Шашкевичівські читання на тему «“Русалка Дністрова” – маніфест українського відродження»

Шашкевичівські читання на тему «“Русалка Дністрова” – маніфест українського відродження»
05.11.2012

5 листопада 2012 р. у Львівській духовній семінарії Св. Духа Інститут Івана Франка був співорганізатором наукової конференції, присвяченої постаті М. Шашкевича


Теми доповідей  від співробітників Інституту Івана Франка НАН України:


Микола Легкий: «Маркіян Шашкевич – перекладач Краледвірського рукопису».Євген Нахлік: «Януарій Позняк – галицький поет, попередник і сучасник “Руської Трійці”»;Оксана Нахлік: «Григорій Боднар – український літератор, учасник “Руської Тр
ійці”».***

Організатори:

Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Ін-т Івана Франка НАН України; Ін-т народознавства НАН України; Львів. нац.ун-т ім. І. Франка; Львів. нац. б-ка ім. В. Стефаника; Укр. катол. ун-т.