Публікації науковців Інституту Івана Франка НАН України за 2023 рік

Публікації науковців Інституту Івана Франка НАН України за 2023 рік
29.05.2024

У 2023 році в Інституті Івана Франка вийшли друком індивідуальна монографія, колективна монографія, збірник наукових статей, статті в українських та закордонних виданнях, індексованих у наукометричних базах Scopus, рецензії, інтерв’ю.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВЦІВ

ІНСТИТУТУ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ

ЗА 2023 РІК

 КНИЖКОВІ ВИДАННЯ

 

Монографія

Медвідь І. Пророк чи єретик? Релігійний світогляд Івана Франка та його взаємини з духовенством / Ігор Медвідь ; «Передмова» Ярослава Грицака ; Укр. католицький ун-т ; Львів. нац. літ.-меморіальний музей Івана Франка ; Ін-т Івана Франка НАН України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів : Вид-во Українського католицького університету, 2023. 423, [1] с. + 16 іл.

Колективна монографія

Творець нового культурного українства: Михайло Павлик : (до 170-річчя від дня народження) : Колективна монографія / Відп. редакторка: Алла Швець ; Наук. і літ. редагування: Марія Котик-Чубінська, Олександра Салій ; Ред. колегія: Євген Нахлік (голова) та ін. ; Ін-т Івана Франка НАН України ; Департамент освіти і науки Львів. обл. військ. адміністрації ; Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франк. обл. держ. адміністрації ; Косівська міська рада. Львів ; Івано-Франківськ, 2023. 280 + 12 c. іл. вкл.

Збірник наукових статей

Стефан Ковалів: педагог, письменник, громадський діяч «Галицької Каліфорнії» та високоповажний друг Івана Франка : Науковий збірник статей і матеріалів Регіональної науково-практичної конференції до 175-ї річниці від дня народження Стефана Коваліва 24 листопада 2023 р. / Богдан Лазорак (головний редактор), Тетяна Лазорак (упорядник) ; Бориславська міська рада ; Літературно-меморіальний музей Івана Франка Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» ; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; Інститут Івана Франка Національної академії наук України ; Історико-краєзнавчий музей міста Борислава. Борислав ; Нагуєвичі : По́світ, 2023. 263 с., іл.

СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ, ІНТЕРВ’Ю

 

1. ВОРОК Х. «Адже медицина знала такі хороби!»: функціонування медичної термінології у прозі Івана Франка / Христина Ворок // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської мультидисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Лінгвоекологія: мова медицини» 22–23 лютого 2023 р. Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету, 2023. С. 22–31.

2.      ВОРОК Х. «Вони були майже вповні контрасти один супроти одного»: ще раз про прототипи Франкового оповідання «Хома з серцем і Хома без серця» / Христина Ворок // «Творець нового культурного українства» : Михайло Павлик. До 170-річчя від дня народження : колективна монографія / відпов. ред. Алла Швець ; наук ред. М. Котик-Чубінська, О. Салій. Львів : Інститут Івана Франка НАН України ; Департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації ; Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної військової адміністрації. 2023. 253 с. іл.

3.     ВОРОК Х. Оповідання Івана Франка про «вільну пташку» (поетика та проблематика «Панталахи») / Христина Ворок // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2023. Вип. 37. С. 249–263. DOI http://doi.org/10.33402/ukr/2023-37-249-263.

4.     ВОРОК Х. У царстві Задухи: між онейричними візіями та реальністю (на матеріалі оповідання Івана Франка «На роботі») / Христина Ворок // Волинь філологічна: текст і контекст. Луцьк, 2023. Вип. 35. С. 318–334.

5.     ВОРОК Х. Химерне оповідання Івана Франка «Як Русин товкся по тім світі»: поетика та проблематика / Христина Ворок // Літературознавчий дискурс і спадок Михайла Возняка : монографія. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2023. С. 218–232.

