Калуські історичні студії. Збірник наукових статей, документів і матеріалів, присвячений 150-річчю створення товариства «Просвіта»

Калуські історичні студії. Збірник наукових статей, документів і матеріалів, присвячений 150-річчю створення товариства «Просвіта»
31.07.2019

Інститут Івана Франка НАН України – серед організаторів видання Калуські історичні студії. Збірник наукових статей, документів і матеріалів, присвячений 150-річчю створення товариства «Просвіта». За заг. ред. О. Малярчука, І. Тиміва. Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. Т. 3. 308 с.


       Збірник містить наукові статті з актуальних проблем історії України і Калущини. Аналізуються суспільно-політичні виклики, що постали в ХІХХХ століттях перед українською спільнотою. Окреслено дискусійні проблеми українського освітньо-культурного поступу.


       Андрій ФРАНКО, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу франкознавства Інституту Івана Франка НАН України активно долучився до видання збірника  як учасник редакційної колегії, один із рецензентів видання, співупорядник великого корпусу ілюстрацій і раритетних, унікальних фотографій, зокрема родини Івана та Онуфрія Франків, а також як автор статті  "Іван Франко як редактор історико-літературного, джерелознавчого видання НТШ «Українсько-руський архів»" (С. 42–76).


       Ще одна франкознавча стаття у збірнику належить Оксані Омелянівні ФРАНКО, доктору історичних наук, професору Львівського національного університету імені Івана Франка  "Франкова родина і культурно-просвітницький рух у Підгірках поблизу Калуша упродовж першої декади – 30-их років ХХ ст. Дослідження та спогади" (С. 132–166).


       Підсумовують науковий корпус досліджень ювілейні вітання.  Зокрема, у статті ШКРАБ'ЮКА П. В., доктора історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України  висвітлено життєвий шлях і важливі віхи наукових здобутків цьогорічної ювілянтки з роду Франка: "Гідна спадкоємиця, Берегиня роду Каменяра професор Оксана Омелянівна Франко: ювілейна сильветка (до 80-річчя від дня народження)" (С. 252–272).