Публікації науковців Інституту Івана Франка НАН України за 2022 рік

Публікації науковців Інституту Івана Франка НАН України за 2022 рік
06.11.2023

У 2022 році в Інституті Івана Франка вийшли друком індивідуальна монографія, колективна монографія, науковий журнал, статті, рецензії, інтерв’ю.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВЦІВ

ІНСТИТУТУ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ

ЗА 2022 РІК

 КНИЖКОВІ ВИДАННЯ

  1. Будитель нашого народного духу: Микола Устиянович : (до 210-ї річниці від дня народження) : колективна монографія / Відп. ред. Алла Швець ; наук. редагування: Марія Котик-Чубінська, Марія Лапій ; передм. Алли Швець ; редкол.: Євген Нахлік (голова) ; Інститут Івана Франка НАН України ; Музей Миколи і Корнила Устияновичів у Вовкові ; ВГО «Союз Українок». Львів, 2022. 225, (1) с. + [12] с. іл. вкл. (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 26).
  2. Галичина: література і культурно-історичні основи : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України. Дрогобицький державний університет імені Івана Франка. Кафедра української літератури і теорії літератури. Науково-дослідна лабораторія франкознавства ; Інститут Івана Франка НАН України. Дрогобич, 2022. Вип. 1. Також на сайті: Галичина: література і культурно-історичні основи. URL: http://njg.dspu.edu.ua/. Розміщено: 2023-07-17.
  3. ШМЕГА К. Дискурс маскулінності у прозі Івана Франка / наук. ред. Алла Швець; ДУ «Інститут Івана Франка НАН України». Київ : Наукова думка, 2022. 230 с. Проєкт «Наукова книга» (Молоді вчені).
  4. Zapolska Międzynarodowa. Seria I: Biografia, estetyka, recepcja / Wstęp oraz redakcja naukowa Anna Janicka, Piotr Biłos ; Polska Akademia Umiejętności. Wydzial Filologiczny ; Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) ; Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych. Wydzial Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku ; Instytut Iwana Franki (NANU, Lwów). Kraków ; Białystok : Collegium Columbinum SJ, 2022. 456+XXXVI s. Naukowy projekt wydawniczy – seria : Przełomy/Pogranicza : Studia Literackie. L.

СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ, ІНТЕРВ’Ю

1.     ВОРОК Х. «Ся жартлива алегорія»: деякі зауваги до одного Франкового тексту / Христина Ворок // Українське літературознавство. 2022. Вип. 86. С. 85–95.

2.     ВОРОК Х. Міжнародна наукова конференція «Оптимістка великих задумів – Костянтина Малицька» / Христина Ворок // Слово і Час. 2022. № 6. С. 114–116.

3.     ВОРОК Х. Сновидіння у науковому дискурсі Івана Франка / Христина Ворок // Зб. праць до 165-річчя від дня народження І. Франка. Івано-Франківськ : Вид-во «Фоліант», 2022.

4.     ДЕРЕВ’ЯНА М. Лейтмотив свободи і неволі у творах Миколи Устияновича та Івана Франка Франка / Мирослава Дерев’яна // «Будитель нашого народного духу» : Микола Устиянович (до 210-ї річниці від дня народження) : колективна монографія / відпов. ред. Алла Швець. Інститут Івана Франка НАН України; Музей Миколи і Корнила Устияновичів у с. Вовків. Львів, 2022. С. 87–97. (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 26).

5.     КОТИК І. Від сексу до сенсу / Ігор Котик // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/110086 [Рецензія на книжку есеїв: Бондар А. Ласощі для Медора. Львів: Видавництво Старого Лева, 2021. 272 с.].

6.     КОТИК І. Готель «Дискордія» / Ігор Котик // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/109638 [Рецензія на романи: Українець О. Дискордія: роман. Харків: Фабула, 2021. 400 с.; Герман С. Готель «Цитадель»: роман. Харків : Дім реклами, 2021. 356 с.] .

7.     КОТИК І. Література ціною дому: чотири книжки на тему біженства і депортації / Ігор Котик // Читомо. URL: https://chytomo.com/literatura-tsinoiu-domu-chotyry-knyzhky-na-temu-bizhenstva-ta-deportatsii/.

