Міжнародна українсько-польська конференція

Міжнародна українсько-польська конференція
21.09.2019

20–21 вересня 2019 року в Києві, у червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна наукова конференція «Наукова співпраця українських і польських гуманістів: історія – ідеї — проєкти».

       20–21 вересня 2019 року в Києві, у червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна наукова конференція «Наукова співпраця українських і польських гуманістів: історія – ідеї — проєкти».

       Захід організували філологічний факультет Білостоцького університету (професор Ярослав Лавський), Польська академія знань (професор Люц’ян Суханек), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (професор Ростислав Радишевський), Представництво Польської академії наук у Києві (директор — професор Генрик Собчук).


З доповідями виступили, зокрема:

 

Люц’ян Суханек — «Наукова співпраця в період глобалізації. Польська академія знань і міжнародна співпраця»;

Ростислав Радишевський — «Сторінки українсько-польського єднання: сто постатей і подій»;Євген Нахлік — «Здобутки і перспективи українсько-польської літературної компаративістики»;


Павло Гриценко — «Українсько-польське мовне порубіжжя: осягнення і парадигма подальшого пізнання»;

Олексій Сухомлинов — Сучасний вимір пограниччя: українські і польські конотації»;

Олександр Астаф’єв — «Українсько-польський культурний діалог як засіб подолання цивілізаційної кризи»;

Віктор Короткий — «Польська спільнота в історії Київського університету в контексті європейських освітніх програм»;

Анна Яніцька — «Джендерні дослідження у польських та українських університетах — спроба порівняння»;

Ярослав Лавський — «“Реформи” науки в Польщі і співпраця польських та українських філологів».


       Євген Нахлік у доповіді «Здобутки і перспективи українсько-польської літературної компаративістики» зосередився на висвітленні здобутків вітчизняних осередків, передусім дисертацій, монографій і збірників кафедри полоністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (завідувач Ростислав Радишевський) і Міжнародної школи україністики НАН України (директор Ростислав Радишевський). Розкрив вагомий внесок в українсько-польського порівняльне літературознавство науковців Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Бердянського державного педагогічного університету. Відзначив важливу роль щорічного Міжнародного форуму «Діалог двох культур. Міжнародні зустрічі музейників, літераторів і науковців», що відбувається у Кременці. Назагал Є. Нахлік простежив дослідження українсько-польських літературних зв’язків і типології від романтизму до постмодернізму.

       За матеріалами конференції буде видано українсько-польський науковий збірник.