Публікації науковців Інституту Івана Франка 2011‒2012 рр.

Публікації науковців Інституту Івана Франка 2011‒2012 рр.
24.03.2014

Цей період був для науковців Інституту Івана Франка дуже плідним на наукову продукцію. У 2011-2012 рр. з’явилися численні наукові книжки, статті, рецензії, переклади, інтерв’ю.

КНИЖКОВІ ВИДАННЯ НАУКОВЦІВ

ІНСТИТУТУ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ

2011

1.      ГОНЧАР Н. Зібрані твори / Назар Гончар ; упор., передм. І. Лучука. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 544 с. – (Серія «ЛУГОСАД»).
2.      ЄВГЕН Казимирович Нахлік: Біобібліографічний покажчик: До 55-річчя від дня народження і 30-річчя наукової діяльності / Відп. за вип. А. І. Швець. – Львів, 2011. – 355 с., іл. – (Бібліографічна серія. Вип. 5).
3.      ІВАН Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України , Ін-т Івана Франка , Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Жулинський (голова) [та ін.]; відп. і літ. ред. та упоряд. Є. Нахлік. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – 439 с.
4.      КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Структура та образність поезії Юрія Тарнавського / Марія Котик-Чубінська ; НАН України. Інститут Івана Франка; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; Наук. ред. та автор передмови Є. К. Нахлік. – Львів, 2011. – 211 с. – (Серія «Літературознавчі студії». Вип. 17).
5.      КРИТИКА прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – 328 с. – (Серія De profundis).
6.      ЛУЧУК І. Дикі думи: не-поезія / Іван Лучук ; Сектор поезієзнавства Інституту Івана Франка НАН України. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 816 с. – (Серія «ЛУГОСАД»)
7.      ЛУЧУК І. Дочка Агасфера : антологія / Іван Лучук ; Сектор поезієзнавства Інституту Івана Франка НАН України. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011.– 208 с. – (Серія «ЛУГОСАД»).
8.      ЛУЧУК І. Літературний jazz / Іван Лучук ; Сектор поезієзнавства Інституту Івана Франка НАН України. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 336 с. – (Серія «ЛУГОСАД»)
9.      МЕЛЬНИК О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація / Оксана Мельник ; НАН України. Ін-т Івана Франка; Наук. ред. Є. Нахлік. – К.: Наукова думка, 2011. – С. 3–5. – Проект «Наукова книга – 2011» (Молоді вчені).
10.  У СУЗІР’Ї Рака : антологія української паліндромії / упорядкув. М. Мірошниченка, І. Лучука ; передм. І. Лучука, післям. М. Мірошниченка. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 432 с. – (Серія «Дивоовид»).
11.  ФРАНКО І. Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / Іван Франко ; НАН України , Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка , Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (голова), Є. К. Нахлік (заступник голови) [та ін.] – К.: Наук. думка, 2011. – Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916 / Ред. тому Є. К. Нахлік; упорядкув. та коментарі М. З. Легкого, О. Б. Луцишин, М. О. Мороза, Є. К. Нахліка, О. М. Нахлік, Б. С. Тихолоза, Н. Б. Тихолоз, Н. Є. Тодчук, О. О. Федорука, А. Д. Франка, О. О. Франко, Л. Б. Цибенко, Г. З. Чопика, А. І. Швець. – 1216 с.
12.  ШАШКЕВИЧ М. Читанка для діточок в народних школах: Присвячується 200-річчю від дня народження М. Шашкевича / Маркіян Шашкевич ; НАН України , Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Шевченка; Упорядкув., літературне опрацювання тексту і пояснення важкозрозумілих слів О. Веремкович, за ред. І. Лучука; Передм. О. Нахлік; Наук. ред. Є. Нахлік. – Перевидано за підтримки Львівської партійної організації ВО «Батьківщина». – Львів, 2011. – 161 с.
13.  ARS poetica. Українська лірика про мистецтво поетичне : антологія / упор., передм., довідки про авт. І. Лучука ; Сектор поезієзнавства Інституту Івана Франка НАН України. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 688 с. – (Серія «Дивоовид»).


СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ, ІНТЕРВ’Ю, ПЕРЕКЛАДИ

НАУКОВЦІВ ІНСТИТУТУ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ

2011

1.      БАРАБАШ М. «В плен-ері» (ліричний цикл-«ілюзія») / Мар’яна Барабаш // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 302–309.
2.      БАРАБАШ М. Валерій Шевчук у ґотичному дзеркалі української літератури (Шевчук В. Сон сподіваної віри) / Мар’яна Барабаш  // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 287–307.
3.      БАРАБАШ М. «Досвід коронації» Костя Москальця, або Рецепт «Вечірнього меду» на всі випадки буття (Москалець К. Досвід коронації) / Мар’яна Барабаш // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 165–180.
4.      БАРАБАШ М. «Досвід коронації» Костя Москальця, або рецепт «вечірнього меду» на всі випадки буття / Мар’яна Барабаш // Studia methodologica : зб. наук. праць / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Вип. 30. – С. 276–280.
5.      БАРАБАШ М. «Зів’яле листя» як феномен назви: стиль мислення і «мислення стилями» Івана Франка / М. М. Челецька // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Серія : Філологічні науки. – Миколаїв, 2008. – Вип. 17. – С. 152–157. (Збірник вийшов друком 2011)
6.      БАРАБАШ М. «Із днів журби» (ліричний цикл-«запитання») / Мар’яна Барабаш // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 295–299;
7.      БАРАБАШ М. «Із днів журби» (поетична збірка) / Мар’яна Барабаш // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 293–295;
8.      БАРАБАШ М. Інтерпретація вічних питань релігії і мистецтва у вірші Івана Франка «Сікстинська Мадонна» / Мар’яна Барабаш // Педагогічна думка. – 2010. – № 3. – С. 90–93. (Вийшов друком 2011).
9.      БАРАБАШ М. Магічна символіка у збірці Івана Франка «Зів’яле листя» (порівняльно-контекстуальнйй зріз зі збіркою Богдана Лепкого «Листки падуть» і циклом Інокентія Анненського «Трилисники») / Мар’яна Барабаш // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 62–69.
10.  БАРАБАШ М. Мистецтво як сувенірний крам: альтернативна ars poetica Богдана Ігоря Антонича / Мар’яна Барабаш // «Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми». – Львів, 2011. – Вип. 11. – С. 479–495.
11.  БАРАБАШ М. «Не знаю, що мене до тебе тягне...» (вірш, збірка «Зів’яле листя») / Мар’яна Барабаш // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 291–293.
12.  БАРАБАШ М. «Осінні думи» (ліричний цикл) / Мар’яна Барабаш // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 260–265;
13.  БАРАБАШ М. Сакралізація містичного в «Книзі історій» Валерія Шевчука / Мар’яна Барабаш // Питання літературознавства : зб. наук. праць / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – Вип. 84. – С. 291–297.
14.  БАРАБАШ М. Синергетична концепція творчості у поетів перших десятиріч ХХ ст (Б. І. Антонич, В. Свідзинський, І. Анненський) / Мар’яна Барабаш // Парадигма: зб. наук. праць на пошану Миколи Ільницького / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 111–120. (опубліковано 2011 р.).
15.  БАРАБАШ М. «Спомини» (ліричний цикл-«загадка») / Мар’яна Барабаш // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 299–302.
16.  БАРАБАШ М. У річковому намулі сторіч. Тексти, контексти, інтертексти збірки новел Маріанни Кіяновської «Стежка вздовж ріки» / Мар’яна Барабаш (Кіяновська М. Стежка вздовж ріки) // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 120–138.
17.  БАРАБАШ М., ЛУЦИШИН О. Франкознавчі публікації науковців Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за 2006–2010 рр. Бібліографічний покажчик / Мар’яна Барабаш, Олена Луцишин. // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 409–423.
18.  «БІЛЬШОГО обожателя вашого таланту, як я, трудно знайти» (Наталія Кобринська про творчість Івана Франка в листах до нього) (передмова, упорядкування тексту і коментарі Алли Швець) // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 351–371.
19.  ДРОНЬ К. «Тріумфи і упадки» людського духу: вертикальна топіка мікрокосму в художній прозі Івана Франка / Катерина Дронь // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 70–78.
20.  ДРОНЬ К. «Тут цілий вік мусять жити і вмирати люди»: міфологіка дескрипції хати (дому) у Франковій прозі / Катерина Дронь // Українське літературознавство : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 115–129.
21.  ЗАБУТА рецензія Івана Франка на народнопісенну збірку Олексія Гулака-Артемовського (передмова, упорядкування тексту і коментарі Євгена Нахліка) // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 310–326.
22.  «...З ЛЮБОВ’Ю і повагою ми все про його згадували» (недруковані спогади Заклинських про Івана Франка) (передмова, упорядкування тексту і коментарі Алли Швець) // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 383–395.
23.  КОТИК І. Геометрія української химерності (Ільченко О. Місто з химерами) / Ігор Котик // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 114–119.
24.  КОТИК І. Еротична повість про творчість (Слапчук В. Жінка зі снігу) / Ігор Котик // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 236–241.
25.  КОТИК І. «Записки…» Ліни Костенко у двох ракурсах: суспільно-політичному та літературно-критичному  (Костенко Л. Записки українського самашедшого) / Ігор Котик // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011.  – С. 318–324.
26.  КОТИК І. Значення праць Миколи Ільницького в процесі осмислення поезії Нью-Йоркської групи в Україні / Ігор Котик // Парадигма : зб. наук. праць на пошану Миколи Ільницького / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 56–66. (опубліковано у 2011).
27.  КОТИК І. Імена і безіменність «Базилевса» (Неборак В. Базилевс) / Ігор Котик // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 186–195.
28.  КОТИК І. Кохання, Праця, Життя за Вільгельмом Ґенацино (Ґенацино В. Парасолька на цей день) / Ігор Котик // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 75–83.
29.  КОТИК І. Поза для медитації, або Письменник розмовляє з народом (Москалець К. Досвід коронації) / Ігор Котик // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 181–185.
30.  КОТИК І. Позіхати (Тарнавський Ю. Короткі хвости) / Ігор Котик // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 270–277.
31.  КОТИК І. Пригодницькі повідомлення і література (Коцарев О. Неймовірна історія правління Хлорофітума Першого) / Ігор Котик // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 139–145.
32.  КОТИК І. Про перетворення тіла на слово (Інтерпретація поглядів Богдана Задури на те, чим є поезія) [Електронний ресурс] / Ігор Котик // Буквоїд. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/svit/2011/11/02/072328.html.
33.  КОТИК І. Ровери і деталі (огляд поетичних збірок Василя Слапчука)  [Електронний ресурс] / Ігор Котик // ЛітАкцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2011/12/21/rovery-ta-detali.
34.  КОТИК І. Сучасний роман із сільського життя (Одія Д. Тартак) / Ігор Котик // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 196–198.
35.  КОТИК І. Сюрреалістичні дзеркала ЖМҐЛК (Ле Клезіо Ж. М. Ґ. Потоп) / Ігор Котик // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 146–159.
36.  КОТИК І. Терпкі самотності Олександра Жовни (Жовна О. Її тіло пахло зимовими яблуками) / Ігор Котик // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 99–106.
37.  КОТИК І. Троє повернень / Ігор Котик // Кур’єр Кривбасу. – 2011. – № 264/265 (лист./груд.) – С. 354–359.
38.  КОТИК І. «Хрест» і спокута Ірванця [Електронний ресурс] / Ігор Котик ; [Рец. на кн.: Ірванець О. «Мій хрест»] // Буквоїд. – Режим доступу: www.bukvoid.com.ua/review/2011/04/01/071747.html.
39.  КОТИК І. Чернетка шедевру? (Забужко О. Музей покинутих секретів) / Ігор Котик // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 107–113.
40.  КОТИК І. Чого хоче жінка (Луцишина О. Не червоніючи) / Ігор Котик // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 160–164.
41.  КОТИК І. Що сказала і чого не сказала Зеді Сміт (Сміт З. Білі зуби) / Ігор Котик // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 242–251.
42.  КОТИК І., КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Декарт та інші зі школи життя (Антипович Т. Тіло і доля) / Марія Котик-Чубінська, Ігор Котик // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 52–60.
43.  КОТИК І., НЕБОРАК В. Усна й письмова форми критики (Замість вступу) / Ігор Котик, Віктор Неборак // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 7–9.
44.  КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Дорожні знаки до Ворошиловграда (Жадан С. Ворошиловград) / Марія Котик-Чубінська // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 84–98.
45.  КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Поезія релігійна і парадоксальна [Електронний ресурс] / Марія Котик-Чубінська ; [Рец. на кн.: Твардовський Я. Ще одна молитва / Пер. з польс. Д. Матіяш. – К.: Грані-Т, 2009]. // Буквоїд. – Режим доступу: www.bukvoid.com.ua/review/2011/12/09/145409.html.
46.  КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Структурні особливості поезій першої збірки Юрія Тарнавського «Життя в місті» / Марія Котик-Чубінська // Парадигма : зб. наук. праць / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 145–160.
47.  КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Там, де її знайти (Ружевич Т. Смерть у старих декораціях) / Марія Котик-Чубінська // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 233–235.
48.  КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Центр і периферія в літературі / Марія Котик-Чубінська // Дніпро. – 2011. – № 7. – С. 134–137.
49.  КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Що сталося з рибами під час потопу (Шульце І. Симпл сторіз) / Марія Котик-Чубінська // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 308–317.
50.  КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Як розпізнати ворога (Бережний О. Червоний борщ) / Марія Котик-Чубінська // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 61–74.
51.  КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Tractatus logiсo-poeticus: структура та образність «Анкет» Юрія Тарнавського / Марія Котик-Чубінська // Studia methodologica : зб. наук. праць / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Вип. 32. – С. 129–135.
52.  ЛАПІЙ М. Особливості асоціативної пейзажокреативної техніки Івана Франка в художній прозі / Марія Лапій // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 79–90.
53.  ЛАПІЙ М. Поетика, семантика та функція лісу, саду, парку в структурі художньої прози Івана Франка / Марія Лапій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : зб. наук. праць ; серія «Літературознавство». – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – C. 150–161.
54.  ЛАПІЙ М. Природа як чинник антропологічної свідомості (на матеріалі прози В. Леонтовича) / Марія Лапій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : зб. наук. праць ; серія «Літературознавство». – Тернопіль, 2011.– Вип. 28. – С. 96–103.
55.  ЛАПІЙ М. Флористичні та анімалістичні образи як поліестетичні художні коди (на матеріалі прози Івана Франка) / Марія Лапій // Українське літературознавство / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 140–148.
56.  ЛЕВКІВ К. Іронічні «мукументи» доби у «Вибганому» Володимира Діброви / Ксенія Левків // Парадигма : зб. наук. праць на пошану Миколи Ільницького / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 197–208. (опубліковано 2011 р.).
57.  ЛЕВКІВ К. Містична історія від родички Дракули (Пагутяк Г. Слуга з Добромиля) / Ксенія Левків // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 199–205.
58.  ЛЕВКІВ К. Містичні метаморфози персонажів Юрія Андруховича (роман «Перверзія») / Ксенія Левків // Питання літературознавства: : зб. наук. праць / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – Вип. 84. – С. 142–151.
59.  ЛЕВКІВ К. Олександр Ірванець виправляє «вади суспільства» / Ксенія Левків // Studia methodologica / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Вип. 32. – С. 141–148.
60.  ЛЕВКІВ К. «Самійло з Немирова, прекрасний розбишака»: іронія як стильова домінанта письма Юрія Андруховича / Ксенія Левків // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 1. – С. 50–53.
61.  ЛЕВКІВ К. Смуток за безповоротно втраченим (Стасюк А. Фадо) / Ксенія Левків // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С.. 262–269.