8.     КОТИК І. Лункі удари пам’яти [новелістика В. Портяка про УПА] / Ігор Котик // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/114016.

9.     КОТИК І. Художні контури євроінтеграції / Ігор Котик // Буквоїд. URL: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2022/12/14/103533.html [Рецензія на роман: Дупешко М. Біля карети під мертвим лисом. Чернівці: Книги-ХХІ. 176 с.].

10.  КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. «Омелян Партицький (1840–1895) – народовець із 1860-их років / Марія Котик-Чубінська // Галичина: література і культурно-історичні основи : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України. Дрогобицький державний університет імені Івана Франка. Кафедра української літератури і теорії літератури. Лабораторія франкознавства ; Інститут Івана Франка НАН України. Дрогобич, 2022. Вип. 1. С. 144–164.

11.  КОТИК-ЧУБІНСЬКА М. Йосиф Левицький: вістря правописного питання у Галичині 30-х – 40-х років ХІХ ст., філологічні здобутки, життєві баталії / Марія Котик-Чубінська // «Будитель нашого народного духу» : Микола Устиянович (до 210-ї річниці від дня народження) : колективна монографія / відпов. ред. Алла Швець. Інститут Івана Франка НАН України; Музей Миколи і Корнила Устияновичів у с. Вовків. Львів, 2022. С. 98–121. (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 26).

12.  ЛЕГКИЙ М. «Абсолютний пан форми»: новелістика Василя Стефаника в контексті розвитку української прози кінця ХІХ – початку ХХ століття / Микола Легкий // Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. Івано-Франківськ, 2022. Вип. 16 (63). С. 87–103.

13.  ЛЕГКИЙ М. Проза Івана Франка: до ґенези феномена/ Микола Легкий // Галичина: література і культурно-історичні основи : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України. Дрогобицький державний університет імені Івана Франка. Кафедра української літератури і теорії літератури. Науково-дослідна лабораторія франкознавства ; Інститут Івана Франка НАН України. Дрогобич, 2022. Вип. 1. С. 203–2019.

14.  ЛЕГКИЙ М. Фрагментарні жанри в прозі Івана Франка / Микола Легкий // Укр. літературознавство: Зб. наук. праць. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. Вип. 86. С. 147–168.

15.  ЛИШАК Г. Поетика і проблематика вірша Івана Франка «Чим пісня жива?» / Галина Лишак // Українське літературознавство. Львів, 2022. С. 108–116.

16.  ЛУЦИШИН О. «Літня казочка» Івана Франка – психологічна новела «Мавка» (жанрові особливості) / Олена Луцишин // Українське літературознавство. 2022. Вип. 86. С. 66–84.

17.  НАХЛІК Є. «Дивлячись у минуле – зніміть капелюхи. Дивлячись у майбутнє – засукайте рукави» / Оксана Нахлік, Євген Нахлік // Освіта і суспільство. 2022. № 10/11 : Жовтень – листопад. С. 5.

Про урочисте відкриття 17 листопада 2022 р. пам’ятної таблиці академікові Національної академії педагогічних наук Мирославу Стельмаховичу на фасаді Коломийського педагогічного фахового коледжу на будинку, де він працював упродовж 1997–1998 років (м. Коломия, вул. І. Франка, 12). На відкритті виступили Оксана і Євген Нахліки (донька і зять Мирослава Стельмаховича).

18.  НАХЛІК Є. «Франко не Каменяр. Франко і Каменяр» // Facebook-сторінка Генерального штабу ЗСУ. URL: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02zx46CPbQdiZP8XTBo1ANHdi7prUsKV98BmT1kT7RtCMapR5r7Egk6Y3vBFcsQHwBl. Розміщено: 27.08.2022. Републікація: Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9407. Розміщено: 29.08.2022.

Перші три абзаци взято зі статті: Нахлік Є. Реформатор українського літературознавства: До ювілею Тамари Гундорової / Євген Нахлік // Zbruč. URL: http://zbruc.eu/node/39107. Розміщено: 17.07.2015; решту – з републікації передмови до «Франківської енциклопедії»: Жулинський М., Нахлік Є. Енциклопедистівська енциклопедія / Микола Жулинський та Євген Нахлік // Zbruč. URL: https://zbruc.eu/node/65467. Розміщено: 03.05.2017. Є неконкретизований поклик на сайт «Збруч». Автора компіляції не зазначено.

