БібліотекаФонди

A   Б   В   Г   Д   Е   Є   Ж   З   І   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ  Ю  Я   @ 

  А

 1. Агеєва В. Мистецтво рівноваги: Максим Рильський на тлі епохи / В. Агеєва. – К., 2012. – 392 с.
 2. Агеєва В. Українська імпресіоністична проза / В. Агеєва. – К., 1994. – 158 с.
 3. Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОМ України. – Львів: ПАІС, 2008.
 4. Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОМ України. – Львів: ПАІС, 2018. – 244 с.
 5. Академія мистецтв України / упоряд. А. Мельник. – К., 2015. ‒  288 с.
 6. Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвузівський зб. наук. ст. – Ніжин, 2008. – Вип. XYIII. – 476 с.
 7. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: зб. наук. праць. – Рівне, 2000 – Вип. IX.
 8. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: зб. наук. праць. – Рівне, 1999. – Вип. YII. – 2024с.
 9. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: зб. наук. праць. – Рівне, 2007. – Вип. ХYІІ. – 226 с.
 10. Актуальні проблеми української літератури і фольклору: наук. зб. –  Донецьк, 2001. – Вип. 6. – 302 с.
 11. Акцентологія. Етимологія. Семантика: зб. до 75-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К.: Наукова думка, 2012. – 774 с.
 12. Александрова Г. О. Особливості української історичної прози ХХ ст.: монографія / Г. О. Александрова, М. М. Богданова, Ю. О. Мельнікова, І. Е. Співак; Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк: Юго-Восток, 2008. – 226 c.
 13. Англійсько-український та українсько-англійський словник / уклад.: Н.М. Биховець, І.І. Борисенко, Г.О. Герасименко [та ін.]. – К.: Академія, 1997. – 696 с.
 14. Андрій Франко. Найдорожчий помічник : творчий доробок / Передмова, упорядкування і коментарі Наталі Тихолоз. – Львів : [Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка], 2017. – 248 с., іл. – (серія «Бібліотека Дому Франка»; вип. 1). (10 прим.)
 15. Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження: у 3 т. / упоряд. Б. З. Якимовича за участю З. Т. Грень, О. В. Седлера; редкол: Б. З. Якимович (голова) [та ін.]; Мін. освіти і науки України, ЛНУ імені Івана Франка, НАН України, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевичa, Наукова фундація Андрія Чайковського. ‒ Львів, 2002‒2007. ‒ Т.1. ‒ 514 с.
 16. Андрійчук О. Україна – Європа: тексти на сумісність / О. Андрійчук. – К.: Смолоскип, 2007. – 378 с.
 17. Андрусів С. Модус національної ідентичності: львівський текст 30-х років ХХ ст.: монографія / Стефанія Андрусів. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка; Тернопіль: Джура, 2000. –340 с.
 18. Андрусяк М. З минулого Знесіння / Микола Андрусяк; передм., текстол. оправ. і прим. Б. Якимовича; художн. О. Шуст. – Львів: Просвіта, 1992. – 24 с.
 19. Анотований каталог книжкових видань 2006 / Національна академія наук України. – К.: Академперіодика, 2006.
 20. Анотований каталог книжкових видань 2007 / Національна академія наук України. – К.: Академперіодика, 2007.
 21. Анотований каталог книжкових видань 2009 / Національна академія наук України. – К.: Академперіодика, 2010.
 22. Анотований каталог книжкових видань 2010 / Національна академія наук України. – К.: Академперіодика, 2011.
 23. Анотований каталог книжкових видань 2012 / Національна академія наук України – К.:Академперіодика 2013.
 24. Анотований каталог книжкових видань 2013 / Національна академія наук України. – К.: Академперіодика, 2014.
 25. Анотований каталог книжкових видань / упоряд. М. Язвинська, Ю. Діденко. – К., 2015. – 499 с.
 26. Антокольский П. Пути поэтов / П. Антокольский. – М., 1965. – 470 с.
 27. Антологія краю. Долина. Болехів. Околиці. – Львів, 2000. – 405 с.
 28. Антологія поезій, присвячених Блаженнішому Патріярху Йосифу Сліпому / упор. Л. Рудницького. – Івано-Франківськ, 1999. – 176 с.
 29. Антонич Б.-І. Вибрані твори / Богдан Ігор Антонич; упоряд. Д. Ільницький. – К.: Смолоскип, 2012.
 30. Антонова О. Рефлексія балканської кризи 90-их років ХХ століття у сучасній сербській прозі (після 2000 року) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.03 –  література слов’янських народів / Ольга Костянтинівна Антонова. – К., 2019. – 20 с.
 31. Антропокультурні чинники європейського вибору України. – К.: Наук. думка, 2014. – 300 с.
 32. Апокрифи і легенди з українських рукописів: у 4 т. / зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006.
 33. Арутюнянц А., Костовецький А. Шаржі, епіграми / А. Арутюнянц, А. Костовецький. – К., 1968. ‒ 51 с.
 34. Асеєв Ю. С. Описи древнього Києва. Фотопутівник по історичному центру Києва X‒XII століть / Ю. С. Асеєв. – К., 1981. – 28 с.
 35. Астапенко І. А. Поетична творчість Емми Андієвської ХХІ століття: метатекст, жанрові моделі, ідіостильові стратегії: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук. – К., 2018. – 20 с.
 36. Астаф'єв О. Г. На березі неба: вірші / О. Г. Астаф'єв. – К.: Преса України, 2013. – 160 с.
 37. Атестаційний вісник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – 2013. – № 2 (лютий).
 38. Б

 39. Бадзьо Ю. Український вибір / Ю. Бадзьо. – К.: Смолоскип, 2004. – 56 с.
 40. Байцар А. Л. Історія Винник в особах. Науково-краєзнавче видання / Андрій Байцар. – Винники; Львів: ЗУКЦ, 2017. – 180с.
 41. Байцар А. Л. Природа та історія м.Винник й околиць. Наукове видання / Андрій Байцар. – Винники; Львів: ЗУКЦ, 2017. – 432 с.
 42. Бальме К. Вступ до театрознавства / К. Бальме. – Львів, 2008. – 269 с. 
 43. Бандровська О.Т. Творчість Девіда Лоджа і академічний контекст / О. Т. Бандровська. – К., 1998. – 90 с.
 44. Барвінський О. Спомини з мого життя: частина перша та друга / Олександр Барвінський; [упоряд.: Альбіна Шацька, Олесь Федорук]; Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка, Українська вільна академія наук у США, Історична секція. – К.: Смолоскип, 2004.  (2 прим).
 45. Барвінський О. Спомини з мого життя.  Олександр Барвінський / Упорядкування, коментар А. Шацької; ред. Г. Бурлака. Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка,  – Київ: Поліграфічний центр "Фоліант", 2018. – Т. 4. – Ч. 6. – 1006 с.
 46. Батенко Т. Анатоль Вахнянин (1841‒1908). Біля джерел національного відродження / Т. Батенко. ‒ Львів, 1998. – 140 с.
 47. Бегей І., Шурма І. Календар українського соціал-демократа / І. Бегей, І. Шурма. ‒ Львів: Ліга-Прес, 2014. – 312 с.
 48. Беовульф / перекл. Олена О’Лір; наук. ред. К. Шрей і О. Фешовець. – Львів: Астролябія, 2012.
 49. Бернакевич Л. Лялька з болота: роман / Леся Бернакевич. – Львів: Ліга Прес, 2011. – 520 с.
 50. Бетко І. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії ХІХ – початку ХХ століття: монографія / Ірина Бетко. – Zielona Gora; Kijоw, 1999. –160 с.
 51. Б. Є. Патон: 50 років на чолі Академії / НАН України; [ред. кол.: А. Г. Наумовець (голова) та ін.] – К.: Академперіодика, 2012. – 776 с.
 52. Бібліографічний довідник журналу «Сучасність», 1961–2003 / ред.-упоряд. Микола Чубук. – Львів: Кальварія, 2003. – 480 с.
 53. Бібліографія Записок Наукового товариства імені Шевченка: томи І – ССХL,  1892 –2000. – Львів, 2003.
 54. Бібліографія українського народознавства: у 3-х томах / упоряд. М. Мороз; Інститут народознавства НАН України.  – Львів, 1999. – Т.1.: Фольклористика, Кн. І – ІІ.
 55. Бібліотека Івана Франка: науковий опис: у 4 т.  / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; [переднє слово М. Жулинського; вст. ст. Я. Мельник]. – К., 2010. – Т. 1.
 56. Бібліотеки на західноукраїнських землях XYIII-XX ст.: доповіді та повідомлення другої наукової конференції, (Львів, 29-30 жовтня 2004 р.) / упоряд. М.Р. Кульчицький, Н.Е. Кунанець; наук. ред. С.А. Арсірій. – Львів, 2006.
 57. Біблія або книги Святого письма Старого й Нового заповіту: із мови давньоєврейської та грецької на українську перекладена. – [Б.м.]: Українське Біблійне т-во, 1993. – 296 с.
 58. Біла А. Образ автора в ліриці Івана Франка / Анна Біла. – Донецьк, 2002. – 192 с.
 59. Білогуб І. Літературно краєзнавча Луганщина / І. Білогуб. – Луганськ, 1993. – Ч. 1. – 68 с.
 60. Білорусько-український словник / за ред. Г. П Півторак. – К.: Довіра, 2006. (20 прим.).
 61. Білоус П. В. Літературна медієвістика: вибрані студії: у 3 т.: монографія / Петро Білоус. – Житомир, 2011. – Т. 1: Зародження української літератури.
 62. Білоус П. Чи бував Тарас Шевченко у Кодні?: деконструкція міфу  / Петро Білоус. – Житомир, 2009. – 28 с.
 63. Благородний вимір народного подвижництва: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2012. – 272 с. – (2 прим.)
 64. Бобикевич О. Твори / О. Бобикевич. – Львів, 2000. – 214 с.
 65. Боесі Е. Міркування про добровільне рабство / Етьєн де ля Боесі; пер. з франц. Я. Кравець. – Львів: СПОЛОМ, 2005. – 52 с.
 66. Большаков Л. Возвращение из прошлого / Л. Большаков. – К., 1988. – 384 с.
 67. Бонь В. Я. Будинок-музей Івана Франка у Львові: іл. путівник про Львів. літ.-мемор. музей Івана Франка / Віра Бонь. – Львів: Каменяр, 2008. – 122 с.
 68. Бораковський Л. Особливості зображення міжконфесійних відносин у творі Карла Еміля Францоза «Мошко з Парми» / Любомир Бораковський // Іноземна філологія. – Львів, 2012. – Вип. 124. – С. 263–268.
 69. Борзенко О. Сентиментальна «провінція»: (нова українська література на етапі становлення): монографія / О.Борозенко. – Харків, 2006. – 322 с.
 70. Боровой Л. Язык писателя / Л. Боровай. – М., 1966. – 220 с.
 71. Боронь О. Поет і його проза: ґенеза, семантика і рецепція Шевченкової творчости. [Збірка статей] / Олександр Боронь. – К.: Критика, 2015. – 344 с.
 72. Боронь О. Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: рецепція та інтертекстуальні зв’язки: монографія / О. Боронь. – 2-ге вид. – К., 2014. – 160 с.
 73. Боронь О. Спадщина Кобзаря Дармограя: джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей.[Монорафія].– К.: Критика, 2017 [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Інститут джерелознавства НТШ – А; Інститут Критики; Український науковий інститут Гарвардського університету]. – 496 с.
 74. Бразов Л. Фортеця: повість / Леонід Бразов. – К., 1974.
 75. Брайко О. Проза Володимира Винниченка 1902–1910-х років: проблеми поетики / Олександр Брайко. – К.: ВД «Стилос», 2011.
 76. Брлек А. Вибрані вірші: українською та хорватською мовами / Ален Брлек : Alen Brlek. Izbrane pjesme: pjesmje izdanje na ukrajinskom i hrvatskom jeziku   / Переклад з хорватської: Алла Татаренко. – Львів, 2018. – 40 с.
 77. Брук П. Жодних секретів: думки про акторську майстерність і театр / Пітер Брук; пер. з англ. Я.Винницька, О.Матвієнко. – Львів, 2005. – 136 с.
 78. Брухаль С. Поезії / С. Брухель. – Київ; Львів, 1997. – 136 с. (2 прим.)
 79. Будугай О.Д. Сторінки історії Запорізького козацтва: навч. посібник / О. Д. Будугай. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – 92 с.
 80.  Бук С. Частотний словник роману Івана Франка «Основи суспільності»: інтерпретація твору крізь призму статистичної лексикографії / Соломія Бук; наук. ред. Ф. С. Бацевич. – Львів, 2012.
 81. Бунчук Б. Віршування Івана Франка: монографія / Б. Бунчук. – Чернівці: Рута, 2000.
 82. Бурбела В. Кредо: вірші, поеми / Віктор Бурбела. – Львів, 1999.
 83. Бутрин М. Історія України в українському красному письменстві / М. Бутрин. – Львів, 1995. – 109 с.
 84. Бюлетень Видавничого Комітету «Літопису УПА». – К., 1995. – Ч. 5.
 85. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – К., 1997. – № 3 (2 прим.).
 86. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – К., 1997. – № 4 (2 прим.).
 87. Бюлетень Західного наукового центру. – Львів, 2006. – 151 с. (2 прим.).
 88. Бюлетень Західного наукового центру. – Львів, 2007. – 162 с.
 89. Бюлетень Західного наукового центру. – Львів, 2008.
 90. Бюлетень Західного наукового центру 2012–2013. – Львів, 2013. – 376 с.
 91. Бюлетень Західного наукового центру. – Львів, 2014. – 184 с.
 92. Бюлетень Західного наукового центру / Національна академія наук України ; Міністерство освіти і науки України ; Західний науковий центр. – Львів : ПАІС, 2018. – 256 с.
 93. В

 94. Ванечкова Г. Летопись бытия и быта. Марина Цветаева в Чехии (1922‒1925) / Г. Ванечкова. ‒ Прага; Москва, 2006. – 320 с.
 95. Ваншенкин К. Зимняя дорога / К. Ваншенкин. – М., 1986. – 144 с.
 96. Вархол Р. Бджолина келія в пущі: поезія / Р. Вархол. – Львів, 2004. – 95 с.
 97. Вархол Р. Треядова тропа: поезії / Р. Вархол. – Львів, 2004. – 31 с.
 98. Варшавский И. Сюжет для романа / И. Варшавский. – М., 1990. – 224 с.
 99. Василишин О. Вивчення творчості Бориса Харчука в школі: матеріали до уроків / О. Василишин І. Василишин, І. Равлів. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 108 с. 

 100. Василишин О. Незаарештована діжа: новелетки / Олег Василишин. – Кременець: Просвіта, 2006. – 26 с. 

 101. Василь Стус в контексті європейської літератури: матеріали II Всеукраїнської наукової конференції, присвячено вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 20–21 вересня 2001 р.) / [відп. ред. С.В. Мишанич]; Донецький національний університет, Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України, Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Вип. 6.
 102. Вацек Й., Бабка Л. Голоса изгнанников: периодическая печать эмиграции из советской России (1918–1945) / Й. Вацек, Л. Бабка. – Прага, 2009. – 125 с.
 103. Великий неспокій: друга половина ХІІ – ХІІІ ст. / упоряд. і передм. В. М. Рички. – К.: Україна, 1992. – 431 с.
 104. Веретій О. Народні джерела національної самобутності української літератури 70–90-х років ХІХ ст.: монографія / Олексій Веретій. – Суми: Собор, 2005.
 105. Верига В. Нариси з історії України: кінець ХYIII–початок XX ст. / В. Верига. – Львів, 1996. – 446 с.
 106. Вернадський В. І. Вибрані праці / В. І. Вернадський. – К.: Наук. думка, 2005. – 299 с.
 107. Вертій О. Пантелеймон Куліш і народна творчість / Олексій Веретій. – Тернопіль, 1998. – 120 с.
 108. Вестник Московского университета. Серия: Филология. – М., 1993. – № 1‒3.
 109. Видавнича діяльність Івана Франка: (до 150-річчя від дня народження): каталог виставки / НАН України, ЛНБ ім. Василя Стефаника; упор.: О. Канчалаба. – Львів, 2006.
 110. Видання НТШ в Україні: десять років видавничої діяльності (1990–1999) / уклад. О. Романів, І. Мельничук. – Львів, 1999. – 19 с.
 111. Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України / М. Попович, А. Васильченко, В. Омельянчик, Н.Вяткіна [та ін.]. – К.: Наукова думка, 2014 . – 293 с.
 112. Винниченкознавчі зошити. – Ніжин: НДУ імені М. Гоголя, 2007. – Вип. 3.
 113. Винокуров Е. Равноденствие / Е. Винокуров. – М., 1989. – 125 с.
 114. Висоцький С. Київська писемна школа Х–ХП ст: до історії української письменості / С. Висоцький – Львів; Київ; Нью-Йорк, 1998. – 246 с. (3 прим.).
 115. Виспянський С. Студії над «Гамлетом» / Станіслав Виспянський; пер. з пол. Л. Горбенко –  Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 152.
 116. Вишенський С. О. Світотвір: вірші / С. О. Вишенський. – К.: Молодь, 1987. – 80 с.
 117. Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України: історико-біографічний довідник / НАН України. – К.: Академперіодика, 2015. – 304 с. (2 прим.).
 118. Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету: матеріали Міжнародної наукової конференції (Пряшів – Свидник, 12 – 15 червня 1991р.) / упоряд. М. Мушинка. – Київ; Львів; Пряшів;Мюнхен;Париж; Нью-Йорк; Торонто; Сідней, 1992. – 400 с.
 119. Візард О. Доказ досконалості: роман / Олександр Візард. – Львів: Астрон, 2005.
 120. Вінграновський М. На срібному березі / М. Вінграновський. – К., 1978. – 96 с.
 121. Вірченко Т. Художній конфлікт в українській драматургії 1990–2010-х років: монографія. / Тетяна Вірченко. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. (2 прим.)
 122. Вісімдесят і далі…: коротка історія Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України / упор. М. Сулими. – К.: ВД «Стилос», 2010. (5 прим.)
 123. Вісник Академії наук України. – 1991. – № 12. – 112 с.
 124. Вісник Академії наук України. – 1992. – № 1‒6, 8‒12.
 125. Вісник Академії наук України. – 1994. – № 2‒5.
 126. Вісник Академії Наук. – К., 2016. – № 10. – 100 с.
 127. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2006. – Вип. 26.
 128. Вісниківство: літературна традиція та ідеї: зб. наук. пр., присвячений пам’яті Василя Іванишина. / ред. колегія: Л.Кравченко, О. Баган, П. Іванишин [та ін.]. – Дрогобич: Коло, 2009. – 408 с.
 129. Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1998. – Вип. 33. – 320 с.
 130. Вісниківство: літературна традиція та ідеї: зб. наук. пр / ред. колегія: О. Баган, П. Іванишин, В. Дончик [та ін.]. – Дрогобич: Посвіта, 2012. – Вип. 2. ‒ 448 с.
 131. Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1998. ‒ Вип. 33. – 320 с.
 132. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 1999. – Вип. 27. – 294 с.
 133. Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2003. – Вип. 3. – 378 с.
 134. Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2004. – Вип. 4. – 186 с. 
 135. Вісник Львівського університету. Серія:Мистецтвознавство. – Львів, 2005. – Вип. 5. – 236 с. 
 136. Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2007. – Вип. 7. – 215 с. 
 137. Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2002.– Вип. 2. – 343 с. 
 138. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2003. – Вип. 31. – 453 с.
 139. Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2008. – Вип. 8. – 378 с. 
 140. Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – Львів, 2010. – Вип. 51. – 248 с.
 141. Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – Львів, 2011. – Вип. 55.
 142. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2013. – Вип. 58. – 311 с.
 143. Вісник НТШ. – Львів, 2001. – Ч. 26. – 43 с.
 144. Вісник НТШ. – Львів, 2006. – Ч. 37. – 54 с.
 145. Вісник НТШ. – Львів, 2007. – Ч. 38. – 64 с.
 146. Вісник НТШ. – Львів, 2008. – Ч. 39. – 64 с.
 147. Вісник НТШ. – 2014. – Ч. 51-52. Весна-Зима. – 64 с. (2 прим.)
 148. Вісник НТШ. – Львів, 2016. – № 55. – 100 с.
 149. Вісник НТШ. – Львів, 2016. – № 56.  – 112 с.
 150. Вісник НТШ. ‒ Львів, 2017. ‒ № 57. ‒ 100 с. (2 прим.)
 151. Вісник НТШ. ‒ Львів, 2017. ‒ № 58. ‒ 120 с. (2 прим.)
 152. Вісник НТШ. ‒ Львів, 2018. ‒ № 59. ‒ 116 с. (2 прим.)
 153. Вісник НТШ. ‒ Львів, 2019. ‒ № 62. ‒ 124 с.
 154. Вісник НТШ. ‒ Львів, 2020. ‒ № 63. ‒ 132 с.  (5 прим.).
 155. Віталій Григорович Дончик / авт. вст. ст. П. Іванишин; укл. Л. П. Сокіл, Т. В. Посудневська; НАН України. – К.: Академперіодика, 2012. – (Бібліогр. вчених України). (4 прим.)
 156. Віталій Григорович Дончик / Авт. вступ. ст. Д. І. Дроздовський; укл. бібліогр. покаж. Л. П. Сокіл, Т. В. Посудневська; перероб. та доповн. М. М. Дончик; НАН України, Ін-т літерат. ім. Т. Г. Шевченка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Академперіодика, 2017. – 100 с., 11 с. іл. – (Бібліограф. вчених України).
 157. Во І. Жменя праху / Ивлин Во. – К., 1979. – 207 с.
 158. Войскобойнікова-Гузаєва О. В. Стратегій розвитку біблітечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація: монографія / О. В. Войскобойнікова-Гузаєва; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2014. – 362 с. 
 159. Войтович В. Українська міфологія / В. Войтанович. – Київ : Либідь, 2002.
 160. Волинь – Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 15: Поетика творчості Івана Франка. – (2 прим.).
 161. Волинь філологічна: текст і контекст.: зб. наук. пр. / упоряд. О. В. Яблонська. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Вип. 2: Творчість Л. Боровиковського в контексті слов’янського романтизму – 412 с.
 162. Волинь філологічна: текст і контекст: зб. наук. пр. / упоряд. І. М. Констанкевич. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – Вип. 13: Портрет кафедри української літератури у часі. – 236 с.
 163. Волинь філологічна: текст і контекст: зб. наук. пр. / упоряд. О. В. Яблонська. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т  ім. Лесі Українки, 2014. – Вип. 18: Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – 332 с.
 164. Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. пр. / упорядкув. С. М. Романова. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т  ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 22: Універсум Лесі Українки. – 571 с.
 165. Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. пр. / упорядкув. Т. П. Левчук, Л. К. Оляндер. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т  ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 21: Євген Сверстюк – митець і громадянин. – 284 с.  
 166. Волковинський В. Батько Махно / ред. В. О. Ковбасюк. – К.: Знання. – 47 с.

 167. Волковічер Т. Вербальні тексти у народній вишиванці кінця ХІХ першої половини ХХ ст. / Тетяна Волковічер / Національна академія наук України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського. – Київ: Наукова думка, 2019. – 173 с. – Проект «Наукова книга» (Молоді вчені). (2 прим.)
 168. Володимир Качкан: бібліографічний покажчик / НАН України,  ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2005. – 204 с.
 169. Володимир Лучук: бібліографічний покажчик / уклад. О. І. Хміль; Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 1994 – 179 с.
 170. Володин В. Дезертир / В. Володин. – Хмельницький: Поділля, 1996. – 207 с.

 171. Волощук Є. В. Доба «ізмів»: модернізм та авангардизм у західноєвропейській літературі першої половини ХХ століття / Євгенія Волощук, Борис Бігун; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К.: Академперіодика, 2014. – 324 с. (2 прим.)

 172. Воробей М. Любич / М. Воробей. – К.: Рад. письменник, 1988. – 264 с.

