Вітаємо Олександру Салій з нагородженням Відзнакою Президії Національної академії наук України для молодих учених “Талант, натхнення, праця”!

Вітаємо Олександру Салій з нагородженням Відзнакою Президії Національної академії наук України для молодих учених “Талант, натхнення, праця”!
16.02.2022

12 січня 2022 року Президія Національної академії наук України нагородила наукову співробітницю ДУ “Інститут Івана Франка НАН України”, кандидата філологічних наук Олександру САЛІЙ Відзнакою та нагрудним знаком НАН України для молодих учених “ТАЛАНТ, НАТХНЕННЯ, ПРАЦЯ”

       Відзнака Національної академії наук України «Талант, натхнення, праця» є персональною нагородою, якою заохочуються молоді вчені за особисті здобутки – наукові праці, відкриття та винаходи, що мають важливе значення для науки і практики і свідчать про високий творчий потенціал (Додаток № 5 до постанови Президії НАН України від 28.09.2005 № 197). 


                                                                     Професійна біограма

наукової співробітниці ДУ «Інститут Івана Франка НАН України»,

кандидата філологічних наук Олександри САЛІЙ

         Упродовж 2009–2012 рр. Олександра Салій навчалася в аспірантурі при Львівському відділенні Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (від 2011 р. – ДУ «Інститут Івана Франка НАН України»). Від листопада 2012 р. працювала на посаді молодшої наукової співробітниці у відділі франкознавства Інституту. 2018 року переведена за конкурсом на посаду наукової співробітниці цього відділу.

       У вересні 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література «Гуцульський текст української прози кінця ХІХ – початку ХХ століття» (керівник – Микола Зіновійович Легкий, доктор філологічних наук, завідувач відділу франкознавства ДУ «Інститут Івана Франка НАН України»).

       Олександра Салій – авторка наукової монографії «“Сей край невичерпаної красоти”: гуцульський текст в українській художній прозі кінця XIX – початку XX століття» / [наук. ред. Микола Легкий]; НАН України. Інститут Івана Франка. Київ: Наукова думка, 2018. 325 с. Проєкт «Наукова книга» (Молоді вчені). Книга була опублікована в результаті перемоги у конкурсі рукописів молодих науковців, проведеного видавництвом НАН України «Наукова думка». За цю монографію О. Р. САЛІЙ удостоєна премії Національної академії наук України для молодих учених (Постанова Президії НАН України від 12.02.2020 р. № 48 «Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2019 р.»).

       До найновіших набутків дослідниці належить ґрунтовна наукова монографія «Учень, опонент і колега: взаємини Кирила Студинського та Івана Франка» / наук. і літ. ред. Євген Нахлік; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». Львів, 2020. 231, [1] с. : іл. Серія «Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва» (ХІХ  початок ХХ століття). Випуск ІІ.

        О. Р. Салій очолює Раду молодих вчених Інституту, є активною учасницею наукового та громадського життя в Україні, про що свідчить її участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах.

       Дослідниця також активно працює над виконанням фундаментального проєкту Інституту – написанням статей до «Франківської енциклопедії».