6.     КОТИК І. Цупкі сувої пам’яти [рецензія на книжку: Вольвач П. 20+1, або Земля мертвих] / Ігор Котик // Буквоїд. URLhttp://bukvoid.com.ua/reviews/books/2023/01/02/220835.html

7.     КОТИК І. Поезія Віктора Неборака і рок-музика / Ігор Котик // Studia Ukrainica Posnaniensia, vol. X/2: 2022, pp. 115–128.

8.     КОТИК І. Штрихи до портрету поета Юрія Тарнавського на тлі західних інтелектуальних лабораторій / Ігор Котик // Модернізм в українській літературі ХХ – початку ХХІ ст.: пам’ять, коди, практики. Львів : Інститут українознавства НАН України, 2023.

9.     КОТИК І. «Після 24-го»: панорама війни від Владислава Івченка [рецензія на книжку: Івченко Вл. Після 24-го] / Ігор Котик // Читомо. URL: https://chytomo.com/pislia-24-ho-panorama-vijny-vid-vladyslava-ivchenka/?fbclid=IwAR3Tb7JcTBwg4kVKdmvM5FbyVMNLLpCUc5XbBBI4zvupMKp9FUxCKFUbPFE

10.  КОТИК І. Тексти про наші часи – війна крізь призму трьох антологій [«Війна 2022», «Воєнний стан», «ЙБН БЛД РСН»] / Ігор Котик // Читомо. URL: https://chytomo.com/teksty-pro-nashi-chasy-vijna-kriz-pryzmu-trokh-antolohij/

11.  КОТИК І. І не введи нас у спокусу прощення [О.Михед, «Позивний для Йова»] / Ігор Котик // Читомо. URL: https://chytomo.com/ta-ne-vvedy-nas-u-spokusu-sproshchennia-pozyvnyj-dlia-jova-mykheda/

12.  КОТИК І. Камю на прицілі [Дж.Кателлі. Камю має померти] / Ігор Котик // Читомо. URL: https://chytomo.com/kamiu-na-prytsili-konflikt-mizh-srsr-ta-frantsuzkymy-klasykamy-u-knyzhtsi-dzhovanni-katelli/

13.  КОТИК І. Оборона столиці і майбутнє фронту [С. Руденко. Бій за Київ. Харків: Фабула, 2023] / Ігор Котик // Еспресо. URL: https://espreso.tv/oborona-stolitsi-i-maybutne-frontu.

14.  КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Михайло Павлик як посередник у кореспонденції М. Драгоманова і К. Паньківського ідеолога / Марія Котик-Чубінська // «Творець нового культурного українства» : Михайло Павлик. До 170-річчя від дня народження : колективна монографія / відпов. ред. Алла Швець ; наук ред. М. Котик-Чубінська, О. Салій. Львів : Інститут Івана Франка НАН України ; Департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації ; Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної військової адміністрації. 2023. 253 с. іл.

15.  ЛАПІЙ М. «Титул “друга” приймаю для себе як велику честь од вас»: листування і видавнича співпраця Михайла Павлика та Агатангела Кримського / Марія Лапій // «Творець нового культурного українства» : Михайло Павлик. До 170-річчя від дня народження : колективна монографія / відпов. ред. Алла Швець ; наук ред. М. Котик-Чубінська, О. Салій. Львів : Інститут Івана Франка НАН України ; Департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації ; Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної військової адміністрації. 2023. 253 с. іл.

16.  ЛАПІЙ М. Наукова академія до 160-річчя від дня народження отця-письменника, перекладача і педагога Тимотея Бордуляка // Слово і Час. Літопис подій. 2023. № 4. (730). С. 120–121.

17.  ЛЕГКИЙ М. Денисюк Іван / Микола Легкий // Наукове Товариство імені Шевченка: Енциклопедія. Київ ; Львів ; Тернопіль, 2022. Т. 5: Даш–Жуч. С. 80–83.

