Франкознавча стаття Євгена НАХЛІКА в журналі «Trimarium»

Франкознавча стаття Євгена НАХЛІКА в журналі «Trimarium»
02.10.2023

«Trimarium» орієнтований на міжнародну авдиторію, на поширення знань про країни Центрально-Східної Європи серед англомовних читачів. Друкована версія квартальника виходить англійською мовою, а в електронній версії статті доступні мовами оригіналів. Фінансує науково-видавничий проєкт «Trimarium» урядова установа – Міністерство культури і національної спадщини Польщі.

 Інститут літератури в Кракові (національна культурна інституція, заснована в лютому 2019 р., https://instytutliteratury.eu/) започаткував цьогоріч міжнародний журнал «Trimarium», покликаний висвітлювати історію та літератури центрально- та східноєвропейських країн Тримор’я, тобто країн, які мають вихід до Адріатичного, Балтійського та Чорного морів.

Нині інфраструктурний форум Ініціатива трьох морів (Three Seas Initiative), заснований 2016 р., об’єднує 13 країн-членів ЄС: на першому саміті проєкту «Тримор’я» учасниками стали 12 держав: Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія; на саміті 6–7 вересня 2023 р. прийнято ще одного повноправного члена – Грецію як країну ЄС.

На сьомому саміті в Ризі 20 червня 2022 р. президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв’язку, заявив, що Україна має стати учасником Ініціативи трьох морів. «Саме держави “Тримор’я” – це наш зв’язок із вільним світом. Постачання зброї для України, постачання палива, транспортні потоки, зелені коридори для експорту українського продовольства, міграція людей – усе це працює через територію держав-учасниць цієї ініціативи», – наголосив Президент (Зеленський підтримав приєднання України до ініціативи «Тримор’я». URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/20/7141633/. Розміщено: 20 червня 2022). На цьому саміті Україна отримала статус партнера-учасника проєкту «Тримор’я» (Україна отримала статус партнера-учасника ініціативи Тримор’я. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/21/7141676/. Розміщено: 21 червня 2022). А на саміті в Бухаресті 6–7 вересня 2023 р. асоційованим партнером-учасником Ініціативи трьох морів стала також Молдова (Україна стала асоційованим партнером Тримор’я. URL: https://ua.news/ua/ukraine/ukraina-stala-assotsiirovannym-partnerom-trimorya. Розміщено: 07 Вересня 2023). Форма асоційованого партнерства адресована потенційним країнам-членам ЄС.

Дискусійна панель. Юзеф Рушар, Павел Новаковський.


Дискусійна панель. Варшава. Готель «Gromada», конференційна зала,  3 вересня 2023 р. Оксана Пашко, Євген Нахлік, Юзеф Рушар, Антоній Вінх  (головний редактор  місячника «Dialog»).

Відтак логічним кроком стало заснування квартальника «Trimarium. The History and Literature of Central and Eastern European Countries. Academic quarterly» («Тримаріум. Історія та література країн Центрально-Східної Європи. Академічний квартальник»). Основною метою видання є висвітлення історії та літератури (особливо у ХХ і ХХІ століттях) окремих країн Центрально-Східної Європи, зокрема Чехії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, України та Угорщини, з можливістю розширення тематики на інші країни Тримор’я. Квартальник має на меті репрезентувати погляди науковців зі згаданих країн, а не закордонних дослідників. Окрім регулярних історичної та літературної рубрик, у журналі передбачено «Varia», а також публіцистичну рубрику. 

Головний редактор журналу: д-р історії та магістр теології Павел Новаковський (заступник директора Інституту літератури в Кракові), голова Консультативної ради: д-р габілітований Юзеф Рушар (директор Інституту літератури в Кракові). У складі міжнародної редакційної колегії – кандидат філологічних наук Тетяна Михайлова (секретар-координатор наукового Центру дослідження проблематики українського шістдесятництва Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України), а в складі міжнародної наукової ради – д-р філол. наук, проф. Людмила Тарнашинська (головна наукова співробітниця Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України).