19. НАХЛІК Є. Бруно Шульц – незвичайний і впізнаваний / Євген Нахлік // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/112509. Розміщено: 14.07.2022. Републікація: незалежний культурологічний часопис <Ї>. URL: https://urlc.net/wK9M. Розміщено: 14.07.2022.

20. НАХЛІК Є. Греко-католицький священник Йосиф Красицький (*1828–†1908) – автор сатиричної драми «Budziatyńce» (1861) / Євген Нахлік // Галичина: література і культурно-історичні основи : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України. Дрогобицький державний університет імені Івана Франка. Кафедра української літератури і теорії літератури. Науково-дослідна лабораторія франкознавства ; Інститут Івана Франка НАН України. Дрогобич, 2022. Вип. 1. С. 233–249. Також на сайті: Галичина: література і культурно-історичні основи. URL: http://njg.dspu.edu.ua/article/view/268805/278475. Розміщено: 2022-10-28.

21. НАХЛІК Є. Іван Франко та Іван Тобілевич: творчі й особисті взаємини / Василь Івашків, Євген Нахлік // Українське літературознавство : Збірник наукових праць / ЛНУ ім. І. Франка. 2022. Вип. 86. С. 3–23. Також на сайті: Українське літературознавство . URL: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrliterary/article/view/3656.

22.  22.  НАХЛІК Є. Моя спроба осягнення Бруно Шульца / Євген Нахлік // Dialog dwóch kultur – Діалог двох культур / Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Sulejówek, 2022. Rocznik XVI. 2021. Nr 1 – Річник XVI. 2021. № 1. S. 138–149. Також див. на сайті: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. URL: https://muzeumpilsudski.pl/wp-content/uploads/2022/12/Dialog-Dwoch-Kultur-2021-1-XVI.pdf.

23. НАХЛІК Є. Николай Устіянович у рецепції Івана Франка / Євген Нахлік // Будитель нашого народного духу: Микола Устиянович : (до 210-ї річниці від дня народження) : колективна монографія / Інститут Івана Франка НАН України ; Музей Миколи і Корнила Устияновичів у Вовкові ; ВГО «Союз Українок». Львів, 2022. С. 20–39. (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 26).

24. НАХЛІК Є. Про що не прийнято говорити, але про що писали Іван Франко і Ґабріеля Запольська (скандальні повісті «Dla ogniska domowego» і «O czym się nie mówi») / Нахлік Є. К. // Київські полоністичні студії / гол. ред. Ростислав Радишевський ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Навч.-наук. ін-т філології. Каф. полоністики ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України . К. : [Талком], 2022. Т. ХХХVIII. С. 201–240. Також на сайті: Київські полоністичні студії / Polish Studies of Kyiv. URL: https://kps.philology.knu.ua/article/view/719/572. Опубліковано: 06.03.2023.

25.  ПРОХАСЬКО Ю. «Брама до модерности». Текст за розмовою з Володимиром Семківим / Юрко Прохасько // Локальна історія. Журнал про минуле і сучасне. №8-9, 2022. С. 28–31.

26.  ПРОХАСЬКО Ю. «До психоаналізу я прийшов через переклад». Інтерв’ю Олени Лисенко / Юрко Прхасько // Тиктор Медіа. №7, 2022. URL: https://tyktor.media/portret/iurko-prokhasko/

27.  ПРОХАСЬКО Ю. Все, що я роблю, є переклад. Інтерв’ю для газети Kyiv Daily / Юрко Прхасько // Kyiv Daily. 25 вересня 2022. URL: https://kyivdaily.com.ua/yurko-prohasko/

28.  ПРОХАСЬКО Ю. Ментальність українців та історичні травми / Юрко Прохасько // Локальна історія. Журнал про минуле і сучасне. URL: https://localhistory.org.ua/videos/bez-bromu/mentalnist-ukrayintsiv-ta-istorichni-travmi/

