Вітання для визначного науковця, професора Миколи ІЛЬНИЦЬКОГО із днем народження!

Вітання для визначного науковця, професора Миколи ІЛЬНИЦЬКОГО із днем народження!
23.09.2019

Микола Миколайович ІЛЬНИЦЬКИЙ – член-кореспондент Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, провідний науковий співробітник відділу української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка.


       Дорогий Миколо Миколайовичу!

        Ваше ім’я відоме далеко за межами установ, у яких Ви працюєте чи працювали. Літературознавець, критик, поет, перекладач, університетський професор. Не говоритимемо зараз про посади, нагороди, це – не найголовніше. Важливіше те, що Ви впродовж багатьох десятиріч невтомно працюєте над словом, досліджуєте розмаїтий масив художніх текстів, осмислюєте відомі та малознані явища літературного процесу і при цьому, незважаючи на зміну історичних обставин, Ваше слово не знецінювалося. Те, що було написано ще за часів тоталітарного режиму, має вагу й сьогодні: згадаймо хоча б монографію про Богдана Ігоря Антонича – першу монографію про цього нині культового львівського поета, написану за часів заборон і переслідувань.

        Спектр Ваших літературознавчих напрацювань вражає, перелічити все в короткому огляді неможливо, назвімо хіба найосновніші здобутки. Насамперед варто відзначити Вашу величезну роботу щодо відкриття й осмислення заборонених чи проскрибованих за радянської доби численних літературних постатей. Тут і «Молода Муза», і «Празька школа», і Мистецький український рух, і Нью-Йоркська група, і чимало інших письменників з України та з-за кордону. Ви уклали антології, написали передмови, статті, монографії, що відіграли велику роль у переформатуванні канону української літератури ХХ століття. До цього варто додати й дослідження, присвячене не письменникам, а критикам – «Критики і критерії: літературно-критична думка в Західній Україні 20–30-х років ХХ століття».

        Ваші літературознавчі пошуки охоплюють неосяжний літературний ландшафт від фольклору до сучасного письменства, та переважно у фокусі Ваших дослідницьких інтересів як витонченого естета – явища ХХ століття, часто ті, що належать до модерністської парадигми письма з її розмаїтими стилями, напрямами і течіями. Праця про напрями і течії поезії 20–30-х років минулого століття – в руслі «Історії…» Дмитра Чижевського – найперше джерело для всіх, хто хоче розібратися в українських модерністських угрупованнях того часу.

        Вашим вагомим здобутком як професора й у недавньому минулому завідувача катедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка став написаний у співавторстві посібник з порівняльного літературознавства, за яким студенти та магістранти поглиблюють свої знання з літератури та її зв’язків з іншими сферами культури крізь призму різних методологічних підходів. Цією працею Ви довели, що теорія та компаративістика – теж Ваша «сродна» праця, як і історія літератури та критика, якими Ви більше займалися у попередні періоди.

        Сьогодні ми можемо сказати, що професор Микола Ільницький, член-кореспондент НАН України, – один з найавторитетніших українських літературознавців другої половини ХХ – початку ХХІ століття, Особистість, що живе в науці й культурі, продовжує творити. Ваша подиву гідна працездатність – приклад для багатьох. Завдяки таким особистостям формується культурний простір нації.

        З роси і води Вам, дорогий Миколо Миколайовичу! Здоров’я, творчого неспокою і нових звершень! 

          Від Бюро Відділення мови, літератури та мистецтвознавства НАН України, Інституту                         літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України –
академік-секретар Відділення, директор Інституту
Микола Жулинський
 
           Від Інституту Івана Франка НАН України –
директор Євген Нахлік

           23 вересня 2019 р.