 173. Всеукраїнська славістична конференція «Духовне відродження слов'ян у контексті європейської та світової культури»: тези доп. / відп. ред. А. Р. Волков. – Чернівці : ЧДУ, 1992 . – Т.1 – 2.
 174. Г

 175. Гаврилів В. Цікаві історії винниківського футболу / Володимир Гаврилів. – Львів: Література та мистецтво, 2020. – Львів,160 с.: іл.
 176. Газети у фондах наукових бібліотек м. Львова (1990 – 2000 рр.) / НАН України, ЛНБ ім. Василя Стефаника; уклад. Ю.О. Романишин [та ін.]. – Львів, 2004.
 177. Галабуда М. І. Циклічність на Землі і в Космосі  / М. І. Галабуда. – Львів, 2011. – 224 с.
 178. Галан Я. Драматичні твори. Художня проза. Публіцистика / Я. Галан. – К., 1983. – 590 с.
 179. Галета О. Антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ – початку ХХІ століття: автореф. дис... док. філол. наук / Галета Олена Ігорівна. – Львів, 2015. – 40 с.
 180. Галицько-руські народні приповідки: у 3 т. / зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко; наук. ред. д-р філол. наук святослав Пилипчук. – 3-тє вид. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. –  Т. І. А – Діти; Т. ІІ. Діти – П'ять; Т. ІІІ. Рубанок – Ячмінь. 
 181. Галь Н. Слово живое и мертвое / Нора Галь. – М.: Книга, 1975. – 196 с.

 182. Гальченко С. Історія тексту: джерелознавчі і текстологічні аспекти творчості П. Г. Тичини, В. М. Сосюри та Остапа Вишні / С. Гальченко. – К.: Наук. думка, 2014. – 687 с.

 183. Гальченко С. Скарби літературних архів / С. Гальченко; під ред. М. Г. Жулинського. – К: Атопол, 2012. ‒ 448 с.

 184. Гальчук О. В. «… Не минає міт!»: античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920-1930-х років: монографія / О. В. Гальчук. – Чернівці: Книги – ХХІ,2013. – 552 с.
 185.  Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору / Ярослав Гарасим. – Львів: НВФ «Українські технології», 2010. – 376 с.
 186. Гвоздєв О. О. З історії театру і драми  / О. О. Гвоздєв; пер. з рос. Є.Стародинової. – Львів, 2008. – 200 с. 
 187. Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва / Леся Генералюк. – К.: Наук.думка, 2008. – 544с.
 188. Герасимчук В. Азартні ігри: комедія на дві дії / В. Герасимчук. – К.: Укр. письменник, 2008.
 189. Гірняк М. Таємниця роздвоєного обличчя: авторська свідомість в інтелектуальній прозі В. Петрова-Домонтовича / М.Гірняк. – Львів, 2008. – 286 с. 
 190. Гоголезнавчі студії. – Ніжин, 2002. – Вип. 9. – 231 с.
 191. Гоголезнавчі студії. – Ніжин,1996. – Вип 1. – 60 с.
 192. Гоголезнавчі студії. – Ніжин, 1997.– Вип. 2. – 139 с.
 193. Гогуля М. Туга за людяністю : Екзистенційний вимір і поетика прози Данила Кіша / Марина Гогуля / Національна академія наук України; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ: Наукова думка, 2019. – 170 (3) с. – Проект «Наукова книга» (Молоді вчені). (2 прим.)
 194. Годована М. П. Словник-довідник назв осіб за видом діяльності / М. П. Годована. – К.: Наукова думка, 2009.
 195. Голодомор в Україні 1932‒1933 років / упоряд. А. І. Кудряченка. – К.: НІСД, 2008. – 335 с.
 196. Гончар О. Твоя зоря. / Олесь Гончар. – К., 1980. – 360 с.
 197. Горак Р. Бажав я для скованих волі… Біографія Івана Франка / Роман Горак. – Львів: Апріорі, 2015. – 320 с. (2 прим.).
 198. Горак Р. Тричі мені являлася любов… / Роман Горак. – Львів : Апріорі, 2018. – 224 с.
 199. Горaк Р., Гнатів Я. Іван Франко: у 10 кн.,ч. / Роман Горак, Ярослав Гнатів; Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка. – Львів: Місіонер, 2000–2009. – Кн. 1: Рід Якова; Кн. 2: Цілком нормальна школа; Кн. 3:Ґімназія; Кн. 4:Університет; Кн. 5:Не пора!; Кн. 7:Протистояння; Кн.: 8: Роки страждань; Кн. 9: Катастрофа; Кн. 10: Quo tendis.: Ч. 1: Відхід,  Ч. 2: У притворі вічності.
 200. Горак Р. Дім на Софіївці: путівник до музею / Р. Горак. – Х.: Майдан, 2010. – 384 с. (2 прим.)
 201. Горак Р. Друзі з Добрівлян / Р. Горак. – Львів: ЗУНЦ, 2010. – 200 с.
 202. Горак Р. Завжди вчитель: Івана Франко: [фотоальбом] / Василь Пилип’юк, Роман Горак. – Львів: Світло й тінь, 2006. – 271 с.
 203. Горак Р. Львів – місто Івана Франка / Роман Горак. – Львів: Центр Європи, 2010. – 288 с.
 204. Горак Р. Подільськими дорогами Івана Франка / Роман Горак. – Тернопіль: Джура, 2011.
 205. Горак Р. Твого ім’я не вимовлю ніколи: повість-есе про Івана Франка / Роман Горак. – К.: ВЦ  «Академія», 2008. – 224 с.
 206. Горак Р. Третя варта: (есеї про Франка) / Р. Горак. – Львів: Апріорі, 2012.
 207. Горак Р. Тричі мені являлася любов: повість-есе. / Роман Горак. – Львів: Центр Європи, 2006. – 156 с.
 208. Горбач О. Зібрані статті  / Олекса Горбач. – Мюнхен, 1997. – Т. 8: Історія мови. Діялектологія. Лексикологія. – 381 с. (2 прим.).
 209. Гординський Я. Літературна критика підсовєтської України / Ярослав Гординський. – Мюнхен, 1985; Львів; Київ, 1939. – Т. 1.
 210. Ґраф М. ван дер. Вибрані вірші: українською та англійською мовами / Мартен ван дер Ґраф : Maarten van der Graaff . Selected poems: Ukrainian and English / Переклад: Лев Грицюк. – Львів, 2018. – 16 с.  
 211. Грек К. Досить бути провінцією…: повість / Костя Грек. – Львів: Каменяр, 2007.
 212. Греко-католицький церковний календар. – Варшава, 1989. – 200 с.
 213. Григір Тютюник і його епоха у фотографіях Володимира Білоуса: фотоальбом / упоряд. текстів П.Л.Мазуренка; фотографій та розробка макета В. М. Березового. – К.: Твім Інтер, 2005. – 80 с.
 214. Григорій Давидович Вервес: біобібліографія до 80-річчя / упоряд. Л. В. Бєляєва; авт. вступ. ст. Ю. Л. Булаховська, Н.Є. Крутікова. – К. : Наукова думка, 2000. – 100 с.
 215. Григорій Кочур: біобібліографічний покажчик: у 2 ч. / уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська; наук. ред., авт. передм. Р. Зорівчак. – 2-ге вид., доопрац., доп. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006.
 216. Григорчук Ю. М. Проза Віри Вовк: виміри сакрального. – Брустурів: Дискурс, 2016. – 364 с.
 217. Гризун А. Поезія багатозначних підтекстів: монографія / Анатолій Гризун. – Суми: Університетська книга, 2011.
 218. Гризун А. Поезія концептуальної думки: (філософічність сучасної української поезії) : навч. посібник / Анатолій Гризун. – Суми: Університетська книга, 2007. – 135 с.

 219. Гриневичева Катря. Легенди і оповідання для молоді / Катря Гриневич. – Львів, 2008. – 55 с.
 220. Гриневичева К. Шоломи в сонці / Катря Гриневичева; упор. Юрій Винничук. – Львів: Апріорі, 2019. – 512 с.
 221. Грона: Літературно-мистецьке видання / упоряд. текстів Л. Демидюк. – Львів: ПП Лукащук В. С., 2006. – Вип. 1. – 192 с.Вісник НТШ. – Львів, 2016. – № 56.  – 112 с.
 222. Грушевський М. Із літературної спадщини / Михайло Грушевський; упор. Г. Бурлака, А. Шацька. – Нью-Йорк; Київ: Книга, 2000.
 223. Грушевський М. С. Твори: у 50 т. / редкол.: П. Сохань. Я. Дашкевич, І. Гирич. – Львів: Світ, 2002. – Т. 5. – 2003; Т. 6 – 2004. – (Серія: «Історичні студії та розвідки (1888–1896)»).
 224. Грëзы любви: поэзия крымских ханов и поэтов их круга / перев. С. Дружинина.; сост. Н.Абдульваап. – Симферополь: Доля, 2003. – 70 с.

 225. Гудь Б., Голубко В. Нелегка дорога до порозуміння / Б. Гудь, В. Голубко. – Львів, 1997. – 65 с.
 226. Ґуберначук С. Переді мною… : збірка поезій / Сергій Ґуберначук. –  К. : ПП «Р.К. Майстер-принт», 2018. – 128 с.
 227. Ґуберначук С. Усім тобі завдячую, Любове… : збірка поезій / Сергій Ґуберначук. – К. : Про формат, 2018. – 340 с.
 228. Ґудзь Ю. Набережна під скелями : вірші, проза, переклади. статті, рецензії, інтерв’ю, листи / Ю. Ґудзь. – Житомир: ПП «Рута; ПП. Левченко О.Г., 2012. – 252 с.
 229. «Ґулівер у Швейцарії»: Макс Фірш – інтелектуал на перехресті традицій і культур / упор.: М. Унзер, Є. Волощук, О.Чертенко. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. ‒ 256 с.
 230. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип. 4.  195 с.
 231. Гуменюк В. І. Контрасти та нюанси: статті про творчість Володимира Винниченка / В. І. Гуменюк. – Сімферополь, 1999.
 232. Гундорова Т. Невідомий Іван Франко: грані Ізмарагду / Тамара Гундорова. – К.: Либідь, 2006.
 233. Гундорова Т. Франко – не Каменяр / Тамара Гундорова. – Мельборн: Ун-т ім. Монаша; від-л славістики, 1996.
 234. Гургула І. Кріль / І. Гургула. – Львів: Основа, 1997. – 326 с.
 235. Гургула І. Літо стиглої вишні / І. Гургула. – Львів, 1999. – 109 с. (4 примір.)
 236. Гургула І. Містерії / І. Гургула. – Львів, 1996. –136 с.
 237. Гургула І. Слід лідера / І. Гургула. – Львів, 2000. – 61 с.
 238. Гущак І. В. Плеяда заборонена, призабута / Іван Гущак. – Львів: Ліга-Прес, 2002. – Кн. 3: Покликані історією
 239. Д

 240. Давидовська Н. Фрески поезії / Н. Давидовська. – Львів, 1993. – 354 с.
 241. «Дала нам Чехія чоловіка з золотим серцем»: Франтішек Ржегорж у парадигмі українсько-чеських культурних взаємин. Збірник наукових праць: До 160-річчя від дня народження Франтішека Ржегоржа / НАН України. ІнститутІвана Франка; Інститут народознавства; Всеукраїнська громадська організація Союз У; українсько-чеське товариство імені Франтішека Ржегоржа [літ.-наук. ред. М. Котик-Чубінська; відповід. ред. А. Швець; передм. А. Швець; редкол. Є. Нахлік (голова) та ін.]. – Львів, 2017. – 213 с. (3 прим.)
 242. 25 томів Записок Наукового товариства імені Шевченка у відновленому в Україні товаристві, 1990-2003 : бібліографічний покажчик : томи 221-245 / [укладач Василь Майхер; ред. Олег Купчинський].– Львів, 2003. – 110 с. (Науково-довідкові видання. Сер. 1. Бібліогр.; Т. 13).
 243. Девдера К. М. Літературна творчість Олега Лишеги: інтерпретація, контекст, рецепція: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – К., 2018. – 20 с. 
 244. Демська Л. Осінь мага: містерія-притча / Леся Демська. – Львів: Лір-Артіль Піраміда, 1999.
 245. Денисенко Г. Замисел / Г. Денисенко. – Львів, 1990. – 110 с.
 246. Денисова Т. Історія американської літератури XX століття / Т. Денисова. – К., 2002. – 318 с.
 247. Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: у 3 т.; 4 кн. / Іван Денисюк. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2005.
 248. Денисюк І. О. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. / І. О. Денисюк. – К.: Вища школа, 1981. – 216 с.
 249. Дзвінке джерело: творчість молодих / упоряд. В. П. Густі. – Ужгород, 1983. – 184 с.
 250. Дзюба І. У світі думки Лесі Українки / Іван Дзюба. – Луцьк, 2006. – 44 с.
 251. Дивоовид: антологія української поезії ХХ ст. / упоряд. І. Лучук. – Тернопіль: Богдан, 2007.
 252. Діапозитив: альманах вільної поезії. – Львів: ЗУКЦ, 2016. – 108 с.
 253. Дідович П. Межі пам’яті: оповідання / П. Дідович. – К., 1968. – 101 с.
 254. Дмитро Антонович і українське мистецтвознавство / упоряд. Д. Петішкова. – Прага, 2009. – 233 с.
 255. Дмитро Гринчишин: бібліографічний покажчик / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича.  – Львів, 1998. – 58 с.
 256. Дмитрова Л. З історії всесвітнього театру: факс. вид. 1929 р. / Людмила Дмитрова; за ред. й з вступ. увагами О.Білецького. ‒ Львів: Простір М, [200‒]. ‒  Вип. 1. ‒  471 с.
 257. Документ доби: публіцистика Уласа Самчука 1941–1943 / упоряд. А. Жив’юк. – Рівне, 2008. – 456 с.
 258. Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів / пдгот.: О. В. Кульчий, Т. М. Малярчук, Ю. В. Бентя. – К.: ТОВ «Видавничий дім КЛІО», 2013. – 352 с.
 259. Документи російських архівів з історії України / Канадський інститут українських студій, Національна академія наук України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Російська академія наук, Інститут слов’янознавства і балканістики; упоряд. Л. Войтович [та ін.]. – Львів, 1998. – Т. 1.: Документи до історії запорозького козацтва, 1613–1620 рр. – 440 с.
 260. Доля старообрядства в ХХ – на початку ХХІ ст.: історія та сучасність / [упоряд. С.В. Таранець]. – К., 2007. – 238 с.
 261. Домбровський В. Стилістика й ритміка. Українська поетика: підручн. для сер. шкіл / Володимир Домбровський; Український Вільний університет. – Мюнхен, 1993. (2 прим.)
 262. Дончик В. З віків і на віки / Віталій Дончик. – К.: Наук. думка, 2018. –  1022 с. (2 прим.).
 263. Дончик В. Неминуче й невмируще: літературні досліди і хроніки / Віталій Дончик. – К.: Наук. думка, 2012. – (2 прим.).
 264. Дороговказ. Поезії О. Теліги та О. Ольжича / [відповідальна за випуск Н. Караванська]. – К.: Фундація ім. Ольжича; Вид-во ім. О. Теліги, 1994. – 44 с.
 265. Дорошкевич О. Підручник історії української літератури / Олександр Дорошкевич; Український Вільний університет. – Мюнхен, 1991.
 266. Драй-Хмара М. Літературно-наукова спадщина / Михайло Драй-Хмара. – К.: Наук. думка, 2002.
 267. Драненко Г. Міф як форма сенсу та сенс форми. Міфократичне прочитання творів Б.-М. Кольтеса: монографія / Г. Ф. Драненко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 440 с.
 268. Драч І. Іду до тебе / за ред. І. Констанкевича. – Луцьк: ВРР Вежа ВДУ імені Лесі Українки, 2006.
 269. Драч І. Криниця для спраглих: кіносценарії, вірші, інтерв’ю та статті на тему кіно / І. Драч. – К.: Мистецтво, 2010 (з авторським автографом)
 270. Другий міжнародний конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993 р. Мовознавство: доповіді і повідомлення / [Інститут українознавства ім. Крип’якевича АН України, Міжнародна асоціація україністів]. – Львів: Атлас, 1993. – Ч. 1–2. –281 с.

 271. Дубас М. Щем кленового зорепаду: вибране / М. Дубас. ‒ Львів: Галицька видавнича спілка, 2013. ‒ 120 с.

 272. Дубініна О. У межах чи поза межами?: творчість Вільяма Стайрона в контексті художніх пошуків новітньої доби) / О. Дубіна. – К.: Наукова думка, 2011. (проект «Наукова книга» (Молоді вчені)).
 273. Дуркалевич В. В. У пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца / Вікторія Володимирівна Дуркалевич. – Дрогобич: Коло, 2015. – 366 с
 274. Е

 275. Екфразис: вербальні образи мистецтва: монографія / за ред. Т. Бовсунівської; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 237 с.
 276. Енциклопедія історії України. Том "Україна  – українці". – Київ : Видавництво "Наукова думка", 2018. – Кн. 1. – 601 (5)с.
 277. Енциклопедія історії України. Том "Україна  – українці". – Київ : Видавництво "Наукова думка", 2019. – Кн. 2. – 835 (7)с.
 278. Енциклопедія Історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. – К.: Наукова думка. – 2003–2013.
 279. Етнографічний збірник НТШ: томи І – ХХХVIII, XXXIX – XL, XLI: 1895 – 1916, 1929, 1976: бібліографія / [уклад.: В.Майхер; ред. О. Купчинський]; Наукове товариство ім. Шевченка, Комісія бібліографії і книгознавства. – Львів, 2007.
 280. Етногенез та етнічна історія населення українських Карпат: у 4-х т. – Львів, 1999. – Т.  І: Археологія та антропологія. – 603 с.
 281. Є


 282. Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму: зб. наук. ст. / ред.: Т. І. Гундорова; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К. : Вид. дім «Стилос», 2008. – Вип. 1. – 159 с.
 283. Єндик Р. Регіт Аріадника. Жага: Гуцульська фольклорно-міфологічна проза / Ростислав Єндик; упорядкув. М. Б. Хороб, О. М Залевська. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016. – 404 с.
 284. Єржабкова Б. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті «Україна» 1941‒1944 у світлі німецьких документів / Б. Єржабкова. – К.: Наук. думка, 2008. – 272 с.
 285. Єрмак В.В. Творча історія поезій у прозі Василя Стефаника. – К.: Наукова думка, 2016. – 150 с.
 286. Єршова Л. Жіноча освіта на Волині / Людмила Єршова. – Житомир: Полісся, 2006.
 287. Єсипенко Д. Повісті Бориса Грінченка «Серед темної ночі» та «Під тихими вербами»: історія текстів і тексти в історії / Дмитро Єсипенко. – К., 2015. – 160 с.
 288. Єфремов С. Вибране: cтатті, наукові розвідки, монографії / Сергій Єфремов; [упоряд., передм. та прим. Е.Соловей; Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка]. – К.: Наук. думка, 2002.
 289. Эврика / сост. А. В. Лельевр – М.: Молодая гвардія, 1987. – 316 с.
 290. Энциклопедический словарь юного филолога:языкознание / сост. М. В. Панов. – М.: Педагогика, 1984. – 352 с.
 291. Ж

 292. Жайворонок В. Антологія знаків української етнокультури : словник-довідник / Віталій Жайворонок ; Національна академія наук України ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2018 р. – 759 с.
 293. Жишкович В. Пластика Русі-України: Х – перша половина ХІV століть / Володимир Жишкович. – Львів: Інститут народознавства, 1999.
 294. Жук О. Внутрішня комунікативна система ліричних текстів (різновиди адресанта, адресата і ліричної експресії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. філолог. наук :10.01.06 / Жук Оксана Ігорівна ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с.
 295. Жулинский Н. Г.  Человек в литературе / Н. Г. Жулинский. – К.: Наук. думка, 1983.
 296. Жулинський Г., Жулинський М. «То твій, сину батько» / Г. Жулинський , М. Жулинський. – К., 2003. – 112 с. ( 3 прим.)
 297. Жулинський М. Високий світоч віри: Голодомори в Україні та роман Василя Барки «Жовтий князь» / Микола Жулинський. – К.: Педагогічна преса, 2003.
 298. Жулинський М. Духовна спрага по втраченій Батьківщині / Микола Жулинський. – К.: Академія, 2002. (2 прим.).
 299. Жулинський М. Нація. Культура. Література: національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / Микола Жулинський. – К.: Наукова думка, 2010. – (3 прим.)
 300. Жулинський М. Нація. Культура. Література: національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / Микола Жулинський; видання друге, доповнене. Київ : Наукова думка, 2020. 644 (1) с. (2 прим.). 
 301. Жулинський М. Г. Поминаймо в скорботі, але не в гніві. Українсько-польський конфлікт на Волині 1943‒1944 рр. / М. Г. Жулинський. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2003. – 44 с.
 302. Жулинський М. Слово і доля: навч. посіб / Микола Жулинський. – К.: А.С.К., 2002. (5 прим.)
 303. Жулинський М. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський. – К.: Либідь, 2011.
 304. Жулинський Микола. Він знав, «як много важить слово…» / Микола Жулинський. – К.: Вид. центр Просвіта, 2008. – 136 с.
 305. Журнали Національної академії наук України 2008. – К., 2008.
 306. З

 307. Забашта Л. Київська Гора / Л. Забашта. – К., 1982. – 183 с.
 308. Завадка Б.В. Серце чистеє подай / Б. В.Завадка. – Львів, 1993. – 160 с.
 309. Зайцев Б. Белый свет: проза / Б. Зайцев. – М., 1990. – 239 с.
 310. Законодавчо-нормативні акти з питання функціонування української мови як державної: збірник. – Львів: Астролябія, 2009.
 311. Запаско Я. Мистецькі рукописні пам’ятки України / Яким Запаско. – Львів, 1997. – 80 с.
 312. Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 1998. – Вип. 6. – 234 с.
 313. Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2000. – Вип. 7/8. – 538 с.
 314. Записки Львівської національної бібліотеки  ім. В. Стефаника. – Львів, 2009. – Вип. 1(17).
 315. Записки НТШ: праці історично-філософської секції. – Львів, 1997.– Т. CCXXXIII. – 631 с.

 316. Записки НТШ: праці історично-філософської секції.  – Львів, 2002. – Т. CCXLIII. – 724 с.

 317. Записки НТШ: праці історично-філософської секції. – Львів, 2006. – Т. CCLI. – 679 с.

 318. Записки НТШ: праці історично-філософської секції. – Львів, 2017. – Т. CCLХХ. – 679 с.

 319. Записки НТШ: праці секції етнографії та фольклористики. – Львів, 1992. – Т. CCXXIII. – 460 с.

 320. Записки НТШ: праці секції етнографії і фольклористики. – Львів, 2001. – Т. CCXLII. – 732 с.
 321. Записки НТШ: праці театрознавчої комісії. – Львів, 2007. – Т. CCLIV. – 660 с.
 322. Записки НТШ: праці філологічної секції. – Львів, 1997. – Т. CCXXXIV. – 698 с. 

 323. Записки НТШ: праці філологічної секції. – Львів, 2003. – Т. CCXLVI. – 736 с.
 324. Записки НТШ: праці філологічної секції. – Львів, 2005. – Т. CCL. – 845 с. – (2 прим.).

 325. Записки НТШ: праці філологічної секції. – Львів, 2009. Т. CCLVII. – 776 с.

 326. Записки НТШ: праці філологічної секції / за ред. О. Купчинського. – Львів, 2014. – Т. CCLXVI. – 562 с.
 327. «Заповіт» Тараса Шевченка мовами народів світу. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 311 с. 

 328. Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ–ХХ вв.: трактат, статьи, єссе. – М., 1987 – 510 c.

 329. Збірник наукових праць. Серія: Проблеми світової літератури. – Львів, 2009. – Вип. 2. – 148 с.

 330. Збірник праць наукових Шевченківських конференцій (1952–2002 рр.). – Черкаси, 2002.

 331. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 1994. – Вип. 1. – 292 с.

