Презентація першого номера наукового журналу «Галичина: література та культурно-історичні основи»

Презентація першого номера наукового журналу «Галичина: література та культурно-історичні основи»
27.02.2024

Перший випуск річника, заснованого Дрогобицьким державним університетом ім. Івана Франка спільно з Інститутом Івана Франка НАН України, презентували 26 лютого 2024 року у львівському Будинку вчених.

Захід модерувала директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка Наталя Тихолоз.
 Першим до слова модераторка запросила головного редактора журналу, професора Університету Марії Склодовської-Кюрі в Любліні Ігоря Набитовича. Він схарактеризував Галичину як неповторний український регіон і культурний простір, який віддавна функціонує як міт, і зазначив, що місія часопису "Галичина" – поінформувати світ про світоглядні та культурні особливості галицької землі, про її неповторне історико-культурне й мистецьке середовище.
Про концепцію архітектоніки та змістового наповнення першого тематичного блоку видання "Становлення української преси в Галичині" розповіла Мар’яна Комариця – заступниця головного редактора, завідувачка відділу наукових досліджень української періодики Науково-дослідного інституту пресознавства ЛННБ України імені В. Стефаника. Вона наголосила на тому, що галицька преса відіграла значну роль у творенні наукового та публіцистичного стилів української мови й у формуванні загальнонаціонального інтелектуального культурного, літературного та мистецького простору.
Н. Тихолоз зазначила, що чимало статей у журналі об'єднує постать Івана Франка, становлення якого припадає саме на другу половину ХІХ ст., коли в Галичині пожвавилося політичне, історико-культурне та літературне життя. Тому наступним модераторка попросила виступити заступника головного редактора  журналу Євгена Нахліка, директора Інституту Івана Франка НАН України, який видає фундаментальне видання "Франківська енциклопедія" про багатьох галицьких громадських та культурних діячів Франкового періоду.  Вона поцікавилася, зокрема, за яким принципом добиралися матеріали для друку (статті Євгена Нахліка, Миколи Легкого, Марії Котик-Чубінської) про тих чи тих персоналій.
Євген Нахлік розповів, що ідея видання такого краєзнавчого журналу прозвучала під час проведення наукової конференції про Галичину та її розмаїту історико-культурну проблематику, яка відбулася 2021 року у Дрогобичі. За початковим задумом, цей журнал мав би виконати вкрай важливу місію з популяризації українського культурного простору Галичини за аналогією до інших краєзнавчих журналів, як, скажімо, "Література та культура Полісся" (Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя) чи "Буковинський журнал" (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича). Також зазначив, що редколегія журналу запланувала розвивати часопис у двох основних напрямках – концептуальному та джерелознавчому. 
Відповідальний редактор журналу, доцент Дрогобицького державного університету ім. Івана Франка Олег Баган додав, що ідея спеціального періодичного видання про Галичину постала у зв’язку з необ’єктивним осмисленням феномену Галичини у сусідніх державах й наголосив на тому, що наступні номери річника, найімовірніше, формуватимуться за тематичним принципом. Історичну довідку про феномен Галичини дав заслужений професор Львівського 
університету Олексій Сухий. Він наголосив, що Галичина, яка була чи не найбільшою провінцією Австро-Угорщини і в якій найчисленнішим народом були саме русини-українці, заслуговує на виважене наукове висвітлення різноманітної проблематики через призму українського національного світогляду. 
Член редколегії «Галичини», завідувач кафед-
ри української літератури ім. академіка Михайла Возняка ЛНУ ім. Івана Франка Володимир Микитюк висвітлив постать видатного галицького діяча, історика літератури Омеляна Огоновського, зокрема наголосив на некоректному репрезентуванню творчої діяльності науковця як причинкаря (за Ю. Шевельовим та іншими) та відзначив важливість його опонування автору «Історії літератури руської» великодержавникові-росіянинові О. Пипінові у статті «Моєму критикови». 

Свої запитання до видавців та редколегії мали змогу поставити усі присутні. Зокрема, уточнення щодо майбутнього журналу, його формату та періодичності видання висловили директор "Дому Франка" Богдан Тихолоз та професорка Тетяна Космеда.
Всі учасники заходу висловили побажання подальшого розвитку та популяризації "Галичини" як важливого наукового і краєзнавчого видання.

Підготовлено за матеріалами пресцентру ЛНУ ім. Івана Франка та Юрія Горблянського: https://lnu.edu.ua/zapochatkuvannia-novoho-naukovoho-zhurnalu-halychyna-literatura-ta-kulturno-istorychni-osnovy/?fbclid=IwAR22Di-vZRhsrmVH02OroUGO4KNMA1ZAmmSpcMdERy7sIZMEYRNFXU8Rwdc

Більше про видання:

Фото: Катерина Шмега, Олександра Салій, пресцентру ЛНУ ім. Івана Франка.