29.  ПРОХАСЬКО Ю. Психоаналіз війни: Юрій Прохасько про жорстокість, праведний гнів і гумор / Юрко Прохасько // Kurs.if.ua. 23 серпня 2022. URL: https://kurs.if.ua/article/psyhoanaliz-vijny-yurij-prohasko-pro-zhorstokist-pravednyj-gniv-i-gumor/

30.  САЛІЙ О. Андрій Павлишин: про творчість Яцека Дукая, ціну свободи і вибір вільної людини [інтерв’ю Салій Олександри з перекладачем Андрієм Павлишиним] / Олександра Салій // Річ: тексти й візії.URL: https://urlc.net/wKnd

31.  САЛІЙ О. Михайло Котурницький (recte Еразм Кобилянський) в контексті взаємин з Іваном Франком / Олександра Салій // Слово і час. №4 (724). 2022. С. 28–44.

32.  САЛІЙ О. Тарас Лучук: «Духовидець» – роман для небайдужих сучасників і вдумливих потомних поколінь [інтерв’ю Салій Олександри з перекладачем роману] / Олександра Салій // Leopolis. News. Новини зі Львова. URL: https://leopolis.news/post/60667/taras-luchuk-duhovydec--roman-dlya-nebaydujyh-suchasnykiv-i-vdumlyvyh-potomnyh-pokolin

33.  САЛІЙ О. Ярина Тарасюк: «У цьому романі, як в алхімічному трактаті, героїня шукає філософський камінь» [інтерв’ю Салій Олександри з перекладачкою роману] / Олександра Салій // Річ: тексти й візії.URL: https://urlc.net/wKn8

34.  ФРАНКО А. Іван Франко як неафішований співредактор видання Наукового товариства ім. Т. Шевченка» / Андрій Франко // «Ми мусимо навчитися чути себе українцями». Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. До 165-річчя від народження Івана Франка (м. Калуш, 5 вересня 2021 р.). Збірник наукових праць / Ін-т І. Франка [та ін.] ; упоряд. та відп. наук. ред.: А. Д. Франко, І. М. Тимів ; за заг. ред. проф. О. М. Малярчука. Івано-Франківськ: Фоліант, 2022. С. 28–87.

35.  ФРАНКО А. Непроминальний слід І. Франка, Ф. Вовка, М. Грушевського, І. Раковського, З. Кузелі, В. Кубійовича, Є. Онацького у формуванні базису україноцентричного набутку енциклопедичних знань / Андрій Франко // Науковий збірник Українського Вільного Університету (ювілейний науковий збірник праць до 100-річчя УВУ). Мюнхен, 2022. Т. 22. С. 99–139.

36.  ФРАНКО А. Передмова / Андрій Франко // «Ми мусимо навчитися чути себе українцями». Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. До 165-річчя від народження Івана Франка (м. Калуш, 5 вересня 2021 р.). Збірник наукових праць / Ін-т І. Франка [та ін.] ; упоряд. та відп. наук. ред.: А. Д. Франко, І. М. Тимів ; за заг. ред. проф. О. М. Малярчука. Івано-Франківськ: Фоліант, 2022. С. 5−18.

37.  ФРАНКО А. Творчі, епістолярні, особистісні взаємини Івана Франка з чеським речником української науки і культури Франтішеком Ржегоржем /Андрій Франко // «Будитель нашого народного духу» : Микола Устиянович (до 210-ї річниці від дня народження) : колективна монографія / відпов. ред. Алла Швець. Інститут Івана Франка НАН України; Музей Миколи і Корнила Устияновичів у с. Вовків. Львів, 2022. С. 187–215. (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 26);

38.  ФРАНКО А., ФРАНКО О. Доленосні віхи життєпису музиканта світового визнання, очільника Товариства дрогобичан у США Володимира Осередчука з аристократичного дому Дидинських крізь мемуарно-наративну призму дослідження генеалогічно взаємопов’язаних стосунків митця, членів його «фамілії» з Іваном Франком і нащадками його роду на Калущині, в Нагуєвичах та Ясениці Сільній / Андрій Франко, Оксана Франко // Садиба Франка: науковий збірник заповідника «Нагуєвичі». Дрогобич-Нагуєвичі : По́світ. Кн. 3. С. 88–132.