 332. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2000. –  Вип. 7. – 596 с.

 333. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2000. – Вип. 8. – 476 с.

 334. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2009. – Вип.1 (17). – 640 с.

 335. Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2009 р.: у 2 ч. / НАН України.  – К.: Академперіодика, 2010.

 336. Звіт про діяльність Національної Академії наук України у 2014 році / НАН України. – К.: Академперіодика, 2015. – 536 с.

 337. Звіт про діяльність Національної Академії наук України у 2015 році / НАН України. – К.: Академперіодика, 2016. – 556 с.
 338. Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2016 році / НАН України. – К.: Академперіодика, 2017. – 566 с.

 339. Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2018 році / НАН України. – К.: Академперіодика, 2019. – 595 с.
 340. Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2019 році / НАН України. – Київ: Академперіодика, 2020. – 593 с.
 341. Земляк В. Підполковник Шиманський / В. Земляк. – Львів, 1995. – 176 с.

 342. Зеновія Тарасівна Франко, 1925-1991 : статті, спогади, матеріали / [упоряд. і наук. ред. М. Вальо; відп. ред. Л.Крушельницька]; Національна академія наук України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, Наукове Товариство Шевченка. – Львів, 2003. – 368 с.

 343. Зеров М. Українське письменство / Микола Зеров; упоряд. М. Сулима. – К.: Основи, 2003.

 344. «З його духа печаттю…»: зб. наук. пр. на пошану проф. І. Денисюка: у 2 т. / [редкол.: Флорій Бацевич та ін.; упоряд. Микола Легкий]; Львівський національний університет ім. Івана Франка, Інститут франкознавства. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001.

 345. Зорівчак Р. Біобібліографічний покажчик 2011–2017. – Львів, 2018. – 348 с. 

 346. Зюбровський А. В. Народні традиції випікання хліба в українців наприкінці XIX  – на початку ХХІ століття (за матеріалами Південно-Західного історико-етнографічного регіону) / Андрій Зюбровський.  – Київ : Наукова думка. – 2018. –190 с. 
 347. І

 348. Иван Алексеевич Бунин: библиография оригинальных книжных изданий, 1891-1990 / сост. Й. Кржесалкова; Нац. б-ка. Чеш. Республики, Славян. б-ка. – Прага, 2007. – 503 с.
 349. Иван Франко об украинской литературе / подгот. текста, вступ. ст., примеч. Ю. А. Лабынцев, Л. Л. Щавинская . – М.: ГПИБ, 2006.
 350. Известия Академии наук. Серия: Литературы и языка. – М., 1992. – Т. 51. ‒ № 1, 2, 5, 6.
 351. Известия Академии наук. Серия: Литературы и языка. – М., 1993. – Т. 52. ‒ № 5‒6.
 352. Икары и Дедалы: сборник  стихотворений / сост. Е. Храмов. – М., 1977. –192 с.
 353. Инов И. Литературно-театральная, концертная деятельность беженцев-россиян в Чехословакия (1920‒40-е годы 20-го века): у 2 т. / Игорь Инов – Прага: Nảrodnί knihovna ČR – Slovanskả knihovna, 2003.
 354. Іван Крислач: каталог творів / худ. ред. Ігор Шутурма. – Львів: Каменяр, 2004. – 80 с.
 355. Іван Франко – мистець і мислитель: зб. доп. для відзначення 125-річчя народин і 65-річчя смерти І. Франка. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1981.
 356. Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: матеріали Міжнар. наук. конф., (Львів, 25–27 верес. 1996 р.). – Львів: Світ, 1998.
 357. Іван Франко в Одесі: Бібліографічний покажчик / Серія "Літературна Одеса". Упорядники: Г. Д. Зленко, О. І. Кравченко. – Одеса: Видавництво "Друк", 2001. – Вип. 8. – 102 с. (копія).
 358. Іван Франко в школі: зб. наук.-методич. пр. – Дрогобич: Коло, 2003. – Вип. 1.
 359. Іван Франко у критиці: західноукраїнська рецепція 20-30-х років ХХ ст. / [упор. і авт. вст. слова  М. Ільницький]– Львів: ЛНУ, 2010.
 360. Іван Франко: бібліографічна спадщина: збірник праць і матеріалів / НАН України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника; упор., передм., комент. та прим. М. А. Вальо. – Львів, 2008.
 361. Іван Франко: бібліографія творів. 1874–1964 / склав М. О. Мороз. – К.: Наук. думка, 1966.
 362. Іван Франко: дух, наука, думка, воля: матеріали Міжнар. наук. конгресу, присвяч. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 1; Т. 2. (2 прим.)
 363. Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнородного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 1. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 808 с.
 364. Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнородного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 686 с.
 365. Іванишин В. Українська церква і процес національного відродження / В. Іванишин. – Дрогобич, 1990. – 93 с.
 366. Ігнатенко М. А. Генезис сучасного художнього мислення / М. А. Ігнатенко М. – К.: Наук. думка, 1986.
 367. Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство: у 2 ч. /  М. Ільницький, В. Будний. – Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – Ч. І, ІІ.
 368.  Ільницький М. Знаки доби і грані таланту / Микола Ільницький. ‒ К., 2014. ‒ 432 с.

 369. Ільницький М. Література українського відродження: напрями і течії в українській літературі 20-х. – поч. 30-х рр. ХХ ст. / Микола Ільницький. – Львів: Львівський обласний науково-методичний інститут освіти. – 1994. – 72 с.

 370. Ільницький М. Маркіян Шашкевич : інтерпретації, паралелі / Микола Ільницький / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Шашкевичівська комісія. Львів, 2019. 96 с. (іл.) (Бібліотека Шашкевичіани. Нова серія, № 13 (18)).
 371. Ільницький М. Три формули мого осягнення Антонича / Микола Ільницький. – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2011. – 56 с. (″Університетські діалоги″, №10).

 372. Ільницький О. Український футуризм 1914–1930 / Олег Ільницький;  [перекл. з англ. Р. Тхорук]. – Львів: Літопис, 2003.
 373. Ільченко О. М. Англійська для науковців: семантика, прагматика, переклад: підручник / О. М. Ільченко. – 2-ге вид., доопрац. – К.: Наукова думка, 2010.
 374. Інститут літератури і. Т.Г. Шевченка НАН України 1926–1995. – К., 1996. – 79 с. (3 прим.)
 375. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України: сторінки історії / Відп. ред. О. Мишанич. – К.: Наук. думка, 2003.
 376. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України: історія, імена, ідеї  / відп. ред. І. Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2021. – 564 с.
 377. Інтеграція позитиву в творчості Шевченка: аспекти символу, аксіології, онтології, міфу, психології і стилю: монографія / ред.: Я.В. Вільна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т філол.  – К.: Альтерпрес, 2002. – 232 с.
 378. Історико-літературні, теоретико-літературні й мовно-стилістичні аспекти творчості Тодося Осьмачки: матеріали Всеукраїнської наук. конф. з нагоди 105-ї річниці з дня нар. Т. С. Осьмачки, (Черкаси, 11–12 трав. 2000 р.). / М-во освіти і науки України, Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаська облдержадміністрація.  – Черкаси : 2000.  – 128 с.
 379. Історія України: бібліографічний покажчик 1993. – Київ; Львів, 1997. – 312 с.
 380. Історія української культури: у 5 т. – К.: Наук. думка, 2005. – Т. 4.  – Кн. 2: Українська культура другої половини ХІХ ст.
 381. Історія української літератури XIX століття. – К.: Либідь, 1995. – 368 с.
 382. Історія української літератури: у 12-ти т. / наук. ред. Ю. Пелешенко. М. Сулима. – Київ: Наукова думка, 2013. – Т.1.: Давня література (Х – перша половина ХVІ ст.). – 839 с.
 383. Історія української літератури У 12-ти томах / наук. ред. Ю. Пелешенко. М. Сулима. – Київ: Наукова думка, 2014. – Т.2.: Давня література ( друга половина ХVІ – ХVІІІ ст.). – 839 с.
 384. Історія української літератури У 12-ти томах / наук. ред. М. Бондар, Ю. Кузнецов. – Київ: Наукова думка, 2016. – Т. 3.: Література ХІХ століття (1800 – 1830). – 748 с. (3 прим.)
 385. Історія української літератури: У 12-ти томах / авт. І. Дзюба; наук. ред. М. Жулинський – Київ: Наукова думка, 2014. – Т. 4.: Тарас Шевченко.
 386. Історія української літератури: У 12-ти томах / наук. ред. Лариса Мороз. – Київ: Наукова думка, 2020. – Т. 7. Кн. І: Література 80-90-х років ХІХ століття. – 529 (2) с. (3 прим.).
 387. Історія, культура, фольклор та етнографія слов'янських народів: доповіді ІХ Міжнародного з'їзду славістів. – К.: Наукова думка, 1983. – 309 с.
 388. К

 389.  Кагарлицький М. Оксана Петрусенко: біографічна повість / М. Кагарлицький. – К., 1983. – 252 с.
 390. Ігор Калинець: бібліографічний покажчик / Нац. ун-т «Львівська політехніка»,  Міжнар. ін-т освіти, культури та зв’язків з діаспорою; упор.: М. Калиняк, Г. Шміло. – Львів, 2009. – 96 с.
 391. Калинець І. Вбивство тисячолітньої давності / І. Калинець. – Львів, 2002. – 160 с.
 392. Калинець І. Зібрання творів у восьми томах / Ірина Калинець. – Львів, 2012. –  Т. 1: Шлюб із полином: поезія; Т. 2: Повернення: новели; роман;  Т. 3: Казки іграшкового телефону; Т. 4: Близьке далеке: наук. розвідки; Т. 5: Епоха гунів та її передісторія: у світлі Біблійних джерел; 2014. – Т. 6. – Кн. 1: Коло на обличчі безодні: вільні студії над текстом Святом Письма; 2013. – Т. 7. – Кн. 1: Без заборала: статті, заяви, виступи,  1970-1999; Т. 7, кн. 1: Без заборала: статті, заяви, виступи,  2000 – 2012; 2013. – Т. 8. – Кн. 1: Попід Золоті Ворота: док-ти та біограф. мат-ли; 2014. – Т.8. – Кн. 2: Попід Золоті Ворота: інтерв’ю 1987-2012 рр.
 393. Калинець І. Знане і незнане про Антонича: матеріали до біографії Богдана Ігоря Антонича / Ігор Калинець. – 2-ге вид., виправлене і доповнене. – Львів, 2011. – 276 с.

 394. Калинець І. Казки зі Львова / І. М. Калинець. – 4-те вид. – Львів, 2014. – 256 с.

 395. Калинець І. Мамай: поезії / Ігор Калинець. – Львів, 2012. – 148 с.

 396. Калинець І. Пісеньки та віршики зі Львова / І. М. Калинець. – Вид. 2 ге. – Львів, 2014. – 272 с.
 397. Калинець І. Поезія: у 2-х т. / І. М. Калинець; [передм. Оксани Забужко]. – Львів, 2014. – 376 с.
 398. Калинець І. Пробуджена муза: поезія 1962 – 1972 рр. / Ігор Калинець. – Львів, 2014. – 312 с.
 399. Калинець І. Про Декого про Дещо / Ігор Калинець. – Львів, 2007. – 148 с.
 400. Калинець І. Студії над «Словом о полку Ігоревім» / Ірина Калинець. – Львів: Місіонер, 1999. 
 401. Калуські історичні студії. Збірник наукових статей, документів і матеріалів, присвячений 150-річчю створення товариства «Просвіта» / За заг. ред. О. Малярчука, І. Тиміва. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. – Т. 3. – 308 с.
 402. Калуські історичні студії. Збірник наукових статей / Упоряд. та відп. наук. ред. І. М. Тимів. За ред. О. М. Малярчука. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2021. – Т. 5. – 356 с.
 403. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики / С. Караванський. – 2-ге вид. доповн. і випр. – Львів: БаК, 2006. – 562 с.
 404. Карманський А. С. Дорогами смутку і змагань: вибрані поезії / упоряд. С. П. Ярема; Я. Я. Ярема. – Львів: Каменяр, 1995. – 350 с.
 405. Карманський П. Мавпяче дзеркало / П. Карманський; упоряд. М. Шкандрій. – Вінніпег, 1998. – 94 с. (9 прим.)
 406. Карманський П. «Ой люлі, смутку…»: поезії / П. Карманський. – Ужгород, 1996. – 400 с. (2 прим.)
 407. Карнер, Доріс А. Сміх крізь сльози: єврейський театр у Східній Галичині і на Буковині / Д. А. Карнер; пер. укр. мовою Х. Назаркевич. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2008. – 200 с.
 408. Карпінчук Г. Михайло Новицький – шевченкознавець (До 125-річчя від дня народження) / Галина Карпінчук ; [наук. ред. С. А. Гальченко]; Національна академія наук України ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2018. – 325 с. – (Проект «Наукова книга» [Молоді вчені]). – 2 (два) примірники.
 409. Каталог Видавництво «Світ».
 410. Каталог видань «Видавництва Темпора». – Львів, 2006. – 48 с.
 411. Каталог видань Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника. – Львів, 2009.
 412. Каталог видань 2008 рік «Видавництво ’’Наукова думка’’ НАН України».
 413. Каталог учасників Book Fotym 25 (вересень 19-23, 2018). – Львів, 2018
 414. Кафедра театрознавства та акторської майстерності: до 10-ліття заснування (1999–2009). – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 60 с. 
 415. Качкан В. Ірина Вільде: нарис життя і творчрсті / Володимир Качкан. – К., 1991. – 159 с.
 416. Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі: монографія / Роман Кирчів; [відп. за вип. С. Павлюк; ред. М. Горбаль; НАН України, Ін-т народознавства; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2010.
 417. Кирчів Р. Маркіянове сузір’я: nі, кого пробудив, «воодушевив» і повів за собою Маркіян Шашкевич / Р. Кирчів; Інститут народознавства НАНУ. – Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2012. – 98 с. (3 прим.)
 418. Кісь Р. Фінал третього Риму / Роман Кісь. – Львів, 1998. – 741 с.
 419. Клименко Н., Головач У., Павленко Л., Савенко А., Ясіновський А. Неперервна філологія: класичні, візантинологічні та неоелліністичні студії в Україні ХХ століття / Ніна Клименко, Уляна Головач, Леонід Павленко, Андрій Савенко, Андрій Ясіновський; відп. ред. Ніна Клименко. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 270 с.
 420. Клочек Г. Поетика «Сонячних кларнетів» Павла Тичини / Григорій Клочек. – К., 1986. – 376 с.
 421. Ковалів Ю. І. Абетка дисертанта: методологічні принципи написання дисертації / Ю. І. Ковалів. – К.: Твім інтер, 2009. – 460 с.
 422. Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець XIX – початок XX ст.: підручник: у 10 т. / Юрій Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – Т. 1.: У пошуках іманентного сенсу. – 2013. – 512 с.

 423. Ковалівна Настка. Сув'язь українства / Настка Ковалівна. – Львів, 2011. – 146 с.
 424. Ковальчук О. Г. Краса і сила у практиках повсякдення: творчість В. Винниченка 1902–1920 рр. / О. Г. Ковальчук. – Ніжин НДУ імені М.Гоголя, 2008.

 425. Козак Н. Б.  Образ і влада: княжі портрети у мистецтві Київської Русі XI ст. / Назар Козак. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 156 с.
 426. Козак С. Літературно-культурологічні меморабіліа / Стефан Козак; Зібрав і до друку підготував Володимир Пилипович; передм. Ростислава Радишевського. ‒ Перемишль, 2017. ‒ 440 с.
 427. Козак С. Український преромантизм: джерела, зумовлення, контексти, витоки / Стефан Козак. – Варшава, 2003 – 225 с.
 428. Козлов Р. Хронотопіка Франкових драм: монографія / Роман Козлов. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012.
 429. Колеснікова А. Поетика українського світу. Статті про письменника Олеся Лупія / Анна Колеснікова. – К. : Технічний центр «Просвіта», 2018. – 36 с.
 430. Комаринець О. Спогад спогадів / О. Комаринець. – К., 1991. – 159 с.
 431. Комаринець Т.  Державна мова і двомовність / Т. Комаринець. – Львів, 1995. – 36 с. (2 прим.).
 432. Конисский Г. История Русов / Георгий Конисский. – М.: РИФ «Дзвін». – 45 с.

 433. Конкордація поетичних творів Тараса Шевченка: у 4 т. / ред. й упор. О. Ільницького, Ю. Гавриша. – Нью-Йорк; Едмонтон; Торонто, 2001.
 434. Конончук Т. І. Затемнення українського сонця, або Трагедія голодомору 1932 – 1933 років у фольклорі України: монографія / І. Т. Конончук. – К.: Твім інтер, 1998. – 216 с.
 435. Конопка В., Зюбровський А. "Від зернини до хлібини": семантико-структурний аналіз хліборобського побуту українців (на матеріалах Південно-Західного історико-етнографічного регіону України) / Володимир Конопка, Андрій Зюбровський ; Національна академія наук України ; Інститут народознавства. – Львів, 2018. – 600 с.
 436. Копистянська Н. Час і простір у мистецтві слова: монографія / Нонна Копистянська. – Львів: Паїс, 2012. – 344 
 437. Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики / Валерій Корнійчук. – Львів: ЛНУ, 2006.
 438. Коротич В. Лице ненависті / В. Коротич. – К., 1984. – 143 с.
 439. Корпанюк М. Дзвін предківської слави / М. Корпанюк – К., 2003. –160 с.
 440. Коряк В. Нарис історії української літератури  / Володимир Коряк; Український Вільний університет. – Мюнхен: Monachii, 1994. – Ч. 1: Література передбуржуазна. – 2-ге вид., змін. (2 прим.).
 441. Коряк В. Нарис історії української літератури / Володимир Коряк; Український Вільний університет – Мюнхен: Monachii, 1994. – Ч. 2: Література буржуазна. 
 442. Костенко А. Андрій Малишко / А. Костенко. – К., 1981. – 360 с.
 443. Костенко А. З. Творчі методи в їх історичному розвитку / А. З. Костенко. – К., 1981. – 375 с.
 444. Костиря Б. М. Сонце в крові: вірші / Б. М. Костиря. – Луганськ, 2004. – 73 с.
 445. Котляр М., Ричка В. Княжий двір південної Русі Х–ХІІІ ст. / М. Котляр, В. Ричка. – К., 2008. – 356 с.
 446. Котляревський І. Енеїда. КВ «Заграва».
 447. Котляревський І. П. Енеїда: поема. – К.: Книга, 2008.
 448. Коць-Григорчук Л. Лінгвістично-географічне дослідження Українського діялектного простору / Л. Коць-Григорчук. – Нью-Йорк; Львів, 2002. (2 прим.)
 449. Кошеня в кишені: антологія сербської поезії для дітей у переспівах Оксани Сенатович / упоряд., передм. І. Лучука. – Тернопіль: Богдан, 2010. – 176 с.
 450. Кравець Я. Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади) / Ярема Кравець. – Львів: «Тріада плюс», 2016. – 344 с.
 451. Кравець Я.«Quae scripsi, scripsi»: романські літератури у рецепції Івана Франка / Ярема Кравець – Львів, 2014. – 230 с.
 452. Красівський З. Невольницькі плачі / З. Красівський. ‒ Львів: Іститут українознавства НАНУ, 1995. – 96 с.
 453. Краткая литературная энциклопедия: в 8 т. / гл. ред. А. А. Сурков. – Москва: Советская энциклопедия, 1962–1975. –  Т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 454. Кремень В. Розвиток освіти в Україні в контексті загальноцивилізаційних змін / В. Кремень. – Луцьк, 2007. – 44 с.
 455. Крижанівський А. Інтерв’ю з колорійним дідом / А. Крижанівський. – К., 1983. – 269 с.
 456. Крижицький Г. К. Випереджаючий час. Театральна Україна двадцятих років / Г. К. Крижицький. – К.: Мистецтво, 1984. – 159 с.
 457. Кримський А. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного / А.Кримський. – Черкаси: Вертикаль, 2009.
 458. Кристопчук М. Синтез технік монументального мистецтва в храмовій літературі: навч. посібн. / Микола Кристопчук. – Львів, 2002.
 459. Критерії естетичної вартості художнього тексту: тези доповідей. – Львів: ЛДНУ, 1996. – 113 с.
 460. Крутикова Н. Урбанистическая проблема в художественной прозе Гоголя: очерки / Н. Крутикова. – К.: Стилос, 2007.
 461. Крушельницький А. Дужим помахом крил / Антін Крушельницький; упор. Юрій Винничук. – Львів: Апріорі, 2020. – 420 с.
 462. Куйбіда В.  Долина відображень: вірші / В. Куйбіда. – Львів, 2003. – 288 с.
 463. Куйбіда В. Послання стежок: вірші / В. Куйбіда. – Львів, 1993 – 230 с.
 464. Куйбіда В. Простір перевтілень / Василь Куйбіда. – К.: Юніверс, 2013. – 228 с. (2 прим.)

 465. Кукуруз О. В. Політична опозиція в Україні і Польщі: порівняльний аналіз / О. В. Кукуруз. – К.: Наукова думка, 2010. – (проект «Наукова книга – 2010» (Молоді вчені)). – (2 прим.)
 466. Культура і побут населення України: навч. посібн. для вузів. – К.: Либідь, 1991.– 232 с.
 467. Купчинський Р. Заметіль / Роман Купчинський. – Львів, 1991. – 175 с.
 468. Купчинський Р. Скоропад / Роман Купчинський. – Львів: «Піраміда», 2014. – 168 с. 
 469. Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.): у 2 т / К. Курилишин.  – Львів, 2007.
 470. Кухарський В. Місія України: Спроба системного аналізу / В. Кухарський. – Київ; Тернопіль, 1996. – 93 с.
 471. Кучак Н. Сто і один айрен, або Увійти в сад / Н. Кучак; переспів І. Калинець. – Львів: Українські технології, 2006. – 104 с.
 472. Кучабський В. Золоті ворота. Історія Січових Cтрільців 1917–1919 / Василь Кучабський, Марко Безручко, Євген Коновалець. – Львів – Рочестер, 2004. – 380 с. – (Українознавча бібліотека НТШ; число 17).
 473. Кушнір М. Слова з книги бою: поезії,  листи, матеріали / Мирослав Кушнір. – Львів: Поклик сумління, 1994.
 474. КЦГИ-ИНФО: Информационный орган Пресс-центра КЦГИ. – N 1 (декабрь) / Ред.-сост. С. Курьянов. – Симферополь: КЦГИ, 2001. – 58 с.
 475. Qasevet: историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2014. – № 42. – 120 с.
 476. Л

 477. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Литературные труды Афанасия Булгакова / Ю. Лабынцев, Л. Щавинская; Департамент культуры г. Москвы, Управ. Культуры ЦАО г. Москвы, ГУК г. Москвы «Библиотека украинской культуры, Отд. Ист. Укр. книги. – М., 2011. – 64 с.
 478. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Славяноведческое наследие Ивана Франко / Ю. Лабынцев, Л. Щавинская; Департамент культуры г. Москвы, Управ. Культуры ЦАО г. Москвы, ГУК г. Москвы «Библиотека украинской культуры, Отд. Ист. Укр. книги. – М., 2011. – 36 с.
 479. Ласло-Куцюк М. Текст і інтертекст в художній творчості Івана Франка: до 150-річчя з дня народж. І. Франка / Магделена Ласло-Куцюк. – Бухарест: Мустанг, 2005.
 480. Ластівка з лужиці: антологія сербськолужицької поезії для дітей у переспівах Володимира Лучука / упоряд. І. Лучук. – Тернопіль: Богдан, 2010.  – 176 с.

