Міжнародний науковий симпозіум «Леся Українка: особистість, нація, світ» (Луцьк – Світязь, 2021)

Міжнародний науковий симпозіум «Леся Українка: особистість, нація, світ» (Луцьк – Світязь, 2021)
17.06.2021

11–13 червня 2021 р. у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (на базі практик спортивно-оздоровчого табору «Гарт», с. Світязь) відбувся Міжнародний науковий симпозіум «Леся Українка: особистість, нація, світ», приурочений до ювілею письменниці – 150-річчя від дня Її народження.

      Організаторами наукової події виступили: 

Міністерство освіти і науки України, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Науково-дослідний інститут Лесі Українки, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

     На урочистому відкритті конференції від імені Інституту Івана Франка НАН України з вітальним словом виступила д-р філол. наук, заступник директора з наукової роботи Інституту Алла Іванівна ШВЕЦЬ.

      З вітальними словами від імені Ректорату Волинського національного університету імені Лесі Українки виступив проректор з наукової роботи, канд. філол. наук, професор Юрій Громик. До вітальних виступів долучилися директор Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, академік НАН України, д-р філол. наук Микола Жулинський, декан факультету філології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», д-р філол. наук, професор Роман Голод, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, д-р філол. наук, професор Святослав Пилипчук

     Звучали також онлайн-вітання від імені закордонних делегацій з Польщі, Грузії, Білорусі.

     На першому пленарному засіданні, що відбулося 11 червня пополудні в актовій залі бази практик табору «Гарт», д-р філол. наук Алла Швець виголосила наукову доповідь «“Нам не сором буде колись згадати той час, в який нам судилося жити” (Леся Українка і Михайло Павлик: вектори життєтворчості)».

      У роботі двох пленарних засідань взяли участь: Микола Жулинський (академік НАН України, д-р філол. наук, директор Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України), Марія Моклиця (д-р філол. наук, професор Волинського національного університету імені Лесі Українки), Роман Піхманець (д-р філол. наук, професор ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»), Ольга Турган (д-р філол. наук, професор, завідувач кафедри культурології та українознавства Запорізького державного медичного університету), Лукаш Скупейко (д-р філол. наук, старший науковий співробітник Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України), Святослав Пилипчук (д-р філол. наук, професор, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка), Світлана Кочерга (д-р філол. наук, професор Національного університету «Острозька академія»).

    

      Виступи модерував Сергій Романов, д-р філол. наук, доцент, завідувач кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури, в. о. директора Науково-дослідного інституту Лесі Українки Волинського національного університету імені Лесі Українки.  

   

     Секційні засідання Симпозіуму відбувались у форматі наукового пленеру. Паралельно тривали онлайн-секції. Виголошені доповіді охопили низку актуальних напрямів лесезнавства, як от: рецепція творчости Лесі Українки; дослідження особистости і творів письменниці в контексті порубіжних епох та в авторських наукових концепціях; її художньо-словесний набуток у порівняльних студіях і перекладах; рецепція образу Лесі Українки в інтермедіальній сфері, засобах масової інформації, шкільній педагогіці тощо.


  

На презентаційному майданчику Симпозіуму Алла Швець ознайомила присутніх із новими виданнями науковців Інституту Івана Франка НАН України.


      

На лоні природи Волині відбувались літературні зустрічі, дружній книгообмін і справжнє, натхненне спілкування авторів, видавців, читачів, усіх учасників наукового заходу.