62.  ЛЕВКІВ К. Схід стає ближчим (Пагутяк Г. Мій Близький і Далекий Схід) / Ксенія Левків // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 225–232.
63.  ЛЕВКІВ К. У пошуках утраченого острова (Уельбек М. Можливість острова) / Ксенія Левків // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 278–286.
64.  ЛЕГКИЙ М. Галіп Теодот Мелетійович / Микола Легкий // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 176–179;
65.  ЛЕГКИЙ М. Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: [м-ли міжнар. наук. конф. (Львів, 25–27 вересня 1996 р.). Львів: Світ, 1998] / Микола Легкий // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: у 2 т. – Львів, 2011. – Т. 1: А – К. – С. 544.
66.  ЛЕГКИЙ М. Іван Франко і Лесь Мартович: мотиви одного непорозуміння / Микола Легкий // Українське літературознавство / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 157–163.
67.  ЛЕГКИЙ М. Кміт Юрій / Микола Легкий // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 190–192;
68.  ЛЕГКИЙ М. Мартович Лесь / Микола Легкий // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 199–204.
69.  ЛЕГКИЙ М. Мирний Панас / Микола Легкий // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 204–214;
70.  ЛЕГКИЙ М. Наукові переклади Івана Франка / Микола Легкий // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 344–346;
71.  ЛЕГКИЙ М. Охопив щонайширші простори (топонімічний сегмент прозової імагографії Івана Франка) / Микола Легкий // Парадигма : зб. наук. праць на пошану Миколи Ільницького / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 96–106. (опубліковано у 2011).
72.  ЛЕГКИЙ М. Свидницький Анатоль Патрикійович / Микола Легкий // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 227–236;
73.  ЛЕГКИЙ М. Текст, контекст, інтертекст (про інтертекстуальні зв’язки «Сойчиного крила») / Микола Легкий // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 41–50.
74.  ЛЕГКИЙ М. Черемшина Марко / Микола Легкий // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 241–244.
75.  ЛЕГКИЙ М., ФРАНКО А. Проспект додаткових томів «Наукові переклади Івана Франка» / Микола Легкий, Андрій Франко // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 346–350.
76.  ЛИСТИ до матері (передмова, упорядкування тексту і коментарі Наталі Тихолоз) // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 372–382.
77.  ЛУЦИШИН О. Іван Франко в дисертаційних дослідженнях (1988–2009 рр.). Матеріали до бібліографії / Олена Луцишин // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 396–408.
78.  ЛУЧУК І. Бібліографія наукового тридцятиліття Євгена Нахліка [Електронний ресурс] / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Євген Казимирович Нахлік : Біобібліографічний покажчик: До 55-річчя від дня народження і 30-річчя наукової діяльності / НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; бібліографічна серія ; вип. 5. – Львів, 2011] // Zaxid.net. – Режим доступу: http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?bibliografiya_naukovogo_tridtsyatilittya_yevgena_nahlika&objectId=1237093.
79.  ЛУЧУК І. Богдан Ігор Антонич про мистецтво поетичне: дискурси в дискурсі / Іван Лучук // «Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми». – Львів, 2011. – Вип. 11. – С. 427–439.
80.  ЛУЧУК І. Деякі аспекти осмислення мистецтва поетичного в сербській та українській ліриці (Васко Попа та Богдан Бойчук) / Іван Лучук // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Слов’янська філологія. – Чернівці, 2011. – Вип. 547/548. – С. 22–27.
81.  ЛУЧУК І. Енциклопедія української преси [Електронний ресурс] / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст. : історико-бібліографічне дослідження. – Т. 1 : 1812–1890 рр. – Львів : Оріяна-Нова, 2007 ; Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст. : історико-бібліографічне дослідження. – Т. 2 : 1891–1905 рр. – Львів, 2009] // Zaxid.net. – Режим доступу: http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?entsiklopediya_ukrayinskoyi_presi&objectId=1131373.
82.  ЛУЧУК І. Іван Франко про мистецтво поетичне: дискурс лірики / Іван Лучук // Українське літературознавство / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 77–85.
83.  ЛУЧУК І. Ліричні визначення поезії в деяких українських авторів / Іван Лучук // Буковинський журнал. – 2011. – № 4. – С. 180–192. 
84.  ЛУЧУК І. Метафора та інші тропи в дискурсі української лірики / Іван Лучук // Наукові записки НаУКМА. – К., 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 48–57.
85.  ЛУЧУК І. Назар Гончар по-німецьки [Електронний ресурс] / Іван Лучук ; [Рец. на кн. :  Hončar N. LIES DICH : Performative Dichtungen und Lyrik / Nazar Hončar ; Übertragung Chrystyna Nazarkewytsch. – Graz : Leykam Verlag ; Internationales Haus der Autorinnen und Autoren Graz, 2008. – 102 S. ; Hončar N. Dichter noch Dichter / Nazar Hončar ; Übersetzungen aus dem Ukrainischen Chrystyna Nazarkewytsch. – Edition Tanhäuser – Internationales Haus der Autorinnen und Autoren Graz, 2011] // Zaxid.net. – Режим доступу:  http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?nazar_gonchar_ponimetski&objectId=1235968
86.  ЛУЧУК І. Натхнення та процес поетичної творчості в дискурсі української лірики / Іван Лучук // Studia methodologica / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Вип. 32. – С. 156–163.
87.  ЛУЧУК І. Перлини народної творчості латишів : [Післямова] / Іван Лучук // Дайни : латиські народні пісні / упоряд. і перекл. з латиської Ю. Садловський. − Львів : Астролябія, 2011. − С. 126.
88.  ЛУЧУК І. Перформенс як складова мистецтва поетичного Назара Гончара / Іван Лучук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Ужгород : Говерла, 2011. – Вип. 26. – С. 83–87.
89.  ЛУЧУК І. Розвиток українського паліндрому: від бароко до ар’єрґарду / Іван Лучук // Збірник Харківського історико-філологічного товариства / Харківський національний педагогічний університет ; Харківське історико-філологічне товариство. – Х., 2011. – Т. 14. – (Нова серія). – С. 139–160.
90.  ЛУЧУК І. Три кити, на яких розмістилася поезія (один із варіантів) / Іван Лучук // Література. Фольклор. Проблеми поетики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2011. – Вип. 35. – С. 331–340.
91.  ЛУЧУК І. Письменницька критика про поезію та її призначення / Іван Лучук // Дзвін. – 2011. – № 11/12. – С. 148–154 
92.  ЛУЧУК І. Щира поезія Ярини Дейнеки : [Післямова] / Іван Лучук // Дейнека Я. Вірні клавішам пальці : поезії / Ярина Дейнека. − Львів : Українські технології, 2011. − С. 70.
93.  ЛУЧУК І. Що таке письменницька критика / Іван Лучук // Studia methodologica / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 81–86.
94.  ЛУЧУК І. Ars poetica: Маланюк – Тувім (інтертекстуальний діалог) / Іван Лучук // Проблеми слов’янознавства / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 243–251.
95.  НАХЛІК Є. Від сакрального до сексуального й нецензурного [Електронний ресурс] / Євген Нахлік ; [Рец. на кн. : Леонід Ушкалов. Від бароко до постмодерну: Есеї. – Київ: Грані-Т, 2011] // ЛітАкцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2011/09/20/vid-sakralnoho-do-seksualnoho-j-necenzurnoho/. – 20 вер. 2011.
96.  НАХЛІК Є. До «прапервнів» міфопоетичний вектор ліричної свідомості Богдана Ігоря Антонича / Євген Нахлік // «Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; серія : Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Львів, 2011. – Вип. 11. – С. 19–34.
97.  НАХЛІК Є. «Енеїда» Івана Котляревського у стосунку до римського першотвору та попередніх травестій / Євген Нахлік // Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Laurus, 2011. – Т. 6. – С. 9–31.
98.  НАХЛІК Є. Зі спостережень над поемою «Гайдамаки» / Євген Нахлік // Тарас Шевченко. Текст і контекст. Гайдамаки / Автор проекту і упор. Василь Пахаренко; Укл. Юлія Гончар. – Черкаси: Брама–Україна, 2011. – С. 243–272.
99.  НАХЛІК Є. Мовні засоби сміхової культури в «Енеїді» Івана Котляревського / Євген Нахлік // Studia methodologica / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Вип. 32. – С. 176–184.
100.   НАХЛІК Є. «Іван Франко: Літературна енциклопедія» / Євген Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 148–150.
101.   НАХЛІК Є. Новий крок у розвитку українського віршознавства та ейдології / Євген Нахлік // Котик-Чубінська М. Структура та образність поезії Юрія Тарнавського / Марія Котик-Чубінська; НАН України. Ін-т Івана Франка; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2011. – С. 5–7. – (Серія: Літературознавчі студії. Вип. 17).
102.    НАХЛІК Є. Пекло в «Енеїді» Івана Котляревського: ґенеза й міфологічні сенси (античні та християнські) / Євген Нахлік // Дивослово. – 2011. – № 12. – С. 42–46.
103.   НАХЛІК Є. Підземне царство тіней в «Енеїді» Вергілія і травестіях Миколи Осипова та Івана Котляревського / Нахлік Є. К. // Актуальнi проблеми слов’янської філології Серiя: Лiнгвістика i лiтературознавство : Мiжвуз. зб. наук. ст. / Бердян. держ пед. ун-т. – Бердянськ, 2011. – Вип. ХХIV. – Ч. 1. – С. 336–345.
104.   НАХЛІК Є. Поезія як самодостатність і самоцінність [Електронний ресурс] / Євген Нахлік ; [Рец. на кн.: Тарас Пастух. Київська школа поетів та її оточення (модерні стильові течії української поезії 1960–90-х років). – Львів, 2010] // ЛітАкцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2011/06/02/poezija-jak-samodostatnist-i-samocinnist/. – 02 черв. 2011
105.  НАХЛІК Є. Примітки / Євген Нахлік // Шевченко Т. Г. Кобзар: Вірші, поеми / Передм. Павла Мовчана ; Упор. текстів Сергій Гальченко. – К.: Просвіта, 2011. – С. 656–722.
106.   НАХЛІК Є. Примітки; Пояснення слів / Євген Нахлік // Шевченко Т. Кобзар / Ілюстрації Василя Седляра ; Ідея перевидання, післямова, біографічні довідки й добір ілюстрацій Артура Рудзицького ; Ред. Степан Захаркін ; Видавці Костянтин Лігов, Леонід Фінберг та Павло Сачок; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Друге вид. – К.: Дух і Літера – Майстер книг, 2011. – С. 461–492.
107.   НАХЛІК Є. Розкодування образного слова Михайла Яцкова / Євген Нахлік // Мельник О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація / Оксана Мельник ; НАН України. Ін-т Івана Франка; Наук. ред. Є. Нахлік. – К.: Наукова думка, 2011. – С. 3–5. – Проект «Наукова книга – 2011» (Молоді вчені).
108.   НАХЛІК Є. Сороміцький наратив в «Енеїді» Івана Котляревського та «Енейде» Миколи Осипова / Євген Нахлік // Наукові записки. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України». Серія: Літературознавство / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Вип. 32. – С. 213–219.
109.   НАХЛІК Є. Соціальний вимір пекла в «Енеїді» І. Котляревського: джерела та образна семантика / Євген Нахлік // Слово і Час. – 2011. – № 9. – С. 51–58.
110.   НАХЛІК Є. Сучасний стан франкознавчих досліджень і проблема створення інституту Івана Франка НАН України / Євген Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 13–27.
111.   НАХЛІК Є. Сучасний стан франкознавчих досліджень і проблема створення Інституту Івана Франка НАН України / Євген Нахлік // Слово і Час. – 2011. – № 8. – С. 38–48.
112.  НАХЛІК Є. Тарас Шевченко: архетипні постави поета / Євген Нахлік // Дивослово. – 2011. – № 5. – С. 44–46.
113.   НАХЛІК Є. Януарій Позняк – польський та український поет у Галичині, попередник «Руської Трійці» / Євген Нахлік // Dialog dwóch kultur – Діалог двох культур. V Międzynarodowe spotkania muzealników – V Міжнародні зустрічі музейників; VII Międzynarodowe spotkania literatów– VII Міжнародні зустрічі літераторів; VII Międzynarodowe spotkania naukowców – VII Міжнародні зустрічі науковців. – 3–7 września 2010 – 3–7 вересня 2010 / Polskie Towarzystwo Miłośników Krzemieńca i Ziemi Krzemienieckiej im. Juliusza Słowackiego w Poznaniu; Koordynator projektu Mariusz Jerzy Olbromski. – Przemyśl; Warszawa, 2011. – S. 192–199.
114.   НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Алчевська Христина Данилівна / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 151–153.
115.   НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Алчевська Христя / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 154–162.
116.    НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Боровиковський Олександр Левкович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 175–176;