 481. Лауреати Золотої медалі ім. В. І. Вернадського  та премій імені видатних учених України НАНУ 2007 року / укладач В. О. Цибань  – К.: Наук. думка, 2008. – 29 с.
 482. Лауреати Золотої медалі ім. В. І. Вернадського  та премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2020 року / укладач В. О. Цибань. – К.: Видавничий дім "Академперіодика".
 483. Лащик Н. М., Шимків І. Ю. Стефаникознавство у Прикарпатському університеті, 1971-2001: покажчик літератури  / Н. М. Лащик, І. Ю. Шимків – Івано-Франківськ, 2001. – 35 с.
 484. Ле І. Роман міжгір’я / Іван Ле. – К., 1986. – 672 с.
 485. Лебідь Є. Метатекст поезії Тараса Шевченка та українська література: давня і нова доба / Євгенія Лебідь.  – К.: Наукова думка, 2012. – (Проект «Наукова книга» (Молоді вчені). –  (3 прим.).
 486. Левицька М. Львівський портрет кінця XVIII – першої половини XIX століття (художній і меморіальний виміри) / Мар'яна Левицька. – Київ: Наукова думка, 2019. – 166 (1) с. – (Проект «Наукова книга»).
 487. Левицька О. Контекстуальність хронотопу. Роман Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта»: монографія / Оксана Левицька. – Львів: Українська академія друкарства, 2014. – 232 с.
 488. Левків Олезя. Травмована кров: енігматика 25-го кадру / Олезя Левків & Олег Левченко. – К.: Видавець Олег Романенко, 2010.
 489. Левченко Г. Зачарована казка життя Ольги Кобилянської: психоаналітична студія: монографія / Галина Левченко. – К.: Книга, 2008. – (2 прим.)
 490. Левченко Г. Міф проти історії: семіосфера лірики Лесі Українки : монографія / Галина Левченко. – К.: Академвидав, 2013. – 332 с. – (Серія: «Монограф»).
 491. Левченко Г. Моє вікно: поезія, проза / Галина Левченко. – Житомир: Рута, 2008. – 111 с.
 492. Левченко Н. М. Біблійна герменевтика в давній українській літературі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: 10.01.01 – українська література / Левченко Наталія Микитівна; НАН України; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – 40 с. 
 493. Левчук Л. Психоанализ и художественное творчество / Л. Левченко. – К., 1980.
 494. Леся Українка: доля, культура, епоха: зб. ст. і мат. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки,  2010. –  Вип. 1. – 206 с.: іл. 24 с.

 495. Леся Українка: доля, культура, епоха: зб. ст. і мат. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки,  2012. –  Вип. 2. – 296 с.: іл. 22 с.

 496. Леся Українка і сучасність: до 130-річчя від дня народж.: зб. наук. пр.: у 3 т. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2003, 2005, 2006.
 497. Леся Українка і сучасність: зб. наук. пр. / упоряд. Н. Сташенко. – Луцьк: РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – Т. 6. – 710 с.
 498. Лехеха В. Пильнуй, Україно,  пильнуй! / В. Лехеха. – Львів, 1998. – 94 с.
 499. Липа Ю. Бій за українську літературу / Юрій Липа. – К., 2004. – 350 с.
 500. Липа Ю. Війна, смерть і любов / Юрій Липа. – Львів: Апріорі, 2018. – 592 с.
 501. Лисенко Л. Помилки: поезії / Л. Лисенко. – К.: Гранослов, 1998. – 35 с.
 502. Лисенко Л. Тінь тіней: поезії / Леся Лисенко. – Харків: Фоліо, 2003.
 503. Лисенко М.В. Листи /авт.-упоряд. Р. М. Скорульська. – К.: Муз. Україна, 2004.– 680 с.
 504. Листи В’ячеслава Липинського до Осипа Назарука (1921–1930) / упоряд. М. Дядюк; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2004.
 505. Листи до Михайла Коцюбинського: у 4 т. / упор. та комент. В. Мазного. – К., 2002. – Т. 1; Т.2; – 2003.  – Т. 4.
 506. Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського: (1901-1933) / упоряд. Роман Дзюбан; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Центральний держ. іст. архів України, м. Львів. – Львів, 2004. – 153 с.
 507. Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського / упор., передмова та комент. Н. Ощипок; від. ред. В.Корнійчук. – Львів, 2004. – 159 с.
 508. Листування Івана Франка та Бодуена де Куртене / пер., підгот. до друку, вступ. ст. і прим. В. Грещук; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника, Інститут українознавства. – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – 92 с (3 прим.)
 509. Листування Степана Рудницького / упор. П. Штойко. – Львів, 2006. – (3 прим.).
 510. Литвинов В. Станіслав Оріховський: історико-філософський портрет / Володимир Литвинов. – К.: Академперіодика, 2014. – 352 с.
 511. Литвинов В. Україна в пошуках своєї ідентичності ХVI –  початок XVII ст. / Володимир Литвинов.–  К.: Наук. думка, 2008.
 512. ЛітАкцент: альманах. – К.: Темпора, 2008. – Вип. 1.
 513. ЛітАкцент: альманах. – К.: Темпора, 2009. – Вип. 1(3).
 514. ЛітАкцент: альманах. – К.: Темпора, 2009. – Вип. 2.
 515. ЛітАкцент: альманах. – К.: Темпора, 2010. – Вип. 2(4).
 516. Література та культура Полісся. – Ніжин, 1998. – Вип. 11.
 517. Література та культура Полісся . – Ніжин, 2008. – Вип. 41, 42, 43.
 518. Література та культура Полісся. – Ніжин, 1994, 1994,1995,1996,1998. – Вип. 4,5,6, 7,10. 
 519. Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць / редкол.: А.В. Козлов (відп. ред.) [та ін.]. – К.: Акцент, 2004. – Вип. 18. – Ч. 2: Питання менталітету в українській літературі. – 740 с.
 520. Літературна компаративістика. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2008. – Вип. ІІІ. – Ч. ІІ.– 408 с. 
 521. Літературна компаративістика. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2008. – Вип. ІІІ. – Ч. І. – 296 с. 
 522. Літературна компаративістика. – К.: Фоліант, 2005. – Вип. 1.
 523. Літературний твір: шляхи дослідження поетики: збірник статей. – Житомир, 2006. – 220 с.
 524. Літературні процеси після другої світової війни: огляди і вибрані питання української та ін. літератур. – Філядельфія; Нью-Йорк, 1982.
 525. Літературознавство, фольклористика, культурологія: наук. записки кафедри української літератури. – Черкаси 2000. – Вип. 1. – 170 с.
 526. Літературознавство: матеріали IV конгресу Міжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26 – 29 серпня 1999 р.) / упоряд. і від. ред. О. Мшанич. – К.: ТОВ «Видавництво «Обереги», 2000. – Кн. І. – 592 с.
 527. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт.-уклад.: Ю. І. Ковалів. – К.: Академія, 2007.
 528. Літературознавчі обрії : праці молодих учених. – К.: Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, 2010. – Вип. 16.
 529. Літературознавчі обрії: праці молодих учених. – К.: Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, 2003. – Вип. 4. – 315 с.
 530. Літературознавчі обрії: праці молодих учених. – К.: Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, 2000. – Вип. 1.
 531. Літературознавчі та історичні студії: матеріали конференцій / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2002. (2 прим.).
 532. Літопис книг: державний бібліографічний покажчик України. – К., 1992. – № 1, 24; 1993. – № 3 (2 прим.).
 533. Літпошта: збірка молодої поезії, і не тільки / упоряд.: М. Шунь, І. Павлюк, О. Жупанський. – К.: Вид-во Жупанського, 2009. – 317 с.
 534. Лужницький Г.  Український театр: зб. пр.: у 2 ч. / Григорій  Лужницький. – Львів, 2004. – Т. 1: Наукові праці; Т. 2: Статті, рецензії.
 535. Лупій О. Поезії: вибрані твори / Олесь Лупій. – К.: Український письменник, 2010.
 536. Лупій О. Осяяння : Поезії / Олесь Лупій. – К. : Технічний центр «Просвіта», 2018. – 40 с.
 537. Лучук В. Твори / Володимир Лучук; упоряд. І. Лучук і. Т. Лучук. – Львів : Каменяр, 2009. – Т. 1: Довір’я: вибрані вірші. – 479 с.

 538. Лучук І. Дочка Агасфери: поезія / Іван Лучук. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011.  – 208 с.
 539. Лучук І. Літературний джаз / Іван Лучук. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. –  336 с.
 540. Лучук І. Ніби поезієзнавчі шкіци / І. Лучук. – Львів, 1996. – 32 с.
 541. Лучук І. Паліндромони / І. Лучук. – Львів: Астрон, 1997. – 40 с.
 542. Лучук І. Поезієзнавча кафедра: лекційні начерки / І. Лучук. – Львів: Астрон, 1997. – 32 с.
 543. Лучук І. Сумніви сорокалітнього / І. Лучук. – Тернопіль: Богдан, 2008. – 208 с.
 544. Лучук І. Тридцять три сонетії / І. Лучук. – Львів: Астрон, 1998. – 44 с.
 545. Лучук І. Трохи поезієзнавства / Іван Лучук. – Львів: Астрон, 1997. – 32 с.
 546. Лучук Іван. Велес – се лев / Іван Лучук. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2009. – 88 с.
 547. Людкевич М. Порив і подив : вибрані поезії у 2 т. / М. Й. Людкевич ; [перед. сл. Ігоря Калинця]. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – Т. 1. – 362 с.
 548. Людкевич М. Порив і подив : вибрані поезії у 2 т. / М. Й. Людкевич. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – Т. 2. – 362 с.
 549. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України: покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (1981–2000) / уклад.: Л. П. Квятковська, В. М. Мартинович. – Львів, 2004.
 550. Львівська область: адміністративно-територіальний поділ: довідник. – вид. 1. – Львів, 2011. – (2 прим.)
 551. Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України: бібліографічний покажчик (1992 - 2012) / Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, І. Скочиляс. – Львів, 2012. – 336 с.  (2 прим.)
 552. Львівщина в художній літературі: бібліографічний покажчик. – Львів, 1985. – 106 с.
 553. Львівщина у  2003 році: знаменні і пам’ятні дати краю. – Львів, 2003. – 59 с.
 554. Людкевич М. Й.  Спитати в янгола: поезія  / М. Й. Людкевич. – Київ: Мамине сонечко, 2012. – 160 с., іл.
 555. Лятуринська О. Зібрані твори / Оксана Лятуринська; ред.: Богдан Гошовський і Світлана Кузьменко. Видання Організації Українок Канади, відділ Торонто-місто. ‒Торонто, 1983. ‒ 814 с.
 556. Ляшкевич П. Петро Карманський: нарис життя і творчості /  П. Ляшкевич; відп. ред. Г. Чопик. – Львів, 1998. – 72 с.
 557. М

 558. Маєрчик М. Ритуал і тіло: структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу / Марія Маєрчик. – К: Критика, 2011. – 325 с.
 559. Мазепа В. І. Культоцентризм Івана Франка / В. Мазепа. – К.: ПАРАПАН, 2004.
 560. Мазох Л. фон З. Вибрані твори  / Леопольд Захер фон Мазох. – Львів: Літопис, 1999. – 384 с.
 561. Майстренко Я. На довгій ниві / Я. Майстренко. – К., 1989. – 377 с. (2 прим.).
 562. Мандзюк О. Андрій Чайковський: коломийські сторінки життя і творчості 1919 – 1935 рр. – Коломия: Вік, 2000 р. – 29 с.
 563. Мандрівка Львовом з Ів. Франком. 2016 – рік Івана Франка / Календар. Видавець: Українські літературні джерела.
 564. Мандруйте Європою: туристичний путівник / уклад. П. А. Ляшкевича. ‒ Львів: Олір, 1999. – 112 с.
 565. Маринович М. Україна дорога через пустелю / М. Маринович. – Харків, 1993. – 191 с.
 566. Марія Людкевич: життя і творчість : документи, світлини, ілюстрації, твори, інтерв'ю, відгуки / Упорядн. Г.М.Капініс. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – 152 с. ; іл.  – (Літературні профілі).      
 567. Матевосян Г. Хлеб и слово / Г. Матевосян. – М., 1974. – 336 с.
 568. Матеріали до українсько-руської етнольоґії НТШ: томи І – ХХ, ХХІ – ХХІІ; 1895 – 1919, 1929: бібліографія / уклад.: В.Майхер. – Львів, 2007.
 569. Матеріали ІІ наукового семінару «Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ‒початку ХХ ст.», присвячений до дня народження М. П. Старицького / упоряд.: О. Мокану, О. Кірієнко, М. Чумак. – К., 2007. – 107 с.
 570. Матеріали ІII–V наукових семінарів «Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX початку XX ст.»  / упоряд.: Н. Грабар, О. Мокану, М.Горбатюк. – Київ, 2011. – 439 с.
 571. Матеріали VI наукового семінару «Роль визначних особистостей митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX – початку XX ст.», приурочений до дня народження Михайла Петровича Старицького / упоряд.: Н. Грабар, Л. Каневська, О. Мокану. – Київ, 2011. – 208 с.
 572. Матеріали міжнародної славістичної конференції пам'яті професора Костянтина Трофимовича, 1–3 квітня 1998 року: у 2 ч. / відп.ред. В. Моторний [та ін.]; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка, Кафедра слов'янської філології. – Львів: Літопис, 1998 .
 573. Матіос М. З трави і листя / Марія Матіос. – К.: Радянський письменник, 1983. – 70 с.
 574. Матіос М. Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів / Mr. & Ms. U-Ko in country UA: гомеричний роман-симфонія / Марія Матіос. – Львів: Піраміда, 2006.
 575. Матіос М. Щоденник страченої: психологічна розвідка / Марія Матіос. – 2-ге вид. – Львів: ЛА «Піраміда», 2011.– 200 с.
 576. Маценка С. Метамистецтво: словник досвіду термінотворення на межі літератури й музики / Світлана Маценка; графіка Олега Денисенка. – Львів: Апріорі, 2017. – 120 с.
 577. Маценка С. Партитура роману: монографія / С. Маценка. – Львів, 2014. – 528 с.
 578. Медицька М. С. Мирослава: літературознавчі статті, спогади, матеріали / М. С. Медицька . – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2012. – 352 с.
 579. Медуница М. Братья и побратимы / М. Медуница. – К., 1990. – 420 с.          
 580. Мельник В. Суворий аналітик доби Валеріян Підмогильний / В. Мельник. – К., 1994. – 318 с. (3 прим.)
 581. Мельник Я. Апокрифічний код українського письменства / Ярослава Мельник. – Львів: Видавництво УКУ, 2017. – 376 с.
 582. Мельник Я. ...І остатня часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках / Вид. 2-е, випр. і доп. – Дрогобич: Коло, 2016. – 440 с.
 583. Мельничук О. Міжнародно-правовий статус всесвітньої культурної і природної спадщини / О. Мельничук. – К., 2008. – 284 с.
 584. Меморіальні речі Лесі Українки та родини Косачів зі збірки Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки: [буклет] / [авт. тексту Віра Комзюк]. – Ковель: Ковельська міська друкарня; Луцьк: Надстир'я, 2013. – 16 с. – (Колекції Волинського краєзнавчого музею; вип. 7)
 585. Менцвель А. Родинна Європа – вперше / А. Менцвель. – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2007. – 48 с. (″Університетські діалоги″, №5).

 586. Мєстечкін Г. А. Ганна Собко: альбом / Г. А. Мєстечкін. – К., 1965. – 46 с. – (Майстри народного мистецтва).
 587. Микитенко Ю.Від «Слова до «Іліади»: Петро Ніщинський – перекладач: літ.-критич. нарис / Юрій Микитенко. – К. : Дія, 1993. – 59 с.
 588. Микитин Т. Крізь бурі / Т. Микитин. – Львів, 1976. – 318 с.   
 589. Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури: навч.-метод. посібник / Володимир Микитюк. – 2-ге вид., допов. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 268 с.
 590. Микитюк В. Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог / Володимир Микитюк. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2000.
 591. Микола Гоголь: українська бібліографія / уклад., упоряд. П.В. Михеда; Національна академія наук України, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, Гоголезнавчий центр Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – К.: Академперіодика, 2009. – (2 прим.).
 592. Микола Григорович Жулинський: бібліографія до 70-річчя. / Національна академія наук України; авт. вст. ст. М. Сулима; упор.: Н. О. Кикоть, М. І. Костенко, О. А. Ляшенко, Г. М. Нога [та ін.]. – К.: ВД «Стилос», 2010. – 5 прим.
 593. Микола Григорович Жулинський / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Академперіодика, 2020. – 128 с., 17 с. іл. – (Біобібліограф. вчених України).
 594. Микола Євшан у контексті доби: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Упоряд. Олег Баган, Євген Баран. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. – 224 с.
 595. Микола Лисенко: листи / упоряд. Р. Скорульська. – К.: Музична Україна, 2004.
 596. Микола Лукаш: біобібліографічний покажчик / уклад. В. Савчин. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003.
 597. Микуш С. Й. Вивчення поетики Василя Стефаника: навч. посібник / С. Й. Микуш. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 176 с.

 598. Мирослав Бутрин: бібліографічний покажчик / уклад. Ольга Стадник. – Львів: Українська Академія Друкарства, 2016. – 96 с.
 599. Мирослав Іванович Павлюк: бібліографічний покажчик / упоряд. Д. В. Сидор, О. З. Савчак, Н. Б. Гапчин, М. С. Козак. – Львів: Ліга-Прес, 2008. – 42 с.
 600. Мирошніченко І. М. Фразеосемантичне поле «працьовитість/неробство» в польській мові / І. М. Мирошніченко. – К.: Наук. думка, 2014. – 247 с.
 601. Мистецтво поетичне: хрестоматія української літературної критики й есе істики про поезію / упоряд. та передм. І. Лучука. – Тернопіль: Богдан, 2012. – 1232 с.
 602. Митрополит Андрей Шептицький: матеріали та документи (1865–1944 рр.) / ред. Я. Ю. Заборовський. – 2. вид., доп. – Львів; Івано-Франківськ, 1995. – 176 с.
 603. Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 томах / гл. ред. С. А. Токарев. – М.: Советская энциклопедия, 1980.
 604. Михайло Безпальків: художній альбом / авт. тексту та упор. Л. Шпирало-Запотічна; дизайн макету Ю. Безпальків ; світлини О. Веденський. – Львів: ВД «Високий Замок», 2012.– 135 с.
 605. Михайло Драгоманов у спогадах / укл.: І. С. Гриценко, В. А.Короткий. ‒ К.: Либідь, 2012. – 312 с., іл.

 606. Михайло Зубрицький. Зібрані твори і матеріали : У 3 т. / Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика; Інститут історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка; Канадський Інститут українських студій Університету Альберти; Інститут народознавства НАН України; Наукове товариство імені Шевченка в Канаді; Наукове товариство імені Шевченка у Львові / Редкол. Франк Сисин (голова) та ін. ‒ Львів, 2013. ‒ Т. 1: Наукові праці. ‒ 610 с.
 607. Михайло Коцюбинський: бібліографічний покажчик 1964–1988 / упоряд. М.О. Мороз. – Чернігів, 1989. – 269 с.
 608. Михайлюта О. Ми не раби: очима публіциста / О. Михайлюта. – К.,1990. – 160 с.   
 609. Михальчук Н. Мала проза Володимира Винниченка: метафізичні та естетичні інтенції / Н. Михальчук. – Ніжин НДУ ім. М. Гоголя, 2007.
 610. Мишанич О. Григорій Сковорода: нарис життя і творчості / Олекса Мишанич. – К.: Обереги, 1994. – 45 с.
 611. Мишанич О. З минулих літ: літературознавчі статті й дослідження різних років / Олекса Мишанич. – К.: Основи, 2004. – 390 с.
 612. Мишанич О. Повернення: літературно-критичні статті і нариси / Олекса Мишанич. – К.: АТ “Обереги», 1993.
 613. Мишанич С. Постать Катерини Грушевської на хвилі національного відродження 20-х рр. XX ст. / Степан Мишанич. – Донецьк, 2005. – 132 с.
 614. Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці: у 2 т. / Степан Мишанич. – Донецьк: Донецький нац. ун-т, 2003. – Т. 1; 2.
 615. Мілясевич І. Періодичні видання Волинської губернії ХІХ – початку ХХ ст.: історико-бібліографічне дослідження. – Львів, 2004.
 616. Міттенвальд, 1946–1951: з нагоди 50-ліття Таборів українських біженців в Міттенвальді, Німеччина / Пер. з англ. Т. Рогатинська Карпенко, Б. Карпенко; ред. П. Рогатинський [та ін.]. – Воррен; Мічіган, 2001. – 753 с.
 617. Міфологія і фольклор: загальноукраїнський науково-освітній журнал. – 2011. – № 3/4 (лип. – груд.).
 618. Міщенко Н. Сорок українських поетес: антологія / Н. Міщенко. – Львів, 2002. – 436 с.
 619. Міщенко О. Через все пройти… / О. Міщенко. – К., 1992. – 47 с.       
 620. Мова і суспільство: зб. наук. пр. / Львівський національний університет І.Франка, 2013. – Вип.4 – 267с.
 621. Мовна У. Бджільництво: український обрядовий контекст : монографія / Уляна Мовна ; НАН України, Інститут народознавства. – Львів, 2017. – 552 с.: іл.
 622. Могилко Ю. Національна специфіка корейської дитячої літератури ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 –  література зарубіжних країн / Юлія Олексіївна Могилко. – К., 2019. – 20 с.
 623. Модернізм після постмодерну: теоретичні REвізії: збірник /  ред., члена-кор. НАНУ Т. І. Гундорової. – К.: ПЦ «Фоліант», 2008.
 624. Мозер М. Український П’ємонт: дещо про значення Галичини для формування, розбудови й збереження української мови / Міхаель Мозер. – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2011. – 160 с.

