Нахлік, Олеся. Українська культурно-аксіологічна рецепція польської літератури ХХ століття (1991–2018 рр.)

Нахлік, Олеся. Українська культурно-аксіологічна рецепція польської літератури ХХ століття (1991–2018 рр.)
11.04.2022

Нахлік, Олеся. Українська культурно-аксіологічна рецепція польської літератури ХХ століття (1991–2018 рр.): монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 236 с.

     Монографія є першою порівняльно-літературознавчою студією української рецепції художньої та есеїстичної прози (в оригіналі та перекладах) польських письменників ХХ ст. Динаміку рецептивного процесу простежено на діахронному зрізі, у зіставленні з польськими, а принагідно й іншими європейськими трактуваннями аналізованих творів. Виявлено інтерпретаційні домінанти текстів-реакцій українських інтелектуалів. Розкрито й осмислено проблематику рецептивних текстів, які систематизовано відповідно до виявлених у них культурно-аксіологічних акцентів. Більшість зібраних та упорядкованих матеріалів уведено в науковий обіг уперше. Укладено бібліографію українських перекладів і текстів-реакцій на творчість обраних для аналізу польських авторів.

     Для науковців, викладачів і студентів гуманітарного профілю, громадсько-культурних та політичних діячів, а також для усіх, хто цікавиться розвитком українсько-польських взаємин, актуальними ціннісними орієнтаціями, культурними стратегіями та проблемами українського суспільства.

     Монографія, побудована на основі кандидатської дисертації з порівняльного літературознавства, є спільним виданням академічного інституту й вишу: її рекомендували до друку вчені ради Інституту Івана Франка НАН України (протокол від 29.12.2018 № 11) і Національного університету «Львівська політехніка» (протокол від 27.04.2021 № 73). Видана коштом «Львівської політехніки», де працює Олеся Нахлік.

      Вступне слово академіка НАН України Ростислава Радишевського.

     Рецензенти від Інституту Івана Франка НАН України:

     Олена Галета, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

     Юрій Прохасько, науковий співробітник Інституту Івана Франка НАН України, літературознавець, есеїст, публіцист, перекладач