18.  ЛЕГКИЙ М. «Дневник Якова Марковича» // Там само. С. 230–233.

19.  ЛЕГКИЙ М. Драматичне товариство імені Івана Котляревського // Там само. С. 355–356.

20.  ЛЕГКИЙ М. «Друг» // Там само. С. 367–370.

21.  ЛЕГКИЙ М. «Дружний лихвар» // Там само. С. 372–373.

22.  ЛЕГКИЙ М. «Житє і Слово» // Там само. С. 650–654.

23.  ЛЕГКИЙ М. «Галицька Каліфорнія» Стефана Коваліва (оповідання «Добрий заробок») / Микола Легкий // Стефан Ковалів: педагог, письменник, громадський діяч «Галицької Каліфорнії» та високоповажний друг Івана Франка: Науковий збірник статей і матеріалів Регіональної науково-практичної конференції до 175-ї річниці від дня народження Стефана Коваліва. 24 листопада 2023 р. Борислав ; Нагуєвичі : Посвіт, 2023. С. 92–106.

24.  ЛЕГКИЙ М. Незавершена повість Михайла Павлика «Вихора»: спроба стереометричного аналізу / Микола Легкий // «Творець нового культурного українства» : Михайло Павлик. До 170-річчя від дня народження : колективна монографія / відпов. ред. Алла Швець ; наук ред. М. Котик-Чубінська, О. Салій. Львів : Інститут Івана Франка НАН України ; Департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації ; Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної військової адміністрації. 2023. 253 с. іл.

25.  ЛЕГКИЙ М.  «Стефаник надзвичайно глибокий і багатогранний»: [Інтерв’ю у день відзначення ювілею Василя Стефаника. Русів, 14 травня 2021 р. Інтерв’юерка Діана Прокопів] // Голос із Русова: Інтерв’ю та коментарі гостей і мешканців села Русова в День відзначення 150-річчя Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2022. С. 68–70.

26.  ЛЕГКИЙ М. Художня символіка повісти Івана Франка «Великий шум» / Микола Легкий // Література та історія: антропос – топос – тропос: монографія / За ред. М. Гнатюка. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. С. 281–288.

27.  ЛЕГКИЙ М. Mundus, tempus et populus, або Іван Франко «в контексті світу, часу і людей» [Рец. на кн.: «Твоїми говоритиму устами…»: Іван Франко в контексті свого часу / Авт.-упор. М. Гнатюк. Київ : Парламентське вид-во, 2021. 600 с.] / Микола Легкий // Слово і Час. 2023. № 1. С. 120–122. DOI https://doi.org/10.33608/0236-1477.2023.01.

28.  ЛУЦИШИН О. Михайло Павлик – перший бібліограф Івана Франка / Олена Луцишин // «Творець нового культурного українства» : Михайло Павлик. До 170-річчя від дня народження : колективна монографія / відпов. ред. Алла Швець ; наук ред. М. Котик-Чубінська, О. Салій. Львів : Інститут Івана Франка НАН України ; Департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації ; Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної військової адміністрації. 2023. 253 с. іл.

29.  НАХЛІК Є. Василь Ільницький (1823–1895) – галицький педагог і літератор / Євген Нахлік // З історії західноукраїнських земель / наук. ред. і упоряд. Ірина Орлевич; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2023. Вип. 19. С. 229–243.

30.  НАХЛІК Є. Взаємини Івана Франка з дрогобицьким земляком Іваном Кобилецьким / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Садиба Франка : науковий збірник заповідника «Нагуєвичі» / редкол.: Богдан Лазорак (голов. ред.) [та ін.] ; Держ. історико-культ. заповідник «Нагуєвичі» ; Дрогоб. осередок НТШ ; ГО «Західноукраїнська спілка музеїв». Нагуєвичі ; Дрогобич : По́світ, 2023. Книга четверта. С. 76–104. URL: https://kamenyar.info/wp-content/uploads/2024/04/Sadyba_Franka_Kn_4_2023_compressed.pdf. Розміщено: 23.04.2024.