 625. «Молода Муза» і літературний процес кінця XIX – початку XX століття в Україні і Європі: тези доповідей наукової конференції ( Львів, 19–20 листопада 1992). – Львів, 1992. – 83 с.
 626. Мориквас Н. За нас – у Львові. Міти і міфи: повість-есей / Надія Мориквас. – Львів: Піраміда, 2001. – 200 с.
 627. Мороз Л. «Сто рівноцінних правд»: парадокси драматургії В. Винниченка / Л. Мороз. – К., 1994. – 204 с.
 628. Моця О. «Анти» – «Руси» – «Українці»: формування ідентичності у слов’ян  півдня Східної Європи V – ХІХ ст / О. Моця. – К.: Наукова думка, 2012. – 213 с.
 629. Моця О. «Русь», «Мала Русь», «Україна» в після монгольські та козацькі часи / О. Моця. – К.: Наукова думка, 2009. – (Проект «Наукова книга»).
 630. Мочернюк Н. Поза контекстом: Інтермедіальні стратегії літературної творчості українських письменників-художників міжвоєння: монографія / Наталія Мочернюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 392 с. + 16 с. кольор. вкл.
 631. Мочульський М. Вибране: твори / М. Мочульський; упоряд. Є. М. Баран, В. В. Смирнов, Н. Л. Ощипок; передм. Є. М. Барана. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019.  – 796 с. : іл.
 632. Мочульський М. Іван Франко: студії та спогади. / Михайло Мочульський. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – («Франкознавчі студії», Вип. 3).
 633. Музей «Лісової пісні» в Нечимному: путівник / [текст: В. Комзюк, Н. Пушкар; фото: О. Більчук та ін.; іл. до «Лісової пісні» В. Михайльська]. – Ковель: Ковельська міська друкарня, 2011. – 19 с.
 634. Музейщики смеются: к тридцатилетию Одесского літературного музея / Сост. Л. Алескерова, Т. Липтуга. – Одесса: Зодиак, 2007.
 635. Н

 636. «Найголовніше… – момент істини»: пам’яті академіка Леоніда Новиченка: зб. ст. / наук. ред. В. Г. Дончик; упоряд. О. А. Бартко. – К.: Фоліант, 2004. – К., 2004. – 371 с.
 637. Набитович І. Дерево життя літературного роду: Іван Федорович, Володислав Федорович, Дарія Віконська / Ігор Набитович. – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2018 . – 560 с.
 638. Набитович І. Леонід Мосендз – лицар святого Ґрааля. Творчість письменника в контексті європейської літератури / Ігор Набитович. – Дрогобич: Відродження, 2001. – 222 с.
 639. Набитович І. Універсум sacrum’у в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму): Монографія / Ігор Набитович. – Дрогобич-Люблін: Посвіт, 2008. – 600 с.
 640. Нагибін Ю. Острів кохання / Ю. Нагибін. – К., 1982. – 381 с.
 641. Назаренко Т. Поезографія: сучасна зорова поезія українською мовою / Т. Назаренко. – К., 2005. – 203 с.
 642. Назарчук З. / авт. вступ. ст. Д. Б. Куриляк; укр.бібліогр. покаж. Р. Р. Романюк; НАН України. – К., 2012. – 65 с.
 643. Нарис історії «Просвіти» / [Р. Іваничук та ін.]. – Львів, 1993. – 232 с.
 644. Нариси історії української літератури й критики Миколи Гнатишака (1941),  Дмитра Чижевського (1941–1949), Миколи Глобенка-Оглоблина (1949), Андрія Ковалівського: з історії української критики (1926)  / М. Гнатишак [та ін.]; Український Вільний університет. – Мюнхен: 1994.
 645. Народознавчі зошити / гол. редак. Степан Павлюк. – 2015. – № 1 (121), № 2 (122), № 4 (124)
 646. Народознавчі зошити / гол. редак. Степан Павлюк. – 2017. – № 4 (136).
 647. Наука західного регіону України (1990–2010): до 40-річчя ЗНЦ. – Львів: ПАІС, 2011.
 648. Наука України у світовому інформаційному просторі: зб. статей / НАН України; гол. ред. Я. С. Яцків. – К.: Академперіодика, 2008. – Вип. 1, 4; 2009. – Вип. 2;  2010. – Вип. 3;2011. – Вип. 4, 5; 2014. – Вип. 10.
 649. ХХХ  наукова шевченківська конференція: тези і матеріали (27 – 30 квітня 1993 р.). – Донецьк, 1993. – 255 с.
 650. Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. – К., 2015. – Вип. 11, 12.
 651. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Філологічні науки / за ред. В. Б. Будака, М. І. Майстренко. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – Вип. 4.12 (98); 2014. – Вип. 4.13 (104), 4.14 (111); 2015. – № 2 (16).
 652. Науковий вісник музею Івана Франка у Львові / редкол.: Р. Гром’як, І. Денисюк, М. Ільницький [та ін.]; відповід. за вип. П. Зозуляк. – Львів: Каменяр, 2001. – Вип. 2; 2003. – Вип. 3; 2004. – Вип.4; 2005. – Вип. 5; 2006. – Вип. 6; 2007. – Вип. 7; 2008. – Вип. 8; 2010. – Вип. 9; 2011. – Вип. 10; 2012. – Вип. 11; 2013 – Вип. 12, 13, 14; 2014. – Вип. 15., 16 (2 прим.), 17 (2 прим.);  2015. – Вип. 18. (2 прим.); 2016 – Вип. 19. (5 прим.).
 653. Науковий збірник Українського УВУ. – Мюнхен; Львів, 1993. – 336 с.
 654. Новівидання України: видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова Палата Україна. – К., 1997. – 53 с.
 655. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки: зб. наук. праць / ред. Г. Д. Клочек. – Кіровоград, 2013. – Вип. 114. – 364 с.
 656. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2004. – Вип. 14;  2006. –  Вип. 20;  2013. – Вип. 38.
 657. Наукові записки. – Чернігів, 1996. –  Вип. 1. – 398 с.
 658. Наукові читання – 1998: пр. молодих. вчених України: зб. статей / відп. ред. Г. М. Штонь. – К., 1999. – 228 с.
 659. Наукові читання Інституту журналістики / КНУ імені Т.Шевченка, – 2006. –  Вип. 1; Вип. 6.
 660. Наумовець А. Г. Ви і ваша аудиторія: дещо про технологію підготовки доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів. – К.: Академперіодика, 2010.
 661. Нахлік Є.К. Від преромантизму до постмодернізму: Сильветки письменників. Літературно-критичні статті та рецензії. Екскурси до класики. Теоретико-компаративістичний уступ / Євген Нахлік; НАН України, Інститут Івана Франка. – Львів, 2016. – 406 с.
 662. Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань. 2018 / упоряд.: М. В. Язвинська, Ю.В. Діденко. – Київ: Академперіодика, 2019. – 404 с.
 663. Національна академія наук України. Видатні досягнення. 1918–2018. – Київ : Фенікс, 2018. – 320 с. : іл.
 664. Національна Академія наук України: довідник. – К., 1993.
 665. Національна академія наук України: довідник. – К., 1997.
 666. Національна академія наук України: інформаційний проспект / Держ. комітет України з питань науки та інтелектуальної власності; упор. Іван Дуцяк. – Львів, 1999. – 127 с.
 667. Національна академія наук України: довідник. – К., 2000. –Ч. І.
 668. Національна академія наук України: довідник. – К., 2004. –Ч. І. – 55 с.
 669. Національна Академія наук України: довідник. – К., 2005. ‒ 148 с.
 670. Національна Академія наук України: довідник. – К., 2006. – 202 с.
 671. Національна Академія наук України: довідник. – К., 2007. – 380 с.
 672. Національна академія наук України: довідник. – К., 2009. – Ч. І, ІІ.
 673. Національна академія наук України: 1918–2008: до 90-річчя від дня заснування. – К., 2008.
 674. Національна Академія наук України у 2019 році. – 41 (1) с.
 675. Національна академія наук України: 90 років: календар визнач. подій / [редкол.: Я. С. Яцків (голова) та ін.]. – К. : Академперіодика, 2008. – 108 с.
 676. Національна книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база: матеріали міжнар. наук. конф. (Львів, 29–30 квітня 2009 р.) – Львів, 2009.
 677. Національні варіанти літературної компаративістики / Національна академія наук України, Ін-т літератури нім. Т. Г. Шевченка; Д. С. Наливайко, Т. Н. Денисова, О. В. Дубиніна [та ін.]. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2009. – 750 с. – 1 прим.
 678. Наш Михайло Стельмах: літературно-критичні статті, етюди, есе / упоряд.: І. М. Дузь, І. Є. Кравченко. – К., 1982. – 367 с.
 679. Наша культура 1935–1937: систематичний покажчик змісту / НАН України, ЛНБ ім. Василя Стефаника; упоряд. Н. Прокопенко. – Львів. 2006. – 124 с.
 680. Наш Præsul, наш Владика. Оказіональні видання, присвячені черемиським владикам Атанасію Шептицькому, Максиміліанові Рилу та Антонію Ангеловичу (друга половина XVIII століття) / Зібрав і до друку підготував  Володимир Пилипович; переклади Ростислав Паранько. ‒ Перемишль: Вид-во «DOMI», 2017. ‒ 406 с.
 681. Nеабищо the best: poezja, proza. – 2003.
 682. Неборак В. А. Г. та інші речі / Віктор Неборок. – Івано-Франківськ, 2007. – 300 с.
 683. Неборак В. Базилевс: нововіднайдені розділи Львіської Книги Переміщень, переписаної 2005 року / В. Неборак. – Львів: Срібне слово, 2006. – 192 с.
 684. Неборак В. Лексикон А. Г. / В. Неборак. – Івано-Франківськ, 2015. – 575 с. (2 прим.)
 685. Неборак В. NEБОROCK. DVА / Віктор Неборак. – Івано-Франківськ, 2016. – 96 с.
 686. Невимовне. Життя і творчість Юрка Ґудзя: рецензії, статті, спогади, поезії, листи / упоряд. О. Левченко. – Житомир: Міжнародне поетичне братство Юрка Ґудзя, 2012. – 208 с.
 687. Невмируща молитва: поети маркіянового краю: антологія / упор. О. Гордона. – Львів, 2012. – 160 с.

 688. Нежива Л. Л. Творчість Івана та Надії Світличних у школі: навч. посіб. / Л. Л. Нежива, О. І. Неживий. – Луганськ: СПД Рєзніков В. С., 2008.  – 64 с.
 689. Неживий О. Луганщина літературна / О. Неживий. – Луганськ, 1993. – 48 с.
 690. Нері В. Вибрані вірші: українською, англійською та італійською мовами / Валентіна Нері : Valentina Neri. Selected poems  / Переклад з англійської: Гаська Шиян. – Львів, 2018. – 24 с.
 691. Нескінчена подорож: книга пам’яті О.Мацюка / уклад. Г. Сворник, ред. Б. Якимович. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 372 с.

 692. Нестелєєв М. На межі: суїцидальний дискурс українського модернізму: монографія / Максим Нестелєєв. – К.: Академвидав, 2013. – 256 с.

 693. Нечуй поетичний: збірка віршових текстів / упоряд. В. Поліщук. – Черкаси: Вид-во Ю. Чабаненка, 2008. – 72 с.
 694. Нич Р. Антропологія літератури. Культурна теорія літератури. Поетика досвіду / Ришард Нич. – Львів: Смолоскип, 2007. – 64 с. – (Університетські діалоги № 4).
 695. Ніковський А. Павло Тичина. Сонячні кларнети / А. Ніковський.–  К.: Інститут літератури НАН України.
 696. Німецько-український  та українсько-німецький словник. – К.: Академія, 1997.
 697. Новий курс: реформи в Україні 2010–2015: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010.
 698. Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського (1941–1964) / Л. Новиченко. – К., 1993. – 269 с. (4 прим).
 699. Нонна Копистянська: біобібліогр. покажч. / уклад. М. Кривенко; редкол.: Б.Якимович (голова) [та ін.]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 234 с.
 700. Някляеў У У. Прошча: вершы і паэмы / Уладзімір. Някляеў. – М.: Маст. літ., 1996. – 192 с.

 701. Нямцу А. Е. Славянские литературы в общекультурном универсуме: учб. пособие / А. Е. Нямцу. – Черновцы: Черновицкий нац. ун-т, 2012. – 520 с.

 702. О

 703. Овсійчук В. Мелодія барв у малярстві Михайла Мороза / Володимир Овсічук. – Львів, 2018. – 208 с.
 704. Огоновський О. Історія літератури руської [української]  / Омелян Огоновський; Український Вільний університет. – Мюнхен: Monachii, 1991. – Ч. ІІ: Вік ХІХ (Поезія, Драма).
 705. Огоновський О. Історія літератури руської [української] / Омелян Огоновський; Український Вільний університет;  – Мюнхен: Monachii, 1992. – Ч. ІІІ: Вік ХІХ (Проза).
 706. Одвага. Непохитність. Чистота: зб. матеріалів викладацько-студентських наукових читань до 100 р. з дня народж. О. Ольжича. – Житомир: ЖДУ, 2008.
 707. Окуджава Б. Посвящается вам / Б. Окуджава. – М., 1988. – 144 с.
 708. Олег Купчинський: бібліографічний покажчик / НАН України, ЛНБ ім. Василя Стефаника; уклад. М. М. Трегуб. – Львів, 2006.
 709. Олександр Дзьобан: бібліогр. покажч. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. Василя Стефаника; відп. ред. М.М.Романюк; бібліогр. ред. Н. І. Кошик. – Львів: ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. – 129 с.
 710. О. Потебня і проблеми сучасної філології: зб. наук. праць. – К., 1991. – 248 с.
 711. Олександр Потебня: сучасний погляд: матеріали міжнародних читань / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, Схід. ін-т українознавства ім. Ковальських, Харків. обл. від. т-ва Україна-Світ; редкол.: Ю.М. Безхутрий, В.С. Калашник (відп. ред.), Г.Н. Карнаушенко [та ін.]. – Х.: 2006. – 224 с.
 712. Олена Степанів – Роман Дашкевич: спогади і нариси / упоряд.:  Г. Сварник, А. Фелонюк; Львівське відділення ІУАД ім. ім. М. С. Грушевського НАНУ. – Львів: ЛА «Піраміда», 2009. – 653 с.
 713. Олійник І. С., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник / І. С Олійник, М. М. Сидоренко. – Харків: Прапор, 1997.
 714. Ольжич О. Цитаделя духа  / Олег Ольжич;  упор., перед. сл. й прим. М. Неврлого. – Братислава: Словацьке пед. вид-во; Пряшів: від-л укр. літ.; Лондон: Фундація ім. О. Ольжича, 1991.
 715. Орфографічний словник української мови / уклад. С. І. Головащук, М. М. Пещак, В. М. Русанівська, О. О. Тараненко. – К.: Довіра, 1994. – 864 с.
 716. Орфографічний словник української мови / уклад.: С. І. Головащук, М. М. Пещак, В. М. Русанівський, О. О. Тараненко. – . 2-ге вид., випр. і допов. – К.: Довіра, 1999. – 989 с.
 717. Орфоепічний словник української мови: у 2 т. – К.: Довіра, 2001. – Т. 1.
 718. «Орю свій переліг… та сію слово»: Шевченкознавча монограф. / Л. М. Задорожна, Ю. Б. Дядищева-Росовецька, С. В. Задорожна. – К.: Логос, 2012. – 514 с.
 719. Осадча Ю. Японська его-проза Ватакуші-Шьосецу: теорія, генеза, сучасний контекст / Ю. Осадча. ‒ К.: Наук. думка, 2013. ‒ 302 с.
 720. Основні напрями діяльності НАН України в запитаннях та відповідях / упоряд.: В. А. Корнілов, О. М. Міщук, Ю. О. Мазурок. – К.: Національна Академія наук України, 2014.– 69 с.
 721. Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук НАН України на 2014 – 2018 роках. – К.: Академперіодика, 2014. – 30 с.
 722. Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук НАН України на 2019 – 2023 роки. – Київ, 2019. – 36 с.
 723. Остап Луцький – молодомузець / зібр. Ю. Луцький; вст. ст. Б. Рубчака. – Нью Йорк: Слово, 1968. – 69 с.(15 прим.).

 724. Островершенко Ю. Ляпас Яструба: поезії / Ю. Островершенко. – Одеса, 2013. – 104 с.

 725. Острозька академія XVI – XVII століття: енциклопедія. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2011. – 512 с.

 726. Охрімович А. Замкнутий простір: поезії / А. Охрімович. – Коломия: Світ, 1993. – 64 с.
 727.  П

 728. Паві П. Словник театру / Патріс Паві . – Львів, 2006. – 640 с.
 729. Павленко Ю. Письмо про себе фікційного суб’єкта (на матеріалі французького роману XVIII – початку XXI століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра філол. наук : спец. 10.01.04 – література зарубіжних країн / Ю. Ю. Павленко ; Київ. нац. ун-т ім Т. Г. Шевченка. Київ, 2019. – 33 с.
 730.  Павличко Д. Поетичний вступ до поеми «Мойсей» І. Франка / Д. Павличко. – Львів: ЛНУ,и2001. – 31 с. (3 прим.).
 731. Павловський М. А. Суспільство та економіка перехідного періоду: шлях України / М. А. Павловський. – К.: Техніка, 1997. – 152 с.
 732. Павлюк І. Магма: лірика і драматизовано поеми / Ігор Павлюк. – Львів: Світ, 2005.
 733. Павлюк І., Мартинюк М. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя / І. Павлюк, М. Мартинюк. – Луцьк, 2005.
 734. Павлюк C., Пилип'юк В. Окрилений мистецтвом : Володимир Овсійчук  / Cтепан Павлюк, Василь Пилип'юк. – Львів: Видавництво "Світло й тінь", 2016. –151 с.
 735. Пагутяк Г. Захід сонця в Урожі: романи, повісті, оповідання / Галина Пагутяк. – Львів: ЛА «Піраміда», 2003. – 356 с.
 736. Пагутяк Г. Писар Східних Воріт Притулку / Галина Пагутяк. – Львів, 2003. – 176 с.
 737. Паламарчук О. Вольному воля, спасеному рай / Оксана Паламарчук. – К., 1991. – 126 с. (2 прим.)
 738. Паламарчук О. Музичні вистави Львівських театрів (1776–2001) / Оксана Паламарчук. – Львів, 2007. – 448 с. 
 739. Панасюк М. Я – Іван Франко. Роман. – Луцьк : ПрАТ Волинська обласна друкарня, 2017. – 304 с.
 740. Пантелеймон Куліш і сучасність: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвячені 175-річчю від дня народження письменника: 8– 9 грудня 1994 року. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту; ІФДТУНГ, 1994. – 112 с.
 741. Пантелеймон Куліш: матеріали і дослідження / від. ред. М. Жулинський. – Львів; Нью-Йорк, 2000.
 742. Панч П. Повісті, оповідання, гуморески / П. Панч. – К.,1985. – 574 с.
 743. Парадигма: зб.  наук. праць / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3.– (2 прим.) – Вип. 4.– (2 прим.); 2009. – Вип. 4; 2010. – Вип. 5; 2011. – Вип. 6; 2013. – Вип. 7.
 744. Пармар С. Вибрані вірші: українською та англійською мовами / Sandeep Parmar. Selected poems: Ukrainian and English ? Переклад: Гаськи Шиян. – Львів, 2018. – 44 с.
 745. Пасічник Л. В. Ювелірне мистецтво України ХХ–ХХІ століть / Л. В. Пасічник. – К.: Наукова думка, 2017. – 299 с.
 746. Пастух Б. Ранні романи Володимира Винниченка / Богдан Пастух. – Львів, 2009. – 160 с.
 747. Пастух Х. Готична поетика у романі «Буреверхи» Емілії Бронте: монографія / Христина Пастух. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013.
 748. Пахаренко В. Незбагнений апостол / В. Пахаренко. – Черкаси, 1994. – 194 с.
 749. Пачовський В. Зібрані твори. – Торонто, 1984. – Т. 1: Поезії. – 743 с.
 750. Пашкевич А. Избранное / А.  Пашкевич. – К., 1976. – 133 с.
 751. Пеленська О. Український портрет на тлі Праги: українське мистецьке середовище в міжвоєнній Чехословаччині / О. Пеленська. – Нью-Йорк; Прага, 2005. – 221 с.
 752. Передирій В. А. Видання «Червоної Калини» (1922–1939): історико-бібліографічне дослідження / Валентина Передирій. – Львів, 2004.
 753. Пережиття: науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів: Українська академія друкарства, 2016. – 232 с.
 754. Переяславська рада 1654 року: історіографія та дослідження / редкол.: Павло Сохань [та ін.]. – К.: Смолоскип, 2003.
 755. Періодика Західної України 20-30-х років XX ст.:  матеріали до бібліографії. – Львів 1998. – Т. 1; 1999. – Т.3; 2000. – Т. 2.
 756. Періодичні видання НАНУ 2009 рік / упоряд.: А. У. Радченко, М. В. Язвинська. – К., 2009. – 293 с.
 757. Перлуйлайнен Л. Посмішки ходять пішки / Л. Перлуйлайнен. – Львів, 2001. – 37 с.
 758. Перша спроба: студентська наукова творчість: збірник матеріалів. / за ред. П. В. Білоуса. – Житомир, 2009. – Вип. 3: у 2 част. – Ч. 1; Ч. 2.
 759. Петров В. Українська література / Віктор Петров, Дмитро Чижевський, Микола Глобенко; Український вільний ун-т. — Мюнхен; Львів, 1994. — 373 с.
 760. Петров В. Розвідки: у 3-х т. / Віктор Петров. – К.: Темпора, 2013.

 761. Петрук-Попик Г. Думою смутку і змагань / Г. Петрук-Попик. – Львів, 1995. – 350 с.
 762. Печарський А. Психоаналітичний аспект української белетристики першої третини ХХ сторіччя: монографія / Андрій Печарський. – Львів, 2011.
 763. Пилипчук Д. Болять мені загублені слова... : мій додаток до першого тому Словника української мови у 20-ти т. / Дмитро Пилипчук. – Біла Церква: Білоцерківська книжкова фабрика, 2012. – 624 с.
 764. Пилипчук Д. Болять мені загублені слова... : мій додаток до першого тому Словника української мови у 20-ти т. / Дмитро Пилипчук. –  2 вид., доп. – Біла Церква: Білоцерківська книжкова фабрика, 2013. – 856 с.
 765. Пилипчук Д. Про дозу дьогтю в бочці меду : Статистика українського друку на тлі гібридної війни / Дмитро Пилипчук. – Київ: Видавничий дім «Просвіта», 2017. – 64 с.
 766. Пилипчук О. Зойк чайки: поезії / Ольга Пилипчук. – Кременчук, 2006.
 767. Пилипчук О. Полісянка: поезії, поеми, проза / Ольга Пилипчук. – Кременчук, 2006.
 768. Пилипчук С. Фолькльористична концептосфера Івана Франка: монографія / Святослав Пилипчук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 466с.
 769. Пилип’юк В. Земле Франкова, вклоняюсь тобі: [фотоальбом] / Василь Пилип’юк. – Львів: Світло й тінь, 2011. – 253 с. 
 770. Пилип’юк В. Дмитро Павличко. «Погоня»: [фотоальбом] / Василь Пилип’юк. – Львів: Світло й тінь, 2004. – 95 с. (фотоальбом).
 771. Письменство Галичини в міжкультурній взаємодії / за ред. Тимофія Гавриліва. – Львів, 2015. – 327 с.
 772. Питання літературознавства. Серія: Слов’янські літератури. – Чернівці, 1996. – Вип. 3(60). – 192 с.
 773. Пізнавати кордони – переступати кордони – долати кордони / упор:. Г. Р. Бріттнахер, Є.В. Волощук, О.П. Чертенко. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. – 256 с. (Понад кордонами: Студії німецькомовної літератури; Вип. 1).
 774. Пісня про Ролянда / пер. І. Качуровський; упор. О. Фешовець. – Львів: Астролябія, 2010.
 775. Повернені шевченківські раритети / упор., наук. опис колекції та прим. С. Гальченка та Н. Лисенко; передм. С.Гальченка. – Дніпродзержинськ: ВД «Андрій», 2010.
 776. Повна Симфонія до Святого Письма Старого Нового Завіту / укл. і відп. ред. П. Смук. – Львів: Свічадо, 2004.
 777. Позадесятники-2: поетична антологія / упор. О. Гордон. – Львів, 2000. – 88 с. (2 прим.).
 778. Покидько О. По шляху долі своєї / Олександр Покидько. – Львів: Свічадо, 2008. – 132 с.

 779. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: монографія / за заг. ред. А. І. Кудряченка; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2007. – 396 с.

 780. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму: монографія / Я. Подіщук. – 2-ге вид., доповн. і випр. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2002. – 392 с.

 781. Половинчак Ю. М. Газета «Киевлянин» і українство: досвід національної самоідентифікації: монографія / Ю. М. Половинчак; НАН України, Нац. б-ка України В. І. Вернадського. – К., 2008. – 218 с.

