30 квітня у конференц-залі на вул. Козельницькій, 4 відбулося спільне засідання франкознавчого семінару "Перехресні стежки"

30 квітня у конференц-залі на вул. Козельницькій, 4 відбулося спільне засідання франкознавчого семінару "Перехресні стежки"
30.04.2013

Семінар координували три наукові установи: Інститут Івана Франка НАН України, відділ української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститут франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Доповідач: 

Михайло Гнатюк, 

професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства ЛНУ ім. І. Франка, 

голова Міжнародної асоціації франкознавців 


Тема: "Іван Франко в контексті українсько-австрійських літературних зв’язків 

кінця ХІХ – початку ХХ століття"


У доповіді було представлено широку панораму контактів Івана Франка з віденським літературним та науковим простором. Михайло Гнатюк на основі фактів спростував тезу про те, що Іван Франко був невідомим у цьому контексті, і, врешті, дійшов висновку, що саме постать І. Франка є чи не найголовнішим вістрям обертання українсько-австрійських літературних зв’язків кінця ХІХ - початку ХХ століття.

Увазі присутніх через проектування на стіну професор Гнатюк представив відскановані числа віденського часопису "Die Zeit", у яких публікувався Іван Франко.


Інформацію подано за матерілами публікації, розміщеної на сайті 

Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України:

 http://www.inst-ukr.lviv.ua/news/news/?newsid=324