Режим доступу: http://www.sho.kiev.ua/article/5353.
51.  НАХЛІК Є. Дорогий Володимире Трохимовичу! / Директор Інституту Івана Франка НАН України, доктор філологічних наук, професор Євген Нахлік // Володимир Поліщук: крізь роки, слова і справи: Біобібліографічний покажчик. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – С. 47–48. (Привітання професорові Володимирові Поліщуку з нагоди 60-річчя від дня народження).
52.  НАХЛІК Є. Етнокультурне розрізнення українців та росіян у творчості Івана Котляревського / Євген Нахлік // Наукові записки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград, 2013. – Вип. 114: Studia in honorem. Видається з нагоди 70-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Григорія Дмитровича Клочека. – С. 237–247.
53.  НАХЛІК Є. Зауваги до Франкової «Присвяти» Шевченкові / Євген Нахлік // Дивослово. – 2013. – № 3. – С. 22–26.
54.  НАХЛІК Є. Зближення та розходження українського і польського літературних процесів у Галичині ХІХ – початку ХХ ст. / Євген Нахлік // Слов’янські обрії / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 6. – Част. 2: Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. Доповіді XV Міжнародного з’їзду славістів (м.  Мінськ, 2013 р.). – С. 133–155.
55.  НАХЛІК Є. Ісус Христос / Євген Нахлік // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2013. – Т. 3. – С. 188–199.
56.  НАХЛІК Є. Котляревський Іван Петрович / Євген Нахлік // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2013. – Т. 3.  – С. 539–542.
57.  НАХЛІК Є. Куліш Олександра Михайлівна / Євген Нахлік // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2013. – Т. 3. – С. 623–632.
58.  НАХЛІК Є. Куліш Пантелеймон Олександрович / Євген Нахлік // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2013. – Т. 3. – С. 632–648.
59.  НАХЛІК Є. Маковський (Makowski) Станіслав / Євген Нахлік // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2013. – Т. 4.  – С. 28–29.
60.  НАХЛІК Є. Марія – Діва Марія, Богородиця, Мати Божа / Євген Нахлік // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2013. – Т. 4.  – (С. 72–79),
61.  НАХЛІК Є. Марія (Діва Марія, Богородиця, Мати Божа) у творчості Тараса Шевченка / Євген Нахлік // Taras Şevcenko – un apostol al neamului ucrainean: Ediţie dedicată aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Taras Şevcenko; Tapac Шевченко – апостол українського народу. – Bucureşti: RCR Editorial – Бухарест: Вид-во RCR Editorial, 2013. – С. 77–84.
62.  НАХЛІК Є. Міфомислення Шевченка / Євген Нахлік // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2013. – Т. 4.  – С. 249–261.
63.  НАХЛІК Є. Міфосвіт «Великого льоху» / Євген Нахлік // Тарас Шевченко: Текст і контекст: Великий льох / Автор проекту Василь Пахаренко. Упорядники Василь Пахаренко, Юлія Гончар. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 118–139.
64.  НАХЛІК Є. Мокрий (Mokry) Володимир / Євген Нахлік // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2013. – Т. 4.  – С. 289–290.
65.  НАХЛІК Є. Ніколаєва Агрипина (Горпина) Михайлівна / Євген Нахлік // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2013. – Т. 4.  – (С. 561–562),
66. НАХЛІК Є. Образ Божої Матері у творчості Тараса Шевченка та його поема  «Марія» / Євген Нахлік  // Тарас Шевченко: Текст і контекст: Марія / Автор проекту Василь Пахаренко. Упорядники Василь Пахаренко, Юлія Гончар. – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2013. – С. 153–172.
67. НАХЛІК Є. Образи-концепти... Покритки образ / Євген Нахлік // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2013. – Т. 4.  – С. 622–630.
68.  НАХЛІК Є. Пачовський Василь Миколайович / Євген Нахлік // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2013. – Т. 4.  – С. 794–796.