117.    НАХЛІК Є., НАХЛІК О. В інтелектуальній орбіті Івана Франка: Іван Копач / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Українське літературознавство: Зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74 / Відп. за вип. Святослав Пилипчук. – С. 164–173. 
118.    НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Жук Микола Петрович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 182–184;
119.    НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Жук Михайло Іванович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 184–186;

120.    НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Іван Франко й Омелян Калужняцький: спільний об’єкт дослідження, різні погляди / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Буковинський журнал. – 2011. – № 3. – С. 214–220.

121.    НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Іван Франко та Евгений Желехівський: амплітуда взаємин / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Українська мова. – 2011. – № 3. – С. 3–18.

122.    НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Катренко Олександр / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 186–190;
123.    НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Мороз Данило Костянтинович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 215–216;
124.    НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Плющ Олексій Львович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 225–227;
125.   НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Тризна-Яцківський Михайло / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 236–237.
126.    НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Шерстюк Григорій Пилипович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С.  251–253;
127.    НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Янчук Микола Андрійович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 253–257;
128.    НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Ярошевський Богдан Валеріян Ромуальдович / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 257–259.
129.   НАХЛІК Є., ПОДОЛЯКА Т. Наукові та особисті взаємини Івана Франка і Зенона Кузелі / Євген Нахлік, Тамара Подоляка // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – Вип. 547/548: Слов’янська філологія. – С. 3–9.
130.   НАХЛІК О. Афанасьєв-Чужбинський Олександр Степанович / Оксана Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 169–174.
131.   НАХЛІК О. Дніпрова Чайка / Оксана Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 179–182;
132.    НЕБОРАК В. Змістовий розгляд вірша Богдана Ігоря Антонича «Країна Благовіщення» / Віктор Неборак // «Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми». – Львів, 2011. – Вип. 11.  – С. 154–161.
133.    НЕБОРАК В. «Картка любові» (ліричний цикл) / Віктор Неборак  // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 265–271;
134.   НЕБОРАК В. Поезія, вільна і безпритульна / Рефлексії з приводу [Електронний ресурс] / Віктор Неборак // ЛітАкцент. – Режим доступу:  http://litakcent.com/2011/10/14/poezija-vilna-i-bezprytulna.
135.   НЕБОРАК В. Поет «останніх речей». Василь Герасим’юк і кінець міфології / Рефлексії з приводу [Електронний ресурс] / Віктор Неборак // ЛітАкцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2011/09/02/poet-ostannih-rechej-vasyl-herasymjuk-i-kinec-mifolohiji.
136.   НЕБОРАК В. Польоти над узвозами сучасної української прози. Від роману-автобіографії до біографічного роману (Андрухович Ю. Таємниця; Гусейнов Г. Станційні пасторалі;  Діброва В. Андріївський узвіз) / Віктор Неборак // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. –  С. 10–51.
137.   НЕБОРАК В. Розгляд поетичного циклу Івана Франка «Вольні сонети» / Віктор Неборак // Педагогічна думка. – 2011. – № 3. – С. 26–33.
138.   НЕБОРАК В. Скандальні спокуси українського письменника / Дискусійне поле [Електронний ресурс] / Віктор Неборак // ЛітАкцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2011/05/27/formula-uspihu.
139.    НЕБОРАК В. Слуга опиря з Добромиля. Спроба переказу (Пагутяк Г. Слуга з Добромиля) / Віктор Неборак // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 206–224.
140.    НЕБОРАК В. «Тюремні сонети» (ліричний цикл) / Віктор Неборак // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія.  – С. 272–291.
141.     НЕБОРАК В. Уявні подорожі в минуле (Содомора А. Сльози речей) / Віктор Неборак // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 252–261.
142.    НЕДРУКОВАНА рецензія Івана Франка на брошуру Христі Алчевської про Василя Стефаника (передмова, упорядкування тексту і коментарі Євгена Нахліка) // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 327–331.
143.    ПРОХАСЬКО Ю. Про розлад і розпад без розпачу / Юрій Прохасько // Кур’єр Кривбасу. – 2011. – № 262/263 (вересень/жовтень). – С. 106–107.
144.    PROCHASKO J. Einladung von Funktionseliten von außen am Beispiel Halytsch-Ratreußen-Galizien / Jurko Prochasko // Der Fremde als Bereicherung. Schriften des Collegium Pontes. – Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2010. – Band 5. – S. 79–84.
145.   PROCHASKO J. Entfernungserfahrungen / Jurko Prochasko // So ist jeder Übersetzer ein Prophet in seinem Volke. Vom Geschäft des Übеrsetzens / Hrsg. von Per Øhrgaard. – Wallstein Verlag, 2011. – Valerio 12. – S. 54–60.
146.    PROCHASKO J. Everything is Translated / Jurko Prochasko // Альманах Шостого Львівського міжнародного літературного фестивалю. – Львів, 2011. – С. 6.
147.    PROCHASKO J. Wie wir wurden was wir sind / Jurko Prochasko // Frankfurter Rundschau. – 2011. – 26 April.
148.    САЛІЙ О. Гуцульський текст у прозі Гната Хоткевича: ейдоси і топоси / Олександра Салій // Волинь філологічна : текст і контекст. Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. –  Вип. 11. – С. 206–222.
149.     САЛІЙ О. Іван Франко та Михайло Коцюбинський: дуалістична концепція світу. Дискурс містичного (за повістю «Тіні забутих предків» і оповіданнями «Як Юра Шикманюк брів Черемош», «Терен у нозі») / Олександра Салій // Питання літературознавства: : зб. наук. праць / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – Вип. 82. – С. 190–199.
150.     САЛІЙ О. Призабута розвідка Леоніда Білецького (причинок до вивчення «Гуцульського тексту» в українській літературі) / Олександра Салій // Українське літературознавство : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 270–276.
151.    ТИХОЛОЗ Н. Наумович Іван Ієронім Григорович / Наталя Тихолоз // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 216–225;
152.    ТИХОЛОЗ Н. Трагікомічна історія пари пантофлів (поема-казка Івана Франка «Абу-Касимові капці» у фокусі мікроаналізу) / Наталя Тихолоз // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 51–61.
153.   ТИХОЛОЗ Н. Устіянович Корнило Николаєвич / Наталя Тихолоз // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 237–241;
154.    ФРАНКО А., ФРАНКО О. Аналіз документів і матеріалів особистого наукового архіву Федора Кіндратовича Вовка / Андрій Франко; Оксана Франко // Вісник Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 106–123.
155.   ФРАНКО А. Вшанування роковин Тараса Шевченка в Санкт-Петербурзькій Академії мистецтв / Андрій Франко // Дзвони Підгір’я. – 2011. – 20 трав. – № 20 (2751). – С. 9.
156.    ШВЕЦЬ А. Арабажин Костянтин Іванович / Алла Швець  // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 162–169. 
157.   ШВЕЦЬ А. «Наші погляди, змагання, інтереси так з собою близькі...» (Іван Франко та Наталія Кобринська в епістолярному дискурсі) / Алла Швець // Українське літературознавство : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 174–189.
158.    ШВЕЦЬ А. «...Подружжя майже завсігди – лотерея...» (матримоніальна концепція Івана Франка) / Алла Швець  // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., Львів, 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 128–136.
 