 782. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту. – К.: Наук. думка, 2007.
 783. Правовий звичай як джерело українського права ІХ– ХІХ ст. / за ред. І.Б. Усенка. – К.: Наук. думка, 2006. – 278 с.
 784. Праграма міжнароднага кангрэса беларусістаў – Мінск, 1991. – 16 с.
 785. Практика Монтессорі. Досвід і матеріали: методичний посібник / уклад.: С.Єфімова, Н.Тодчук. – Львів: Колесо, 2009. – 104 с.
 786. Працьовитий В. Весняні пориви: п’єси / Володимир Працьовитий. – Львів, 2008 – 252 с.
 787. Працьовитий В. Національний характер в українській драматургії 20–30-х років XX ст. / Володимир Працьовити. – Львів, 1999. – 282 с.
 788. Працьовитий В. Українська драматургія 20-30 рр. XX. ст.:  жанрова модифікація / Володимир Працьовитий.  – Львів, 2001. – 132 с.
 789. Працьовитий В. Український національний характер у драматургії М. Куліша / Володимир Працьовитий. – Львів, 1998. – 184 с.
 790. Природні багатства Закарпаття / упоряд. В. Л. Бондар. – Ужгород: Карпати, 1987. – 284 с.
 791. Проблеми теорії ментальності / відп. ред. М. В.  Попович. – К.: Наук. думка, 2006.
 792. Проблеми часопросторової поетики: рекомендаційний бібліографічний покажчик для наукової роботи студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів гуманітарних факультетів – Львів, 2006. – Вип. 1. – 68 с.
 793. ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ: Діалог двох культур – 2019 (3–8 вересня – Кременець – Накваша – Підкамінь – Вишнівець – Збараж; 21 вересня – Варшава). Конференції: літературна, історична, музейна, культурознавча, присвячена Казімєжу Вєжинському, концерти, літературні зустрічі, презентації видань, авторські зустрічі, засідання на тему пам’яток архітектури.
 794. ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:З когорти подвижників: Наукова конференція до 90-річчя від дня народження українського літературознавця, фольклориста, бібліографа, біографа, франкознавця і лесезнавця, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка Мирослава Олександровича Мороза (17.01.1923–04.02.2006). 
 795. Просценіум: театрознавчий журнал. – 2002 – № 1(2), 2(3), 3(4).
 796. Просценіум: театрознавчий журнал. – 2005. – № 1–2 (11–12). 
 797. Просценіум: театрознавчий журнал – 2006. – № 1–3 (14–16). 
 798. Просценіум: театрознавчий журнал – 2007 – № 1–3 (17–19).
 799. Просценіум: театрознавчий журнал – 2008 – № 1–3(20–22).
 800. Просценіум: театрознавчий журнал – 2009 – № 1–2(23–24).
 801. Просценіум: театрознавчий журнал – 2009/2010 – № 3(25)/1(26).
 802. Просценіум: театрознавчий журнал – 2001 – № 1. 
 803. Просценіум: театрознавчий журнал – 2003 – № 1(5), 2 (6), 3(7).
 804. Просценіум: театрознавчий журнал – 2004. – № 1–2(8–9). 
 805. Просценіум: театрознавчий журнал – 2005 – № 3(13).
 806. Просценіум: театрознавчий журнал  – 2007. – № 2–3 (18–19). 
 807. Просценіум: театрознавчий журнал: бібліографічний покажчик змісту (2001–2006) / уклад. Г. Г. Біловус. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – 80 с. 
 808. Прохасько Т.,  Прохасько Ю. Відстані та вібрації / Тарас Прохасько, Юрко Прохасько. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – 68 с.
 809. Пулюй І. Молитовний Псалтир: зб. праць / Іван Пулюй; за заг. ред. проф. В.Шендеровського. – К.: Рада, 1997. – Т. 3: Молитовник. Псалтир
 810. Пулюй-Куліш: подвижники нації / за ред. В. Шендеровського. – К., 1997 – 286 с.
 811. Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури. – К.: Видавничий центр «Спадщина», 1999. ‒ 864 с. (3 прим.)
 812. Пшенична Л. Микола Жулинський / Л. Пшенична. – Рівне, 2000. – 21 с.
 813. Р

 814. Рагойша В. П. Слоўнік-мінімум па літаратуразнаўству / В. П. Рагойша. – Мн.: БДУ, 2000. – 123 с.
 815. Радишевський Р. Юрій Косач: література як голос нації : монографія / Ростислав Радишевський. – К. : Талком, 2018. – 384 с. (Серія «Студії з україністики». Випуск ХХІІІ).
 816. Радковець П. Помилка / П. Радковець. – Львів, 1999. – 31 с. (2 прим.)
 817. Радович Р. Поліське житло: культурно-генетичні витоки та еволюційні процеси / Роман Радович; Національна академія наук України; Інститут народознавства. – Львів, 2017. – 852 с.
 818. Радунская И. Предчувствия и свершения / И. Радунская. – М., 1987. – 382 с.
 819. Распутін В. Век живи – век люби / В. Распутін. – М., 1982. – 285 с.
 820. Рассказы о музее: сборник очерков / Одесский литературный музей. – Одесса: ПЛАСКЕ, 2002. – 200 с.: ил.
 821. Рассоха І. Справжність Велесової книги: науковий доказ / Ігор Рассоха. – Київ : Видавництво «Український пріоритет», 2018. – 320 с.
 822. Ревакович М. Гендер, географія, мова: у пошуках ідентичності в сучасній українській літературі. – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2007. – 72 с.

 823. Ревуцький В. «Заграва» 1933–1938 рр: кілька слів про театр / Валеріян Ревуцький. – Львів, 2000. – 55 с.
 824. Ревуцький В. В орбіті світового театру / Валеріян Ревуцький. – Київ; Харків; Нью-Йорк, 1995, – 243 с. 
 825. Ревуцький В. Віра Левицька: життя і сцена / Валеріян Ревуцький. – Торонто;Нью-йорк – 1998. – 269 с. 
 826. Ревуцький Д. Живе слово: теорія виразного читання для школи / Дмитро Ревуцький. – Львів, 2001. – 200 с. 
 827. Реп’як С. П. Літературні музеї Чернігівщини / С. П. Реп’як. – К.:, 1983. – 104 с.
 828. Репертуар української книги 1798–1916: матеріали до бібліографії / НАН України,  ЛНБ ім. В. Стефаника, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – Львів, 2006. – Т. 1, 3–9.
 829. Різник Л. Фактор Данила Вернади: політичний роман / Л. Різник. – Львів, 2003. – 224 с.
 830. Різун В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет / В. Різун. – Луцьк, 2007. – 32 с.
 831. Розіп’ята Муза: антологія українських поетів, які загинули насильницькою смертю: у 2 т.  – Львів: ЛА «Піраміда», 2011.

 832. Роксолана Зорівчак: бібліографічний покажчик / уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська, У. Романюк; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 368 с.
 833. Роксолана Зорівчак (2011–2017): біобібліографічний покажчик / М-во освіти і науки України, ЛНУ імені Івана Франка, Наук. б-ка; [уклад.: Г. Домбровська, М. Мазепа, В. Хасхачик; автори передмов:  Н. Клименко, О. Грабовецька, Т. Шмігер; редкол.: В. Кметь (голова), В. Сулим, А. Содомора, О. Грабовецька, Т. Шмігер]; Львів, 2018. – 348 с. : портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 34 : Біобібліографія вчених університету).
 834. Романюк М. Оратаї журналістської ниви: українські редактори, видавці, публіцисти: у 2 кн. Львів, 2004. – Кн.2. – 240 с.
 835. Романюк С. Олександр Барвінський – публіцист, редактор, видавець: монографія / Світлана Романюк; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека бібліотека України імені В. Стефаника; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. – Львів, 2009. – 376 с.
 836. Йозеф Рот,1894–1939: каталог виставки, організованої спільно Федеральним міністерством закордонних справ Австрії разом з Віденським архівом новітньої австрійської літератури / уклад.: Г. Люнцер, В. Люнцер-Тальос; перекл. В. Мельника. – Львів: Ґердан, 1994. – 43 с. (4 прим.)
 837. Родина Колессів  у духовному та культурному житті України кінця ХІХ – ХХ століття (з нагоди 130-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси та 100-річчя від дня народження академіка Миколи Колесси ): Збірник наукових праць та матеріалів. – Львів, 2005. – 476 с. – (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми». – Вип. 5).
 838. Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 728 с. – (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми». – Вип. 13).
 839. Ротач П. Від Удаю до Орелі: сторінки полтавської Шевченкіани / П. Ротач. – Полтава, 2000. – 230 с.
 840. Рудич Ф. М. Много ли власти нужно власти? / Ф. М. Рудич. – К.: Наукова думка, 2009. – (Проект «Наукова книга»).
 841. Рудницький Л. Світовий код українського письменства: вибранні літературознавчі статті й дослідження / Леонід Рудницький. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – 334с.
 842. Рудницький М. Від Мирного до Хвильового: між ідеєю і формою / Михайло Рудницький. – Дрогобич: Відродження, 2009. – 502 с.
 843. Рудницький Л. Іван Франко і німецька література / Леонід Рудницький ; друге уточнене і розшир. видання. – Львів, 2002. – 238 с.
 844. Ружевич Т. Вірші / Т. Ружевич; упоряд., переклад і вступ. слово Я. Б. Сенчишин. – Львів: Каменяр, 1997. – 228 с
 845. «Русалка Дністрова». [Кн. І]: Репринтне відтворення першодруку 1837 р.; [Кн. ІІ]. Науково-критичне видання / ред.-упорядн. та автор післямови М. Шалата; відп. за вип. Ф. Стеблій, Б. Якимович.— Львів, 2007. –  168 с.
 846. Русалка Дністрова : науково-критичне видання / редкол.: Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій, В. Горинь; ред.-упоряд. та автор пвслямови М. Шалата; відповідальні за випуск: Ф. Стеблій, Б. Якимович, Р. Грица. – Львів; Жовква, 2012.
 847. Русалка Дністрова: альманах / ред.-упоряд. М. Шалата; гол. ред. Ф. Стеблій; Національна академія наук України, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича, Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека, Шашкевичівська комісія.– Львів: СПОЛОМ, 2012. – 136 с.
 848. Русь не Росія / упоряд. Є. Козак. – Черкаси‒Львів, 2015. – 128 с.

 849. С

 850. Сабат Г. Казки Івана Франка: особливості поетики «Коли ще звірі говорили»: монографія / Галина Сабат. – Дрогобич: Коло, 2006.
 851. Салига Т. У глибинах гармонії: літературно-критичні статті / Тарас Салига. – К.: Рад. письменник, 1986.
 852. Салій О.  Гуцульський текст української прози кінця ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / О. Р. Салій. – Львів, 2017. – 19 с.
 853. Самі про себе: aвтобіографії українських митців 1920-х років / упорядник Раїса Мовчан. – К.: ТВО «Видавництво “Кліо”», 2015. – 640 с.
 854. Самойленко Г. Громадсько-культурне та літературне життя в Чернігові у кінці ХІХ – початку ХХ ст. / Г. Самойленко. – Ніжин, 1999 – 110 с.
 855. Сві-й-танок: студентський літературний альманах. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Вип. 8. – 351 с.
 856. Свого не цурайтесь: твори українських письменників про рідну мову: антологія / упоряд. В. Лучука; ред., передм. І.Лучука. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2009. – 896 с.
 857. Свой почесный полад: книга про Я. Купалу. – Мінськ: 1999. – 334 с.
 858. Сейдамет Дж. Публицистика: малоизвестные статьи / Джафер Сейдамет; сост. Куршутов Т. Н. – Симферополь: КРП «Издатильство «Крымучпедгиз», 2012. – 128 с. – На русском и крымскотатарсском языках.

 859. Сембе К. А. Міфодискурс романів Маріо Варгаса Льйоси: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.04 «Література зарубіжних країн» / Сембе Карина Альфредівна; Інститут філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с.
 860. Сенатович О. Твори / Оксана Сенатович; упоряд.: І. Лучук і. Т. Лучук. Львів: Каменяр, 2012. Т. 1: Обличчям до голуба: Поезія. 399 с. 
 861. Сеник Л. На червоному полі: новели та повість / Любомир Сеник. – Львів: Академічний експрес, 1998. – 151 с.
 862. Сеник Л. Роман опору: український роман 20-х років / Любомир Сеник. – Львів: 2002. – 239 с. (2 прим.)
 863. Сеник Л. Трамонтана / Любомир Сеник. – Львів, 2003. –224 с.
 864. Сербська Лужиця у Львові: каталог / упоряд. М. Кривенко. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 134 с.
 865. Сергій Іванович Пирожков / НАН України, Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика, 2018. – 207 с., 25 с. іл. – (Біобібліограф. вчених України).
 866. Сердюк П. Невичерпність пізнання: літературно-критичні статті / П. Сердюк. – К., 1989.– 236 с.
 867. Сиваченко Г. Пророк не своєї вітчизни. Експатріантський «мето роман» Володимира Винниченка: текст і контекст / Г. Сиваченко. – К.: 2003. – 280 с.
 868. Сивокінь Г. Художній твір і літературний процес / Г. Сивокінь. –  К., 1986. – 48 с.
 869. Син Руси: перша рукописна збірка віршів Маркіяна Шашкевича та його побратимів / упоряд., передмова і примітки Є. Нахліка. – Львів: ТзОВ Львівські новини, 1995. – 43 с.(3 прим.).
 870. Сингаївський М. Материна пісня: роздуми про укр. колискову / М. Сингаївський. – К.: 1992. – 48 с.
 871. Сирота Л. Літературна група «Митуса» (1921–22): О. Бабій, В. Бобинський, Р. Купчинський, Ю. Шкрумеляк: бібліографічний покажчик  / Лілія Сирота; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника,  Наук.-дослід. центр періодики. – Львів, 2004. – 189 с.
 872. Ситник К. М., Шмиговська В. В. Володимир Вернадський і академія / К. М. Ситник, В. В. Шмиговська. – К.: Наук. думка, 2006.
 873. Скляренко В. Г. Дослідження з етимології та історичної лексикології української мови (До 80-річчя від дня народження) / В. Г. Скляренко. – Київ : Наукова думка, 2018. – 686 c.
 874. Скляренко В. Г. Історія українського наголосу: іменник: монографія / В. Г. Скляренко. – К.: Наук. думка, 2006.
 875. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі: загальні вимоги та правила. – К.: Держстандарт України, 1998. [ксерокопія]
 876. Скоць А. Поеми Івана Франка: монографія / А. Скоць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 253 с.
 877. Скремета Г. Повернення Пегаса. Майже невигадана історія / Галина Скремета. – Львів: Апріорі, 2020. – 48 с., іл.
 878. Скрипка Т. О. Волинські образки: ковельська еліта другої половини XIX століття  / Тамара Скрипка. – Луцьк : ФОП Захарчук В. М., 2012. – 152 с.
 879. Скупейко Л. І. Постаті і тексти: з історії української літератури: зб. статей / Л. І. Скупейко. – К., 2007. – 204 с.
 880. Cкупейко Л. І. Міфопоетика «Лісової пісні» Лесі Українки / Л. І. Скупейко. – К.: Фенікс, 2006. – 416 с.
 881. Славістика / за ред. Р. Мниха, Є. Пшеничного. – Дрогобич, 2003. – Т. І. – 446 с.
 882. Славістичні студії: матеріали 5-го Міжнародного славістичного колоквіуму. – Львів, 1997. – Т.1. – 192 с. (2 прим.)
 883. Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай / Пад агул.рэд. А.І.Чароты. – Мінск: РІВШ БДУ, 2003. – 136 с.
 884. Сливинський О. Запізніла мить прозріння / О. Сливинський. – К., 2001. – 45 с.
 885. Сліпушко О. М. Духовна держава Тараса Шевченка: монографія / О. М. Сліпушко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 127 с.
 886. Словарь української мови зібрала редакція журналу «Кієвская Старина» у Києві за 1907 рік / упоряд. з додатком власного матеріалу Б. Грінченко. – К.: Довіра, 1997. – Т. 1.(А –Ж); Т. 2.(З –Н); Т. 3.(О – П); Т. 4.(Р – Я).

 887. Словацький Ю. Зібрання творів: у 2 т. / Ю. Словацького; упоряд., заг. ред. Р. Лубківського. – 2011. – Т. 1.: Поезії, поеми, листи до матері, маловідомі переклади творрів; 2012. – Т. 2.: Драматичні твори, ураїнські письменники і критики про Юліуша Словацького.

 888. Слов’янські літератури: доповіді XII Міжнародного з’їзду славістів. – К., 1998. – 170 с.
 889. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. – К., 1977.
 890. Словник синонімів української мови: у 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук [та ін.]. – К.: Наук. Думка, 2001.
 891. Словник української мови: у 20 т. – К.: Наукова думка, 2010. – Т. 1. (А – Б). (2 прим. + 2 прим. лазерних дисків «Словники України: Інтегрована лексикографічна система». Версія 4.1.)
 892. Слово о поході Ігоревім Ігоря сина Святославового внука Олегового / перед. слово, пер., прим. Павла Селевича. – Львів, 1999. – 78 с.
 893. Слово про Кременець / упоряд.: А. Ломкович, Т. Присяжний, Г. Чернихівський, О. Василишин, Т. Сеніна. – Жовква, 2013. – 464 с.
 894. Слово Просвіти. 15 (911), 13–19 квітня 2017 р.; 29 (925), 20–26 липня 2017 (вирізка: про зведення пам'ятника Івану Франкові у Києві).
 895.  Слоньовська О. В. В Афганістані в «чорнім тюльпані» / О. В. Слоньовська. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 700 с.
 896. Слухай Н. Світ сакрального слова Тараса Шевченка. – К., 2011. – 227 с.
 897. Смерек О. Літо моєї інакшості / Оксана Смерек. – Львів : Срібне слово, 2017. – 60 с. (5 прим.)

 898. Смоленчук М. Хутір Надія: державний заповідник садиба-музей І. К. Карпенка-Карого (Тобілевича): нарис. – Дніпропетровськ: «Промінь», 1967. – 21 с.

 899. Смолій В., Степанков В. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648-1676 рр.) / Валерій Смолій, Валерій Степанков. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 447 с.

 900. Содомора А. Поезія. Проза / Андрій Содомора. – Львів: Літопис, 2012.– 720 с.
 901. Солдатенко В. Ф. Деміурги революції: нарис партійної історії України. 1917‒1920 рр. ‒ Київ: Наукова думка, 2017. ‒ 749 с.
 902. Соловей Е. Невпізнаний гість: доля і спадщина Володимира Свідзінського / Е. Соловей. – К.:Наук. думка, 2006.
 903. Сорока Б. Неборак В. Графіка. Поезія / Богдан Сорока, Віктор Неборак. – Львів, 2008.
 904. Софранова Л. А. Старовинний український театр; Старинный украинский театр: [переклад з рос.] / Л. А. Софранова/ – Львів, 2004. – 336 с.
 905. Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія: зб. наук. пр. / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; [ред. кол.: С. Білокінь, В. Бородін [та ін.]; відп. ред. Г. Бурлака]. – К.: Фоліант, 2004. – Т. 1; 2009. – Т. 4; 2010. – Т. 5; 2011. – Т. 6; 2013. – Т. 7.
 906. Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: К.І.С., 2017. – Т. XI/ XII. – 488 с., іл.
 907. Спогади про Івана Франка / упор. М. Гнатюк. – Львів: Каменяр, 2011
 908. Ставнича О. М. Література – Міф – Суспільство: соціального міфу у прозі 1990–2000-х років / Олена Ставнича. – К.: Наукова думка, 2017. – 374 с.
 909. Стайн Джон: сучасна драматургія в теорії та театральній практиці; Modern drama in theory and practice:   [переклад з англ.] – Львів, 2003. – Кн. 1: Реалізм і натуралізм / Vol. 1.: Realism and Naturalism. – 256 с.
 910. Стайн Джон: Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці; Modern drama in theory and practice: [переклад з англ.]. – Львів, 2003. – Кн. 2: Символізм, сюрреалізм і абсурд / Vol. 2: Symbolism, Surrealism and the Absurd. – 272 с.
 911. Стайн Джон: Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці; Modern drama in theory and practice: [переклад з англ.] – Львів, 2004. – Кн. 3: Експресіонізм та епічний театр / Vol. 3: Expressionism and epic theatre. – 288 с.
 912. Станинець Ю. Юра черний  / Ю . Станинець. – Ужгород, 1991. – 257 с.
 913. Стебельський Б. Ідеї і творчість: зб. статей та есеїв / Богдан Стебельський. – Торонто, 1991.
 914. Степан Павлюк, Василь Пилип’юк. Зораний переліг засіяний любов’ю до Вітчизни / Павлюк Степан, Пилип’юк Василь. – Львів: Вид-во «Світло й тінь», 2017. – 167 с. 
 915. Стежками відомого освітнього діяча Тадеуша Чацького в Україні: путівник / упоряд. О. Василишин. – Кременець, 2015.
 916. Стежками Каменяра. Збірка дитячих творів. – К., 2013. – 84 с. 

 917. Стежками Франкового текст: комунікативні, стилістичні та лексикографічні виміри роману «Перехресні стежки» / наук. ред. Ф. С. Бацевич. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007.
 918. Стельмах Б. Вірші про Україну / Богдан Стельмах . – Львів, 2004. – 276 с. (5 прим.).
 919. Стельмах Б. Початок радісних пісень / Богдан Стельмах. – Львів, 2004. – 144с. (3 прим.).
 920. Стельмах Б. Тарас: драматична поема-тетралогія з епілогом / Богдан Стельмах. – Львів: Сполом, 2002.
 921. Стельмах Б. Ця осінь називається Марія / Богдан Стельмах. – Львів. 2002. – 72 с.
 922. Стельмах Б. Ця осінь називається Марія: поезії / Богдан Стельмах. – Львів: Сполом, 2003.
 923. Стратегії  мемуарної та мандрівної літератур західноукраїнських письменників другої половини ХІХ  – першої половини ХХ століття: колективна монографія / [відп. ред. Тарас Пастух]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2020. – 572 с.
 924. Ступка М. До берегів Атлантійського океану: спогади / Михайло Ступка. – Нью-Йорк: Асторія, 1985. – Том ІІ.
 925. Ступка М. Над тихим Серетом: спогади й оповідання / Михайло Ступка. – Нью-Йорк: Асторія, 1983.
 926. Сулима М. М. Гріхи розмаитіи: єпитимійні справи XYII–XYIII ст. / М. М. Сулима. – К.: Фенікс, 2005.
 927. Сулима М. М. Книжиця у семи розділах: літ.-критич. ст. й дослідж. / М. М. Сулима. – К., 2006.
 928. Сулима М. М. Українська драматургія XYII–XYIII ст. / М. М. Сулима. – К.: Фоліант, 2005.
 929. Супронюк О. К. Літературне оточення раннього Гоголя / О. К. Супронюк. – К.: Академперіодика, 2009.
 930. Супронюк О. К. Микола  Гоголь та його оточення в Ніжинській гімназії: біобібліогр. словник / О. К. Супронюк. – К.: Академперіодика, 2009.
 931. Сучасна словенська література. Вибране : антологія / упоряд. Прімож Лубей, Мар’яна Климець, Наталія Хороз. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 252 с
 932. Сьвяте Письмо Старого і Нового Завіту мовою русько-українською: [передрук: Відень: Вид. британ. і заграничн. біблійн. тов., 1903] / перекл. П. О. Куліша, І. С. Левіцького, І. Пулюя.  – К.: Рада, 2000.
 933. Sacrum і Біблія в українській літературі / За редакцією Ігоря Набитовича. Lublin: Ingvarr, 2008. 812 s.
 934. Т

 935. Тарас Шевченко і європейська культура: зб. праць Міжнар. тридцять третьої наук. шевченків. конф. (20–22 квіт. 1999 р.). – Черкаси: Брама, 2001.
 936. Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 12 т. – К.: Наук. думка, 2003. – Т. 1: Поезія 1837–1847; Т. 2: Поезія 1847–1861;  Т. 3: Драматичні твори та повісті; Т. 4: Повісті; Т. 5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. «Буквар южнорусский». Записи народної творчості; Т. 6: Листи. Дарчі власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю; 2005.  –  Т. 7: Живопис і графіка 1830–1843.
 937. Тарнавський Ю. Їх немає: поезії 1970–1999 / Юрій Тарнавський. – К., 1999. – 427 с.
 938. Тарнавський Ю. Квіти хворому: статті, критика, розмови / Юрій Тарнавський. – Львів: ЛА «Піраміда», 2012. – 384 с.
 939. Тарнавський Ю. Поезії про ніщо і інші поезії на цю саму тему: поезії 1955–1970 / Юрій Тарнавський. – Нью Йорк, 1970. – 384 с.
 940. Тарнавський Ю. Поезії про ніщо і інші поезії на цю саму тему: поезії 1955–1970 / Юрій Тарнавський. – Нью-Йорк, 1970. – 160 с.
 941. Тарнашинська Л. Сюжет доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття / Людмила Тарнашинська. – К.: Академперіодика, 2013. – 678 с., 4с. іл. (3 прим.).
 942. Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури) : монографія / Алла Татаренко. – Львів : ПАІС, 2010. – 544 с.
 943. Татаренко А. Постмодернізм у сербській літературі / Алла Татаренко. – Львів, 2013. – 200 с.

 944. Творчий світ письменника: літературно-критичні матеріали про творчість українських радянських письменників / упоряд. В. Наєнко. К., 1982. – 271 с.