69.  НАХЛІК Є. Польські літературні джерела «Москаля-чарівника» Івана Котляревського (До верифікації припущення Івана Франка) / Євген Нахлік // Dialog dwóch kultur – Діалог двох культур. VII Międzynarodowe spotkania muzealników – VII Міжнародні зустрічі музейників; IX Międzynarodowe spotkania literatów – IX Міжнародні зустрічі літераторів; IX Międzynarodowe spotkania naukowców – IX Міжнародні зустрічі науковців. – 3–7 września 2012 – 3–7 вересня 2012 / Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku; Fundacja «Pomoc Polakom na Wschodzie»; Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu; Koordynator projektu Mariusz Jerzy Olbromski. – Lublin, 2013. – Rocznik VII, zeszyt 1 – Річник VII, зошит 1. – S. 294–308.
70.  НАХЛІК Є. Портрет письменника в багатоголоссі / Євген Нахлік; [[Рец. на кн.: Слабошпицький М. Що записано в книгу життя: Михайло Коцюбинський та інші: Біографія, оркестрована на дев’ять голосів / Михайло Слабошпицький. – К.: Ярославів Вал, 2012] // ЛітАкцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2013/01/17/portret-pysmennyka-v-bahatoholossi/. 17 січ. 2013.
71.  НАХЛІК Є. Слово про гуманізм Івана Франка / Слово доктора філологічних наук, професора, директора Інституту Івана Франка НАН України Євгена Нахліка, виголошене у Музеї 27 серпня 2012 року // Науковий вісник Музею Івана Франка у Львові. – Львів: Апріорі, 2013. – Вип. 13 / Відповідальний за випуск Петро Зозуляк. – С. 521–535.
72.  НАХЛІК Є. Шевченкові «Сичі» / Євген Нахлік // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. – Черкаси: Вид-во Чабаненко Ю. А., 2013. – С. 13–20.
73.  НАХЛІК Є. Щоб у слові «виднілося людське, щиролюдське лице» / Євген Нахлік // Дивослово. – 2013. – № 11. – С. 22–27. – (Рубрика: Іван Франко: наукове пізнання і методичне опрацювання).
74.  НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Маланюк Євген Филимонович  / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2013. – Т. 4.  – С. 38–44.
75.  НАХЛІК О. Добра Новина від Тараса Шевченка: слово на сторожі убогих та упосліджених / Оксана Нахлік // Taras Şevcenko – un apostol al neamului ucrainean: Ediţie dedicată aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Taras Şevcenko; Tapac Шевченко – апостол українського народу. – Bucureşti: RCR Editorial – Бухарест: Вид-во RCR Editorial, 2013. – С. 85–88.
76.  НАХЛІК О. «О, вгадай хто-небудь у мені великого птаха…» [Рец. на кн.:] Мельник Я. Далекий простір / Ярослав Мельник ; передм. М. Матіос. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 288 с.: іл. / Оксана Нахлік // Буквоїд. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/12/23/111400.html. – 23.12.2013; Те саме // Книгобачення: Український видавничий портал. – Режим доступу: http://knyhobachennia.com/?category=3&article=1550. – 17.12.13.
77.  НЕБОРАК В. Остання поема Грицька Чубая  [Електронний ресурс] / Віктор Неборак; [Рец. на кн.: П’ятикнижжя / Грицько Чубай. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2013. – 256 с.] – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/14456.
78.  НЕБОРАК В. Повернення Штоцького [Електронний ресурс] / Віктор Неборак; [Рец на кн.: Радощі та муки Бориса Штоцького / Володимир Яворський. – Львів: Тріада-плюс, 2013. – 198 с.]. // ЛітАкцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2013/11/07/povernennja-shtockoho/.
79.  НЕБОРАК В. Про що думає Василь Габор [Електронний ресурс] / Віктор Неборак; [Рец. на кн.: Про що думає людина / Василь Габор. – Львів: ЛА «Піраміда», 2012. – 132 с.] – Режим доступу:  http://zbruc.eu/node/16442.
80.  НЕБОРАК В. Просторові метаморфози Ярослава Мельника [Електронний ресурс] / Віктор Неборак; [Рец. на кн.: Далекий простір / Ярослав Мельник. – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 235 с.] – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/14878/.
81.  ПРОХАСЬКО Ю. Кляйст: приватний і тимчасовий / Юрко Прохасько // Кур’єр Кривбасу. – 2013. – № 287-288-289 (жовтень-листопад-грудень). – С. 85.