39.  ШВЕЦЬ А Вчитування і перечитування: про невичерпність смислів у творчості Лесі Українки [Моклиця М. Леся Українка: деконструкція прочитань: Монографія. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2022. 432 с.] / Алла Швець // Слово i Час. 2022. № 6. С. 111 –112. Рецензія.

40.  ШВЕЦЬ А. «Живу більше працею про українців – моїм життєвим покликанням» (культуротворча місія Франтішека Ржегоржа) /Алла Швець // «Будитель нашого народного духу» : Микола Устиянович (до 210-ї річниці від дня народження) : колективна монографія / відпов. ред. Алла Швець. Інститут Івана Франка НАН України; Музей Миколи і Корнила Устияновичів у с. Вовків. Львів, 2022. С. 167–186. (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 26).

41.  ШВЕЦЬ А. «Нам не сором буде колись згадати той час, в який нам судилося жити» (Леся Українка і Михайло Павлик: вектори життєтворчости) //Волинь філологічна: текст і контекст. Леся Українка: особистість, нація, світ. 2021. С.200–229. https://doi.org/10.5281/zenodo.5949129.

42.  ШВЕЦЬ А. Візія війни в новелістиці Василя Стефаника / Алла Швець // Василь Стефаник в українському та світовому соціокультурному просторі : доп. та повідомл. міжнар. наук. конф., присвяченої 150-річчю від дня народження В. Стефаника (Львів, 25–26 черв. 2021 р.) / Відп. ред. В. Ферштей ; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. Львів, 2021. С. 46 –52.

43.  ШВЕЦЬ А. Жінка і війна (на матеріалі збірки Василя Стефаника «Земля») / Алла Швець // Аргументи сучасної філології. Образ жінки: «жіноче», «феміністське», «фемінне». Матеріали другої міжнародної наукової конференції (7–8 квітня 2022 р.). Харків, 2022. С. 311–315.

44.  ШВЕЦЬ А. Поема Івана Франка «Вандрівка Русина з Бідою»: етнолокальна панорама Галичини ХІХ ст. / Алла Швець // Художні феномени в історії та сучасності («дискурс подорожі»). Тези доповідей VIII міжнародної наукової конференції. Харків, 2022. С. 97–98.

45.  ШВЕЦЬ А. Сіяч народної ниви: життя і чин Миколи Устияновича. Передмова /Алла Швець // «Будитель нашого народного духу» : Микола Устиянович (до 210-ї річниці від дня народження) : колективна монографія / відпов. ред. Алла Швець. Інститут Івана Франка НАН України; Музей Миколи і Корнила Устияновичів у с. Вовків. Львів, 2022. С. 9–15. (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 26).

46.  ШВЕЦЬ А. Чоловічі світи Франкової прози. Передмова / Алла Швець // Шмега К. Дискурс маскулінності у прозі Івана Франка / наук. ред. Алла Швець; ДУ «Інститут Івана Франка НАН України». Київ : Наукова думка, 2022. С. 3−6. Проєкт «Наукова книга» (Молоді вчені).

47.  ШМЕГА К. Конструювання чоловічої тілесності у прозі Івана Франка: поетикальний та гендерний аспекти / Катерина Шмега //  «Закарпатські філологічні студії». Вип. 26 (Т. 2). С. 237−245. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.26.2.45

48.  ШМЕГА К. Потенціал невербальної комунікації як засобу характеротворення чоловічих персонажів у прозі Івана Франка / Катерина Шмега // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2022. Вип. 33 (72) № 4. С. 101−107.

49. NAKHLIK O. Ewolucja podmiotu lirycznego w twórczości poetyckiej Oksany Laturyńskiej / Oksana Nakhlik // Ukraińska i polska literatura emigracyjna: paralele : Studia i szkice / Redakcja Anna Janicka, Joel Joseph Janicki, Violetta Wejs-Milewska. Lublin : Episteme, 2022. S. 229–242.