31.  НАХЛІК Є. «Драгоманівщина» проти «качальщини» / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/114484. Розміщено: 02.02.2023.

32.  НАХЛІК Є. Іван Франко і Стефан Ковалів: товариські стосунки, взаємна рецепція, подібності й відмінності бориславського циклу / Євген Нахлік // Стефан Ковалів: педагог, письменник, громадський діяч «Галицької Каліфорнії» та високоповажний друг Івана Франка : Науковий збірник статей і матеріалів Регіональної науково-практичної конференції до 175-ї річниці від дня народження Стефана Коваліва 24 листопада 2023 р. / Богдан Лазорак (головний редактор), Тетяна Лазорак (упорядник) ; Бориславська міська рада ; Літературно-меморіальний музей Івана Франка Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» ; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; Інститут Івана Франка Національної академії наук України ; Історико-краєзнавчий музей міста Борислава. Борислав ; Нагуєвичі : По́світ, 2023. С. 29–59.

33.  НАХЛІКЄ. Іван Франко й о. Іван Кипріян: принагідні перетини шляхів / Євген Нахлік і Оксана Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/115984. Розміщено: 25.07.2023.

34.  НАХЛІК Є. Мирослав Мороз – літературознавець : До 100-річчя від дня народження / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/114332. Розміщено: 17.01.2023.

35.  НАХЛІК Є. Михайло Павлик: еволюція кабінетного ідеолога / Євген Нахлік // Творець нового культурного українства: Михайло Павлик : (до 170-річчя від дня народження) : Колективна монографія / Відп. редакторка: Алла Швець ; Наук. і літ. редагування: Марія Котик-Чубінська, Олександра Салій ; Ред. колегія: Євген Нахлік (голова) та ін. ; Ін-т Івана Франка НАН України ; Департамент освіти і науки Львів. обл. військ. адміністрації ; Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франк. обл. держ. адміністрації ; Косівська міська рада. Л. ; Івано-Франківськ, 2023. С. 16–51. (Сер. «Літературознавчі студії». Вип. 27).

36.  НАХЛІК Є. Михайло Павлик: ідея та тверда постанова якнайшвидшого визволення України з-під Росії : До 170-річчя від дня народження (17 вересня 1853 – 26 січня 1915) / Євген Нахлік // Світогляд. 2023. № 5 : вересень – жовтень. С. 10–15. Також на сайті: Журнал «Світогляд». URL: https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2023-18-5/svit-5-2023-nahlik-04.pdf. Розміщено: 16.11.2023.

37.  НАХЛІК Є. Михайло Павлик – критик марксизму : До 170-річчя від дня народження (*17 вересня 1853 – †26 січня 1915) / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/116599. Розміщено: 05.10.2023.

38.  НАХЛІК Є. Отець Василь Ільницький – педагог, письменник, історик : До 200-річчя від дня народження / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/115521. Розміщено: 31.05.2023.

39.  НАХЛІК Є. Періодизація українсько-польських відносин у Галичині за Австрії: національні змагання, співпраця і пошуки згоди / Нахлік Є. // Київські полоністичні студії / гол. ред. Ростислав Радишевський ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Навч.-наук. ін-т філології. Каф. полоністики ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. К. : [Талком], 2023. Т. ХХХIX. С. 307–354. Також на сайті: Київські полоністичні студії / Polish Studies of Kyiv. URL: https://kps.philology.knu.ua/article/view/1984/1711. Опубліковано: 10.02.2024.

40.  НАХЛІК Є. Франків товариш, кореспондент і шанувальник : (До 150-річчя від дня народження Івана Кобилецького) / Євген Нахлік і Оксана Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/116519. Розміщено: 26.09.2023.

41.  НАХЛІК Є. Франкова рецепція Василя Ільницького / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/115713. Розміщено: 23.06.2023.

