Міжнародна наукова конференція в Познані «Ukrainistyka: wczoraj, dziś, jutro...»

Міжнародна наукова конференція в Познані «Ukrainistyka: wczoraj, dziś, jutro...»
03.05.2023

27–28 квітня 2023 року заступниця директора з наукової роботи, докторка
філологічних наук Алла Швець взяла участь у VI Міжнародній науковій
конференції «Ukrainistyka: wczoraj, dziś, jutro...», яка відбулася в Познані.

Організаторами заходу виступили кафедра україністики факультету неофілології  (Інститут східнослов’янських філологій) Університету ім. Адама Міцкевича в Познані та Комісія славістики Польської академії наук (відділення у Познані). Загалом у конференції взяли участь науковці зі шести європейських країн.

Під час пленарного засідання конференції Алла Швець від імені Інституту Івана
Франка НАН України привітала учасників та керівництво Інституту
східнослов’янських філологій та подарувала керівникові кафедри україністики 
професору Ярославу Поліщуку видання нашого Інституту з метою
продовжувати співпрацю і традицію наукового книгообміну.

Під час пленарного засідання Алла Швець також виступила з науковою доповіддю «“На світі творилось діло знищення і лукавства”:
 Перша світова війна крізь призму жіночого письма»,
у якій представила антивоєнний дискурс у прозі Наталії Кобринської, Ольги Кобилянської, Ольги Дучимінської, Катрі Гриневичевої, Марійки Підгірянки. Жіноче осмислення війни, як зауважує дослідниця, прикметне своєю фемінно-акцентованою рефлексією війни, підсиленою загальногуманістичною, екзистенційною, національною
проблематикою, розлогим людинознавчим діапазоном проблеми війна і людина. Кожна зі згаданих письменниць досвідчила на собі страшні жахіття воєнної хуртовини, хоч і перебуваючи по той бік лінії фронту. Зокрема у доповіді висвітлено, як особиста життєва травма письменниць, завдана війною, транспонується у внутрішній простір їхніх героїв, які зазнають тривкого воєнного синдрому. У парадигмі художнього зображення війни домінує експресіоністське світобачення авторок з експлікацією мотивів душевного і фізичного болю, межових станів буття, онтологізації смерті, кордоцентризму, колективної емоції війни, біженства, а також проблем дитячої рецепції, гендерної візії війни, психофеномену воїнства, національної пам’яті, проблем теодицеї, віри, героїзму.
У рамках конференції працювало п’ять секцій: І – «Дискурсивні практики сучасного мовознавства», ІІ – «Функціональні проблеми сучасної української мови», ІІІ – «У колі міжмовної комунікації. вивчення української мови як іноземної», ІV – «Традиції та новаторство в українській літературі», V – «Інтерпретаційне поле актуальної української літератури». А наступного дня відбувся круглий стіл на тему «Україністика в умовах війни та в повоєнному світі». 

По завершенню конференції учасники мали нагоду познайомитися з історико-культурними пам’ятками та цікавими місцями Познані.