КНИЖКОВІ ВИДАННЯ НАУКОВЦІВ

ІНСТИТУТУ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ

2012

1.      ЛУЧУК І. Мистецтво поетичне в дискурсі української лірики та письменницької критики : монографія / Іван Лучук ; Сектор поезієзнавства Ін-ту Івана Франка НАН України ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Львів ; Київ, 2012. – 444 с. – (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 18).
2.      МИСТЕЦТВО поетичне : хрестоматія української літературної критики й есеїстики про поезію / упорядкув., передм., довідки про авт. І. Лучука ; Сектор поезієзнавства Ін-ту Івана Франка НАН України. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 1232 с. – (Серія «Дивоовид»).
3.      ПРОХАСЬКО Т., ПРОХАСЬКО Ю. Відстані та вібрації / Тарас Прохасько, Юрко Прохасько. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – 68 с.
4.      ES war einmal Galizien… Була собі Галичина… / Упор.: Алла Паславська, Юрко Прохасько, Тобіас Фоґель. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2012. – 448 с.
5.      SIMONEK S. Іван Франко і «Молода Муза»: Сором’язливі та декларовані модерністи у Галичині кінця 19 – початку 20 століття / Stefan Simonek; [Переклад з нім Ю. Прохаська]. – Siedlce; Wien, 2012. – 298 с.
 

СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ, ІНТЕРВ’Ю, ПЕРЕКЛАДИ

НАУКОВЦІВ ІНСТИТУТУ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ

2012

1.      БАРАБАШ М. Дарунок для чемних (і навіть для нечемних!) малих книгогризів [Електронний ресурс] / Мар’яна Барабаш ; [Pец. на кн.: Дарунок святого Миколая: вірші, казки, оповідання (Для мол. та сер. шкільного віку)] / Упор. Ю. Березенко; худож. М. Качмар. – К.: Братське, 2012. – 72 с.] // Буквоїд. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2012/12/13/104100.html.
2.      БАРАБАШ М. Ідентичність прихованого «я»-персонажа в сучасній українській прозі / Мар’яна Барабаш  // Наукові праці: науково-методичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – Т. 168. Вип. 156: Філологія. Літературознавство. – С. 9–15.
3.      БАРАБАШ М. Ідилічний катарсис чи катарсисна ідилія? або: Причому тут успішна солодка вата? / Мар’яна Барабаш ; [Рец. на поет. кн.: Олег & Галина Левченко. Траєкторія польоту зозулі, або успіх солодкої вати (катарсисна сімейна драма-ідилія з наслідками та без). – Житомир, 2011] // Люблю + Слово (ФіLео + LоґоS): літературно-художній журнал. – Житомир, 2012. – № 2 (21). – С. 130–138.
4.      БАРАБАШ М. Міжнародний симпозіум «Тарас Шевченко – апостол українського народу» / Мар’яна Барабаш // Наш голос : місячник Союзу українців Румунії.  –  2012.  – № 216 (червень). – С. 3–5.
5.     БАРАБАШ М. Міжнародний симпозіум «Тарас Шевченко – апостол українського народу» у місті Сату Маре (Румунія) / Мар’яна Барабаш // Шевченків світ. –  2012. – Ч. 5. – C. 151–155.
6.    БАРАБАШ М. Модель художнього циклу з погляду теорії двовимірності структури літературного твору Романа Інґардена / Мар’яна Барабаш  // Studia Ingardeniana / Polska academia nauk oddział w Lublinie; Teka Komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych. T. VI. – Lublin, 2011. – T. 2: Poetyka tekstu literackigo. – S. 32–40.
7.      БАРАБАШ М.  Поетичне причастя «На березі моря» / Мар’яна Барабаш  ; [Рец. на поет. кн.: Колтун О. На березі моря. – Мост Паблишинг, 2011 [електронне видання]. – Режим доступу: http:// avtura.com.ua/book/583/]  // Люблю + Слово (ФіLео + LоґоS) : літературно-художній журнал. – Житомир, 2012. – № 3 (22). – С. 116–122.
8.      BARABAŞ M. Simpozionul Internaţional «Taras Şevcenko – un apostil al poporului ucrainean» / Mariana Barabaş ; Traducere de Ion Robciuc // Curierul Ucrainean. – 2012. – Nr. 219/220 (iulie). – S. 7–8.
9.      ДРОНЬ К. «У тайниках» людської душі: міфомотив лабіринту в художній прозі І. Франка / Катерина Дронь // Франкознавчі студії: зб. наук. праць / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. Ін-т франкознавства. – Дрогобич: Коло, 2012. – <Вип.> 5. – С. 77–97.
10.  КОТИК І. Кількасот грамів іти до [Електронний ресурс] / Ігор Котик // ЛітАкцент. – Режим доступу : http://litakcent.com/2012/03/02/kilkasot-hramiv-ity-do/.
11.  КОТИК І. Тимофій Гаврилів експериментує [Електронний ресурс] / Ігор Котик // ЛітАкцент. – Режим доступу : http://litakcent.com/2012/04/12/tymofij-havryliv-eksperymentuje/ .
12.  КОТИК І. Про теніс без сітки й лопату, яка керує рукою / Ігор Котик // Дніпро. – 2012. – № 5. – С. 118-123. 
13.  КОТИК І. Ярослав Мельник і метафізичні жорна [Електронний ресурс]  / Ігор Котик // Буквоїд. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2012/05/31/130900.html.
14.  КОТИК І. Хай живе дружба? [Електронний ресурс] / Ігор Котик // ЛітАкцент. – Режим доступу : http://litakcent.com/2012/06/07/haj-zhyve-druzhba/.
15.  КОТИК І. Зустрічі з Ярославом Мельником у Львові [Електронний ресурс] / Ігор Котик // Українська літературна газета. – Режим доступу до газ. : http://www.litgazeta.com.ua/node/3106.
16.  КОТИК І. Морок, що знає [Електронний ресурс] / Ігор Котик  // ЛітАкцент. – Режим доступу : http://litakcent.com/2012/07/27/morok-scho-znaje/.
17.  КОТИК І. Повстання проти змори триває [Електронний ресурс] / Ігор Котик // ЛітАкцент. – Режим доступу : http://litakcent.com/2012/09/21/povstannja-proty-zmory-tryvaje/.
18.  КОТИК І. Соціальна проза на внутрішніх органах[Електронний ресурс]  / Ігор Котик // Буквоїд. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2012/10/04/075509.html.
19.  КОТИК І. «Танго смерті» як загроза державній безпеці [Електронний ресурс] / Ігор Котик  // ЛітАкцент. – Режим доступу : http://litakcent.com/2012/11/22/tango-smerti-jak-zahroza-derzhavnij-bezpeci/.
20.  КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Час та свідомість у новелах Ніни Бічуї [Електронний ресурс] / Марія Котик-Чубінська // ЛітАкцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2012/07/17/chas-ta-svidomist-u-novelah-niny-bichuji/.
21.  КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Кінематографічна проекція пам’яті / М. Котик-Чубінська // Педагогічна думка. –2012. – № 3. – С. 31–37.
22.  ЛЕГКИЙ М. Проза Івана Франка: проблеми класифікації / Микола Легкий // Вісник Львівського університету. Серія філологічна : Франкознавство. – Львів, 2011. – Вип. 55. – С. 15–20.
23.  ЛЕГКИЙ М. Художня проза Олени Пчілки (історико-літературний шкіц) / Микола Легкий // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича – Львів, 2012. – Вип. 21: Scripta manent: Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 483–491.
24.  ЛЕГКИЙ М. Мистецтво поетичне в дії [Електронний ресурс] / Микола Легкий ; [Рец. на кн.: Лучук І. Мистецтво поетичне в дискурсі української лірики та письменницької критики: монографія. – Л.; К., 2012. – 444 с.] // Режим доступу: http: // bukvoid.com.ua / reviews / books / 2012 / 08 / 02 / 193000 htm.
25.  ЛЕГКИЙ М. Розсекречення таїн, або Осягнення мистецтва поетичного / Микола Легкий ; [Рец. на кн.: Лучук І. Мистецтво поетичне в дискурсі української лірики та письменницької критики: монографія. – Л.; К., 2012. – 444 с.] // Дзвін. – 2012. – № 8. – С. 147–149.
26.  ЛЕГКИЙ М. Іван Франко і Борис Грінченко: нові матеріали до мовно-літературної полеміки / Микола Легкий // Українське літературознавство / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 32–59.
27.  ЛУЧУК І. Метафора та інші тропи в дискурсі української лірики / Іван Лучук // Наукові записки НаУКМА. – К., 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 48–57.
28.  ЛУЧУК І. Містифікація як складова мистецтва поетичного Назара Гончара (За публікаціями рубрики «Парнасленд» львівської газети «Ратуша») / Іван Лучук // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / НАН України ; ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства). – Львів, 2011. – Вип. 1(19). – С. 347–361.
29.  ЛУЧУК І. Питання мистецтва поетичного в епістолярії Миколи Мірошниченка / Іван Лучук // Українське літературознавство : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 38–62.
30.  ЛУЧУК І. Українська письменницька критика про різночасові тенденції мистецтва віршування / Іван Лучук // Бахмутський шлях. – 2011. – № 1/2. – С. 167–177.
31.  ЛУЧУК І. Еволюція українського віршування дошевченківської доби (штрихи) / Іван Лучук // Слово і Час. – 2012. – № 4. – С. 70–79.
32.   ЛУЧУК І. Сонет і верлібр: два крила версифікації / Іван Лучук // Studia methodologica : зб. наук. праць / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – Вип. 33. – С. 71–84.
33.  ЛУЧУК І. Українська візуальна поезія / Іван Лучук // Studia methodologica : зб. наук. праць / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – Вип. 34. – С. 40–49.
34.  ЛУЧУК І. Українська літературознавча думка про мистецтво поетичне : (спроба шкіцу) / Іван Лучук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – Вип. 37. – Ч. 1. – С. 195–202.
35.  ЛУЧУК І. Червоне і чорне, чорне і червоне (порівняльно-ґендерний статистичний аналіз двох антологій Бориса Щавурського з відповідними моїми антологіями) / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Червоне і чорне : 100 українських поеток ХХ сторіччя : антологія / укладення Б. Щавурського. – Тернопіль : Богдан, 2011. – 1344 с.; Чорне і червоне : 100 українських поетів ХХ сторіччя : антологія / уклад. Б. Щавурського. – Тернопіль : Богдан, 2011. – 1376 с.] // Дзвін. – 2012. – № 4. – С. 142–147.
36.  ЛУЧУК І. Як українські поети уявляють і трактують свого читача / Іван Лучук // Дзвін. – 2012. – № 5–6. – С. 145–150.
37.  ЛУЧУК І. Сприйняття українськими поетами рими та римування / Іван Лучук // Дзвін. – 2012. – № 7. – С. 123–130.
38.  ЛУЧУК І. Штрихи до еволюції українського віршування та віршових форм / Іван Лучук // Дзвін. – 2012. – № 8. – С. 120–132.
39.  ЛУЧУК І. Ліричний герой і автор у поетичному світі / Іван Лучук // Дзвін. – 2012. – № 9. – С. 129–135.
40.  ЛУЧУК І. Ігор Римарук: геній поезії / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Римарук І. Божественний вітер : останні вірші / Ігор Римарук. – Чернівці : Букрек, 2012. – 272 с. – (Серія «Третє тисячоліття: українська поезія» ; вип. 2)] // Буковинський журнал. – 2012. – № 3(85). – С. 230–232.
41.  ЛУЧУК І. Фемінний і маскулінний зрізи української поезії останніх ста років [Електронний ресурс] / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Червоне і чорне : 100 українських поеток ХХ сторіччя : антологія / уклад. Б. Щавурського. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 1344 с.; Чорне і червоне : 100 українських поетів ХХ сторіччя : антологія / укладення Б. Щавурського. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 1376 с.] // Буквоїд. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2012/03/04/113531.html#comms (опубліковано: 04.03.2012).
42.  ЛУЧУК І. Дослідження праісторії від Юрія Перетятка [Електронний ресурс] / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Перетятко Ю. Ода Оріям : науково-популярно-містичні роздуми на тему історії та України / Юрій Перетятко ; вид. 2-е, доповн. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 180 с.] // Буквоїд. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2012/03/25/111000.html (опубліковано: 25.03.2012).