42.  НАХЛІК Є. Шевченкове протиставлення України та Московщини, українців і росіян / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/115248. Розміщено: 29.04.2023.

43.  НАХЛІК Є. Шевченкове протиставлення українського і російського народів, менталітетів, мов і культур / Євген Нахлік // Вісник НТШ. 2023. Ч. 68 : Весна–зима. С. 50–57.

44.  НАХЛІКЄ. Bruno Schulz – niezwykły i rozpoznawalny / Jewhen Nachlik // Konteksty : Etnologia. Etnografia. Antropologia kultury. Literaturoznawstwo. Filozofia. Historia. Językoznawstwo. Sztuka. Nauki o sztuce. Sztuka wizualna i performatywna. 2023. Nr 1/2. S. 323–327. URL: http://www.konteksty.pl/numery/111,340-341; https://we.tl/t-LlAH1v39Up.

45.  НАХЛІК Є. The Poetry of Ivan Franko : Themes of Ukrainian National Unity, Statehood and Fight for Freedom / Yevhen Nakhlik // Trimarium : The History and Literature of Central and Eastern European Countries : Academic quarterly. 2023. Vol. 1. No. 1 : The End of the Great War and the New Shape of the Region. P. 282–311. Також на сайті: URL: https://ojs.trimarium.info/trimarium/article/view/12/13. Published: 2023-05-31. Укр. оригінал: Поезія Iвана Франка: мотиви української національної єдності, державності і визвольної боротьби / Євген Нахлік. P. 1–26. URL: https://ojs.trimarium.info/trimarium/article/view/12/22.

46.  НАХЛІК О. Взаємини Івана Франка з дрогобицьким земляком Іваном Кобилецьким / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Садиба Франка : науковий збірник заповідника «Нагуєвичі» / редкол.: Богдан Лазорак (голов. ред.) [та ін.] ; Держ. історико-культ. заповідник «Нагуєвичі» ; Дрогоб. осередок НТШ ; ГО «Західноукраїнська спілка музеїв». Нагуєвичі ; Дрогобич : По́світ, 2023. Книга четверта. С. 76–104. URL: https://kamenyar.info/wp-content/uploads/2024/04/Sadyba_Franka_Kn_4_2023_compressed.pdf. Розміщено: 23.04.2024.

47.  Нахлік О. Іван Кузів – особистість, священник, етнограф, фольклорист : До 105-х роковин пам’яті / Оксана Нахлік // URL: https://zbruc.eu/node/116952. Розміщено: 14.11.2023.

48.  НАХЛІК О. Іван Франко й о. Іван Кипріян: принагідні перетини шляхів / Євген Нахлік і Оксана Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/115984. Розміщено: 25.07.2023.

49.  НАХЛІК О. Франків товариш, кореспондент і шанувальник : (До 150-річчя від дня народження Івана Кобилецького) / Євген Нахлік і Оксана Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/116519. Розміщено: 26.09.2023.

50.   ПРОХАСЬКО Ю. Аркадійський арканум / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/115007. Розміщено: 31.03.2023.

51.ПРОХАСЬКО Ю. Астенічна весна / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/115245. Розміщено: 28.04.2023.

52.ПРОХАСЬКО Ю. Великий виїзд / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/115358. Розміщено: 12.05.2023.

53. ПРОХАСЬКО Ю. Вілла і воля  пані  М. / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/114884. Розміщено: 17.03.2023.

54.ПРОХАСЬКО Ю. Зимові Тринітари / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/114241. Розміщено: 06.01.2023.

55.  ПРОХАСЬКО Ю. Інженери білості / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/115485. Розміщено: 26.05.2023.

56.    ПРОХАСЬКО Ю. Йорданська філателія / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/114365. Розміщено: 20.01.2023.

57.   ПРОХАСЬКО Ю. Лютий у Львові / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/114495. Розміщено: 03.02.2023.

