Інститут Івана Франка є співорганізатором Міжнародної наукової конференції УКРАЇНСЬКА І ПОЛЬСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ ХХ СТОЛІТТЯ: ТРАДИЦІЇ – ОСОБИСТОСТІ – ІДЕЇ – РИТОРИКА

Інститут Івана Франка є співорганізатором Міжнародної наукової конференції УКРАЇНСЬКА І ПОЛЬСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ ХХ СТОЛІТТЯ: ТРАДИЦІЇ – ОСОБИСТОСТІ – ІДЕЇ – РИТОРИКА
22.05.2018

Інститут Івана Франка у співпраці з Кафедрою полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка та іншими науковими, культурно-освітніми та державними установами є співорганізатором Міжнародної наукової конференції УКРАЇНСЬКА І ПОЛЬСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ ХХ СТОЛІТТЯ: ТРАДИЦІЇ – ОСОБИСТОСТІ – ІДЕЇ – РИТОРИКА

          Конференція відбудеться у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 23 – 25 травня 2018 року.  

         Мета конференції – вивчити феномен політичної еміграції ХХ століття в українській та польській культурах, здійснити порівняльний аналіз ідейного та аксіологічного горизонтів, естетичної думки обох середовищ, дослідити взаємини між ними та вплив на тогочасні реалії в країнах та в Європі.        До програми включено доповіді науковців Інституту Івана Франка НАН України.


                                                                                                                                                                                                                                                                                          

          

            Директор Інституту Івана Франка, д. філол. н., професор Євген НАХЛІК 24 травня виступить із доповіддю «Поетика образності Євгена Маланюка» (Секція 1. Празька школа).

            До Секції 4. "Мистецтво / театр / фольклор" включено доповідь к. філол. н. Марії КОТИК-ЧУБІНСЬКОЇ «Кінематографічна проекція пам’яті у поетичному циклі Юрія Тарнавського “Спомини”».

            Оксана НАХЛІК, к. філол. н., ст. наук. співроб., у своїй доповіді висвітлить «Еволюцію ліричної героїні Оксани Лятуринської» (24 травня. Секція 5. Література – історія – політика).

            На 24 травня (Секція 5. Література – історія – політика) заплановано також доповідь к. філол. н. Ігоря КОТИКА – «“Щоденник” Осипа Зінкевича як документ».


       Бажаємо усім учасникам конференції плідного наукового спілкування!