Опубліковано два числа квартальника – у форматах друкованому та електронному (на платформі Open Journal System: https://ojs.trimarium.info/trimarium ). У першому числі, що має тематичний підзаголовок «The End of the Great War and the New Shape of the Region» («Кінець Великої війни і нові обриси регіону»; URL: https://ojs.trimarium.info/trimarium/issue/view/1), літературознавча рубрика містить         статті, у яких осмислюється формування  національної свідомості у прозі, поезії та драматургії різних країн Центрально-Східної Європи напередодні Першої світової війни.                                                                                                                                                   

Уміщено, зокрема, статтю Євгена НАХЛІКА, написану на замовлення редколегії:                                                                                                                                                                                            Дискусійна панель  

The Poetry of Ivan Franko : Themes of Ukrainian National Unity, Statehood and Fight for Freedom / Yevhen Nakhlik // Trimarium : The History and Literature of Central and Eastern European Countries : Academic quarterly. 2023. Vol. 1. No. 1 : The End of the Great War and the New Shape of the Region. P. 282–311. Також на сайті: URL: https://ojs.trimarium.info/trimarium/article/view/12/13. Published: 2023-05-31.

Український оригінал: Поезія Івана Франка: мотиви української національної єдності, державності і визвольної боротьби / Євген Нахлік. P. 1–26. URL: https://ojs.trimarium.info/trimarium/article/view/12/22.

У другому числі (URL: https://ojs.trimarium.info/trimarium/issue/view/2023_02) оприлюднено, зокрема, статтю Оксани Пашко (Національний університет «Києво-Могилянська академія», Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері) «“The Nature of the Novella” by Hryhoriy Mayfet. Formation of the Theory of Literature») і ще одну франкознавчу статтю – Тетяни Голяк (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка  НАН України) «Insights Into Reconstructing the History of the Making of Ivan Franko’s Collected Works in 25 Volumes».         

 З нагоди виходу перших двох чисел квартальника (перше півріччя 2023 р.) у Варшаві  2–4 вересня 2023 р. відбувся семінар «Trimarium». У його рамках пройшли:                                   

Дискусійна панель  

  • панельна авторська дискусія про перший та другий випуски журналу (теми, порушені питання, обмін думками після прочитання, висновки) – готель «Gromada», конференційна зала, 3 вересня 2023 р.;
  •  пресконференція з представниками Міністерства культури і національної спадщини – презентація наукового квартальника «Trimarium» (два випуски в друкованому вигляді) – зала: Галерея «Okno na kulturze», 4 вересня 2023 р.

На пресконференції виступили: заступниця державного секретаря в Міністерстві культури і національної спадщини Ванда Звіноґродзька, Юзеф Рушар, Павел Новаковський; взяли участь деякі члени редколегії та наукової ради, автори першого та другого випусків «Trimarium».

Див:

Wanda Zwinogrodzka: kwartalnik „Trimarium” służy kulturowej integracji regionu Trójmorza. URL: https://polska-morska.pl/2023/09/05/wanda-zwinogrodzka-kwartalnik-trimarium-sluzy-kulturowej-integracji-regionu-trojmorza/. 5 września 2023.                                     Prezentacja kwartalnika naukowego „Trimarium”. URL: https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-219/artykul/prezentacja-kwartalnika-naukowego-trimarium. 07.09.2023.                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Дискусійна панель

У формі перформансу учасники семінару відвідали «Сучасний театр у Варшаві»  (Teatr Współczesny w Warszawie), де мали змогу побачити й послухати прекрасну  вокальну виставу «Z ręką na gardle. Piosenki z repertuaru Ewy Demarczyk» («З рукою на горлі. Пісні з репертуару Еви Демарчик»).

На запрошення головного редактора д-ра Павла Новаковського в заходах семінару взяв участь і виступив Євген НАХЛІК.

Павел Новаковський, Євген Нахлік

 На обкладинці першого числа «Trimarium» – фото Юзефа Пілсудського і Симона Петлюри з документальної хроніки (1920)
  Презентація «Trimarium». Варшава.                                                Галерея «Okno na kulturze», 4 вересня 2023 р.