 945. Тези доповідей шістнадцятої щорічної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Івана Франка (17– 18 жовтня 2001 року) / відп. ред. Л.П. Бондар. – Львів, 2002. – 92 с.
 946. Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш, О. Боронь, І. Дзюба; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – К. 2008. – 376 с.
 947. Терлецький В. З берегів Шостки / В. Терлецький. – Суми, 1995. – 78 с.
 948. Терлецький В. З Воронежа / В. Терлецький. – Суми, 1997. – 63 с.
 949. Терлецький В. Костянтин Ушинський і Сумщина / В. Терлецький. – Суми, 1998. – 101 с.
 950. Тимошик М. С.  Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання: практичний посібник / М. С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2012. – 384 с.

 951. Тимчук В. Весняні коловороти. Поезія, проза / Володимир Тимчук. – Львів, 2009. – 138 с.
 952. Тимчук В. Вогнити! Вижити! Перемогти! / Володимир Тимчук. – Львів: «Астролябія», 2016. – 160 с.
 953. Тимчук В. Вогнити! Вижити! Перемогти! / Володимир Тимчук. – Львів: «Астролябія», 2017. – 40 с.
 954. Тимчук В. Гуцульське повстаннє. Поема / Володимир Тимчук. – Львів – Ужгород – Ясіня, 2014. – 24 с.
 955. Тимчук В. Донецький аеропорт / Володимир Тимчук. – Львів, 2014. – 40 с.
 956. Тимчук В. Словодієм / Володимир Тимчук. – Львів, 2014. – 164 с.
 957. Тихолоз Б. Epos versus Танатос / Богдан Тихолоз. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 89 с.
 958. Ткаченко А. Художній світ Івана Драча / А. Ткаченко. – К.:, 1992. – 48 с.
 959. Ткаченко О. Елегія в давній українській літературі ХYI–XYIII ст. / О. Ткаченко. – Суми, 1996. – 116 с.
 960. Ткачук М. П. Модерністський дискурс лірики й новел Богдана Лепкого / М. П. Ткачук. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – 128 с.
 961. Ткачук М., Ступінський В. Байки Маркіяна Шашкевича та вивчення їх у школі: посібник / М. Ткачук, В. Ступінський. – Тернопіль, 2000. – 40 с.
 962. Толочко П. Від Руси до України / П. Толочко. – К., 1997. – 397 с.
 963. Трачук Т. До зустрічі / Таня Трачук. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017. – 27 с.
 964. Трофимук М. Творчість Іринея Фальковського у контексті української літератури кінця XVIII – початку XIX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / Трофимук Мирослав Мирославович; Інститут літератури ім. Т. Г. шевченка НАН України. – Київ, 2019. – 20 с.
 965. Трухан М. Негативний стереотип українця в польській  післявоєнній літературі / М. Трухан. – 256 с.
 966. Туреччина: путівник. – Львів, 2007. – 370 с.
 967. У

 968. Уколова Л. Драма как литературный  род:  свойства и отношения  / О. Уколова. – Днепропетровск, 1990. – 81 с.
 969. Україна в минулому: збірник статей. – Київ;Львів, 1993.– Вип. 3, 4; 1994. – Вип. 5, 6; 1995. – Вип. 7;  1996. – Вип. 8;  1996. – Вип. 9.
 970. Україна наукова / авт.-упоряд. В. В. Болгов. – К.: Нац. Академія наук України, 2008. – Т. 1.  (2 прим.).
 971. Україна наукова: довідково-іміджеве видання. – К., 2005. – Т. І.
 972. Українознавство: документи, матеріали, раритети /  Інститут українознавства при Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника; ред. колегія: В. Ґрещук, В. Грабовецький [та ін.]. – Івано-Франківськ: Плай, 1999.
 973. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1798 – 1923: бібліогр. покажчик  / НАН України, Нац. б-ка України В. І. Вернадського; ред. кол.: О. С. Онищенко [та ін.]. – К, 2003. – Т. 1: 1798 – 1911; Т. 2: 1912 – 1923; Т. 3: Науково-допоміжний апарат.

 974. Українська вільна академія наук: Ю.Шерех: Кость Михальчук, В. Ганцов, Олена Курило; Бібліотека читальні Просвіти у Вінніпегу (2 прим.); В. Чапленко:Пропаші сили,П. Ковалів: Василь Сімович, Яр Славутич: Іван Франко і Росія, К. Антонович: З моїх споминів Ч.2,3, В. Міяковський: Дмитро Антонович, Видання УВАН у першому десятилітті 1945-1955; Маніфест (ОУН).
 975. Українська журналістика в іменах: : матеріали до енциклопедичного словника / за ред. М. Романюка. – Львів, 2001. – Вип. 8; 2002. – Вип. 9; 2004. – Вип. 11; 2005. – Вип. 12; 2006. – Вип. 13; 2007. – Вип. 14; 2008. – Вип. 15; 2009. – Вип. 16; 2010. – Вип. 17; 2011. – Вип. 18.
 976. Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939: бібліографічний покажчик / НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника; уклад.: Л. І. Ільницька (керівник проекту), Т. М. Дубова, Л. Я. Кужель, Н. А. Рибчинська, Л. Т. Сущ; передм. М. М. Романюка; відп. ред. М. М. Романюк. – Львів, 2010. – Львів, 2010. –  Т. 1: 1917–1919. – 471 с.
 977.  Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939: бібліографічний покажчик / НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника; уклад.: Л. І. Ільницька (керівник проекту), М. М. Ільницька, Л. Я. Кужель, Н. А. Рибчинська, Л. Т. Сущ, за участю Т. М. Дубової; передм. М. М. Романюка; відп. ред. М. М. Романюк. – Львів, 2012. –  Т. 2: 1920–1923. – 804 с/
 978. Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939: бібліографічний покажчик / НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника; уклад.: Л. І. Ільницька (керівник проекту), Т. М. Дубова, І. А. Жеваженко, Л. Я. Кужель, І. В. Морозова, Н. А. Рибчинська, М. А. Шуварик; передм. М. М. Романюка; відп. ред. М. М. Романюк. – Львів, 2015. –  Т. 3: 1924–1927. – Кн. 1.: 1924–1925. – 448 с.
 979. Українська література в Австрії, австрійська – в Україні: матеріали міжнар. симп. / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН України, Австр. т-во л-ри, Укр.-Австр. т-во; упоряд.: В. Краус, Д. Затонський. – К. : Брама ЛТД, 1994. – 173 (2 прим.)
 980. Українська література у портретах і довідках: давня література – література ХІХ ст.: довідник. – К.: Либідь, 2000.
 981. Українська література: матер. І конгресу МАУ. – Київ.: Обереги, 1995.
 982. Українська літературна енциклопедія: у 5 т. – К.: Головна редакція Української Радянської енциклопедії ім. М. П. Бажана, 1988. – Т. 1.
 983. Українська літературна критика XX століття: антологія: у 2 т. / наук. ред. Віталій Дончик. – К., 2015. – Т.1, 2.
 984. Українська наукова термінологія: збірник матеріалів наук.-практ конфер.  – К., 2010. – № 3.
 985. Українська періодика: історія і сучасність: доповіді та повідомл. шостої Всеукр. наук.-теорет. конф. (11–13 трав. 2000 р.). / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Н.-д. центр періодики; ред. М. М. Романюк. – Львів, 2000. – 560 с.
 986. Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повід. другої Всеукр. наук.-теорет. конф. (21–22 грудня 1994 р.). / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника; відп.ред. М. М. Романюк. – Львів ; Житомир, 1994. – 212 с.
 987. Українська періодика: історія і сучасність: доповіді та повідомлення дев’ятої Всеукр. наук.-теорет. конфер., Львів, 17–18 трав. 2002 р. / НАН України ЛНБ ім. Василя Стефаника; НДЦ періодики; за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2005.
 988. Українська періодика: історія і сучасність: доповіді та повідомлення дев’ятої Всеукр. наук.-теорет. конфер., Львів, (24–26 жовт. 2003 р.) ./ НАН України ЛНБ ім. Василя Стефаника; НДЦ періодики; за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2005.
 989. Українська періодика: історія і сучасність: доповіді та повідомлення дев’ятої Всеукр. наук.-теорет. конфер., Львів, (28–29 жовт. 2005 р.). / НАН України ЛНБ ім. Василя Стефаника; НДЦ періодики; за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2005.
 990. Українська преса в Україні та світі XIX–XX ст.: історико-бібліографічне дослідження / НАН України, Львіська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний Інститут пресознавства; уклад. М. В. Галушко, М. М. Романюк, (керівник проекту) Л. В. Сніцарчук. – Львів, 2007. – T.I: 1812–1890; 2009. – T.ІІ: 1891–1905; 2011. – T. III: 1906–1910. (2 прим.); 2014. – Т. 4.
 991. Українська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, науковий редактор, упорядник Василь Сокіл. – Львів, 2018. – 808 с.
 992. Українське літературознавство: Іван Франко: статті і матеріали. – Львів, 2006. – Вип. 68. – (2 прим.)
 993. Українське літературознавство. – Львів,  2008. – Вип. 70; 2012. – Вип. 76.
 994. Українське перекладознавство ХХ сторіччя: бібліографія  / ЛНУ ім. І. Франка,  Наукове товариство імені Шевченка; Уклав Т. Шмігер.  – Львів, 2013. – 626 с.

 995. Український дольник: колективна монографія / за ред. Н. В. Костенко; упор. О. М. Собачко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 432 с.
 996. Український письменник і політичний діяч Іван Багряний 1906–1963: бібліографічний покажчик. – Х.: 2006. –190 с.
 997. Українські літературні школи та групи 60–90-х рр. ХХ ст.: антологія / авт. проект В. Ґабора. – Львів: ЛА «Піраміда», 2009. – 620 с.
 998. Українські січові стрільці 1914–1920: ювілейне перевидання / Наук. т-во ім. Шевченка. – Львів, 2005.
 999. Українські Січові Стрільці 1914–2014 / упоряд. Є. Козак. – Львів, 2014. – 40 с.
 1000. Українські трансгресії XX – XXI століття: Звільнити майбутнє від минулого? Звільнити минуле від майбутнього?: Культура – Історія – Політика : Вельмишановному Професорові Телесофору Познякові на 80-річчя від дня народження / Наукова редакція і вступ Агнєшки Матусяк. – Вроцлав; Львів : ЛА «Піраміда», 2012. – 384 с.
 1001. Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: зб. ст. – Київ; Чернівці, 1999.
 1002. Українсько-бельгійські літературні зв’язки 1870–2008: бібліогафічний покажчик. – К.; Львів, 2010.
 1003. Українсько-російський словник / АН УРСР, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні; уклад.: В. С. Ільїн, К. П. Дорошенко, С. П. Левченко [та ін.]; за ред. В. С. Ільїна. – 2-ге вид., стер. – К.: Наук. думка, 1971. – 1064 с.
 1004. Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. – К.: Темпора, 2007. – Вип. 2. – 203 с.
 1005. Ульяновський В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні: навч. посіб.: у 3-х кн. – К.: Либідь, 1994. – Кн. 1: Сер. ХV – кін. ХVI століття.
 1006. Управління майном в НАН України: збірник законодавчих та нормативних актів. – К., 1998. – 86 с.
 1007. Ушкалов Л. На риштованнях історії української літератури: дещо про рецепцію нашої класики / Л. Ушкалов. – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2007. – 56 с. (″Університетські діалоги″, №3).

 1008. Ф

 1009. Факти як експеримент: механізми фікціоналізації дійсности у творах Й. Рота / упоряд. Т. З. Гаврилів. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2007. – 277 с.
 1010. Федосева Л. Г. Марина Цветаева: путь в вечность / Л. Г. Федосева. – М.: Знание, 1992. – 64 с.
 1011. Федченко П. Михайло Драгоманов: життя і творчість / П. Федченко. – К., 1991. – 362 с.
 1012. Федюк П. Гуцульська Мадонна у весільній сорочці: новели / П. Федюк. – Львів, 1997. – 156 с.
 1013. Феодосій Стеблій (1994–2009): біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, Наук. б-ка. – Львів, 2010. – 228 с.
 1014. Феодосій Стеблій: бібліографічний покажчик. К., 1995. – 93 с.
 1015. Філологічні семінари: теорія літератури у вищій школі. – К.:. 2008. – Вип. 11.
 1016. Фінансовий контроль: всеукраїнський науково-практичний журнал / Гол. ред. П. Андрєєв. – К., 2007. ‒ №4. – 68 с.
 1017. Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України. – Острог, 1995. – Кн. 1; 1996.  – Кн. 2.
 1018. Формування української нації: історія та інтерпретації : матеріали круглого столу істориків України (Львів – Брюховичі, 27 серпня 1993 р.) / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, Історична комісія, Львівський державний університет ім. І. Франка, Інститут історичних досліджень. – Львів, 1995. – 127 c.
 1019. Форум молодих науковців Львівщини: збірник тез конференції 22.05.2011 року: у 3-х ч. / за заг. ред.: О. М. Лозинського, І. В. Карівця, І. М. Назаркевича. – Львів: Тріада Плюс, 2011. – Ч. 1. – 136 с.
 1020. Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: словник-довідник / уклали О.Скопненко, Т. Цимбалюк. – К.:,2003. – 735 с.   (3 прим.).
 1021. Франкіана Василя Щурата: листи, статті, спогади / упоряд., передм., коментарі та покажчики Л. Козак; наук. ред. Я. Мельник. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 212 с.
 1022. Франко В. Спомини / Василь Франко; упоряд. З. Франко, Є. Паранюк. – Львів: Папуга, 2015. – 112 с.
 1023. Франко З. Статті. Спогади. Матеріали / Зеновія Франко; [упор. і наук. ред. М. Вальо]. – Львів, 2003.
 1024. Франко І. Апокрифи і леґенди з українських рукописів: у 5 т. / Іван Франко. – Львів: ЛНУ, 2006.  – Т. І.: Апокрифи старозавітні: Репринт видання 1896 р.; Т. ІІ: Апокрифи новозавітні. А. Апокрифічні євангелія.: Репринт видання 1899 р.; Т. ІІІ: Апокрифи новозавітні. В. Апокрифічні діяння апостолів: Репринт видання 1902 р.; Т. ІV: Апокрифи есхатологічні: Репринт видання 1906 р.; Т. V: Леґенди про святих. Часть перша: Репринт видання 1910 р.
 1025. Франко І. Вибрані твори / передм. та упор. текстів Р. Горака; післям. Т. Пастуха. – К.: Ін Юре, 2006.
 1026. Франко І. Грималівський ключ в р. 1800: історично-економічна студія / Іван Франко.
 1027. Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50-ти томах. – К.: Наукова думка, 2008. – Т. 51, 52, 53, 54.
 1028. Франко І. Іван Вишенський [Текст]: поема; пер. пол. П. Франка; іл. С. Караффи-Корбут / Іван Франко; Iwan Franko; вступ. слово Р. Горак. – Львів: Каменяр, 2016. – 179 с.: іл. – Укр., польськ. – (Б-ка слов’ян. л-р).
 1029. Франко І. Зібрання творів: У 50-ти томах. – К: Наукова думка,1976–1986. – Т. 2, 4, 6–12, 14–19, 23–25, 33, 38, 39, 42–44, 46.
 1030. Франко І. Мойсей, Герцель Т. Єврейська держава. – Львів: Апріорі, 2016. – 288 с. (2 прим.)
 1031. Франко І. Оповідання для дітей / І. Франко; упоряд. текстів, передм., післям. та поясн. сл. А. Швець. – Львів: Світ, 2006. – 96с.
 1032. Франко І. Осінні думи / Іван Франко. – Тбілісі, 2017. – 273 с.
 1033. Франко І. Покажчик купюр: до Зібрання творів у 50 т. / ред. покажчика Є. К. Нахлік; упорядкування та коментарі М. З. Легкого, О. Б. Луцишин, Є. К. Нахліка, Н. Є. Тодчук, А. Д. Франка, А. І. Швець; передмова М. З. Легкого. – К.: Наук. думка, 2009. – 336 с.
 1034. Франко І. Профілі й маски / упор., вст. ст., комент. і поясн. слів Б. Тихолоза. – Харків: Фоліо, 2008.
 1035. Франко І. Тільки те, що здобудемо своєю працею, те буде справді наше надбання…» (вибрані статті). – 22 с.
 1036. Франко І. Украдене щастя: драма з сільського життя: в 5 діях  / І. Я. Франко. – Львів: Накладом товариства «Просвіта», 1926.
 1037. Франко І. Я. Вибрані твори / упоряд. текстів Р. Д. Горак. – К.: Видавничий дім, 2006. – 1080 с.
 1038. Франко І. Я.  Твори: у 20 т. – К.: Держ вид-во худ. літ., 1950–1956. – Т. 2, 3, 5, 6, 8–10, 12–17, 19, 20.
 1039. Франко І. Українська література в 1904 році / Іван Франко; упорядк., передм., пер. з нім. Б. Тихолоза; комент. А. Швець. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Франка, 2005. – 93 с. (Серія: «Дрібненька бібліотека»; Ч. 13).
 1040. Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч / Оксана Франко. – К., 2000. – 378 с.
 1041. Франко. Перезавантаження / упоряд.: Б.Тихолоз, А.Беницький. – Дрогобич: Коло, 2013. – 276 с.

 1042. Франко П. Іван Франка / Петро Франко. – Львів: Апріорі, 2013. – 216 с. – (2 прим.)
 1043. Франко Т. Вибране: у 2 т. / Тарас Франко; упор. Є. Баран, Н. Тихолоз. – Івано-Франківськ: Сеньків М. Я., 2015. – 964 с.
 1044. Франко Т. Вибране: У 2-х т. / Тарас Франко; упор. Є. Баран, Н. Тихолоз. – Івано-Франківськ: Сеньків М. Я., 2015. – Т. 2: Художні твори. Мемуарні та автобіографічні праці. З епістолярної спадщини. – 760 с.
 1045. Франко Т. Як Франко з синами спорив / Тарас Франко ; [упоряд. і авт. передм.: Ольга Нижник ; авт. післямови: Ярослав Гарасим ; відп. за вип.: Ігор Курус]. Дрогобич : Коло, 2019. 38, (2) с.
 1046. Фролова К. Субстанції незрімої вогонь. / К. Фролова. – К., 1983. – 134 с.
 1047. Х

 1048. Харчук Р. Історична пам'ять Т. Г. Шевченка: спроба реконструкції : монографія / Роксана Харчук. – Київ : ВЦ "Академія", 2019. – 216 с.  – (Серія "Монограф"). 
 1049. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза: постмодерний період / Р. Б. Харчук. – К.: ВЦ «Академія», 2008.
 1050. Хороб М. Грані художнього буття: нариси з української літератури ХХ століття: дослідження, статті, критичні етюди / Марта Хороб. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 418 с.

 1051. Хороб С. Діалоги у відсвіті слова: українська драматургія в типологічних зіставленнях / Степан Хороб. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 308 с.
 1052. Хороб С. І. Українська драматургія: крізь виміри часу: зб. статей / Степан Хороб. – Івано-Франківськ, 1999. – 200 с.
 1053. Художня література у духовному розвитку особистості: збірник. – Чернігів, 1993. – Ч.1.
 1054. Ц

 1055. Цеглинський Г. Твори : комедії, драми і дещо з прози / Григорій Цеглинський ; підгот. до друку, вступ. частина, прим. і поясн. слів Романа Кирчіва; [Наук. т-во ім. Шевченка, Сусп.-культ. т-во «Надсяння»]. – Львів, 2003.
 1056. Цельняк І. Маскарад / Ірина Цельняк. – Львів, 2002. – 155 с.
 1057. Цельняк І. Оголена душа. Інтимна лірика / Ірина Цельняк. – Львів: Край, 2003. – 155 с.
 1058. Цивилизационная структура современного мира: в 3 т.:  – К.: Наук. думка, 2006. – Т.1; 2007. – Т. 2;   2008. – Т. 3.: Кн. І., Кн. ІІ.
 1059. Цивілізаційні виміри моральності: заміна парадигм / В. А. Малахов, Є. І. Мулярчук, В. Д. Жулай, М. Ю. Савельєва. – К.: Наукова думка. 2007.
 1060. Цимбал Б. Василь Доманицький – дослідник і видавець творів Марка Вовчка: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук: 10.01.09 / Цимбал Богдан Володимирович; Інститут літератури  ім. Т. Шевченка НАНУ. – Київ, 2020. – 20 с.
 1061. Ціхоцький І. Мова прози Івана Франка:стилістичні новації / Іван Ціхоцький. – Львів, 2006. – 280 с.
 1062. Ч

 1063. Чайковський А. Спогади. Листи. Дослідження: у 4 т. / Андрій Чайковський; [упор. О. В. Седляра і Б. З. Якимовича]. – Львів, 2007. – Т. 1–4.
 1064. Чамата Н. Лірика Тараса Шевченка: аналізи й інтерпретації / Ніна Чамата. – К: Києво-Могилянська академія, 2014. – 294 с.

 1065. Чепурко Б. Молодильні мелодії: поезії / Богдан Чепурко. – Львів: Сполом, 2013. – 128 с.

 1066. Черняков Б. І. Джерела до історії української преси учнівської та студентської молоді (ХІХ – початок ХХ ст.) / НАН України ЛНБ ім. Василя Стефаника; НДЦ періодики. – Львів, 2005.
 1067. Чертенко О. Життя у фрагменті: проза Макса Фріша між ентузіазмом і сумнівом / Олександр Чертенко.  – К.: Наукова думка, 2012. – (Проект «Наукова книга» (Молоді вчені).  (3 прим.).