43.  ЛУЧУК І. Задзеркалля Юрія Перетятка [Електронний ресурс] / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Перетятко Ю. В тенетах маразму / Юрій Перетятко. – Львів : Тріада плюс, 2012. – 160 с.] // Zaxid.net. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?zadzerkallya_yuriya_peretyatka&objectId=1251125 (опубліковано 26.03.2012) ; Міст : тижневик (Канада). – 2012. – № 13. – 29 березня – 4 квітня. – С. 14; 25.
44.  ЛУЧУК І. Гетеборзькі поети в перекладі львів’янина [Електронний ресурс] / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : 18 поетів із Гетеборга: антологія / переклад зі шведської Лева Грицюка. – Тернопіль : Крок, 2011. – 242 с.] // Буквоїд. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2012/04/18/083256.html (опубліковано: 18.04.2012).
45.  ЛУЧУК І. Оповідь про екзотичне заслання [Електронний ресурс] / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Баретич Р. Восьмий повірений / Ренато Баретич ; пер. з хорват. Наталії Чорпіти. – Харків : Фоліо, 2010. – 316 с. – (Карта світу)] // Буквоїд. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2012/05/22/215339.html (опубліковано: 22.05.2012).
46.  ЛУЧУК І. Критика критика [Електронний ресурс] / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Баран Є. Дев’яності навиворіт : есе / Євген Баран. – Івано-Франківськ : Видавець Супрун В. П., 2011. – 172 с.] // Zaxid.net. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?kritika_kritika&objectId=1256165 (опубліковано: 28.05.2012).
47.  ЛУЧУК І. «Реквієм для греко-католика» [Електронний ресурс] / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Щавурський Б. Реквієм для греко-католика : вірші та переклади / Борис Щавурський. – К. : Гамазин, 2011. – 164 с. – (Серія «Зона Овідія»)] // Zaxid.net. – Режим доступу :  http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?rekviyem_dlya_grekokatolika&objectId=1257353 (опубліковано 11.06.2012).
48.  ЛУЧУК І. Поетична парадигма, або (не)можливості дискурсу [Електронний ресурс] / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Андрусяк І. Неможливості мови : вірші й переклади / Іван Андрусяк. – К. : Ярославів Вал, 2011. – 152 с.] // Буквоїд. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2012/06/26/132206.html (опубліковано 26.06.2012).
49.  ЛУЧУК І. Інтертекстуальна збірка Олега Короташа [Електронний ресурс] / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Короташ О. Поет без імперії : вірші / Олег Короташ. – Львів : ПАІС, 2012. – 198 с.] // Zaxid.net. – Режим доступу :  http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?intertekstualna_zbirka_olega_korotasha&objectId=1259544 (опубліковано 09.07.2012) // Буквоїд. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/digest/2012/07/11/075651.html (опубліковано 11.07.2012).
50.  ЛУЧУК І. Про львівських гіпі [Електронний ресурс] / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Хіпі у Львові : альманах. – Львів : Тріада плюс, 2011. – 408 с.] // Буквоїд. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2012/07/24/145149.html (опубліковано 24.07.2012).
51.  ЛУЧУК І. Цісарський гостинець Мирослава Лазарука [Електронний ресурс] / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Лазарук М. Цісарська дорога : поезії / Мирослав Лазарук. – Чернівці : Букрек, 2011. – 136 с. – (Серія «Зона Овідія»)] // Zaxid.net. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?tsisarskiy_gostinets_miroslava_lazaruka&objectId=1261287 (опубліковано 30.07.2012).
52.  ЛУЧУК І. Ігор Римарук: останні поезії [Електронний ресурс] / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Римарук І. Божественний вітер : останні вірші / Ігор Римарук. – Чернівці : Букрек, 2012. – 272 с. – (Серія «Третє тисячоліття: українська поезія» ; вип. 2)] // Zaxid.net. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?igor_rimaruk_ostanni_poeziyi&objectId=1267264 (опубліковано 08.10.2012).
53.  ЛУЧУК І. Трикутна оаза Ярослава Довгана [Електронний ресурс] / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Довган Я. Ось і моя оаза / Ярослав Довган. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – 44 с.] // Буквоїд. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2012/10/22/074735.html (опубліковано 22.10.2012).
54.  ЛУЧУК І. Ярослав Гнатів – колоритний персонаж львівського пейзажу [Електронний ресурс] / Іван Лучук // Zaxid.net. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?yaroslav_gnativ__koloritniy_personazh_lvivskogo_peyzazhu&objectId=1268407 (опубліковано 22.10.2012).
55.  ЛУЧУК І. Про львівський роман Андрія Куркова й одне дражливе питання / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Курков А. Львівська гастроль Джимі Хендрікса : роман / Андрій Курков. – Харків : Фоліо, 2012. – 444 с.] // Zaxid.net. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?pro_lvivskiy_roman_andriya_kurkova_y_odne_drazhlive_pitannya&objectId=1269918 (опубліковано 06.11.2012).
56.  ЛУЧУК І. Самоідентифікація Петра Коробчука / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Коробчук П. Боса флейта : поезії, переклади/переспіви / Петро Коробчук. – Луцьк : Твердиня, 2011. – 376 с.] // Zaxid.net. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?samoidentifikatsiya_petra_korobchuka&objectId=1272258 (опубліковано 03.12.2012).
57.  ЛУЧУК І. Есеїстична лабораторія поетики Богдана Рубчака / Іван Лучук ; [Рец. на кн. : Рубчак Б. Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу : есеї / Богдан Рубчак ; упоряд. Василь Ґабор. – Львів : ЛА «Піраміда», 2012. – 484 с.] // Zaxid.net. – Режим доступу :  http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?eseyistichna_laboratoriya_poetiki_bogdana_rubchaka&objectId=1273466 (опубліковано 17.12.2012).
58.  НАХЛІК Є. Алюзійна гротескова футурологія (випадок Тараса Антиповича і Юрія Щербака) / Євген Нахлік // ЛітАкцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2012/02/21/aljuzijna-hroteskova-futurolohija/. 21 Лют 2012.
59.  НАХЛІК Є. Головне – люди, а не доктрина: трагедія Першої світової війни та Іван Франко / Євген Нахлік // День: Щоденна всеукраїнська газета. – 2012. – № 149/150. – 23–24 серп. – С. 8 ; Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/233760. 23 серпня 2012.
60.  НАХЛІК Є. Екзистенційний вимір людини в літературній творчості Шевченка / Євген Нахлік // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2012. – Т. 2: Г–З. – С. 465–475.
61.  НАХЛІК Є. Зачин Івана Котляревського і мовна ситуація в Україні на зламі XVIII–ХІХ століть (слов’яноукраїнська, книжна українська, українська народна, російська літературна мови) / Євген Нахлік // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича – Львів, 2012. – Вип. 21: Scripta manent: Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 590–594.
62.  НАХЛІК Є. Залеський (Zaleski) Юзеф-Богдан / Євген Нахлік // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2012. – С. 678–680. – Т. 2: Г–З.
63.  НАХЛІК Є. Іван Франко і літературна спадщина українського та польського романтизму / Євген Нахлік // Dialog dwóch kultur – Діалог двох культур. VI Międzynarodowe spotkania muzealników – VI Міжнародні зустрічі музейників; VIII Międzynarodowe spotkania literatów – VIII Міжнародні зустрічі літераторів; VIII Międzynarodowe spotkania naukowców – VIII Міжнародні зустрічі науковців. – 3–7 września 2011 – 3–7 вересня 2011 / Polskie Towarzystwo Miłośników Krzemieńca i Ziemi Krzemienieckiej im. Juliusza Słowackiego w Poznaniu; Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu; Koordynator projektu Mariusz Jerzy Olbromski. – Warszawa; Lublin, 2012. – Rocznik VI, zeszyt 1 – Річник VI, зошит 1. – S. 121–127.
64.  НАХЛІК Є. Карнавально-іронічний сонетарій Івана Лучука / Євген Нахлік // Мистецтво поетичне: Хрестоматія української літературної критики й есеїстики про поезію / Упорядкув. та передм. Івана Лучука; Сектор поезієзнавства Інституту Івана Франка НАН України. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – С. 955–964. – (Серія «Дивоовид»).
65.  НАХЛІК Є. Міфологічний топос долі та житейські роздуми автора в «Енеїді» Івана Котляревського / Євген Нахлік // Студії з україністики / Міжнар. школа україністики НАН України; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – К.; Дрогобич: Посвіт, 2012. – Вип. Х: Література. Соціум. Епоха: Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф’єва. – С. 561–574.
66.  НАХЛІК Є. Проблеми і перспективи сучасної компаративістики (за матеріалами книжки: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, pod red. Tomasza Bilczewskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010. – LVIII+595 s.) / Євген Нахлік // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: Зб. наук. праць / Київ нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т філології. Кафедра теорії літератури, компаративістики і літературної творчості. – К.: Логос, 2012. – С. 166–175.
67.  НАХЛІК Є. Україномовна творчість галицько-польських письменників 20–50-х років ХІХ ст. в інтерпретації Івана Франка / Євген Нахлік // Galicyjskie spotkania. 2011 / Tom studiów pod redakcją prof. dr hab. Urszuli Jakubowskiej; Fundacja Dziedzictwo im. Chone Shmeruka; Instytut badań literackich. – Zabrze: Wydawnictwo inforteditions, [2012]. – S. 25–43.
68.  НАХЛІК Є. Український і польський романтизм у рецепції Івана Франка / Євген Нахлік // Київські полоністичні студії / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка (Ін-т філології); Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Бердян. держпедун-т; Міжнар. школа україністики НАН України. – К.: Університет «Україна», 2012. – Т. 19. – С. 410–414.

