28 січня відбулося щомісячне засідання наукового семінару «Перехресні стежки»

28 січня відбулося щомісячне засідання наукового семінару «Перехресні стежки»
28.01.2016

Із доповіддю на тему «Від оповідань про/для дітей до розповіді про/для себе. Іван Франко і проблема типології контексту» виступила літературознавець, доцент кафедри мовної та міжкультурної комунікації Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Вікторія Дуркалевич.

       Розмова велася навколо проблематики типології контексту як однієї із дослідницьких ліній, заявлених у монографії авторки:
       Дуркалевич В. У пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца : монографія / Вікторія Дуркалевич [наук. ред. Т. Гундорова]. – Дрогобич : Коло, 2015. – 366 с.
       Доповідачка звернула увагу на специфіку взаємозалежності функціонального статусу корпусу Франкових текстів, до якого належать здебільшого малі прозові форми, такі, як, наприклад, «Малий Мирон», «Оловець» чи «Під оборогом», і низки контекстів, проектованих різними читацькими практиками. Характеризуючи особливості функціонування контекстів, серед яких – інфантилізації, інституціоналізації, психологічної проекції, інструменталізації, – дослідниця вказує на те, що реалізовані у них типи читацьких практик не є винаходом підрадянського чи новітнього франкознавства: за подібним схемами формували читацький канон Франкові сучасники. Маються тут на увазі праці О. Огоновського, С. Єфремова й А. Кримського. Йдеться про читацький канон, збудований на впливології, наївному біографізмі й ковзанні по семантичній поверхні тексту, яка підказує найпростіші розв’язки.
       Дослідниця наголошує також на тому, що Франкові спроби втрутитися у процес формування цього канону й відкоректувати його, спрямувати у більш конструктивне річище завершилися поразкою. Це видно, зокрема на прикладі праць С. Єфремова, які з’являються після формулювання Франкових зауваг і виразних вказівок щодо роботи із такого типу текстами, як, наприклад, «Малий Мирон» чи «Борис Граб».
       У доповіді підкреслюється, що система правил читання автобіографічної прози, сформульована І. Франком у численних текстах на кшталт передмови до збірки «“Малий Мирон” і інші оповідання», «Спомини з моїх гімназіальних часів», «Причинки до автобіографії» чи «В інтересі правди», виразно сигналізує про потребу зміни функціонального статусу цілого корпусу текстів. У результаті такої зміни тексти сприйматимуться не тільки як оповідання про/для дітей, але як простір пам’яті, у якому відбувається активна праця з досвідом, сенсом і системою цінностей.
       Зміна функціонального статусу Франкових автобіографічних оповідань дає змогу, своєю чергою, поставити їх в діахронний типологічний ряд Хцюкової та Шульцової прози й розглядати під кутом моделювання життєвої історії й індивідуального міфу, а отже, й говорити про можливість реконструкції ширшого типологічного контексту, який охоплює проблематику автобіографічної ситуації, з усіма її конститутивними елементами.
       Доповідь авторки монографії спричинила дуже цікаву, жваву й посутню дискусію над актуалізованими проблемами сучасного літературознавства, які викликали інтерес практично в усіх учасників семінару.