82.  ПРОХАСЬКО Ю.Genius Genius Loci? / Юрко Прохасько // Критика. – 2013. – Чис. 1/2 (183/184), січень – лютий. – С. 44–47 (частина перша); Чис. 3/4 (185/186), березень – квітень. – С. 13–16 (закінчення).
83.  САЛІЙ О. Вияви еросу в гуцульських текстах Ольги Кобилянської і Гната Хоткевича / Олександра Салій // Актуальні проблеми слов’янської філології. Міжвузівський збірник наукових статей. – Вип. ХХVІІ. – Частина ІІІ. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С.272–284.
84.  САЛІЙ О. Проблематика добра і зла в гуцульській прозі Івана Франка і Гната Хоткевича / Олександра Салій // Вісник Львівського університету. – Вип. 68. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. (Серія Філологічна. Франкознавство). – С.42–60.
85.  У ПОШУКАХ контекстуальних смислів: Обговорення книжки Богдана Рубчака «Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу: Есеї» / Євген Нахлік, [Віктор Неборак, Іван Лучук, Ігор Котик, Мар’яна Барабаш, Андрій Франко, Мар’яна Комариця] // Українська літературна газета. – 2013. – № 14. – 12 лип. Те саме: Українська літературна газета. – Режим доступу: http://www.litgazeta.com.ua/node/4132. 8 серпня 2013 року.
86.  УРОКИ Євромайдану. Про мотиви і досвіди нинішнього Майдану – психоаналітик Юрко Прохасько [інтерв’ю взяла Наталя Кушніренко] // Галицький кореспондент. – Режим доступу: http://gk-press.if.ua/node/10786#.UrPkbKxIXeA.facebook.
87.  ФРАНКО А. Етнографічні та краєзнавчі матеріали в Музеї Івана Франка в Калуші / Андрій Франко, Оксана Франко // Народознавчі зошити. – 2013. – № 3 (111) (травень–червень). – С. 519–531.
88.  ФРАНКО А. Поширення творів Івана Франка в Росії / Андрій Франко // Дзвони Підгір’я. – 2013. – № 37. – 30 серп. – С. 13.
89.  ФРАНКО А., ФРАНКО О. Курінний УПА Іван Гонта [Під рубрикою «З Франкового роду»] / Андрій Франко, Оксана Франко // Дзвони Підгір’я. – 2013. – № 46. – 1 листоп. – С. 13.
90.  ФРАНКО А., ФРАНКО О. Огляд маловідомих архівних матеріалів про життя і наукову діяльність Миколи Омеляновича Макаренка (на типологічній основі характеристики принципів упорядкування архівного фонду Івана Франка) / Андрій Франко, Оксана Франко // Вісник Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – Вип. 8. – С. 40–48.
91.  ФРАНКО А., ФРАНКО О. Петро Курінний – дослідник стародавнього Львова / Андрій Франко, Оксана Франко // Вісник Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – Вип. 8. – С. 49–62.
92.  ФРАНКО А., ФРАНКО О. 100 років тому Іван Франко востаннє побував у Підгірках / Андрій Франко, Оксана Франко // Дзвони Підгір’я. – 2013. – № 33. – 2 серп. – С. 13.
93.  ШВЕЦЬ А. Вчений з когорти франкознавців (Ростислав Заклинський про Івана Франка) / Алла Швець // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. –Л., 2013. – Вип. 58. – С. 126– 135.
94.  ШВЕЦЬ А. Духовна аксіологія слова-сакруму в ескізі Наталії Кобринської «Простибіг» / Алла Швець // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 222. Вип. 210. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2013. – С. 47–50.
95.  ШВЕЦЬ А. «Життя так само сильне, як смерть…» (метафізична проблематика Еросу і Танатосу в прозі Наталії Кобринської) / Алла Швець // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. ; Бердянськ: БДПУ, 2013. Вип. ХХVII. –  Ч. 4. – С. 7–19.
96.  PROCHASKO J. Aufzeichnungen an den Rendern einiger ukrainischer Roth-Übersetzungen / Jurko Prochasko // Joseph Roth als Stilist: Annäherung durch Theorie und Übersetzung / Hg. v. Nora Hoffmann und Natalia Shchyhlevska. – Heidelberg, 2013. – S. 25  5–260.