50. NAKHLIK Ye. «Tajemne przejścia, przez które wędruje ludzkie przeznaczenie»: dyskurs losu w prozie Mychajła Jackowa / Yewhen Nakhlik // Modernizm polski i ukraiński: Paralele. Studia / Redakcja naukowa Mariya Bracka, Jarosław Ławski, Rostysław Radyszewski ; Wydzial Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku ; Katedra Badań Filologicznych «Wschód – Zachód» Uniwersytetu w Białymstoku. Kraków : Collegium Columbinum SJ, 2022. S. 99–123. Naukowa seria wydawnicza «Colloquia Orientalia Bialostocensia» Literatura/Historia. LVII.

51. NAKHLIK Ye. Der polnisch-ukrainische literarische Bilinguismus in Galizien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts / Yewhen Nakhlik // Österreich und die slawischen Länder : Fragen des Kulturtransfers im Lichte von Literatur- und Kulturgeschichte / Jolanta Doschek / Krzysztof Korotkich / Jarosław Ławski (Hrsg.). Berlin : Peter Lang GmbH, 2022. S. 39–59. Wechselwirkungen. Österreichische Literatur im internationalen Kontext. Band 28.

52. NAKHLIK Ye. Gabriela Zapolska w recepcji ukraińskiej / Yevhen Nakhlik // Zapolska Międzynarodowa. Seria I: Biografia, estetyka, recepcja / Wstęp oraz redakcja naukowa Anna Janicka, Piotr Biłos ; Polska Akademia Umiejętności. Wydzial Filologiczny ; Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) ; Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych. Wydzial Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku ; Instytut Iwana Franki (NANU, Lwów). Kraków ; Białystok : Collegium Columbinum SJ, 2022. S. 351–374. Naukowy projekt wydawniczy – seria : Przełomy/Pogranicza : Studia Literackie. L.

53. NAKHLIK Ye. Poetyka obrazowości Ewhena Małaniuka / Yewhen Nakhlik // Ukraińska i polska literatura emigracyjna: paralele : Studia i szkice / Redakcja Anna Janicka, Joel Joseph Janicki, Violetta Wejs-Milewska. Lublin : Episteme, 2022. S. 213–228.

54. PROCHASKO J. Für den Feind habe ich nur Verachtung übrig / Jurko Prochaśko //  Wiener Zeitung, 3. April 2022. URL: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2142739-Fuer-den-Feind-empfinde-ich-Verachtung.html

55. PROCHASKO J. Galizien ist die Heimat des Masochismus / Jurko Prochaśko // Neue Zürcher Zeitung, 17.09.2022, S. 37. URL: https://www.nzz.ch/feuilleton/leopold-von-sacher-masoch-seine-obsession-machte-ihn-unsterblich-ld.1699111?reduced=true

56.  PROCHASKO J. Unser täglich Gift / Jurko Prochaśko // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8. März 2022, S. 13.

57.  PROCHASKO J. Wenn wir fallen, seid ihr dran (Відповідь на Відкритий лист німецьких інтелектуалів з вимогою припинити надання Україні військової допомоги) / Jurko Prochaśko // Die Zeit, 8. Juli 2022. URL: https://www.zeit.de/kultur/2022-07/waffenlieferung-ukraine-krieg-appell-brief

58. PROCHASKO. J. Jeder Engel ist schrecklich / Jurko Prochaśko // Die Zeit, 25.08.2022. URL: https://www.zeit.de/2022/35/kultur-ukraine-krieg

59. SALIJ O. Pronalazak sebe: guculski identitet u prozi Ljube-Paraskevije Strynadjuk / Oleksandra Salij // Književna Smotra. Godište LIII. 2021. № 202 (4). S. 105–116. URL: https://www.hfiloloskod.hr/images/HFD/ks202zaweb.pdf

60. SHVETS A. Anthropological dimensions of war in the works of Natalia Kobrynska / Drohomyretska М., Shvets A.  // Balkanistic Forum. 2022. 31(3). p. 191–207 (Scopus).

61.  SHVETS A. Expressionist Narrative of War (Vasyl Stefanyk’s Novellas in the Western European Context) / Alla Shvets // Verbum. 2021. № 12. p. 4. https://doi.org/10.15388/Verb.23 (Scopus).