69. НАХЛІК Є., Нахлік О. Франкова спадщина та франкознавчі набутки в енциклопедичній систематизації: Браунер Олександр Олександрович; Горошкевич Юліян; Жмійовський Антоній Петрович; Конощенко Андрій; Попель Маркел Онуфрійович; Попель Михайло; Прокопчиць Євстахій; Цибульський Войцех; Цибульський Іван Король; Щуцький Бальтазар / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Франкознавчі студії: зб. наук. праць / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. Ін-т франкознавства. – Дрогобич: Коло, 2012. – <Вип.> 5. – С. 433–473.

70.  Nachlik J. Dziewiętnastowieczni pisarze ukraińscy o «szkole ukraińskiej» w romantyzmie polskim (od Tarasa Szewczenki do Iwana Franki) / Jewhen Nachlik; Przełożyli z ukraińskiego Ołesia i Jarosław Nachlikowie // «Szkoła ukraińska» w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie / Pod red. Stanisława Makowskiego oraz Urszuli Makowskiej i Małgorzaty Nesteruk. – Warszawa: Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – S. 591–628.

71.  НАХЛІК О. Єронім Калитовський – український письменник і громадсько-культурний діяч у Галичині / Оксана Нахлік // Galicyjskie spotkania. 2011 / Tom studiów pod redakcją prof. dr hab. Urszuli Jakubowskiej; Fundacja Dziedzictwo im. Chone Shmeruka; Instytut badań literackich. – Zabrze: Wydawnictwo inforteditions, [2012]. – S. 73–84.
72.  НАХЛІК О. «Ми храм нащадкам небайдужим…» / Оксана Нахлік ; [Рец. на кн. : Мандрик-Куйбіда К. Благослови вогнем / Катерина Мандрик-Куйбіда. – 2-ге вид.; доп. – Львів: Літопис, 2010] // Родовід вкраїнський вічний: (Статті, рецензії, спогади, присвяти, листи, виступи про К. Мандрик-Куйбіду) / Упор. Василь Куйбіда. – Львів: Літопис, 2012. – С. 82–103.
73.  НЕБОРАК В. Aвтограф Римарука / Віктор Неборак // Кур’єр Кривбасу. – 2012. – № 274/275. – С. 325–337.
74.  НЕБОРАК В. Знайомий незнайомець Тарас Мельничук / Віктор Неборак // Мельничук Т. Князь роси. Вибрані вірші, спогади, нариси / Тарас Мельничук. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – С. 250–260.
75.  НЕБОРАК В. Поет «останніх речей». Василь Герасим’юк і кінець міфології / Віктор Неборак // Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу. Бібліотека «ЛітАкценту». – К.: Темпора, 2012. – С. 261–280.
76.   ПРОХАСЬКО Ю. Берлін у трьох відслонах і відслоненнях [Електронний ресурс] / Юрко Прохасько // Deutsche Welle. – Режим доступу:  http://www.dw.de.
77.   ПРОХАСЬКО Ю. Неочевидна очевидність поезії [Передмова] / Юрко Прохасько // Мить поезії чудова. – Львів: Афіша, 2012. – С. 3–4.
78.   ПРОХАСЬКО Ю. Лист в нікуди // Radar. – 2012 – Nr. 06 (жовтень). – С. 170-173.
79.   ПРОХАСЬКО Ю. Спроба бути середньоевропейцем // Критика. – 2011 ­– 11/12 (169/170). – С. 40–42.
80.   PROCHASKO J. Allee und Autobahn [Електронний ресурс] / Jurko Prochasko // Режим доступу: http://www.dw.de/allee-und-autobahn/a-15997352.
81.   PROCHASKO J. Brief aus Berlin. Im G-Punkt des D-Landes / Jurko Prochasko // Köpfe und Ideen. – Berlin, 2012. – S. 64–69.
82.   PROCHASKO J. Ein Brief nach nirgendwo / Jurko Prochasko // Radar. – 2012 – Nr. 06 (жовтень). – С. 172–174.
83.   PROCHASKO J. Ein Traum von Strafe. Die Ukraine und das gefährliche (Fußball-)Spiel mit Europa / Jurko Prochasko // Ost-West: Europäische Perspektiven. 2012. – 13 Jahrgang. – Heft 1. – S. 63–69.
84.   PROCHASKO J. Europe’s forgotten fringes / Jurko Prochasko // Culture Report. EUNIC Yearbook. – 2011. Europe’s foreign cultural relations. – Nr. 4/11. – P. 70–77.
85.   PROCHASKO J. Jak jest możliwy środkowoeuropejczyk i do czego jest potrzebny dziś? / Jurko Prochasko // Autoportret. Pismo o dobrzej przestrzeni. Kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury. – 2012. – 1 [36]: Tożsamość po ΄89. – S. 104–109.
86.   PROCHASKO J. Lange Fahrt nach Westen / Jurko Prochasko // Süddeutsche Zeitung. – 2012. – Nr. 124, 31(Mai). – S. 42.
87.   PROCHASKO J. List do nikąd nirgendwo // Radar. – 2012 – Nr. 06 (жовтень). – С. 174–176.
88.  ТИХОЛОЗ Н. У пошуках утраченого раю (Любов і туга Анни Франківни) / Наталя Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія філологічна : Франкознавство. – Львів, 2011. – Вип. 55. – С. 169–194.
89.  ТИХОЛОЗ Н. «Та вернімося до школи : там сонце, молодість, життя…» (Спомини зі шкільних літ Анни Франко) / Наталя Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія філологічна : Франкознавство. – Львів, 2011. – Вип. 55. – С. 304–305.
90.  ТИХОЛОЗ Н. Фантазія з присмаком ностальгії (із секретів художньої творчості Анни Франко-Ключко) / Наталя Тихолоз // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича – Львів, 2012. – Вип. 21: Scripta manent: Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 752–759.
91.  ТИХОЛОЗ Н. Тарас Франко про батька : без купюр / Наталя Тихолоз // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. Ін-т франкознавства. – Дрогобич: Коло, 2012. – <Вип.> 5. – С. 503–525.
92.  ФРАНКО А. Організаційно-наукова роль Івана Франка у процесі академічного становлення Наукового Товариства ім. Т. Г. Шевченка / Андрій Франко // Дзвони Підгір’я. – 2012. – № 111. – С. 3.
93.  ФРАНКО А. [Д]. Андрій Франко як науковий дослідник фольклористично-етнографічного доробку Григорія Ількевича, перекладач, креативний співробітник, секретар, помічник, опікун Івана Франка / Андрій [Дмитрович] Франко // Українське літературознавство : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка.  – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 81–121.
94.  ФРАНКО А., ФРАНКО О. Аналіз документів і матеріалів особистого наукового архіву Вадима Щербаківського (на типологічній основі характеристики принципів упорядкування архівного фонду Івана Франка) / Андрій Франко, Оксана Франко // Вісник Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 62–74.
95.  ФРАНКО-КЛЮЧКО А. Листи до товаришки / Упор. тексту і комент. Н. ТИХОЛОЗ // Вісник Львівського університету. Серія філологічна : Франкознавство. – Львів, 2011. – Вип. 55. – С. 305–337.
96.  ФРАНКО Т. Громадська діяльність Івана Франка. Іван Франко і діти. Спогади про матір. Хто нажився в Бориславі? Два обличчя. Робочий кабінет Івана Франка. Ходок. Поїздка на Дрогобиччину. Франкознавець. На Чивчин! [Купюри з книги Т. Франка «Про батька»] / Упоряд. тексту і комент. Н. ТИХОЛОЗ // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. Ін-т франкознавства. – Дрогобич: Коло, 2012. – <Вип.> 5. – С. 526–560.
97.  ШВЕЦЬ А. «Я з Кобилянською добре жила, жию і буду жити…» (Наталія Кобринська та Ольга Кобилянська: амплітуда життєтворчих взаємин / Алла Швець // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. – Чернівці, 2012. – Вип. 585/586. – С. 183–190.
98.  ШВЕЦЬ А. «Прихильниця Ваша від усего серця» (Ольга Франко та Олена Пчілка: життєтворча історія) / Алла Швець // Українське літературознавство : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 60–80.
99.  ЮРЕЧКО О. Письменники в ролі дослідників психології творчості: Іван Франко і Валер’ян Підмогильний // Українське літературознавство : зб. наук. праць  / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка.  – 2012. – Вип. 76. – С. 148–154.
100.  ЮРЕЧКО О. Психоаналітичні моделі в оповіданні В. Підмогильного «В епідемічному бараці» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. – Острог, 2012. – Вип. 21. – С. 163–168.


ПЕРЕКЛАДИ за 2011–2012 рр.:

1.      ГОФМАНСТАЛЬ Г. Покази несказанности. Казка 672-ї ночі. / Гуґо фон Гофмансталь ; З нім. перекл. Ю. Прохасько // Кур’єр Кривбасу. – 2011. – № 262/263 (вересень/жовтень). – С. 107–126.
2.      HOFMANNSTHAL H. Ein Brief / Гуґо фон Гофмансталь. Лист. / З нім. перекл. Ю. Прохасько // DaFiU Zeitschrift des UDGV, Österreich-Sonderausgabe. –  2011. – № 23. – S. 86 – 91.
3.      ШЕРНІН В. Поезії / Велвл Чернін / З їдиш перекл. Ю. Прохасько // Єгупець. – К.: Дух і Літера, 2012. – № 21. – С. 13
 

ІНТЕРВ’Ю за 2011–2012 рр.:

1.      ВАЛЕРІЙ Шевчук: «Я чистої води модерніст» / Розмов. з письм. М. Барабаш. // Золота пектораль. – 2012. – № 1/2. – С. 61–65.
2.      ІВАН Лучук: «Рима наче допомагає писати, веде за собою віражі думки й кульбіти стилістики» [Електронний ресурс] / Розмова із поетом, літературознавцем Іваном Лучуком / Валентина Січкоріз // Режим доступу : http://www.bohdan-books.com/news/show_466/ (опубліковано: 28.04.2012).
3.      ЮРКО Прохасько: «Якісний переклад веде до розвитку української мови» [інтерв’ю] // Перекладна література в часи незалежності [Упор. і вст. частина О. Гавриленка]. – К.: Ноосфера, 2010. – С. 142–146.
4.      JURKO Prochasko / Interview Marlis Lami // oderÜbersetzen: Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv. – 2010. – № 1. – S. 105–117.
5.      RENATE Meinhof und Thomas Urban, Gefangen von ihr (Interview mit Jurko Prochasko) // Süddeutsche Zeitung. – 2012. – Nr. 109, 11 (Mai). – S. 3.