58.    ПРОХАСЬКО Ю. Місця її літа / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/115714. Розміщено: 23.06.2023.

59. ПРОХАСЬКО Ю. Плини липня / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: .https://zbruc.eu/node/115832. Розміщено: 07.07.2023.

60. ПРОХАСЬКО Ю. Пострітенські посестри / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/114619. Розміщено: 17.02.2023.

61. ПРОХАСЬКО Ю. Протопровесінь / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/114757. Розміщено: 03.03.2023.

62. ПРОХАСЬКО Ю. Серпневі сецесії / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/116199. Розміщено: 18.08.2023.

63. ПРОХАСЬКО Ю. Стрункість стебел / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/115604. Розміщено: 09.06.2023.

64. ПРОХАСЬКО Ю. Aqua alta / Юрко Прохасько // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/115134. Розміщено: 14.04.2023.

65.  ПРОХАСЬКО Ю. Der Krieg und die Verheerung der Seele / Jurko Prochasko // Osteuropa, 3-4/2023, S. 5 – 12. URL: https://zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2023/3-4//

66.  ПРОХАСЬКО Ю. Die Souveränität der Ukraine ist ein kostbares Gut – nicht nur für die Menschen in der Ukraine/ Jurko Prochasko // Ukraine Vertshen.  URL: https://ukraineverstehen.de/die-souveraenitaet-der-ukraine-ist-ein-kostbares-gut-nicht-nur-fuer-die-menschen-in-der-ukraine/. Розміщено: 24.08.2023.

67.  ПРОХАСЬКО Ю. Im Zweifel für das Imperium / Jurko Prochasko / /Die Zeit Geschichte, Die Ukraine, Russland und wir. Nr.3/2023, S. 117 – 119.

68.  ПРОХАСЬКО Ю. Das ist unser gemeinsamer Krieg, ob Deutschland will oder nicht. // Frankfurter Allgemeinse Zeitung, 1. Januar 2023. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/jurko-prochasko-schaut-aus-der-ukraine-auf-deutschland-18566920.html

69.  ПРОХАСЬКО Ю. Der Krieg, in jeder Ecke der Seele. FAZ-розмова (разом з Катею Петровською і Танею Малярчук)/ Jurko Prochasko // FAZ Feuilleton, 19 Februar 2023, Nr. 7, S. 3334.

70.  ПРОХАСЬКО Ю. Rok po wybuchu wojny - Jurij Prochaśko (Zapiski ze współczesności/Dwójka) / Jurko Prochasko // Radio Dwojka. URL: https://www.polskieradio.pl/8/380/Artykul/3121466,Ukraina-walczy-Rok-na-wojnie. Розміщено: 20.02.2023.

71.  ПРОХАСЬКО Ю. Was nicht sein darf / Jurko Prochasko //Süddeutsche Zeitung, Nr. 42, Montag, 20. Februar 2023, Feuilleton, HF2, S. 9.

72  ПРОХАСЬКО Ю. Vorwürfe und Vorbehalte. An Stelle einer Einleitung / Jurko Prochasko // Franziska Davis (Hrsg.) Die Ukraine in Europa. Traum und Trauma einer Nation. Wbg-Theiss Verlag Darmstadt, 2023. URL: https://www.wbg-wissenverbindet.de/shop/43124/die-ukraine-in-europa?sPartner=googleads_pmax&gclid=EAIaIQobChMI0MiozKvjgAMVIJKDBx15rAhWEAAYASAAEgLlHvD_BwE

73.  САЛІЙ О. Похоронний обряд "грушка" у гуцульському тексті Михайла Коцюбинського, Марка Черемшини і Петра Шекерика-Доникова / Олександра Салій // Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. № 17(65) (2022). С. 96–105. URL: https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1846/1800

74.  САЛІЙ О. Від враження – до слова (передмова) / Олександра Салій // Коцюбинський М. Тіни забутих предків [повість] / передмова Олександри Салій. Брустури: ТОВ «Дискурсус» : вид-во «Брустури», 2023. С. 7–25.