 1068. Олексій Чичерін: біобліографічний покажчик: до 100-річчя  від  дня народження /  укл. Л. Панів. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000.
 1069. Чмелик Р. Мала українська селянська сім'я другої половини XIX ст. – початку XX ст.:структура і функції / Р. Чмелик. – Львів, 1999. – 141с.
 1070. Чолган І. Провулок Св. Духа: п’єса на 7 картин / Іларіон Чолган. – 318 с.  (2 прим.)
 1071.  Чопик Р. Б. Ессе Ноmо: Добра звістка від Івана Франка / Р. Б. Чопик; відп. ред. Є. К. Нахлік. – Львів, 2001. – 232 с.
 1072. Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914–1939): бібліогр. покажч. / за заг. ред. О.Лучук, Т. Лучука. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003.
 1073. Чумак Р. Бране поле / Р. Чумак. – К., 1978. – 420 с.
 1074. Ш

 1075. Шалагінов Б. «Фауст» Й. В. Гете: містерія, міф, утопія / Б. Шалагінов. – К., 2002. – 279 с.
 1076. Шашкевичіана: зб. наук. пр. – Львів; Броди; Вінніпег, 1996. – Вип. 1–2. – 465 с.
 1077. Шашкевичіана: зб. наук. пр. –  Львів; Вінніпег, 2000. – Вип. 3–4. – 723 с.
 1078. Шашкевичіана: зб. наук. пр. – Львів, 2004. – Вип. 5–6. – 644 с.
 1079. Шашкевич М. Читанка для діточок в народних школах / наук. ред. Є. К. Нахлік. – Львів: Львівські новини, 1997. – 124 с.
 1080. Шаян В. Віра предків наших / В. Шаян. – Гамільтон: Об’єднання Української Рідної Віри,  1987. – Т. 1. – 891 с.
 1081. Шевченківська енциклопедія: у 6 т. / Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.].  – К., 2012. – Т. 1: А–В; Т. 2: Г–З; 2013. – Т. 3, 4; 2015. – Т. 5: Пе–С; Т. 6: Т–Я.
 1082. Шевченківська енциклопедія: Літературні твори / редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К.: Імекс-ЛТД, 2016. – 896 с.
 1083. Шевченківська енциклопедія: робочий зошит А. – К., 2004, 2005.
 1084. Шевченківський словник: у 2 т. / ред. кол.: І. Я. Айзеншток [та ін.]; Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка Академії наук Української РСР, Головна редакція Української радянської енциклопедії. – К., 1978.
 1085. Шевченко В.М. Словник-довідник з релігієзнавства / В. М. Шевченко. – К.: Наук. думка, 2004. – 560 с. (3 прим.)
 1086. Шевченко Т. Альбом 1845 року / Тарас Шевченко; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; упоряд. С. А. Гальченко. – К. : Наукова думка, 2000. –  42 с.
 1087. Шевченко Т. Альбом 1845: факс. відтворення / Тарас Шевченко; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К.: ВД «Андрій», 2012.
 1088. Шевченко Т. Г. Мар'яна-черниця: факсимільне вид-ня  / Т. Г. Шевченко; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наукова думка, 1997. – 47 с.
 1089. Шевчук В. Муза Роксоланська: українська література ХVІ–ХVІІІ ст.: у 2 кн. / В. Шевчук. – К.: Либідь, 2004. – Кн. 1: Ренесанс. Раннє бароко; 2005. – К. 2: Розвинене бароко. Пізнє бароко.
 1090. Шекспір В. Гамлет / Вільям Шекспір; пер. з англ. – Львів, 2008. – 192 с.
 1091. Шефнер В Девушка у обрыва / В. Шефнер. – М., 1991. – 272 с.
 1092. Широков В. Эволюция как универсальный естественный закон (пролегомены к будущей общей теории эволюции), часть вторая // Бионика интеллекта. – 2017. – № 1 (88). – С. 3–14/18. [ксерокопія].
 1093. Широков В. Эволюция как универсальный естественный закон (пролегомены к будущей общей теории эволюции), часть третья // Бионика интеллекта. – 2018. – № 1 (90). – С. 3–18. [ксерокопія].
 1094. Широков В. А. Комп’ютерна лексикографія / В. А. Широков; Національна академія наук України, Український мовно-інформаційний фонд. – К. : Наук. думка, 2011. – 352 с.
 1095. Шифман А. Страницы жизни Льва Толстого / А. Шифман. – М., 1983. – 336 с.
 1096. Шляхи реформування української науки: реферативний зб. матеріалів ЗМІ. – К., 2007. – № 3 (33).
 1097. Шляхом пророка. «Мойсей» Івана Франка і Марії Конопніцької  / пер. Я. Павлюк; упоряд. Я. Павлюк. – Житомир : Полісся, 2007. – 148 c.
 1098. Шміґер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя / Тарас Шміґер. – К.: Смолоскип, 2009.
 1099. Шостак О. "Еміграційний" текст Івана Франка : монографія / О. О. Шостак. Рівне : Волин. обереги, 2019. 288 с.
 1100. Шпербег М. Господні водоноси / М. Шпербег. – Чернівці, 2000. – 216 с.
 1101. Штонь Г. Духовний простір української ліро-епічної прози / Григорій Штонь. – К., 1998. – 316 с.
 1102. Штонь Г. Затока ЛУН: поезії / Григорій Штонь. – К.: Дніпро, 1999.
 1103. Штонь Г. П’єси / Григорій Штонь, передм. Т. Вірченко. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 390 с.
 1104. Штонь Г. П’єси / Григорій Штонь, передм. Т. Вірченко. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2013. – Кн. 2. – 344 с.
 1105. Шунь М. Борохно й порохно: поезії / Марія Шунь. – Львів: ЗУКЦ, 2006.
 1106. Щ

 1107. Щербак Ю. Причини і наслідки / Ю. Щербак. – К., 1987. – 317 с.
 1108. Любченко А.  Щоденник,   2/ХІ  41 р. – 21/ІІ  45 р. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львівське відділення; упор. Ю. Луцький. – Львів; Нью-Йорк, 1999. – 383 с.
 1109. Ю

 1110. Юридична енциклопедія: у 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. ред.) [та ін.]; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2001– 2004. – Т. 3, 4, 5.

 1111. Юхновський І. Головна мета України – побудувати суспільство з панівним середнім класом / І. Юхновський. –Луцьк 2007. – 36 с.

 1112. Я

 1113. Якимович Б. Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти / Богдан Якимович. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006.
 1114. Якимович Б. Книга, просвіта, нація: видавнича діяльність Івана Франка у 70–80-х роках ХІХ ст. / Богдан Якимович. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 1996.
 1115. Яковина О., Слободян О. Тарас Шевченко: істина – не комунікативна реальність / О. Яковина О, О. Слободян. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 312 с.
 1116. Якубський Б. В. Творчий шлях Лесі Українки. Біографічні матеріали : зб. ст. / вст. ст. Л. Скупейка ; упоряд. та комент. А. Радько.  – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012.  – 471 с.
 1117. Янссен Фолькер. Про поетичне і про виживання:Зустріч з Україною / Фолькер Янсен. – Львів, 2001. – 160 с.
 1118. Ярема Я. Франкознавчі студії / Я. Ярема; Львівське від-ня Ін-ту літератури ім. Т. Г. Шевченка; упоряд. С. Ярема; наук. ред. І. Лучук. ‒ Львів, 2007. ‒ 288 с.
 1119. Ярослав Дашкевич: біобібліографічний покажчик / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника; уклад. М. Кривенко; авт. вступ. ст. А. Содомора; наук. ред. Л. Ільницька. – Львів, 2006. – 263 с.
 1120. Ярослав Степанович Підстригач: вчений, організатор науки, громадський діяч / НАН України, Західний науковий центр. –  Львів, 2003. – 46 с.
 1121. Яцків М. «Чорні крила» та інші твори / Упоряд. І літ. Редакція Василя Габора / Михайло Яцків. – Львів: ЛА «Піраміда», 2016. – 192 с.
 1122. Яцюк В. Віч-на-віч із Шевченком: іконографія 1838–1861 рр. / Володимир Яцюк. – Київ: Балтія-друк, 2004.
 1123. Яцюк В. М. Не забудьте пом’янути: шевченківська листівка як пам’ятка історії та культури 1890–1940 / В. М. Яцюк. – Київ: Криниця, 2004. – 488 с.
 1124. Іноземна література

 1125. All Birds Know this. –  Riga, 2001. –  254 s.
 1126. Bobrownicka M. Narkotyk mitu: Sckice o њwiadomoњci narodowej i kulturowej sіowian zachodnich i poіudniowych / Maria Bobrownicka. – Krakуw, 1995.
 1127. Borakovskyy L. Kirche im oder auf dem Weg der Moderne? Die Stellum der ruthenischen Geistlichkeit zur Modernisierung in Galizien und ihre literarische Austragung bei Ivan Franko und Osyp Makovej // Galizien. – S. 145–157.
 1128. Confraternitas: ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / відп. ред. М. Крикун. Львів; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2006–2007.
 1129. Elity w krajach Europy Srodkowej I Wschodnej po roku 1989.  – Wroclaw, 2015. – 256 s.

 1130. Elsbergs K. Dzejas izlase / Klāvs Elsbergs, Jānis Elsbergs; Tulk. Jurijs Sadlovskis; Sast. Jurijs Sadlovskis; Il. Māris Salējs .  – Rīga, 2001.  – 90 lpp.

 1131. Emma Andijewska im Bild.  – [s. l.] : [s. n.], [20--]. – 63 s.
 1132. Es war einmal Galizien…Була собі Галичина… / упоряд. А. Паславська, Ю.Прохасько, Т. Фоґель. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2012. – 448 с.
 1133. Galicyjskie spotkania  / Pod red., U. Jakubowskiej. – Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2011. – 313 s.
 1134. Galyk V. Ivan Franko i hrvatska kulturna baљtina / Volodymyr Galyk, s ukr. preveo D. Kliиek; Uvod J. Paљиenko. – Zagreb, 2012.
 1135. Grau М. Untersuchungen zur Entwicklung von Sprache und Text bei M.M. Zoscenko / Marlene Grau. – Munchen, 1988 – 401 s.
 1136. Heinrich Pfandl. Textbeziehungen im dichterischen Werk Vladimir Vysockijs. – Munchen, 1993. – 453 s.
 1137. Interpretation of Bible =  Interpretation der Bibel = Interprétation de la Bible = Interpretacija Svetego pisma / [editor, urednik Jože Krašovec; translation, prevajanje Margaret Davis … [et. at.]; illustrations selected and prepared by, slikovno gradivo izbrala in pripravila Nataša Golob; photography, fotografiranje Lucijan Bratuš]. – Ljubljana: slovenka akademija znanosti in umetnosti: Sheffield Akademic Press, 1998. Ivan Franko. Beiträge zur geschichte und kultur der Ukraine / Ivan Franko. – Berlin: Akademie-verlag, 1963. – 577 с.
 1138. Ivan Frankó. La ploma ucraїnesa dels clàssics hispans. (Українське перо іспанських класиків) / упоряд.: А. Якубув, Сантіаґо Ґарсія-Контей та Луїс-Марія Санчо-Перес. – Valencia, 2015. – 90 с.
 1139. Iwan Franko. W kręgu Rusinów, Polaków i Żydów : Wybór artykułów ukazujących się w prasie polskojęzycznej / Iwan Franko / Wstęp dr Jan Matkowski [książka została opracowana przez Zjednoczenie nauczycieli Polskich na Ukrainie pod redakcią Jana Matkowskiego i Ihora Rozłuckigo]. Warszawa-Lwów- Drohobycz-Winnica: Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie, 2018, 464 s.
 1140. Lindal, W. J. Taras Shevchenko: His message to humanity / W. J. Lindal; Ukr. Free Acad. of Sciences. – Winnipeg, 1964. – 14 p.
 1141. Lwуw – miasto spoleczeсstwo kultura  / Pod red.  H. W. Џaliсskiego i K. Karolczaka. – Krakуw: Wyd-wo Naukowe WSP, 1998. – T. II: Studia z dziejуw Lwowa.
 1142. Lвcis V. Vecв jыrnieku ligzda: Romвns / Vilis Lвcis. – Riga: Apgвds, 2001.
 1143. Matios M. Sladka Darica : Drama u tri ћivota / Marija Matios, s ukr. prevela D. Dill; uvod J. Paљиenko. – Zagreb, 2011.
 1144. National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv: Mart, 2003.
 1145. Paščenko J. Zakarpats’ka Ukrajina: povijest – tradicija – identitet / Jevgenij Paščenko. – Zagreb, 2013. – 419 s.
 1146. Postkolonializm – Tozsamosc – Gender. Europa Srodkowa, Wschodnia i Poludniowo-Wschdnia.  – Wroclaw, 2015. – 405 s.
 1147. Richter Peter. Stundien zur Geschichte des Sonetts in der tschechischen Literatur von den Anfangen bis zur Romantik / Peter Richter. – Steiner: Athenaum-Verlag, 1973. – 133 s.
 1148. Shkandrij M. Russia and Ukraine: Literature and Discourse of Empire from Napoleonic to Postcolonial Times / Myroslav Shkandrij. – London, 2001.
 1149. Simonek S. Іван Франко і «Молода Муза»: сором’язливі та декларовані модерністи у Галичині кінця 19 – початку 20 століття / перекл. з нім. Ю. Прохаська; ред. тому Р. Мних. – Siedlce; Wien, 2012.
 1150. Slowacki J. Wielokulturowe џrodla tworczosci / Juliusz Slowacki. – Warszawa, 1999.
 1151. Studia Ingardeniana:  тeka komisji polsko-ukraiсskich zwizkуw kulturowych. – Lublin: Polska Akademia Nauk Oddziaі w Lublinie, 2009. – T. 1. Interpretacja textu literackieg; 2011. – Т. 2: Poetyka textu literackiego.
 1152. Stylistyka. – 2002. – XI.
 1153. Taras Şevcenko – un apostol al neamului ucrainean; Tapac Шевченко – Апостол українського народу: видання приурочене до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка / Союз українців Румунії – філія Сату Маре; Інститут Івана Франка НАН України. – Бухарест: RCR EDITORIAL. 2013. – 229 c.: іл.
 1154. Unbegaun B. L'origine du non des Ruthenes / Boris Unbegaun. – Winnipeg, 1953. – 12 s.
 1155. Wowk W. Śmieszny Święty / Wira Wowk. – Lublin, 2013. – 104 s.

 1156. Zdenek F. Oliverius. In Memoriam / F. Zdenek. – Munchen, 1985. – 100 s.
 1157. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

 1158. Буковинський журнал. – 2014. – № 3. – 279 с.
 1159. Буковинський журнал. – Чернівці, 2015 – № 1(95). – 311 с.
 1160. Вітчизна. – К., 1992. – № 1‒ 6, 7 ‒ 8 (2 прим.), 9, 10 (2 прим.), 11 (2 прим.)
 1161. Вітчизна. – К., 1993. – № 4 – 6, 9 – 12.
 1162. Вопросы литературы – 1994. – Вып. 2, 3.
 1163. Вопросы философии: научно-теоретический журнал – 1992. – № 1, 6, 9, 10.
 1164. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 1996. – № 8. – 64 с.
 1165. Детская литература: литературно-критический и библиографический журнал. – 1992. – № 1 ‒ 12.
 1166. Детская литература: литературно-критический и библиографический журнал. – М., 1993. – № 1, 2, 4 ‒ 6.
 1167. Дзвін. – К., 1992. – № 3 – 4; № 7 – 8.
 1168. Дзвін. – К., 1994. – № 1 ‒ 5.
 1169. Дзвін. – Львів, 1995. – № 4. – 160 с.
 1170. Дзвін. – Львів, 2016.– № 3. – 240 с.
 1171. Диалог. – М., 1990. – № 1, 5, 6, 16.
 1172. Дивослово. – К., 1994. – № 2, 3, 5 ‒ 7.
 1173. Дружба народов. – М., 1992. – № 3, 4, 7 ‒ 12.
 1174. Дружба народов. – М., 1993. – № 1, 2.
 1175. Звезда – СПб, 1993. – № 1 ‒ 4, 6.
 1176. Зустрічі (Zustriczi): Україна-Польща. – Варшава (Warszawa), 1990. – № 1–2.
 1177. Іноземна філологія. – Львів, 2003. – Вип. 114. – 305 с.
 1178. Инострання литература. – М., 1992. – № 10
 1179. Київська старовина. – 1997. – № 6. – 167 с. .
 1180. Київська старовина. – 1998. – № 2. – 191 с.
 1181. Київська старовина. – 1999. – № 4. – 175 с.
 1182. Книжковий клуб плюс. – 2006. – № 9. – 48 с.
 1183. Књижевност / Душан Матић. – Београд, 1962. ‒ № 11–12.
 1184. Књижевност / Душан Матић. – Београд, 1966. ‒ № 1, 3, 5‒10, 12.
 1185. Књижевност / Душан Матић. – Београд, 1967. ‒ № 1, 2, 7–8, 11–12.
 1186. Коментар: газета. ‒ 2004. – № 1–6 (січень–червень).
 1187. Критика. – К., 2000. – Числа 3, 7 – 8.
 1188. Критика. – К., 2001. – Число 5. – 34 с.
 1189. Критика. – К., 2004. – Число 3. – 32 с.
 1190. Критика. – К., 2005. – Числа 1 ‒ 12.
 1191. Критика. – К., 2006. – Числа 1 ‒ 3, 5 ‒ 9, 11.
 1192. Критика. – К., 2007. – Числа 1 – 2, 4 ‒ 12.
 1193. Критика. – К., 2008. – Число 1 – 11.
 1194. Критика: міжнародний огляд книжок та ідей. – Січень–лютий 2014. – Ч. 1–2. – 40 с.
 1195. Литературная учеба. – М., 1990. № 1. – 192 с.
 1196. Литературная учеба. – М., 1993. № 1, 2 (2 прим.), 3 – 8.
 1197. Литературное обозрение – М., 1992. – № 1‒4.
 1198. Літературна Україна: газета письменників України. – 1992. – № 5, 9–11, 33, 37, 47‒49, 51.
 1199. Літературна Україна: газета письменників України. – 1993. – № 5, 10, 11, 37, 48.
 1200. Літературна Україна: газета письменників України. – 1994. – № 12–13. – 8 с.
 1201. Літературна Україна: газета письменників України. – 2000. – № 7. – 8 с.
 1202. Літературний журнал «Кур’єр Кривбасу». – Кривий Ріг, 2010. – № 250‒251. –  440 с.
 1203. Літературно-художній прапор / гол. редактор І. С. Маслов. – Х., 1989. – № 10. – 192 с.
 1204. Меридиани 12‒23: бюлетень словацької літератури. – № 11. – 240 с.
 1205. Меридиани 12‒23: бюлетень словацької літератури. – № 12. – 198 с.
 1206. Москва: журнал русской культуры. – 1993. – № 7‒12.
 1207. Народознавчі зошити: науковий журнал. – 2013. – № 3 (111).
 1208. Наука і суспільство. – К., 1991. – № 6, 9.
 1209. Наш современник: журнал писателей России. – М., 1993. – № 1‒4, 6.
 1210. Нева. – 1993. – № 7‒12.
 1211. Нова думка. – Вуковар, 1981. ‒ № 27, 28.
 1212. Нова Неділя. – 2013. – № 2 (25), лютий; № 4 (27), квітень.
 1213. Новое время. – М., 1993. – № 1‒8, 12‒16, 18, 20‒22, 25, 26.
 1214. Новое литературное обозрение: теория и история литературы, критика, биография. – М., 2003. ‒ № 64. ‒ 448 с.
 1215. Новый мир. – М., 1992. – № 1, 9.

 1216. Обзор: боглгарский літературно-художественный журнал. – Софія, 1989. – № 86, 87.

 1217. Октябрь. – М., 1993. ‒ № 3, 6, 8, 9.

 1218. Отечественные архивы. – М., 1993. ‒ № 4, 5.

 1219. Панорама чешской литературы. – Прага, 1980. – № 2. – 176 с.

 1220. Панорама чешской литературы. – Прага, 1985. – № 7. – 216 с.

 1221. Панорама чешской литературы. – Прага, 1987. – № 9. – 168 с.

 1222. Педагогічна думка. – Львів, 2016. – № 2.  – 64 с.

 1223. Педагогічна думка. – Львів, 2016. – № 3.  – 64 с.

 1224. Полымя. – Мінськ, 1989. – № 2. – 222 с.

 1225. Рідний край. – 2005. – № 1. – 243 с. 

 1226. Рідний край. – 2007. – № 1. – 197 с.

 1227. Рідний край. – 2009. – № 2. – 243 с.

 1228. Розбудова держави: незалежний громадсько-політичний часопис. – 2003. – № 1–4, 5–8, 9–12.

 1229. СвітОгляд: науково-популярний журнал. – 2013. – № 4 (42); № 5 (43).

 1230. СвітОгляд: науково-популярний журнал. – 2014. – № 2 (46); № 5 (49); № 6 (50).
 1231. СвітОгляд: науково-популярний журнал. – 2016. – № 1 (57). – 80 с.
 1232. СвітОгляд: науково-популярний журнал. – 2016. – № 4 (60). – 80 с.
 1233. СвітОгляд: науково-популярний журнал. – 2017. – № 3 (65). – 80 с.
 1234. СвітОгляд: науково-популярний журнал. – 2017. – № 6 (68). – 72 с.
 1235. СвітОгляд: науково-популярний журнал. – 2018. – № 1 (69). – 72 с.
 1236. СвітОгляд: науково-популярний журнал. – 2018. – № 2 (70). – 72 с.
 1237. СвітОгляд: науково-популярний журнал. – 2018. – № 3 (71). – 72 с.
 1238. СвітОгляд / Науково-популярний журнал. – 2018. – № 4 (72). – 72 с.
 1239. СвітОгляд: науково-популярний журнал. – 2018. – № 5 (73). – 72 с.
 1240. СвітОгляд: науково-популярний журнал. – 2018. – № 6 (74). – 72 с.
 1241. СвітОгляд: науково-популярний журнал. – 2019. – № 2 (76). – 72 с.
 1242. СвітОгляд: науково-популярний журнал. – 2019. – № 4 (78). – 72 с.
 1243. СвітОгляд: науково-популярний журнал. – 2019. – № 6 (80). – 72 с.
 1244. СвітОгляд: науково-популярний журнал. – 2020. – № 5 (85). – 72 с.
 1245. СвітОгляд: науково-популярний журнал. – 2020. – № 6 (86). – 72 с.
 1246. Слово і час. – 1994. – № 8. – 96 с.
 1247. Слово і Час: науково-теоретичний журнал Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Всі випуски від 2000 р.
 1248. Слово і час. – 2012. – №11. – 128 с.
 1249. Слово і час. – 2013. – №1 ‒ 12.
 1250. Слово і час. – 2014. – №1 – 10, 11 (2 прим.).
 1251. Советское славяноведение. – М., 1991. ‒ № 1, 2, 4.
 1252. Современная художественная литература за рубежом. – М., 1988. – № 3. – 112 с.
 1253. Студії з україністики: до 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка / упоряд.:  О. Боярчук, С. Яковенко. – К., 2004. – Вип. 5. – 334 с.
 1254. Україна: громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – К., 1995. – Ч. 7–8. – 32 с.
 1255. Україна: національний ілюстрований часопис. – К., 1992. – № 27, 29, 30, 33, 35, 36, 38.
 1256. Україна: національний ілюстрований часопис. – К., 1994. – № 2, 4, 5, 8.
 1257. Український історичний журнал. – К., 1992. – № 2, 4, 7–12.
 1258. Українські проблеми. – 2000. – № 20. – 224 с.
 1259. Університет: історико-філософський журнал. – 2006. – № 1‒3.
 1260. ФІЛЕО + ЛОГОС (ЛЮБЛЮ + СЛОВО): літературний часопис ННІ філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2010. – № 13; № 16; № 1(17), № 2 (18). – 2012. – № 1 (20), № 2 (21), № 3 (22), №4 (23). – 2013. – № 1 (24). 
 1261. Філософська і соціологічна думка. – 1994. – № 11–12. – 255 с.
 1262. Чорногора: літературно-мистецький часопис Покуття та Гуцульщини. – Коломия, 1991. – № 1. – 64 с.
 1263. Literatur und Kritik. – Salzburg, 1993. –№ 9. – 112 s.
 1264. Literatur und Kritik. – Salzburg, 1995. – № 6. – 112 s.
 1265. Literatur und Kritik. – Salzburg, 1996. – № 7, 9.
 1266. Literatur und Kritik. – Salzburg, 1997. – № 4., 6, 11.
 1267. Literatur und Kritik. – Salzburg, 1998. – № 4, 6, 9, 11.
 1268. Literatur und Kritik. – Salzburg, 1999. – № 3, 5‒7, 9.
 1269. Literatur und Kritik. – Salzburg, 2000. – № 3, 5, 7, 9, 11.
 1270. Literatur und Kritik. – Salzburg, 2001. – № 3, 5, 6, 9, 11.
 1271. Literatur und Kritik. – Salzburg, 2002. – № 3, 5, 7, 9, 11.
 1272. Literatur und Kritik. – Salzburg, 2003. – № 3, 5, 7, 11.
 1273. Literatur und Kritik. – Salzburg, 2004. – № 3, 5, 9, 11.
 1274. Literatur und Kritik. – Salzburg, 2005. – № 3, 5, 7, 9, 11.
 1275. Literatur und Kritik. – Salzburg, 2006. – № 3, 5, 7, 9, 11.
 1276. Literatur und Kritik. – Salzburg, 2007. –№ 3, 5, 7, 9, 11.
 1277. Literatur und Kritik. – Salzburg, 2008. – № 3, 5, 7, 9, 11.
 1278. Literatur und Kritik. – Salzburg, 2009. – № 3, 5, 7, 9, 11.
 1279. Literatur und Kritik. – Salzburg, 2010. – № 3. –112 s.
 1280. Literatur und Kritik . – Salzburg, 2012. – № 3, 5, 7, 9, 11.
 1281. Literatur und Kritik . – Salzburg, 2013. – № 3, 5, 6, 9.
 1282. Slawistik Beitrage zur russischen und sowjetischen Literatur. – B., 1984.
 1283. Slawistik Beitragezurrussischen und sowjetischen Literatur. – B., 1990.
 1284. Slawistik Beitragezurrussischen und sowjetischen Literatur. – B., 1990.
 1285. Slovansky prehled. – 1990. – № 1, 3, 4, 6.