25 січня 2022 року в дистанційному режимі на платформі Zoom відбулося чергове засідання наукового франкознавчого семінару «Перехресні стежки»

   25 січня 2022 року в дистанційному режимі на платформі Zoom відбулося чергове засідання наукового франкознавчого семінару «Перехресні стежки»
03.02.2022

Доповідачка: Ірина Спатар, к. філол. наук, доцент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Тема доповіді: 

«Іван Франко та Еліза Ожешко в епістолярних, перекладацьких і літературно-критичних зв’язках».

    У своєму виступі науковиця зосередилась на особливостях короткого, але дуже плідного спілкування письменників, що “посприяло розвиткові українсько-польського міжлітературного діалогу другої половини ХІХ – початку ХХ століття, зокрема було одним із напрямків міжкультурної комунікації та популяризації творчості обох письменників в українськомовному та польськомовному середовищах”. 

Взаємне листування письменників, за словами доповідачки, “стало основою імплементації творчості Елізи Ожешко до українського літературно-критичного простору: за сприяння Івана Франка з’явилися перші українськомовні переклади творів польської письменниці та критичні розвідки про її життя і творчість. Епістолярій, переклади, статті про письменницю відіграли важливу роль у формуванні цілісного бачення літературної постаті Елізи Ожешко в українському письменстві. Авторка також прикладала чималих зусиль, щоб польський читач ознайомився з художнім доробком Івана Франка за допомогою польськомовних перекладів та власних критичних відгуків”.

       У межах роботи семінару відбулась презентація монографії Ірини Спатар «Творчість Елізи Ожешко та українська література другої половини ХІХ – початку ХХ століття: компаративні вектори міжлітературного діалогу» (Івано-Франківськ, 2021).

       Книжка вийшла друком у кінці минулого року і приурочена 180-літтю з дня народження Елізи Ожешко. 

У монографії, що поділяється на 3 розділи, йдеться про листування Елізи Ожешко з Іваном Франком та Олександром Кониським, наведено рецепцію її творчости Оленою Пчілкою, переклади Елізи Ожешко, які появилися за сприяння Франка. Також здійснено типологічне дослідження творчости Ожешко та І. Франка, розглянуто контактування Осипа Маковея з Елізою Ожешко. Монографія містить додатки: листування О. Кониського та Е. Ожешко, яке досі не було опубліковане; недруковану працю Олени Пчілки про письменницю.

       І. Спатар давно займається дослідженням творчости Елізи Ожешко в контексті її спілкування з представниками української культури другої половини ХІХ – початку ХХ століття, тому розмова вийшла ґрунтовною і цікавою.

    В обговоренні доповіді взяли участь 

завідувач відділу франкознавства Інституту Івана Франка НАНУ, д. філол. наук. Микола Легкий, заступниця директора з наукової роботи Інституту Івана Франка, д. філол. наук Алла Швець, провідний спеціаліст Інституту франкознавства, к. філол. наук Юрій Горблянський, директор Інституту франкознавства, професор кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси ЛНУ імені Івана Франка, д. філол. наук Святослав Пилипчук, завідувач кафедри української літератури ім. акад. М. Возняка, д. філол. наук Володимир Микитюк, науковий співробітник відділу франкознавства Інституту Івана Франка, к. істор. наук Андрій Франко

Фотозвіт та інформація для сайту -- Христини Ворок.

Анонс та афішу події розміщено на фейсбук-сторінці співорганізаторів семінару -- Інституту франкознавства ЛНУ імені Івана Франка.