75.  САЛІЙ О. Пізнаючи себе у дзеркалі письма / Олександра Салій // Стринадюк Люба-Параскевія. У нас, гуцулів. Сім книжок [повісті, оповідання, нариси, есеї] / передмова Олександри Салій. Брустури: ТОВ «Дискурсус»: вид-во «Брустури», 2023. С. 3–29.

76.  САЛІЙ О. Любов до Гуцульщини і до Японії заведе / Олександра Салій // Гуцульський калєндар (виходить раз в рік). Верховина, 2023. С. 72–74.

77.  ФРАНКО А. Cин Каменяра Петро Франко часто відвідував Калущину. Текстологічна публікація листа дружини П. Франка Ольги Білевич до професорки Оксани Франко про родину Івана Франка і пошуки безвісти зниклого її чоловіка (До 133-ї річниці від дня народження Петра Франка) / Андрій Франко // Калуські історичні студії. Збірник наукових праць. Івано-Франківськ: Вид-во «Фоліант», 2023. Т. 8. С. 75–147.

78.  ШМЕГА К.  Антиномія вірність – зрада в повістці Івана Франка «Гриць і панич» / Катерина Шмега // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність [гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича]. Львів, 2023. Вип. 37. C. 264–273.

79.  ШМЕГА К. «Лиш в праці мужа виробляєсь сила»: дорослішання та виховання маскулінності у Франковій прозі про дітей / Катерина Шмега // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць. Випуск третій [упоряд., наук. ред. Г. Сабат]. Дрогобич : Коло, 2023. С. 93–116.

80.  ШМЕГА К. Всеукраїнська наукова конференція до 195-річчя Ганни Барвінок / Катерина Шмега // Слово і Час. Літопис подій. 2023. № 4 (730). С. 116117.

81.  ШМЕГА К. Всеукраїнська наукова конференція до 140-річчя від дня народження Ольги Дучимінської / Катерина Шмега // Слово і Час. Літопис подій. 2023. № 5 (731). С. 120–121.

82.  ШВЕЦЬ А. «Вона мене дійсно приймала як доньку»: до історії взаємин Наталії Кобринської та Олександри Куліш / Алла Швець // Література та культура полісся. Вип. 109. Серія «філологічні науки». № 23 / Відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2023. С. 97–112

83.  ШВЕЦЬ А. .Жіночий слід у взаєминах Михайла Павлика та Івана Франка / Алла Швець // «Творець нового культурного українства» : Михайло Павлик. До 170-річчя від дня народження : колективна монографія / відпов. ред. Алла Швець ; наук ред. М. Котик-Чубінська, О. Салій. Львів : Інститут Івана Франка НАН України ; Департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації ; Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної військової адміністрації. 2023. 253 с. іл.

84.  ШВЕЦЬ А. Іван Франко за лаштунками «Першого вінка», або Десять контроверз видавничої історії альманаху / Алла Швець // Слово і час. 2023. № 2. С. 69–88.

85.  ШВЕЦЬ А. Людина і війна в новелістиці Василя Стефаника: антропологічні виміри / Алла Швець // Література та історія: антропос–топос–тропос : монографія / за ред. М. Гнатюка. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. С. 309–320.

86.  ШВЕЦЬ А. Поезія Івана Франка «Царські слова» в контексті антиімперського дискурсу письменника / Алла Швець // Слово i час. 2023. № 5. С. 72–85

87.  ШВЕЦЬ А. «Я також пала жертвою війни»: війна в мемуарному наративі Костянтини Малицької / Алла Швець // Studia Polsko-Ukrainskie. № 10. Warszawa, 2023. S. 190–210. URL: http://ukraina.uw.edu.pl/sites/default/files/Studia%20Polsko-Ukrai%C5%84skie%2010%20-20ONLINE%20%281%29.pdf.