Інститутові народознавства НАН України – 25!

Інститутові народознавства НАН України – 25!
14.02.2017

З нагоди 25-ї річниці створення Інституту народознавства НАН України (згідно з Постановою Президії НАН України від 5 лютого 1992 р. № 34) у вівторок 14 лютого 2017 р. в актовій залі цієї науково-дослідної установи відбулася урочиста академія. Від імені Інституту Івана Франка НАН України зі знаменним ювілеєм колег привітав директор Євген Нахлік.

Дорогий Пане Директоре Степане Петровичу!
Дорогі колеги!
       Від імені Інституту Івана Франка НАН України сердечно вітаю колектив Інституту народознавства НАН України – нашого  побратима за академічним відомством, українознавчою наукою, а головне – за духом – зі знаменним ювілеєм – 25-річчям від набуття статусу окремого науково-дослідного інституту!
       Наші установи в певному сенсі ровесники – обидві постали на хвилі здобуття незалежності України, оновлення й навіть відродження україністики в Національній академії наук: від вересня 1991 року почало функціонувати Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, перетворене 2011 року на окремий Інститут Івана Франка, а в лютому 1992 року Львівське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського реорганізовано в самостійний Інститут народознавства НАН України. Втім, родовід наших установ як науково-дослідних осередків – народознавчого та літературознавчого – сягає глибших національних джерел і традицій, а власне, спільної материнської інституції – Наукового товариства імені Шевченка з його  Філологічною секцією та Етнографічною комісією, головою яких у різних роках був Іван Франко – офіційний науковий працівник тодішньої української Академії наук, керівник її підрозділів, тобто наш з вами академічний попередник, один із фундаторів сучасної академічної філології, етнографії та етнології.
        За 25 років свого усамостійнення науковий і музейний колектив народознавців під енергійним, самовідданим та ефективним керівництвом директора – академіка Степана Петровича Павлюка створив і якісно видав чимало фундаментальних праць, сотні монографій, тисячі наукових статей, присвячених різним аспектам української історичної етнології, етнології сучасності, фольклористики, мистецтвознавства, народного мистецтва, соціальної антропології тощо. Завдяки цьому Інститут народознавства НАН України став одним із провідних академічних інститутів гуманітарного профілю, знаним і шанованим не лише в Україні, а й у світі. Наукова продукція Інституту народознавства відкриває невідомі доти таїни вітчизняного минулого, допомагає глибше пізнати стародавні обряди, звичаї, естетичні коди й архетипи, багатющу духову й матеріальну культуру нашого народу, чим закладає надійну основу для розвитку сучасної української нації на питомих тисячолітніх традиціях, неперервності поколінь і гідно репрезентує перед світовою елітою самобутню культуру українців, народні мистецькі надбання. В сучасній вітчизняній гуманітаристиці Інститут народознавства виконує незамінну роль як важливий всеукраїнський центр професійного збереження, популяризації та дослідження народних артефактів, могутній культуро- і націєтворчий чинник.
       Науковці Інституту Івана Франка постійно з цікавістю й допитливістю звертаються до публікацій своїх львівських колег-народознавців, цінують співпрацю між нашими спорідненими інститутами, з вдячністю сприймають підтримку й академічну солідарність.
       Дорогий Степане Петровичу й дорогі колеги! Щиро бажаю Вам міцного здоров’я, наснаги й енергії на дальші наукові звершення, подолання нинішніх академічних труднощів і нові цікаві, вартісні публікації задля невпинного поступу вітчизняної науки й повноправного утвердження українців в Україні та світі!
 
З глибокою повагою,
директор
Інституту Івана Франка НАН України,
член-кореспондент НАН України                                                                           Євген Нахлік
14 лютого 2017 р.